24 Juni 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Personal oförstående till flytt av skola

Det är hit till John Norlanders lokaler vid Folkets Hus som flytten för stora delar av Vuxenutbildningen ska gå. Något som kommer försämra utbildningen avsevärt tror personalen på Vuxenutbildning.

Kumla ses som ett föredöme av många för sin utbildning på Vuxenutbildningen där Komvux, Särvux och SFI finns i samma lokaler och bildar en stimulerande och utvecklande miljö. Nu ser det dock ut som Vuxenutbildningen splittras då stora delar ska flytta till JN:s lokaler vid Folkets Hus, något som inte är populärt. - Detta förslag är märkligt, nästintill oförklarligt, skriver personalen på Vuxenskolan i Kumla i ett vädjande brev.

Vuxenutbildningen i Kumla bedriver i "Skofabriken" utbildning för Komvux, Särvux och SFI (Svenska för invandrare). Totalt är det cirka 220 elever som går där, men inom kort kommer många av dem tvingas flytta till John Norlanders lokaler i Folkets Hus och Vuxenutbildningen splittras. Något som alla lärare på Vuxenutbildningen motsätter sig.

- Alla lärare som jobbar här är överrens om att det här är helt fel, berättar en person ur personalen på Vuxenutbildningen som inte vill skylta med sitt namn utan vara anonym.

"Politikerna aldrig kommit"

Beskedet om flytt kom strax innan sommarlovet i år och flytten är beräknad till vecka 44, mellan 27-29 oktober. SFI och Särvux får vara kvar på Vuxenutbildningen, men stora delar av Komvux, ämnena matematik, engelska, samhällskunskap, religion, SO och historia flyttas till JN. Något som även innenbär att lärare kommer få springa mellan Vuxenutbildningen och JN för att undervisa.

- Först ville de flytta allt, men att flytta NO-salar (och ämnena kemi, biologi, fysik) med all dess utrustning gick inte, men det hade de inte kläm på. Även SFI fick vara kvar då de kom på att det inte fanns plats för dem i JN, något som inte heller kollats upp innan.

Varför vill du vara anonym?

- Om man tycker annorlunda i den här kommunen sitter man löst, så jag vill vara väldigt försiktig, förklaras som motivering till anonymiteten.

Det faktum att flytten blir av framstår som ett stort frågetecken. Vari ligger vinsten i detta förslag? Förlusterna är tydliga men inte vinsterna, hävdar lärarna på Vuxenutbildningen.

- Vi har bjudit hit politikerna flera gånger för att komma och kolla och då lättare bilda sig en uppfattning, men de har aldrig kommit. 

Ingen lyssnat på personal

Det gjordes en utredning om flytten av verksamhetschef Rolf Östman. Den utredningen kom fram till att det bästa vore att flytta de som går på JN till Vuxenskolan då det finns bra med plats där.

- Men den utredningen förkastades, de sa nej till förslaget och bad honom kolla upp istället hur en flytt från Vuxenutbildning till JN skulle påverka. Och vi personal här har inte fått se den utredningen alls. Vi vill se en konsekvensanalys av nåt så här viktigt innan beslut tas, men det har vi inte fått.

Något formellt beslut om flytten är inte taget, men det är mer eller mindre klart ändå hävdas. Vad är det då som det främst reageras mot?

- Att de ej har klart vilka konsekvenser det kommer innebära innan de tar ett sånt här beslut och att ingen har lyssnat med personalen vad vi tycker.

Vad tror du flytten kommer innebära?

- Att antalet elever på vuxenutbildningen kommer minska eftersom de får undervisning i sämre och mer trångbodda lokaler. Det blir mycket sämre för eleverna. Och att de som läser SFI separeras från övriga och det gör att integrationen med övriga försvinner, som funkat väldigt bra innan.

Vuxenutbildningen har bra med plats i fräscha och ljusa lokaler, en flytt till JN (bilden) kommer göra att det blir trångt.
Det blir trångt på JN

Eleverna från JN och Vuxenutbildningen kommer få samsas på en våning då ABF numer har en våning i Folkets Hus. 

- Vi säger alltid till eleverna att de kan sitta kvar här och plugga om de vill då vi har bra med utrymme och ljusa lokaler och ett kök och även cafe. på JN kommer det inte finnas någon plats om man vill ha lugn och ro.

Varför genomförs denna flytt tror du?

- Det är ju för de vill fylla lokalerna vid Folkets Hus och vi välkomnar ett samarbete med JN, men inte till priset av att Vuxenutbildningen splittras, utarmas och försämras.

