"Säpo bad att jag

skulle lugna publiken"

- Jordbruksministern höll på att få stryk och Säpo bad  att jag skulle lugna publiken.

Björn Gillberg var med och drev opinionen mot Sakabs anläggning  i Norrtorp och hade publikens totala uppmärksamhet när han nu återkom till 40-årsjubilerande Sakab och berättade om miljökampen i slutet av 70-talet.

.