06 April 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Planerar för elväg Örebro-Hallsberg

Sträckan Örebro-Hallsberg på E20 blir en av två sträckor där planeringen för en elväg ska starta, det berättar Trafikverket och Region Örebro län i ett pressmeddelande.


I arbetet med den tänkta elvägen är Region Örebro län den aktör som samlar de företag som köper transporter, godstransporter, kraftbolag och andra intressenter i länet.

Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Region Örebro län (CC)
Engagerat många

Region Örebro län meddelar att man även har engagerat fordonstillverkare, forskare och teknikleverantörer i arbetet med den ansökan som Trafikverket nu beviljat.

– Utsläppen för inrikestransporter ska senast år 2030 ha minskat med 70 procent jämfört med 2010 och eldrivna fordon behövs för att nå det målet. Därför är det mycket glädjande att vi nu kan starta planeringen för en elväg mellan Örebro och Hallsberg, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Ta fram vägplan

Nästa steg är att ta fram en så kallad vägplan där elvägens sträckning och utformning regleras. Vägplanen tar också upp frågor om hur miljön kommer att påverkas.

– Parallellt med vägplanen genomförs fördjupade studier kring de förutsättningar som råder, till exempel när det gäller finansiering, krafttillförsel, teknik med mera, säger Karin Wallin, infrastrukturstrateg inom Region Örebro län.

En av två sträckor

När vägplanen för den aktuella sträckan är klar mellan Örebro och Hallsberg kommer den att jämföras med vägplanen för sträckan mellan Nynäshamn och Västerhaninge i Stockholms län, som är den andra sträckan som Trafikverket vill gå vidare med.

Slutligen ska Trafikverket också besluta om vilken av sträckorna som är bäst lämpad för att bli en första elvägspilot. Pilotsträckan ska vara startklar i slutet av år 2021.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-06-25 16:15
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.