17 December 2017
Tipsa: 073-094 57 58

Kollektivtrafiken genomgår förändringar

Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad har en plan för att justera kollektivtrafikens trafik och kostnader, det beslutade man den 20 september. Majoriteten av länets kollektivtrafik förblir oförändrad - planerade trafikförändringar påverkar cirka två procent av det regionala buss- och tågresandet.

Region Örebro berättar i ett pressmeddelande att huvudprincipen är att turer med inga eller få resenärer får stå tillbaka för trafik som kommer fler till nytta. Kostnader ska enligt planen minskas med 14,9 miljoner kronor år 2018, och med helårseffekt, 24,7 miljoner kronor, 2019.

Har satsat på kollektivtrafiken

Region Örebro har de senaste åren genomfört stora satsningar på kollektivtrafiken, främst i den södra och västra länsdelen samt inom stadstrafiken. Tågratafiken har också den byggts ut till viss del. 

Satsningarna har på det stora medfört fler resenärer men också högre kostnader för busstrafiken - under de sex senaste åren har den ökat med 30 procent.

Måste bli effektivare

Man anser nu att man måste effektivisera kollektivtrafiken, främst i busstrafiken, för att kunna fortsätta utveckla den. 

Region Örebro anser att man måste ändra i trafiken och linjenätet för att möta invånarnas behov. Argumentet är att länet och invånarnas resvanor förändras och det kräver justeringar och nytänkande. 

– En väl utbyggd kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att hela länet ska leva, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. 

– När det gäller kollektivtrafikens utbyggnad handlar det mycket om att göra ansvarsfulla avvägningar. En tom eller en nästintill tom buss kan i stället göra större nytta någon annanstans i länet. Kollektivtrafiken ska göra nytta för så många som möjligt.

Styrd av anrop

Under år 2018 avser man att införa en ny typ av anropsstyrd närtrafik på landsbygden. Tanken med den är att trafiken bara ska gå när någon behöver den och att den kan samordnas med sjuk- och färdresor.

– Avsikten är att dra igång försöksverksamhet i någon eller några kommuner under 2018, och inom två år ska den finnas i hela länet. På så sätt utvecklar vi också kollektivtrafiken på landsbygden.

Justeringar för att använda resurser bättre, säger Mats Gunnarsson. 

Justeringar att vänta

Fler länsbor reser kollektivt men på enstaka turer och linjer har inte resenärsunderlaget blivit som man förväntat sig.

För att justera det kommer nu turer med få eller inga resenärer att ifrågasättas. Exakt vilka turer och linjer som kommer att påverkas är ännu inte klart. Främst blir det turer under tidig morgon, kväll och helg, men i vissa fall även turer mitt på dagen, som kommer att genomgå förändringar. I något enstaka fall kan hela linjer komma att läggas ned. 

De stråk som har stort resande, eller stor resandepotential, kommer att behöva genomgå minst justeringar. Principen är att så få resenärer som möjligt ska beröras av förändringen.

Förändringen kan dock för enskild resenär få stora konsekvenser för möjligheten att resa kollektivt. De nya tidtabellerna för busstrafiken avses tas i bruk den 18 juni 2018.

Sänkta kostnader för tågtrafiken

Inom tågtrafiken pågår förhandlingar med Länstrafikens samarbetspartners med avsikten att sänka kostnader. 

Det kan leda till begränsningar kring vilka tåg i länet resenärerna kan resa på med Länstrafikens färdbevis. På längre sikt kan arbetet också leda till att vissa tågsträckor i länet trafikeras med ett mindre trafikutbud.

Fakta:

Busstrafiken kostar Region Örebro län 490 miljoner kronor och tågtrafiken 91 miljoner kronor. 

Antal resor med kollektivtrafiken, bussar och tåg: 12 459 481 (2016)

Kommentera
Publicerad: 2017-09-21 18:26
Senaste nyheterna
Trafikolycka i centrum
3
(2017-12-16)
Bil välte på industrispår
(2017-12-16)
Inte redovisat i tid
(2017-12-15)
Filmad vid väktarhot
(2017-12-15)
Spritsmugglare dömda
1
(2017-12-15)
Ingen jakt på lodjur under 2018
(2017-12-15)
Inbrott på Köpmangatan
(2017-12-15)
(S) presenterar sitt Kumlalag
4
(2017-12-14)
Vändningen, Anders får stanna
1
(2017-12-14)
Veckans bild - Stenevägen
1
(2017-12-14)
Lucia kom till kyrkan
(2017-12-13)
Hockey: Avslutade med klar förlust
(2017-12-13)
GOLF: Ordförandeskifte
(2017-12-13)
Julsånger på bibblan
(2017-12-13)
Lars Litzén: Förbjud kärnvapen
(2017-12-13)
(L) har kommunlistan klar
(2017-12-12)
Ny förening bildad
1
(2017-12-12)
SPEEDWAY: Simon vill satsa ungt
6
(2017-12-12)
Ett upplyst julinferno
1
(2017-12-11)
Gissa Kumlabilden - var är vi?
22
(2017-12-11)
Alf Anneborg: Askersundstavlor
(2017-12-11)
Innebandy: 16-1 mot jumbo
2
(2017-12-10)
Manifesterade för unga flyktingar
14
(2017-12-10)
Hockey: Storstryk i Köping
(2017-12-10)
Vill ha solceller på alla kommunhus
(2017-12-09)
Mia toppar åter V-listan
(2017-12-09)
TENNIS: Göran Palm avtackad
(2017-12-09)
Kävestas utställning (TV)
(2017-12-08)
Krock vid Brändåsen
(2017-12-08)
Malmen firade Nobeldagen
(2017-12-08)
Fotboll: “Perra” fortsätter i Yxhult
1
(2017-12-08)
Firade 10-årsjubileum
6
(2017-12-08)
Fotboll: Bengtsson tränar IFK igen
(2017-12-07)
Anne Sofie avslutade föreläsningar
(2017-12-07)
Veckans bild - Innan tunneln byggdes
3
(2017-12-07)
Hockey: Kumla vände till vinst
(2017-12-06)
Över 70 år på Solhemsgatan
2
(2017-12-06)
Hallå där - Kumla Livs
(2017-12-06)
SKYTTE: Resultat från tävling
(2017-12-06)
Kommunpensionärer hade kul
(2017-12-06)
Fjärdeklassare läser bättre
(2017-12-05)
Fotboll: Ny tränare i YIK klar
1
(2017-12-05)
Sydnärkelever samlas till rådslag
(2017-12-05)
Akvarellen invigd
(2017-12-05)
Avslutning för projektet Språkvän
(2017-12-04)
Gissa Kumlabilden - var är vi?
20
(2017-12-04)
Reningsverket byggs om
(2017-12-04)
Innebandy: Bland landets åtta bästa
(2017-12-04)
Brand i verkstadslokal
(2017-12-04)
Inbrott på Gartzvägen
(2017-12-04)
Upptäckte storväxt man i sin bil
(2017-12-04)
Julmarknad drog folk
2
(2017-12-03)
Lyckad barnteater
(2017-12-03)
Hockey: Bra Kumla trots förlust
(2017-12-03)
(M)-kvinnor: Hindra männens våld
(2017-12-03)
Motor: Marcus fortsätter i F1
1
(2017-12-02)
Adventskonsert på Kävesta
(2017-12-02)
Lastbilsolycka på E20
(2017-12-02)
Lars Litzén: Kvinnoupproren visar vägen
1
(2017-12-02)
Sista trädgårdsföreläsningen i år
(2017-12-01)
Annons:
Hemtjänst
Senast kommenterat
Annons:
Hemtjänst
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.