18 Februari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Utbildning i S-fokus när jobben förändras

Utbildningsfrågor dominerade mycket av S-kongressen.Utbildningsfrågor dominerade mycket av S-kongressen.

Socialdemokraternas kongress i Örebro har antagit flera politiska förslag för ökad kompetensförsörjning i en tid av snabb förändring på arbetsmarknaden. Reformerna skulle göra det enklare för arbetstagare att utveckla sin kompetens för arbetsmarknadens behov.

Det finns även ett stort fokus på att utbildning och möjlighet till kompetensutveckling ska vara tillgänglig oavsett var i landet man bor eller vart på arbetsmarknaden man är. Det är förslag med fokus på att stärka det livslånga lärandet, framhålls i ett pressmeddelande:

Ansvar för att följa med

- Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar, med skiftande generationer och ökad teknisk utveckling. Då har vi ett politiskt ansvar att skapa förutsättningar för människor att kunna följa med den utvecklingen. Därför är de förslag vi nu beslutat om glädjande. Det är viktigt att det finns enkla vägar till utbildning, säger Eva-Lena Jansson, kongressombud från Örebro

De politiska förslag som Socialdemokraterna beslutat om under sin kongress är bland annat:

  • Ett mer flexibelt studiemedelssystem med bättre möjligheter att arbeta och studera samtidigt.
  • Den övre åldersgränsen för CSN ska ses över för att främja det livslånga lärandet. 
  • Fler nätbaserade kurser som är öppna och avgiftsfria, ökat utbud av nätbaserade utbildningar på högskolor och universitet.
  • Delar av yrkesvux ska kunna läsas online.
  • Säkra kompetensförsörjningen lokalt och regionalt genom ökad arbetsmarknadsanknytning på utbildningar.
  • Ökad satsning på lärcentrum.
"Växa och växla"

S-kongressens 20-sidiga program om utbildning hade följande avslutningsord:

"Vi vet att jobben kommer fortsätta förändras. Det kommer att ske i en snabbare takt och mer genomgripande än vi tidigare sett. Det skapar möjligheter och nya vägar framåt för fler. Men det betyder också att människor behöver stå beredda att möta framtiden genom att ta sig an nya arbetsuppgifter och nya jobb. Det gäller den som kliver ut i arbete direkt från gymnasieskolan likväl som den som pluggat vidare. Det gäller den som befinner sig mitt i arbetslivet och den som kommer till Sverige mitt i livet.

Vi Socialdemokrater vet att trygghet bygger Sverige starkt, och att trygghet i framtiden allt mer kommer att handla om kunskap och kompetens. Därför ska vi möta 2020-talet med ökad kunskap. Med ökade möjligheter för människor att växa och växla i arbetslivet, och med nya politiska reformer för kunskap för framtiden."

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-03-24 22:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.