07 April 2020
Tipsa: 073-094 57 58

I morgon får vi örnkoll

Örnkoll i morgon. Foto. WikipediaÖrnkoll i morgon. Foto. Wikipedia

Nu på lördag, den 29 februari hålls den årliga stora örnräkningen. Mellan klockan 10- och 12 räknar fågelentusiaster mellanNynäshamn och Lidingö vid östkusten via Mälaren och Hjälmaren till Vättern, Unden och Tiveden i Sydnärtkenytts område.

Räkningen av havs-och kungsörn i denna form har pågått sedan 2004, men startade i liten skala 1999. 

Örnräkningen görs av medlemmar i Naturskyddsföreningens kretsar och de Ornitologiska klubbarna. Det är fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden i Sörmland administrerar räkningen. Alla andra rapporterar dit. 

Havsörnsstammens utveckling är ett exempel på vad man kan uträtta med engagerade ideella krafter. Vid en inventering 1940 noterades 40 häckande par i hela Sverige. Det var resultatet av bland annat jakt. Olika giftutsläpp, bland annat PCB och DDT  i vattendragen gjorde att stammen höll sig på en låg nivå. Dessa gifter förbjöds på 1970-talet efter påtryckningar från miljörörelsen. För att främja havsörnen startade Björn Helander i början av 1970-talet Projekt Havsörn inom Naturskyddsföreningens ram. Det ledde till att havsörnsstammen återhämtade sig. 

Stark stam

I dag finns cirka 800 par och fortsatt ökande antal havsörnar spridda över större delen av Sverige. Vid Hjälmaren häckar uppskattningsvis minst 20 par.  Men även på andra håll häckar havsörn, både vid Vättern och Unden. Havsörnen är en viktig miljö-indikator, eftersom den i likhet med människan står högst upp i näringskedjan. Yrkesfiskarna bidrar till havsörnarnas vinteröverlevnad genom att lägga ut ”skräpfisk” på isen. En tämligen isfri vinter som denna spelar slaktavfall och trafikdödat vilt en stor roll. Då är det viktigt att slaktavfallet är fritt från bly. Blyförgiftning förorsakar örnarna en långsam död. Det behövs ytterst små blymängder. År 2019 påträffades en blyförgiftad havsörn på Tåkenön i Hjälmaren.

Brist på boträd

Hotet mot havsörnsstammen utgörs i dag bland annat av brist på boträd, eftersom det moderna skogsbruket inte sparar ”rekryteringsträd”. Dessutom konkurrerar fiskljusen om smma träd.

Lite varstans ordnas örnräkningen på publika platser. Vid Sjöarna i Sydnärkenytts område finns förvisso örn. Men det ordnas inte direkt någon publik örnräkning. 

– Vill man vara säker på att få se örn så ska man åka till Kvissmaren i Östernärke eller Rånnesta vid sjön Tysslingen, nordväst om Örebro, säger Sydnärkenytts medarbetare Kent Halttunen, som är med och håller fågelräknandet vid Rånnesta.

– Vi kommer räkna andra fåglar på morgonen för att sedan gå över till örnarna vid tio. Det har kommit en hel del gäss, men inte så många sångsvanar än, säger han.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-02-28 9:14
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.