31 Mars 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Länet behöver en koldioxidbudget"

Sommarens extremväder blev en väckarklocka för många. Effekterna av klimatförändringarna märks mer och mer, krafttag krävs för att vända utvecklingen, anser Miljöpartiet i länet och vill att regionen gör en egen koldioxidbudget.

- Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader måste vi hålla mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären under en viss gräns, säger Monika Aune (Mp), gruppledare i region Örebro län i ett pressmeddelande:

"I EU har beslut nyligen tagits för att en koldioxidbudget ska användas för att analysera unionens utsläpp. Samtidigt har flera svenska kommuner, bland andra Malmö, Uppsala och Västerås, börjat upprätta egna koldioxidbudgetar och flera regioner förbereder sig.

- För Örebro läns del är det extra viktigt att ta sig an utmaningarna inom transportsektorn om utsläppen ska minska, menar Mats Gunnarsson (Mp), oppositionsråd. Länet har en stor andel logistikverksamhet där nya bränslen och annan ny teknik måste in.

"Stärka järnvägen"

- För att minska utsläppen måste järnvägens roll i transportsystemet stärkas. Exempelvis behövs dubbelspår hela vägen till Stockholm via Västerås som en del i att knyta ihop oss med både Oslo och Stockholm. Länet har också flera stora industriella verksamheter med pappersbruk, gruva och annan tyngre industri där utsläppen behöver minska. Inom sjukvården förbrukas fortfarande stora mängder engångsmaterial med stor klimatpåverkan. 

- En koldioxidbudet skulle ge regionen tydliga spelregler för hur länets utsläpp ska minska, något som ger såväl offentliga som privata aktörer säkerhet för gröna investeringar och förutsättningar att axla ett lokalt ledarskap, säger Monika Aune. De globala klimatmålen känns ofta abstrakta. Med en regional koldioxidbudget görs de begripliga. Länets invånare kommer kunna se svart på vitt hur mycket, var och hur snabbt vi måste minska utsläppen i regionen."

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-02-11 14:33
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.