28 November 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Regionen måste börja spara

Underskotten ökar i Region Örebro län och de styrande politikerna flaggar nu för att det måste sparas, främst inom sjukvård och kollektivtrafik.

"Besvärligt ekonomiskt läge – handlingsplaner ska ta fram åtgärder", är rubriken på pressmeddelandet som Region Örebro skickade ut på tisdagen:

"Kostnaderna fortsätter att stiga inom Region Örebro län. För hälso- och sjukvårdsnämnden beräknas underskottet till 400 miljoner kronor vid årets slut, om inga åtgärder vidtas.

Även för samhällsbyggnadsnämnden, där bland annat kollektivtrafiken ingår, väntas ett underskott vid årets slut med 18 miljoner kronor, om inga åtgärder vidtas. Det visar preliminära beräkningar efter april månads utgång.

Sedan tidigare har regionstyrelsen gett de båda nämnderna i uppdrag att ta fram handlingsplaner för att komma tillrätta med ekonomin. En första redovisning av arbetet kommer att ske på regionstyrelsen den 11 juni. Arbetet med handlingsplanerna kommer sedan att fortsätta i de båda nämnderna.

Måste sänka kostnader

- Underskotten har ökat, och det är bekymmersamt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Nämnderna måste nu ta krafttag och under året redovisa åtgärder som faktiskt sänker kostnaderna. Vi kan inte göra av med mer pengar än vi har. Storleksordningen på åtgärder som nu måste realiseras innebär att det kommer att bli förändringar inom vissa områden. Men det finns inte någon annan väg att gå när vi samtidigt är på väg ut ur en högkonjunktur och vi vet att våra skatteintäkter inte kommer att öka i samma takt som tidigare.

Sveriges Kommuner och Landsting presenterade förra veckan sin ekonomirapport*. Där konstaterar man att högkonjunkturen går mot sitt slut och tillväxten av bruttonationalprodukten, BNP, väntas att sjunka. Skatteintäkterna, som finansierar stora delar av kommuner och regioner, kommer att få en minskad tillväxt vilket innebär att kommuner och regioner de kommande åren får räkna med mindre tillväxt. 

Värna svaga grupper

- Det är ett allvarligt ekonomiskt läge, men vi har redan ett arbete igång med handlingsplaner, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande. Vi kommer att behöva ifrågasätta vissa delar av vår verksamhet, och hur vi bedriver och organiserar den. Den viktigaste principen i det arbetet är att sätta patientens behov överst och värna svaga grupper. Ännu mer än tidigare måste vi se hela länet som sjukvårdsresurs som finns för alla länets patienter.

Hållbar utveckling

- Vi har en mycket bra verksamhet i vårt län, men vi har inget annat val än att sänka kostnaderna, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd. Om vi lever över våra tillgångar lastar vi över kostnaderna på våra barn och barnbarn. Det är inte hållbart på något sätt. Det krävs mod att förändra, men om vi gör det under ordnade former, med väl genomarbetade handlingsplaner, så är jag säker på att vi kommer att ha en mycket bra verksamhet i hela länet även efter de åtgärder som nu måste till.

*Sveriges Kommuner och Landsting konstaterade i sin ekonomirapport den 11 maj att kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i alla kommuner och regioner. Redan år 2018 försämrades det ekonomiska resultatet rejält. Sex av 20 regioner gick med underskott 2018 och 16 regioner försämrade sitt resultat. Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018."

Region Örebro län i siffror 2018

679 000 läkarbesök genomfördes
885 000 behandlingsbesök genomfördes
32 000 operationer genomfördes
160 000 patienter behandlades av Folktandvården
12 500 000 resor gjordes med kollektivtrafik inom stads- och regiontrafik samt skolbiljetter
9 400 tillsvidareanställda medarbetare finns inom Region Örebro län
11:55 kr av varje beskattad 100-krona betalar länsborna i skatt
9 523 000 000 kronor är Region Örebro läns budget 2019

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-21 14:31
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.