Bioraffinaderi

Tunga aktörer vill

satsa i Norrtorp

Sakab, Eon, Peab, Structor och Kumla kommun. Tillsammans planerar de för att bygga ett bioraffinaderi för skogsråvara vid Sakabs anläggning i Norrtorp. Ytterligare en aktör, kanske den viktigaste, måste nämnas: Björn Gillberg, den gamle miljökämpen, som driver företaget Värmlandsmetanol.

Bioraffinaderi

planeras i Kumla

Sakabs VD Göran Eriksson och Björn Gillberg träffades när företaget firade 40-årsjubileum. Se inslag HäR:

SAKAB AB, VärmlandsMetanol AB, E.ON Gasification Development AB, PEAB, Structor AB och Kumla kommun har för avsikt att gemensamt genomföra en konceptstudie för ett bioraffinaderi för skogsråvara med en beräknad produktion av ca 250 MW biometanol och biogas, samt ca 50 MW värme.

Det skriver Sakab i ett pressmeddelande på torsdagen:

Anläggningen planeras i anslutning till SAKABs anläggning i Kumla och ska optimeras för maximalt utbyte av biometanol och biogas. Finansieringen av förstudien görs både genom eget arbete och kapitaltillskott från parterna samt genom ett i dagarna gemensamt sökt bidrag från Energimyndigheten.

"Idealisk metod"

 - För att klara EU:s direktiv och Sveriges klimatmål är förgasning av förnyelsebara bränslen en idealisk metod. Genom att kombinera framställning av biogas, metanol och fjärrvärme i en anläggning får man ett koncept där marknadsaktörer från flera olika industrigrenar kan dela på den risk som det innebär att investera i ny teknik, säger Göran Eriksson VD i SAKAB.

Bilar med biometanol

 - En kraftig efterfrågan på biogas finns redan och biometanol som är ett utmärkt substitut för bensin och som omgående kan användas i befintlig fordonspark, lanseras lämpligen genom låginblandning i bensin, säger Björn Gillberg VD i VärmlandsMetanol AB.

 Om förstudien faller väl ut avser parterna att tillsammans bilda ett konsortium för att genomföra projektet, som kommer att resultera i kunskap som kan göra att svenska företag vågar gå vidare och investera i produktionsanläggningar för bioenergi som leder till minskade koldioxidutsläpp.

Samarbete med Lund

Inledande processberäkningar genomförs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola vilket kan ge positiva möjligheter för svenska universitet att nära följa upp bioenergiutvecklingen och utveckla kompetens och svenskt kunnande inom förgasningsområdet.