21 Mars 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Kollektivtrafiken genomgår förändringar

Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad har en plan för att justera kollektivtrafikens trafik och kostnader, det beslutade man den 20 september. Majoriteten av länets kollektivtrafik förblir oförändrad - planerade trafikförändringar påverkar cirka två procent av det regionala buss- och tågresandet.

Region Örebro berättar i ett pressmeddelande att huvudprincipen är att turer med inga eller få resenärer får stå tillbaka för trafik som kommer fler till nytta. Kostnader ska enligt planen minskas med 14,9 miljoner kronor år 2018, och med helårseffekt, 24,7 miljoner kronor, 2019.

Har satsat på kollektivtrafiken

Region Örebro har de senaste åren genomfört stora satsningar på kollektivtrafiken, främst i den södra och västra länsdelen samt inom stadstrafiken. Tågratafiken har också den byggts ut till viss del. 

Satsningarna har på det stora medfört fler resenärer men också högre kostnader för busstrafiken - under de sex senaste åren har den ökat med 30 procent.

Måste bli effektivare

Man anser nu att man måste effektivisera kollektivtrafiken, främst i busstrafiken, för att kunna fortsätta utveckla den. 

Region Örebro anser att man måste ändra i trafiken och linjenätet för att möta invånarnas behov. Argumentet är att länet och invånarnas resvanor förändras och det kräver justeringar och nytänkande. 

– En väl utbyggd kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att hela länet ska leva, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. 

– När det gäller kollektivtrafikens utbyggnad handlar det mycket om att göra ansvarsfulla avvägningar. En tom eller en nästintill tom buss kan i stället göra större nytta någon annanstans i länet. Kollektivtrafiken ska göra nytta för så många som möjligt.

Styrd av anrop

Under år 2018 avser man att införa en ny typ av anropsstyrd närtrafik på landsbygden. Tanken med den är att trafiken bara ska gå när någon behöver den och att den kan samordnas med sjuk- och färdresor.

– Avsikten är att dra igång försöksverksamhet i någon eller några kommuner under 2018, och inom två år ska den finnas i hela länet. På så sätt utvecklar vi också kollektivtrafiken på landsbygden.

Justeringar för att använda resurser bättre, säger Mats Gunnarsson. 

Justeringar att vänta

Fler länsbor reser kollektivt men på enstaka turer och linjer har inte resenärsunderlaget blivit som man förväntat sig.

För att justera det kommer nu turer med få eller inga resenärer att ifrågasättas. Exakt vilka turer och linjer som kommer att påverkas är ännu inte klart. Främst blir det turer under tidig morgon, kväll och helg, men i vissa fall även turer mitt på dagen, som kommer att genomgå förändringar. I något enstaka fall kan hela linjer komma att läggas ned. 

De stråk som har stort resande, eller stor resandepotential, kommer att behöva genomgå minst justeringar. Principen är att så få resenärer som möjligt ska beröras av förändringen.

Förändringen kan dock för enskild resenär få stora konsekvenser för möjligheten att resa kollektivt. De nya tidtabellerna för busstrafiken avses tas i bruk den 18 juni 2018.

Sänkta kostnader för tågtrafiken

Inom tågtrafiken pågår förhandlingar med Länstrafikens samarbetspartners med avsikten att sänka kostnader. 

Det kan leda till begränsningar kring vilka tåg i länet resenärerna kan resa på med Länstrafikens färdbevis. På längre sikt kan arbetet också leda till att vissa tågsträckor i länet trafikeras med ett mindre trafikutbud.

Fakta:

Busstrafiken kostar Region Örebro län 490 miljoner kronor och tågtrafiken 91 miljoner kronor. 

Antal resor med kollektivtrafiken, bussar och tåg: 12 459 481 (2016)

Kommentera
Publicerad: 2017-09-21 18:26
Senaste nyheterna
Vävstugan tillbaka
(2018-03-20)
Mottog teaterpris
(2018-03-20)
Matilda Ernkrans (S) byter riksdagsutskott
(2018-03-20)
Friad för misstänkt våldtäkt
(2018-03-20)
Valvinnaren Putin
(2018-03-19)
Lars Litzén: Amatörer lyfter inte
(2018-03-18)
Lovar drop in på vårdcentraler
1
(2018-03-15)
Lokalartist gästar Radio Sydnärke
(2018-03-14)
Många nöjda med vården
(2018-03-13)
Alf Anneborg: Varför ringde jag?
2
(2018-03-13)
Lantmännen bygger ut
(2018-03-12)
Inbrott drabbade elever på skola
(2018-03-12)
DANS: Ny vinst för slow-par
(2018-03-11)
Lars Litzén: Tårtgeneralen riktigt bra
(2018-03-09)
DANS: Framgång i Ukraina
(2018-03-07)
Gått ihop om pooler
(2018-03-07)
Debatt: (M) om läkarbrist
6
(2018-03-06)
70 procent röstar för trevlig chaufför
(2018-03-06)
Inbrott i två förråd
(2018-03-05)
Kommunväxlarna fungerar igen
(2018-03-05)
Kommunväxeln fungerar inte
(2018-03-05)
Önskemusik i radio
(2018-03-04)
De vill lämna äldreomsorgen
(2018-03-02)
Regionen får böta för arbetsmiljö
(2018-03-01)
Nya namn på (M)-lista
(2018-02-28)
Melodikryss i Kräcklinge
(2018-02-27)
Tyst om verkliga kampen i Sydkorea
(2018-02-27)
Kort möte i fullmäktige
(2018-02-27)
Fullmäktige x 3
(2018-02-26)
Lars Litzén: Skrota vinter-OS
10
(2018-02-26)
Länsföretag på Svarta listan
(2018-02-25)
Anders Björk: “Bästa tv-sporten”
(2018-02-24)
Star Wars i kyrkan
(2018-02-23)
Filmer ska locka turister
(2018-02-23)
Bilinbrott i Kumla och Hallsberg
(2018-02-23)
13 banker har snart blivit åtta
4
(2018-02-22)
Lekebergsrevyn underhåller i vår
(2018-02-22)
Socialchefen får gå
(2018-02-21)
Föreläste om Nordkorea
(2018-02-21)
Sydnärkes befolkning ökar
(2018-02-21)
Ulrik Jansson: Läslusten blommade
(2018-02-20)
Ny webbinfo för Länstrafiken
(2018-02-20)
Alf Anneborg: Assistans en valfråga
1
(2018-02-20)
Ny vattenledning till Lanna
(2018-02-19)
Nordkorea och visprogram
(2018-02-16)
Stenes elever hade miljöshow
(2018-02-16)
Samverkar för livskvalitet
(2018-02-14)
Örebro Rättighetscenter på besök
(2018-02-14)
Inspirationskväll för nyföretagare
(2018-02-14)
Popikon i Radiosydnärke
(2018-02-14)
PINGIS: Gropens IF mot serieseger
(2018-02-14)
Gissa Sydnärkebild - vinn en bukett!
4
(2018-02-14)
Föreläser om Kata Dalström
(2018-02-13)
Vetenskapspub imorgon
(2018-02-13)
Vernissage på lördag
(2018-02-13)
Klassiskt på Kävesta
(2018-02-13)
Invigde vårdenhet för äldre (TV)
(2018-02-12)
Blueskonsert på lördag
(2018-02-11)
Skräpplockdagar inleds i landet
(2018-02-11)
Innebandy: Kumla-Askersund: 6-5
(2018-02-10)
{/exp:ce_cache:escape}
Senast kommenterat
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.