05 December 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Hyresgästföreningen:

"Vi står inför en
regelrätt bostadskris"

Bostadsbristen i Sverige är på väg att bli så pass akut att vi står inför en regelrätt bostadskris. Om vi inte gör något idag för att öka byggandet av bostäder kommer det att få katastrofala effekter för tillväxten och utvecklingen för lång tid framöver.

Det skriver Hyresgästföreningen Region Mitt, som bland annat omfattar Örebro län, i ett uttalande från en konferens i Borlänge:

Bostadsbristen inrymmer också många personliga tragedier. Det är unga vuxna och äldre människor som drabbas. När det är brist på hyresrätter i 85 procent av Sveriges kommuner kan inte unga vuxna flytta hemifrån. Värst är bristen på universitets- och högskoleorter, vilket får följden att studenter tvingas tacka nej till sin drömutbildning när de inte hittar någonstans att bo.

En grundläggande orsak till det låga byggandet av hyresrätter är att hyresrätten är missgynnad skattemässigt.

Medan den som äger sitt boende kan göra både ränteavdrag och ROT-avdrag finns det inga stimulanser som hyresgästerna kan ta del av. Det innebär att hyresgäster i snitt betalar 14 000 kronor mer i skatt varje år. Bara på grund av att de bor i hyresrätt. Hyrskatten är både orättvis och hindrar byggandet av fler bostäder i ett läge där vi behöver bygga 190 000 nya bostäder i Sverige.

Marknadshyror?

Från vissa håll återkommer dock kraven på marknadshyror med jämna mellanrum. Men det verkar vara mer önsketänkande än verklighetsanknutet. De flesta politiker, med något enstaka undantag, inser vad konsekvenserna skulle bli om marknadshyror infördes. Trots det så kommer bostadsfrågan långt ned på den politiska agendan.

Det finns inget land med marknadshyror som inte också tvingas ha någon form av sociala bostäder. Och det vill vi inte ha i Sverige – om det råder stor enighet. En så kallad ”fri hyressättning” leder också till att människor tvingas lämna sina hem, för att de inte längre har råd att bo kvar. Vart de ska ta vägen talas det inte om. Det är mycket märkligt!

I nyproducerade hyresrätter ger lagen möjlighet att tillämpa en friare hyressättning, så kallade presumtionshyror. Hyresnivåerna i nyproduktionen ligger dock på nivåer som gör det omöjligt för merparten av hushållen att efterfråga en nyproducerad lägenhet. Det är alltså inte genom allt högre boendekostnader vi kommer till rätta med den omfattande bostadsbristen.

"Ta bort hyrskatten"

Det är dags för politiken att ta sitt ansvar för att åtgärda den ekonomiska obalansen, ta bort hyrskatten och se till att stimulera byggnation av fler hyresrätter. Snart ger vi oss in i en valrörelse. Vår uppmaning till de politiska partierna är: Lyft fram bostadspolitiken i era valprogram! Ge hyresrätten rättvisa ekonomiska villkor! Det tjänar både samhället och människorna på!

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2013-10-13 15:40
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.