08 July 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Väcker opinion mot farorna för Vättern

Carolina Millberg, Eva Andersson och Elisabeth Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.Carolina Millberg, Eva Andersson och Elisabeth Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.

I samband med M/S Minas besök i Askersunds hamn passade föreningen ARV, Aktion Rädda Vättern, på att på tisdagen informera om de faror som hotar Vätterns vatten.

Christer Haagman, som arbetat med miljöarbete i 25 år, började med att redogöra för försvarets verksamhet och vilken inverkan det har på Vättern. Historiskt hamnade försvaret i Karlsborg i början av 1800-talet då den så kallade ”centraförsvarstanken” var rådande. Landets gränser skulle inte hållas utan man skulle dra sig tillbaka in i landet och där ha ett starkt fäste och göra utfall därifrån. Guldreserven flyttades även dit.

Sedan dess har militären varit kvar och redan 1831 började man skjuta i Vättern. 

Christer Haagman håller koll på militärens roll för Vättern.
På regeringens bord

Efter andra världskriget dumpade militären ammunition i sjön och efter en period av nedgång i verksamheten är den nu på uppgång. Försvaret har ansökt om att få öka antalet skjutningar från 1 000 till 69 000 per år i tio år. Dessutom 150 raketer årligen. Antal skjutdagar är 50. Man använder spränggranater där det råder fiskeförbud för allmänheten.

Tack vare överklaganden är inget beslut om ökningen ännu fattat men det ligger på regeringens bord, berättade Christer Haagman.

PFAS i brandskum en fara

På Karlsborgs flygplats är det ca 1 000 flygrörelser om året. Man vill göra platsen större och därför dränera. Marken innehåller PFAS som ingår i det brandskum som försvaret använder. Det är ett effektivt släckningsmedel men så miljöfarligt att det är endast försvaret som får använda det. Vattnet ska då pumpas ut i Vättern där halten redan i dag är förhöjd. Ämnet är hormonstörande och bryts inte ner.  Vi avråds redan idag att äta fisk fångad i Vättern mer än en gång i veckan. Enligt miljölagstiftningen ska PFAS  förbjudas. Teknik att rena vattnet finns. 

Rune Olsson tog upp det hot mot Vättern som gruvbrytning innebär:

 Sverige har mycket generösa minerallagar och gruvbolag betalar bara 0,2 procent av vinsten i skatt. Andra länder tar 5-30 % i skatt. Han påminde om tidigare katastrofer där experter inte insett faran, DDT, PCB, Hallandsåsen och sopförbränning som ger dioxin. 

Rune Olsson bekymrad över gruvplanerna i Norra Kärr
Jordartsmetaller 

Den sämsta platsen för att öppna en gruva i Sverige är Norra Kärr, enligt Rune Olsson. Där vill man utvinna sällsynta jordmetaller som används till mobiler, bilar och vindkraftverk.

Gruvdrift medför avfall, sandmagasin och klarningsdammar. Det skulle kanske innebära 20- 30 års drift och därefter bevakning av läckage i 300 år. Skulle något hända skulle både Sommen och Vättern förorenas. Kina har 95 % av dessa sällsynta jordmetaller och har fått stora miljöproblem som en följd av brytningen. 

Ett annat skäl till att inte starta brytning i Norra Kärr är att industrin hittar andra lösningar och att det finns metall att utvinna ur gammalt gruvavfall.

400 000 människor är i dag beroende av Vätterns vatten. Om 40 år är det kanske 4 miljoner. 

Visst är det konstigt och lite skrämmande att inte fler blir oroliga när larmklockor ringer hela tiden.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-07-30 18:48
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.