Gå till innehåll
Askersund
Ett gammalt svartvitt foto av en fabrik med stockar i vattnet.

Marken där en gång Rönneshytta sågverk låg, vid sjön Multens strand, var förorenad. Fotot från Lerbäcks hembygdsförening.

Åsbroföretag planerar att
stämma Askersunds kommun

Publicerad: 28 February 2024 14:50

Företaget LipAB i Åsbro planerar att stämma Askersunds kommun. Konflikten handlar om ett jobb företaget utfört åt kommunen. Det rör sig om saneringen av marken vid den gamla brädgården i Rönneshytta. Företaget anser att kostnaderna och tiden det tog att slutföra projektet blev betydligt högre än väntat på grund av kommunens agerande. Kommunen har en annan syn på det hela. LipAB vill ha drygt 1,1 miljon mer betalt för jobbet, något kommunen bestrider.

– Jobbet styrdes ju helt av kommunens projektledare, LipAB har gjort exakt det vi blivit beordrade att göra, allt har gjorts färdigt, med godkända provresultat.

Jobbet handlade om att  gräva upp de förorenade massorna kring det gamla sågverket i Rönneshytta  och se till att de forslades bort. Kommunen har känt till föroreningarna i marken under många år. Men så beviljades man stöd från staten, via länsstyrelsen för att sanera området.

Kriget höjde priser

Det är flera faktorer som gjorde att kostnaderna för att göra jobbet drog iväg. Anbudet skrevs 2021. Först tog det tid innan jobbet kunde börja eftersom man inte skrivit avtal med bortforsling och mottagning av de förorenade massorna. Sedan måste allt provtas upprepade gånger, när man sanerar förorenad mark. Allt sammantaget gjorde att arbetet drog iväg in i 2022. Då inträffade ju Rysslands fullskaliga angrepp mot Ukraina, som kraftigt fördyrade bränsle till de entreprenadmaskiner som används. Därför åberopades det som brukar kallas Force Majeure, händelser som ligger bortom företagets kontroll. 

Men även andra faktorer har alltså påverkat tidsåtgången, menar Persson

– Provtagningar har tagit tid och arbeten har inte kunnat bedrivas på ett rationellt sätt.

Kommunens tekniska chef, Susanne Jarl, har i en skrivelse svarat LipAB.

Bland annat hävdar hon att det i maj 2022 framkom att entreprenören uppfattat avtalet som ett timavtal, fast det var ett fastprisavtal.

– Vi hade då en dialog där vi informerade om att att all fakturering utöver avtalet skulle godkännas av oss. 

Sedan har också Askersunds kommun godkänt en del av de ökade kostnader som LipAB velat ha betalt för, men annat har inte godkänts.

Det är där det uppstått en konflikt.

– Vi var ju tvungna att göra färdigt jobbet. När man börjat gräva i förorenad mark går det inte att ta genvägar. Jobbet måste göras klart och provtagningarna måste bli godkända innan arbeten kan fortsätta, säger Ingemar Persson.

Vill inte ta alla extra kostnader

Susanne Jarl fortsätter:

– I avtalet fanns ingen klausul för uppräkning av kostnader för inflation. Vi har därför inte accepterat det datum från vilket bolaget åberopar force majeure. Det fanns ju en kostnadsökning redan innan kriget i Ukraina man hänvisar till. Vi kan tänka oss betala för högre drivmedelskostnader från det datum Ukrainakriget bröt ut.

Utöver själva avtalet har LIP AB fakturerat för   21 så kallade ÄTA. ÄTA står för ändringar, tillägg och avgående arbeten, det vill säger arbeten, kostnader kopplade till det ursprungliga avtalet som tillkommit efter avtalet. De flesta av dessa har också kommunen betalat. Men tre fakturor vill inte kommunen betala, totalt cirka 1,1 miljoner. LipAB har också fakturerat för ökade dieselkostnader.

– Vi har alltså diskuterat som så att vi kan tänka oss betala de kostnader som uppstått på grund av kriget, men inte kostnadsökningar som uppstod innan dess, säger Susanne Jarl

Ingemar Persson poängterar att kommunen faktiskt fått betalt från staten för jobbet.

Stämningen är än så länge inte inlämnad

Annons

askersund