Gå till innehåll
Askersund / Politik
Röd kanot vilar upp och ner nära en lugn sjö med mulen himmel.

Här ska badplatsen ligga. När den nu byggs. Foto: Weine Ahlstrand.

Åmmebergsborna
blir utan badplats
denna sommar också

Publicerad: 27 March 2024 14:14

Det verkar vara stört omöjligt för Askersunds kommun att få till en badplats för Åmmebergsborna. Redan 2021 blev det, efter en medborgardialog, klart att badplatsen borde ligga vid Alsnäs, Åmmelången. I januari i fjol kunde vi berätta att den nya badplatsen inte skulle bli klar till sommaren 2023. I dag har kommunen meddelat att det inte blir någon badplats till denna sommar heller.

Planen var att det hela skulle vara klart till denna sommar, nu blir det förhoppningsvis till sommaren 2025.  Så här säger Susanne Jarl, teknisk chef i Askersund:

– Det fanns brister i de handlingar som låg till grund för upphandlingen. Vi har därför blivit tvungna att dra tillbaka upphandlingen, så att vi får den badplats vi vill ha och att det sker till ett pris som innebär att våra skattemedel används på bästa sätt, säger Susanne Jarl, teknisk chef på Askersunds kommun.

Detta får enligt Jarl konsekvensen att tidsplanen måste ändras. Bland annat ska det ske en muddring där badplatsen ska ligga. Hänsyn till djurlivet i vattnet gör att det inte är tillåtet med muddring under perioden mars till oktober. Eftersom man inte gjort upphandlingen klart hinner man alltså inte muddra före sommaren.

Slyröjning inledd

– Det är väldigt tråkigt att behöva gå ut med det här beskedet. Nu jobbar vi för att badplatsen ska bli så bra som möjligt när den är klar nästa sommar 2025. Arbetet är redan inlett med avverkning och röjning av sly, sedan inleder vi muddringen i november i år när det åter blir möjligt enigt reglerna, säger Joakim Blückert (M), ordförande kultur- och tekniknämnden.

Det som ska anläggas vid Alsnäs är badplats med sandstrand, tillfartsväg och parkeringsmöjlighetersamt en ny gång- och cykelväg på västra sidan av Askersundsvägen för att oskyddade trafikanter ska ha en säkrare väg till badet. 

– Kultur- och tekniknämnden har i budget och verksamhetsplan 2022–2025 avsatt 2 miljoner kronor för projektet, skriver Blückert i ett pressmeddelande.

Stängde 2016

Det var redan 2016 som kommunen stängde den gamla badplatsen i Åmmeberg, tillfälligt. 2018 blev det klart att den skulle stängas för all framtid. Orsaken var att man hittat så pass allvarliga föroreningar i marken runt badplatsen att det inte var lämpligt att bada där. Föroreningar  som härstammar från olika epokers metallframställning. Efter flera turer och och i alla fall ett avvisat förslag, Kolarängen, där markägaren ville ha mer betalt än kommunen var beredd att betala, hittade kommunen en lämplig plats vid Åmmelången, Alsnäs, på  Åmmelångens västra sida.

Sedan har byggandet försenats flera gånger, bland annat för att man var tvungen att göra en arkeologiskt utgrävning.

Annons

askersund