Personalens vädjande brev

Personalen på Vuxenutbildningen har skrivit ihop ett brev till de ansvariga på Kumla kommun för flytten. Delar av brevets innehåll publiceras här.

Om lokalerna vid Vuxenutbildningen:

" Vuxenutbildningens lokaler är planerade och anpassade för vuxna, för distans, flex och individuella studier. Lokalerna är ljusa och öppna och skapar trivsel från första stund vilket är positivt för studier. Lokalerna ger möjlighet till täta kontakter mellan lärare, mellan lärare och elever på alla nivåer och mellan de studerande på alla nivåer "

Om fördelen för SFI och Särvux att integreras med andra vuxenutbildningar:

" De träffar lärare och studerande på andra vuxkurser i korridoren och stimuleras av detta. De ser att kan hon/han läsa läsa svenska, engelska, eller annat ämne så kanske även jag kan. Närheterna mellan de olika nivåerna är viktig för både personal och studerande. Det ger dynamik och stimulans till hela organisationen och gynnar elevernas integration i samhället. Vikten av närhet och kontakt mellan våra nysvenska och svenska elever är berikande för alla. Att separera våra invandrare från övriga elever känns helt oacceptabelt "

Om hur det fungerar för SFI i Kumla just nu:

" De sista åren efter att SFI och övriga vuxenutbildningar arbetar tillsammans med nära kontakter har invandrares antal ökat markant. Vi har idag fler invandrarelever på Vux i Kumla än vad de har i Hallsberg, Laxå och Askersund tillsammans. Detta är anmärkningsvärt men mycket glädjande! Förklaringen är att de som går på SFI i Kumla stimuleras av att se vänner gå vidare och att dessa klarar av detta.

En annan förklaring är att de känner social trygghet eftersom de känner till lokaler och lärare inom övrig vuxenutbildning sen tidigare. Skulle SFI separeras från övrig vuxenutbildning så blir den utbildningen som en isolerad ö utan ett större sammanhang och integrationen av nysvenskar försvåras väsentligt "

Om att splittra vuxenutbildningen:

" Att splittra vuxenutbildningen på två delar och mista den röda tråden genom hela utbildningen vore en katastrof för vuxna och hela vuxenutbildningen. Det man förlorar är stimulans och utveckling, både hos studerande och personal. Och man förlorar närheten, samtalen och kontakten mellan de olika delarna i utbildningen. I Hallsberg har vuxenutbildningen efter många år fått möjlighet att organiseras i samma lokaler och vinsten för dem är stor, både för personal och studerande. Att vi här i Kumla, som varit en förebild för många VUX, nu skulle göra tvärtom med de goda lokaler vi har verkar närmast katastrofalt! Kontakten mellan de olika verksamheterna inom VUX är absolut nödvändig och då måste vi få finnas i bra lokaler.

Att mista närheten till AME (Arbetmarknadsenheten) måste också betraktas som ett slöseri om man betraktar den utveckling och samarbete som kan finnas mellan VUX och AME. Förslaget att splittra Vuxenutbildningen kommer också innebära att rektor, administration och SYV (Studie och yrkesvägsledare) får splittrade tjänster, arbetsplats på JN och vid vissa tider på nuvarande VUX för att ge service till SFI och Särvux. Hur bra blir det för studerande och personal på SFI och Särvux? Ledning, administration och SYV är i högsta grad till även för dem och elevfrågor kan vara svåra och ibland akuta!"

Om vad det innebär för Kumla kommun:

" Kumla kommun har alltid sagt att de värnar vuxenutbildningen och är medvetna om dess betydelse för vuxna och för samhället. Betänker man detta så är detta förslag mycket märkligt och nästintill oförklarligt. Frågan är: Var ligger vinsten i detta förslag? Förlusterna är tydliga men inte vinsterna. En väl genomförd konsekvensutredning måste göras som visar på vinster och förluster när det gäller ekonomi, i vidare mening än en lokalhyra, men också för studerande, och för personal och deras arbetssituation.

