21 Mars 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Om brott och straff i Sydnärke

Som ni säkert lagt märke till brukar vi här på Sydnärkenytt bevaka brottslighet. Vi återger helt enkelt vilka brott som polisanmäls och vad som händer. Ibland kan just sådan rapportering ge en lite sned bild över hur läget i samhället egentligen ser ut. Faktum är ju att det faktiskt inte sker fler brott.

Det stora flertalet av våra notiser handlar om tillgreppsbrott, stölder, inbrott och skadegörelse. Det händer faktiskt rätt ofta att vi får ett mail från polisen i Hallsberg där det står att man inte bifogar några anmälningar. Helt enkelt för att det inte gjorts några. Det har varit lugna dagar i området. Kanske borde det också vara en nyhet.

Betydligt färre inbrott

Här är några siffror ur BRÅ, brottsförebyggandets statistik över anmälda brott 2019.

Det totala antalet anmälda brott minskade lite under 2019. Minskningen var dock på marginalen. Men man kan nog ändå slå fast att det inte sker fler brott totalt. Vissa typer av brott minskar, andra ökar. Det sker, som i resten av samhället, en utveckling även på det området.

436 000 stöld- och tillgreppsbrott anmäldes i hela landet. Det är en  minskning med 9 110 brott, en nedgång på två procent jämfört med 2018.

Det som minskade mest var fickstöld, ner åtta procent, samt bostadsinbrott, ner 14 procent. Allra mest minskade lägenhetsinbrott, 16 procent ner.

Butiksrån minskar, medan personrån, inte minst mot yngre, ökar. Fortfarande är det en brottstyp som är förhållandevis ovanlig i Sydnärkenytts område dock. Det skedde 2 480 rån mot barn och yngre i hela landet. En ökning med drygt 500, för hela landet.

Färre bedrägerier

Antalet bedrägerier gick ner med sex procent.

Narkotikabrotten ökade. De allra flesta narkotikabrott som anmäls, mer än hälften, är dock innehav för eget bruk och eget bruk.

Skadegörelse tillhör också den brottskategori som ökat, med sex procent.

På så små orter som de i Sydnärkenytts område är det viktigt att poängtera att en, eller ett par brottsaktiva personer, kan påverka exempelvis inbrottsstatistiken och antalet fall av skadegörelse rejält. 

Våld i relationer

När det gäller misshandel minskar anmälda misshandelsbrott mot kvinnor. Anmälda misshandelsbrott mot män ligger oförändrat.

Anmälda misshandelsbrott mot barn, 0–17 år, ökar däremot. Ett tragiskt faktum som inte diskuteras särskilt mycket, är ett en majoritet, 78 procent av misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och bekanta gärningspersoner. Närmare en tredjedel 31 procent av brotten mot kvinnor utgjordes av misshandel i en parrelation. 

För kvinnor är med andra ord den hemska sanningen att det rent statistiskt är betydigt farligare att umgås med folk man känner, eller med sin man, än att ge sig ut och promenera själv.

Antalet trafikbrott minskar, i hela landet.

Det är BRÅ, brottsförebyggande rådet som utifrån polisens egna databaser över anmälda brott, sammanställer brottstatistik i landet. En mer komplett statistik kommer i slutet av mars.

Vi på Sydnärkenytt publicerar också regelbundet notiser om vad som händer när brott klarats upp. Där kan man bland annat läsa om vilket straff tingsrätten dömer ut för förtal, eller hur mycket böter man får betala för att köra bil utan körkort. Eller vilket straff man får för att dricka cider offentligt.

Henrik Östensson

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-06 10:17
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.