Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 070-557 67 92

Sjätteklassarna flyttar ut från högstadiet

Skolan i Åsbro kommer nu att härbärgera elever upp till sjätte klass. Foto: Askersunds kommunSkolan i Åsbro kommer nu att härbärgera elever upp till sjätte klass. Foto: Askersunds kommun

Eleverna i årskurs sex i Askersunds kommun flyttades 2009 över till högstadiet.
Barn-och utbildningsnämnden har nu beslutat att sexorna från och med höstterminen 2020 skall flyttas tillbaka till mellanstadieskolorna.

För att detta skall kunna genomföras krävs om- och tillbyggnader i Åsbro och i Åmmebergs skolor till en kostnad av sju miljoner kronor. I Åsbro krävs en tillbyggnad för att möjliggöra ytterligare ett klassrum. I Åmmeberg krävs en mindre ombyggnation.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avsätta sju miljoner i investeringsbudgeten till om-och tillbyggnader enligt ovan.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut och föreslog återremiss med motiveringen att underlaget för beslutet endast presenterades muntligt på kommunstyrelsemötet och man inte hade fått möjlighet att sätta sig in i förslaget. Underlagen måste vara skriftliga och med skisser för att kunna beredas. Finansieringen ska också framgå ansåg reservanterna

Tillfälliga kontorsmoduler

Sydnärkenytt har också varit i kontakt med Lars Johansson chef på Sydnärkes byggförvaltning som har fått befattningen dom projektledare för de om- och tillbyggnader som krävs inom barn-och utbildningsnämnden de närmaste åren. 

– Det är egentligen lite  för tidigt för att kunna ge slutgiltiga svar säger han, men Vi kommer att kunna lösa problemen inför höstterminsstarten. Tillbyggnaden i Åsbro kommer visserligen inte att kunna bli klar förrän nästa sommar. Fram till dess kommer vi att sätta upp tillfälliga kontursmoduler för personalen. Eleverna kommer redan från och med höstterminsstarten att gå i sina ordinarie klassrum.
Också i Åmmeberg kommer vi att kunna lösa situationen. Hur vi skall komma tillrätta med flytten i Askersund får vi återkomma till, avslutar Lars Johansson.

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-02-06 14:01
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.