Vi på Vuxenutbildningen vill arbeta för utveckling av verksamheten och vi vill arbeta i en effektiv och stimulerande organisation. "En blomstrande kommun" som Kumla vill vara kan inte blomstra utan en väl fungerande Vuxenutbildning. Invandrare och människor i utanförskap förändrar sina liv genom utbildning. Många går från arbetsöshet och/eller utanförskap till en ljusare framtid och det måste prioriteras framför mycket annat. Detta gynnar både individen och Kumla kommun"

Hälsningar Personalen på Vuxenutbildningen

esso engvall
Vad skall man använda lokalerna i skofab.till,efter flytt ?
2014-08-22 18:51
Sosse
Idag har socialdemokraterna presenterat en stor satsning på ett utökat antal platser på KOMVUX och yrkesvux . Då bör rimligen de tänkta lokalerna inte bli trånga- de måste bli helt omöjliga!
2014-08-22 19:17
Kristina
Om kommunen ordnar en biblioteksfilial i Skofabriken så kan all undervisning samlas i en och samma byggnad:SFI,Särvux,Komvux och JN. Kommunen får en skolbyggnad att vara stolt över.
2014-08-22 19:44
F.d sosse
De allsmäktiga i Kumla kommun tycks inte sätta sig ordentligt in i det de ska fatta beslut om. Gör politikerna detta för att stötta Folkets Hus till varje pris eller vill de använda Vuxenutbildningens lokaler för att man tycker det är väl trångt i det "nybyggda" stadshuset? Känner mig tvingad till att byta parti i kommunalvalet!
2014-08-23 14:10
Kristina
Ja, hur ställer sig övriga partiers politiker i den här frågan? Vore bra att veta inför valet...
2014-08-23 15:12
Peter
Skolpengen ska väl inte gå till att hålla Folketshusföreningen under armarna på bekostnad av en fungerande verksamhet! Skärpning (S)! Hoppas det blir jämnare mellan blocken i Kumla kommun efter valet så politikerna får tänka efter innan idiotiska förslag som detta poppar upp!
2014-08-23 19:51
Insyn
När S-majoriteten har att ta ställning till ett beslut som försämrar för kommunanställd personal men gynnar S närstående organisation (undviker hyresförlust) så väljer man naturligtvis det sistnämnda alternativet; inte minst p.g.a. personunionen mellan kommunstyrelse och Folkets Hus. Såvitt jag förstått är kommunen inte känd för en bra personalpolitik; underbetalda lärare, underbetald personal inom vården, chefsavhopp bl.a.
2014-08-23 20:26
Hemtjänst
Vad beträffande lokalerna i skofabriken, så kan de nog användas både till öppen psykiatri och hemtjänsten som redan är trångbodda i skofabriken.
2014-08-23 21:51
Bättre kommunal planering önskas
Lokaler byggdes ju om för hemtjänstpersonal och psykiatri i Skofabriken för något sedan efter att man kommit på attt byggnationen som gjorts i Kumlaby för hemtjänsten inte blev bra. Det kan väl inte vara en miss i beräkningen ännu en gång! Ombyggnation kostar. Lägg pengarna på mer personal inom äldreboendena istället för lokaler!
2014-08-25 17:08
esso engvall
Vad skall man använda lokalerna i skofab.till,efter flytt ?
2014-08-22 18:51
Sosse
Idag har socialdemokraterna presenterat en stor satsning på ett utökat antal platser på KOMVUX och yrkesvux . Då bör rimligen de tänkta lokalerna inte bli trånga- de måste bli helt omöjliga!
2014-08-22 19:17
Kristina
Om kommunen ordnar en biblioteksfilial i Skofabriken så kan all undervisning samlas i en och samma byggnad:SFI,Särvux,Komvux och JN. Kommunen får en skolbyggnad att vara stolt över.
2014-08-22 19:44
F.d sosse
De allsmäktiga i Kumla kommun tycks inte sätta sig ordentligt in i det de ska fatta beslut om. Gör politikerna detta för att stötta Folkets Hus till varje pris eller vill de använda Vuxenutbildningens lokaler för att man tycker det är väl trångt i det "nybyggda" stadshuset? Känner mig tvingad till att byta parti i kommunalvalet!
2014-08-23 14:10
Kristina
Ja, hur ställer sig övriga partiers politiker i den här frågan? Vore bra att veta inför valet...
2014-08-23 15:12
Peter
Skolpengen ska väl inte gå till att hålla Folketshusföreningen under armarna på bekostnad av en fungerande verksamhet! Skärpning (S)! Hoppas det blir jämnare mellan blocken i Kumla kommun efter valet så politikerna får tänka efter innan idiotiska förslag som detta poppar upp!
