31 Mars 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Svikna vallöften om resor i länet

Vänsterpartiet i Region Örebro län har skrivit en motion om att vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för äldre över 65 år och sjukpensionärer, samt att gymnasiekortet för unga ska gälla alla dagar i veckan alla tider. Detta förslag behandlades igår på samhällsbyggnadsnämnden som beslutade att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Det var inte länge sedan det var val. Då haglade vallöftena tätt. Socialdemokraterna ibland annat Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg samt SSU lovade att införa längre giltighetstid på gymnasiekortet för eleverna som reste kollektivt till skolan. Nu drygt ett halvår senare så ville Socialdemokraterna inte längre kännas vid att de hade lämnat sådana löften. I Lindesberg hade S också gått ut med att de skulle införa gratis kollektivtrafik för pensionärer om man la sin röst på dem.

 
Vänsterpartiets Katarina Raneborn och Jihad Menem anser att S inte håller sina vallöften.

Varför vill S inte stå fast vid sina vallöften? Finns det en konflikt mellan de olika Socialdiasemokratiska lokalföreningarna, eller var det bara ett sätt att fiska röster hos unga och äldre så att de skulle rösta på Socialdemokraterna? Eller kan det måhända vara en del i det politiska spelet som är så tröttsamt, som innebär att aldrig bifalla ett förslag från partier som inte ingår i den egna majoriteten?

På samhällsbyggnadsnämnden lämnade Vänsterpartiet flera förslag till möjliga kompromisser, t ex att börja med att utöka gymnasiekortets giltighetstider att gälla obegränsat under vardagar i första hand för att minska de befarade ökade kostnaderna. Ett annat alternativ var att föra en dialog med kommunerna om att dela på den ökade kostnaden för gymnasiekortet.

I Hallsberg och Kumla har S beräknat att det skulle kosta 100 000 kr extra per år med en sådan utökning. I den kommunala världen är det en liten kostnad som skulle ge stora mervärden för de ungdomar som får möjlighet att resa kollektivt även efter kl 19.00. Idag finns det ungdomar som måste avstå från att delta i grupparbeten och gemensam läxläsning efter skoltid med sina klasskamrater då de inte har ekonomiska möjligheter att resa hem med buss efter kl 19.00. De hindras också att delta i social samvaro och fritidsaktiviteter på grund av dålig ekonomi.

Ekonomin kan även vara ett hinder för äldre och kroniskt sjuka som uppbär pension som inte har råd att resa kollektivt på grund av för höga kostnader för deras begränsade plånbok. Även de får en försämrad livskvalitet när de får avstå från socialt umgänge, kultur och fritid samt blir begränsade att använda den samhällsservice som finns i tätorterna.

Ett av argumenten för att avslå motionen var att man befarade att det kollektiva resandet skulle öka. Detta är ju extremt märkligt! Att öka resandet med kollektivtrafiken är ju ett av Region Örebro läns främsta mål! 

Samtidigt under mötet presenterades uppgiften om hur det går för länets klimatmål. Där kunde man konstatera att bilresandet måste minska med 20 procent för att delmålet skulle uppnås. Då är det väl ett utmärkt sätt att hitta ett effektivt sätt att öka det kollektiva resandet som Vänsterpartiets förslag om avgiftsfria resor för dessa grupper!

Det beslutades även att Länsbiljetten (nytt namn) skulle gälla även under sommaren 2019, med möjlighet att betala halva priset mot ordinarie pris för resor under sommaren för alla åldrar. Detta var ju glädjande och infördes för två år sedan efter Vänsterpartiets initiativ. Tyvärr så gäller detta kort inte för färdtjänstberättigade personer och därför ville Vänsterpartiet att regionen skulle väcka en dialog med kommunerna som ansvarar för färdtjänst, angående möjliga vägar att hitta lösningar så att även funktionsnedsatta personer ska kunna resa billigare under sommaren. Detta förslag röstades ned av samtliga partier förutom av Vänsterpartiet.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-15 21:42
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.