28 November 2019
Tipsa: 073-094 57 58

PRO: Positivt i budget men skillnader förstärks

Den budget som finansminister Magdalena Andersson (S) presentade idag har ett tydligt fokus på pensionärers ekonomi, med sänkt skatt och höjningar av grundskyddet. PRO är positivt till mycket men noterar dessvärre att budgeten förstärker ojämlikheten mellan olika pensionärsgrupper, skriver organisationen i ett pressmeddelande:

- Förslagen löser inte svagheterna i vårt pensionssystem även om de till viss del går i rätt riktning, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas Riksorganisation, PRO. Vi behöver en total översyn av pensionssystemet. Klyftan mellan de med höga respektive låga inkomster ökar. Eftersom män är de som oftast har de högsta lönerna och pensionerna, är det även ur jämställdhetssynpunkt en oönskad utveckling.

Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Det är helt nödvändigt att vända på en sådan utvecklig och höja pensionerna för alla pensionärer. Fokus bör då ligga på de som har en alldeles för låg pension – ofta kvinnor.  

PRO har länge krävt att skatten på pension ska beskattas som inkomst på lön. Vi välkomnar därför sänkt skatt för pensionärer med en pension över 17 000 kronor per månad. Tidigare har skatten redan sänkts för dem med lägre pension. Skatten är dock fortsatt högre för pensionärer än för löntagare efter det senaste införda jobbskatteavdraget. 

- PRO fortsätter mot den bakgrunden att kräva lika skatt på pension och lön – det är en fråga om rättvisa, säger Christina Tallberg i pressmeddelandet.

"Bostadstillägg träffsäkert"

PRO är positivt till förslagen om höjt grundskydd, eftersom detta går i rätt riktning. Höjningen av bostadstillägget är viktigast. Det är ett träffsäkert verktyg om man snabbt vill höja den ekonomiska standarden för de sämst ställda. Höjningen är emellertid inte tillräcklig, eftersom taket är för lågt satt. Det bör höjas till minst 8 000 kronor och följa hyreskostnadsutvecklingen.

I budgeten görs också en särskild satsning på äldres idrott, och samtidigt skärper regeringen tonen i kontantfrågan gentemot bankerna.  

- Det är någonting som vi har efterfrågat länge. Så länge kontanter är ett lagligt betalmedel ska det självklart vara möjligt att betala med kontanter, säger Christina Tallberg.

Regeringen ökar de generella statsbidraget till kommunerna med 5 miljarder kronor. Det är ett välkommet tillskott, men långt ifrån tillräckligt. De kommande åren behövs omfattande investeringar i välfärden, anser PRO.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-09-18 12:40
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.