2014-08-23 19:51
Insyn
När S-majoriteten har att ta ställning till ett beslut som försämrar för kommunanställd personal men gynnar S närstående organisation (undviker hyresförlust) så väljer man naturligtvis det sistnämnda alternativet; inte minst p.g.a. personunionen mellan kommunstyrelse och Folkets Hus. Såvitt jag förstått är kommunen inte känd för en bra personalpolitik; underbetalda lärare, underbetald personal inom vården, chefsavhopp bl.a.
2014-08-23 20:26
Hemtjänst
Vad beträffande lokalerna i skofabriken, så kan de nog användas både till öppen psykiatri och hemtjänsten som redan är trångbodda i skofabriken.
2014-08-23 21:51
Bättre kommunal planering önskas
Lokaler byggdes ju om för hemtjänstpersonal och psykiatri i Skofabriken för något sedan efter att man kommit på attt byggnationen som gjorts i Kumlaby för hemtjänsten inte blev bra. Det kan väl inte vara en miss i beräkningen ännu en gång! Ombyggnation kostar. Lägg pengarna på mer personal inom äldreboendena istället för lokaler!
2014-08-25 17:08
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Här finns Vuxenutbildningen i Kumla idag. Nu tyder dock allt på att den ska splittras upp. Något som fått personalen på Vuxenutbildningen att säga ifrån. Foto: Anders Björk
Publicerad: 2014-08-22 15:35
Senaste nyheterna
Två döda i gasolycka på båt
(14:50)
DANS: Christoffer femma i VM
(11:27)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
8
(2019-06-22)
Så firades midsommar
(2019-06-22)
Skyllbergsskyttar i topp
(2019-06-22)
Lars Litzén: Sydnärkenytt kammar noll
11
(2019-06-21)
Dags fira midsommar
(2019-06-20)
Återförening viktigt för flyktingar
2
(2019-06-20)
Sandra Wallin: Rörigt om seriemördaren Bundy
(2019-06-18)
Bygginbrott i Askersund och Laxå
1
(2019-06-18)
Möbler slängda i sjön
(2019-06-18)
Alf Anneborg: Elektrisk cykling
1
(2019-06-17)
Konstnären Rehnholm ställer ut
(2019-06-17)
Fotboll: Skyllbergs första förlust
(2019-06-17)
Nya ”punschverandan” är invigd
(2019-06-16)
Hus skyltar med sin historia
(2019-06-15)
Fotboll: Askersund slog Kumla
(2019-06-15)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
6
(2019-06-14)
Medvind för Skyllbergs IK
2
(2019-06-14)
Driftstörning hos Sydnärkenytt
(2019-06-13)
Skadegörelse vid förskola i Åsbro
(2019-06-13)
Visar biljardfilm i TV
4
(2019-06-13)
Båtmotorer stulna i Harge
(2019-06-13)
SPF tänder grill i Åsbro
(2019-06-13)
Bestulen på bilen i Hammar
(2019-06-12)
Fotboll: Janne till Askersund
1
(2019-06-12)
Skolavslutning med blommor och skrindor
(2019-06-11)
Snart rökförbud på uteserveringar
1
(2019-06-11)
Villapriser ökar mest i Örebro Län
(2019-06-11)
Anmälda för kladdat ner bil
(2019-06-10)
Sprintade i Västergötland
(2019-06-10)
Två döda efter brand på camping
(2019-06-08)
Nationaldagsfirande 2019
(2019-06-07)
Fotboll: Stene slog Östansjö
(2019-06-07)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett
14
(2019-06-07)
Anmäld för att lämnat påkört rådjur
(2019-06-07)
Åhlins är Årets företagare
5
(2019-06-06)
Nykter sommarlovsfestival
(2019-06-05)
Kyrkokören reste till Öland
(2019-06-05)
Studenter firades i Sydnärke
5
(2019-06-05)
Fotboll: 9-0 till Vretstorps IF
(2019-06-04)
SKPF på sommarlunch
(2019-06-04)
Inbrott på Vapenvägen
(2019-06-04)
Tjugotal rutor krossade
(2019-06-03)
Måste få ner kostnader i sjukvården
(2019-06-03)
Teknikstrul för Sydnärkenytt
(2019-06-03)
Lars Litzén: Torbjörn åter mästare
(2019-06-02)
Öppnar nytt på Sundsbrogatan
2
(2019-06-02)
DANS: Christoffer och Ronja vann
(2019-05-31)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
3
(2019-05-31)
Erbjuds test för cancer
(2019-05-31)
Invigning av hamnscenen
(2019-05-31)
EU-valet färdigräknat
(2019-05-30)
Har öppnat café på Stöökagatan
5
(2019-05-30)
En dröm om frihet
5
(2019-05-30)
Fotboll: Omkastat i div 6-toppen
(2019-05-29)
Rasta Group AB köper Brändåsen
10
(2019-05-29)
Fotboll: Askersund slog Bosna
(2019-05-29)
Fotboll: Skyllbergs femte raka
(2019-05-28)
PRO: Sluta investera i fossilt
(2019-05-27)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.