25 Februari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Förlossningsverksamheten i Karlskoga ska återöppnas"

Den politiska majoriteten i Region Örebro Län vill att förlossningskliniken i Karlskoga, som i våras fick besked om stängning, ska återöppnas. Nedan följer ett pressutskick om saken. 

Under våren fattade verksamhetschefen för förlossningen i Karlskoga ett beslut om en stängning med hänsyn till patientsäkerheten för de nyfödda barnen. Samtidigt som beslutet togs av verksamhetschefen fastslog den politiska majoriteten i Region Örebro Län att den politiska viljan att fortsätta bedriva förlossningsvård på Karlskoga lasarett låg fast. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin fattade ett ordförandebeslut att genomföra en kartläggning av vilka åtgärder som krävs för att återöppna förlossningsenheten vid Karlskoga lasarett, om åtgärderna är möjliga att genomföra och om det är rimligt. Kartläggningen skulle presenteras så snart som möjligt, dock senast till nämndens sammanträde den 28:e augusti.

Kartläggningen visar att med ytterligare personal i form utav fler läkare, ytterligare kompetensutveckling med fokus på livsuppehållande åtgärder och kamerateknik kan förlossningen i Karlskoga fortsätta att bedriva en omhändertagande och trygg vård för såväl nyfödda barn som för mödrar. Under Hälso- och sjukvårdsnämndens kommande sammanträde kommer den styrande majoriteten att lägga fram ett beslutsförslag för återöppning av Karlskogas förlossningsenhet. Kartläggningen förslag skulle möjliggöra för en trygg förlossningsvård som förstärker vården inom Karlskoga lasarett.

"Vi i den politiska majoriteten kommer föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om att återöppna förlossningsenheten i Karlskoga så snart det är möjligt", säger Karin Sundin (S) ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden. "Vi står därmed fast vid vår ambition att det ska bedrivas förlossningsvård både i Karlskoga och i Örebro – så länge vården kan bedrivs på ett säkert sätt. Nu visar kartläggningen på möjliga åtgärder för att förstärka vårdkedjan för de sjuka nyfödda barnen i Karlskoga. Vi bedömer att de insatser som krävs är rimliga åtgärder för att förstärka förlossningsvården i Örebro län".

"Ambitionen är att genom samverkan och samarbete stärka service, vård och omsorg i hela länet. Vår intention är att hitta långsiktiga och goda lösningar. Denna kartläggning har gett oss en bild av vilka behov, kompletteringar och åtgärder för fortsatt god förlossningsvård i Karlskoga, som vi nu tar till oss", säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

"Hela vår region ska fortsätta leva och utvecklats. Tillsammans utgör alla vårdenheter i vårdkedjan detta möjligt. Kartläggningen visar att vi kan med ny teknik och ett förändrat arbetssätt möjliggöra en förlossningsenhet i såväl Karlskoga som Örebro. En trygg och patientsäker vård är en förutsättning för att hela vår region ska fortsätta att leva", fortsätter Charlotte Edberger Jangdin (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Karin Sundin, Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (S) 
Behcet Barsom, vice Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (KD) 
Charlotte Edberger Jangdin, ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden (C) 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-08-22 11:56
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.