28 Januari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Landsbygdsministern träffade lantbrukare

Landsbygdsminister Jennie Nilsson från Hylte är på besök länet. Foto: Henrik Östensson.Landsbygdsminister Jennie Nilsson från Hylte är på besök länet. Foto: Henrik Östensson.

- Vi kan inte tillåta oss strukturrationalisera bort produktionen av mat, sa landsbygdsminister, Jennie Nilsson, (s) vid den första så kallade Agrodagen vid Örebro slott under onsdagen

Jennie Nilsson från Hylte i Halland tillträdde som landsbygdsminister i januari. Det var första gången den socialdemokratiska ministern talade i Örebro. Agrodagen ordnas av en samverkansplattform som kallas Agro Örebro.

Ett hundratal jordbrukare och andra företrädare för de så kallade gröna näringarna samlades  under torsdagen

Måste öka livsmedelsproduktion

Syftet är att samla jordbrukets olika aktörer för att skapa förutsättningar både för bättre lönsamhet, mer livskraftiga jordbruksföretag och ökande produktion. Något som går hand i hand med den livsmedelsstrategi regeringen klubbade för drygt ett par år sedan.

Livsmedelsstrategin säger bland annat att Sverige måste öka sin livsmedelsproduktion, helst fördubbla den. Bland annat för att vi ska kunna bli mer självförsörjande på livsmedel.

Vi är i dag bara självförsörjande till cirka 50 procent, vilket skulle bli förödande för landet i exempelvis en internationell krissituation. Blir Sverige isolerat av någon anledning skulle maten snart ta slut.

”Ett ansvar mot övriga världen”

– I Sverige har vi varit bra på att utveckla oss, förändra oss i tiden. När det skett strukturrationaliseringar, produktionsgrenar blivit olönsamma, har vi bara rest oss, utvecklat oss och satsat på något annat, och blivit bra på det. Men så kan vi inte tänka när det gäller mat. Vi kan inte tillåta oss strukturrationalisera bort produktionen av mat. I ett allt mer osäkert omvärldsläge med klimathotet bakom hörnet, måste vi kunna trygga att maten räcker, även i en kris. Vi har också ett ansvar mot övriga världen att producera all mat vi kan, vi blir allt fler världsmedborgare, sa landsbygdsministern.

Men, trots att livsmedelsstrategin nu funnits i drygt två år så minskar ju fortfarande produktionen på flera viktiga områden. Mjölkproduktionen exempelvis , fortsätter backa varför?

– Vi råder ju inte över prissvängningar och liknande. Livsmedelsstrategin är ju relativt ny för oss också. Vi har i princip aldrig för haft en sådan strategi. När arbetet började tittade vi en del på danskarna, som är framgångsrika livsmedelsproducenter på världsmarknaden. De har jobbat oerhört medvetet med sin livsmedelsstrategi i flera decennier. Jag är övertygad om att vi är på rätt spår, men resultaten kommer ta tid, även om Örebro län är ett bra exempel. Här ökar livsmedelsproduktionen och antalet anställda i jordbrukssektorn. 

Svensk lag ska följas vid upphandling

En av de saker Landsbygdsministern pratade om var just hur man ska kunna arbeta regionalt, för att underlätta för livsmedelsproducenterna.

– Det handlar bland annat om regelbördan, Det måste bli lättare för livsmedelsproducenter att följa regler, göra rätt. En del av det handlar bland annat om digitalisering. Lönsamheten i produktionen måste måste också öka. Vi tror bland annat vi måste öka förädlingsvärdet av våra livsmedel samt på olika sätt försöka komma åt de saker som fördyrar produktionen för Svenskt jordbruk

Ministern berättade också att regeringen håller på att se över vad som kan göras med lagen om offentlig upphandling.

– Vi har exempelvis världens bästa djurskydd. Det måste våra producenter få betalt för. Vi kan inte lagligen kräva att man ska köpa svenskt vid upphandlingen, men vi ska se till att man ska kunna kräva att Svenska lagar följs, när maten till bland annat äldreboenden och skolor köps in. Det skulle kraftigt gynna svenska jordbrukare.

"Alla utom (L) är överens"

Hon nämnde också forskning och innovation.

– Vi måste se till att de livsmedelsproduktionen verkligen får sin beskärda del av pengar för innovation, utveckling och forskning. Här måste det göras satsningar.

Regeringen vill ju minska EU:s budget. Ett av de områden som nämns för besparingar är just CAP, jordbruksbudgeten. Kommer inte det att drabba Svenskt jordbruk?

– Alla partier utom liberalerna är överens om att vi inte kan betala mer till EU. Vi får i dag tillbaka 50 öre på varje krona vi betalar. EU: s strukturfonder och jordbrukspolitiken tar över 70 procent av budgeten. Ska man spara kan man inte bortse från dem. Medlemsavgiften till EU är ju skattepengar, som vi kan behöva i landet, exempelvis på landsbygdssatsningar. Vi tror på ett effektivare och vassare EU-stöd till jordbruket. Det behöver inte vara dåligt för svensk del, avslutade hon.

Ett hundratal jordbrukare och andra företrädare för de så kallade gröna näringarna hade samlats på Agrodagen.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-07 15:31
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.