Gå till innehåll
Hallsberg

Tingsgården i Sköllersta kommer öppnas igen. Sanering av hussvamp pågår. Foto: Henrik Östensson

Tingsgården överlever
den här gången också

Publicerad: 19 January 2023 10:20

I höstas spreds nyheten att Tingsgården i Sköllersta, ortens omtyckta gamla vackra samlingslokal, eventuellt hotades av rivning. Orsaken, huset hade drabbats av ett allvarligt angrepp av äkta hussvamp.
– Huset kommer överleva den här gången också, saneringen pågår för fullt. Men är krävande och kommer ta tid, säger Roberth Huss, fastighetschef Hallsbergs kommun.

Det har under en längre tid varit gott om lite speciellt brunt damm i huset. Damm som inte riktigt gått att städa bort helt

– På sensommaren, förhösten började vi väl inse att det inte stod helt rätt till, att något med huset var fel. Vid en första inspektion hittade vi inget. Men så småningom började vi misstänka svampangrepp, fortsätter Huss.

Svampen har slagit rot, eller snarare mycel på grund av att ett avloppsrör från ett kök på andra våningen i byggnaden rostat sönder och börjat läcka. 

– Läckan fanns inne i ett schakt av tegel, som inte gick att inspektera utan att riva.

Innan skadornas omfattning var helt klar, var det inte helt säkert att huset skulle kunna räddas.

Sanering igång

Saneringen av huset är i full gång. Delar av golvet och vissa väggar är uppbrutna i stora salen och i köket. I det rum som brukar användas till pub är golvet helt uppbrutet.

– I den lokalen finns en bärande vägg som skadats svårt av svampangrepp. En hel del av bjälklaget i golvet är också angripet. Vi har stoppat vattenläckaget och torkat ur, med värme och avfuktare. På det sättet dödar man svampen, fortsätter Robert Huss.

– Tyvärr går det inte få bort allt svampmycel. Det finns över allt i kvarvarande bjälklag och tegelmurar. Det innebär att vi framledes måste ha en mer frekvent fuktövervakning av huset. Kommer mycelet åt fukt, antingen från ett läckage eller via markfukt, ja, då vaknar hussvampen igen. Det får inte uppstå fukt i huset helt enkelt.

Kommer ta tid

Exakt hur lång tid sanering och återställning kommer ta kan inte Huss svara på.

– Det kommer ta tid, är vi klara innan sommaren ska vi vara glada. Ruttet trävirke måste tas bort och ersättas. Sedan ska allt återställas. Vi har en entreprenör som är specialister på sådana här skador som jobbar. Materialet som tas bort betraktas som riskavfall, eftersom man riskerar sprida svampsporer med det.

Har ni någon aning om var kostnaderna för renoveringen kommer landa?

– Nej, vi hittar ju liksom mer problem under tiden. Saneringen så här långt har kostat 300 000.

Svamp som behöver kalk

Äkta hussvamp angriper trävirke och får det att ruttna. Den lever på att bryta ner trä. Men svampen svampen behöver också kalk för att neutralisera den oxalsyra som den bildar vid sin nedbrytning av trämaterialet. Så fukt, och tillgång till kalk, som i ett tegelschakt, gör att svampen sätter igång att växa till. Kalktillgången gör att den kan sprida sig vidare och angripa nya delar av ett hus. Svampen kan också på egen han förflytta, transportera fukt i mycelet, för att kunna tillväxa en bit ifrån det ställe där fukten finns. Svampen finns latent i de flesta hus.

Historia som tingslokal

Tingsgården ägs av Hallsbergs kommun. Men det är en förening, Föreningen Tingsgården som står för verksamhet och hyr ut lokalerna. 

– All verksamhet ligger ju av förklarliga skäl nere nu Men nu ser vi hoppfullt på framtiden igen, det var ju lite oklart ett tag om vi skulle ha ett hus att komma tillbaka till, så det känns skönt att veta att det går att får ordning på, säger Yvonne Björkman, från föreningen.

Föreningen Tingsgården är en ideell förening. De har drivit verksamheten sedan 2014. Innan dess var det en ekonomisk förening som hyrde ut lokalerna under en tid. Innan dess vare huset i flera decennier Folkets hus. Huset har använts för allt från revyer, bröllopsfester till protestmöten mot skifferbrytning.

Ursprunget är dock som namnet antyder ett annat.  Det har varit en domstolslokal. Centrum för det som då hette Sköllersta härad. Det område som förr utgjorde grunden för rättssystemet.  Sköllersta härad bestod av de östra delarna av nuvarande Kumla och Hallsbergs kommuner, samt en mindre del av det som i dag är Örebro kommun. Pålsboda, Hjortkvarn och Svennevad ingick i häradet. Tingsgården stod klar 1907.

Fakta om hussvamp kommer från boken:  Rötsvampar i byggnader av, Roland Jonsson och Nils Hallenberg.

Annons

Nyheter