18 Mars 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Moderatkvinnorna vill förebygga bättre

Så kan mäns våld mot
kvinnor och barn hindras

Moderatkvinnorna i länet gör den 4-8 december 2017 gemensam sak med myndigheter, län, kommuner, landsting och civilsamhälle i hela landet och fokuserar på att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor och barn.

Det berättar de ansvariga för Moderatkvinnorna i Örebro län. På onsdag arrangerar de en föreläsning och presenterar här vad de anser nu måste göras:

"Det är dags att byta perspektiv från reaktion till prevention för att förbättra vårt samhälle och livet för de som lever med våld och övergrepp i sin vardag.

Mäns våld mot kvinnor är ett gammalt samhällsproblem som man länge har försökt komma till rätta med. Redan i slutet på 1200-talet instiftades i Sverige en lag om kvinnofrid, den som bröt mot lagen möttes av antingen dödsstraff eller 40 marks böter.  Sedan dess har mycket hänt i samhällsutvecklingen.

Men faktum kvarstår!

Cirka 20 000 anmälningar till polisen gjordes förra året gällande kvinnor som utsatts för våld i nära relation och man räknar med att cirka10 procent av alla barn sett sin pappa slå mamma. Många av de barn som bevittnar våld blir dessutom själva slagna.

Skärpte Socialtjänstlagen

2007 skärpte dåvarande alliansregeringen Socialtjänstlagen och tydliggjorde kommunernas ansvar att ge stöd och hjälp till brottsoffer. I 5 kapitlet 11 § står idag:

”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver”.

Ansvar för barn som sett våld

Socialnämnden ska också särskilt betrakta ett barn, som bevittnat våld eller andra övergrepp, av eller mot närstående, som ett offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

2014 gjordes ytterligare förtydliganden på kvinnofridsområdet i Socialstyrelsens "Föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer".

Faktorer för framgång

I maj 2016 kom SKL's rapport Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet. Där visar man på fem framgångsfaktorer i arbetet mot våld i nära relationer. Bland dessa återfinns:

 • Många vägar in: att se till att ha lättillgänglig information på tex många språk, stor tillgänglighet till de verksamheter som kan ge den hjälp, att personal vågar ställa frågor om våld och att kontinuerligt kompetensutveckla personal.
 • Integration av kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer: att göra frågan till en politisk prioritet, att bedriva arbetet i ordinarie styrsystem, att inrätta samordnare och strateger som arbetar med dessa frågor och att ta utvecklingen från person till funktion
Stort utvecklingsbehov

Samtidigt pekar rapporten på en rad områden där det finns ett stort utvecklingsbehov. Följande behöver göras:

 • Satsa på våldsförebyggande arbete
 • Utveckla sätt att mäta kvalitet och resultat. Hur vet vi att ett arbetssätt är framgångsrikt utifrån målgruppernas, de våldsutsattas och våldutövarnas, behov? Idag saknas metoder att mäta detta.
 • Starta verksamheter för våldsutövare
 • Full finansiering och förtydligade krav. Ramanslagen till kommunerna måste höjas i enlighet med finansieringsprincipen och man måste vidta lagstiftningsåtgärder för att säkerställa att brottsoffer får det stöd de behöver.
 • Förbättra rättsväsendets hantering av kvinnofridsärenden
 • Lyft in kvinnofridskunskap i grundutbildningar på universitets och högskolenivå.
Förändra normer tidigt

Om vårt samhälle menar allvar med sin vision att förpassa mäns våld mot kvinnor och barn till en plats i historien, är det dags att gå från reaktiva åtgärder när våldet redan är ett faktum, till att börja arbeta förebyggande och faktiskt förverkliga våra visioner om kvinnofrid.

Detta kräver att samhället tydligt och tidigt redan i unga år satsa på förebyggande insatser genom att arbeta med att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld.

Få döms, straffen ofta ringa

Det behöver tillskapas verksamheter där man arbetar med våldsutövare. Ett arbete som innebär att man upptäcker och motiverar dessa att sluta använda våld.

Idag är det få våldsutövare som döms och i många fall är straffen för ringa för att Kriminalvårdens behandlingsprogram ska sättas in. Denna typ av verksamhet behöver även byggas upp på annat håll än i Kriminalvårdens regi.

Statlig utredning pågår

I mars i år tillsatte nuvarande regering en utredning med direktiv att se över återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (Dir 2017:26).

Denna utredning ska kartlägga och analysera verksamhet inriktad på att erbjuda våldsutövande män tillfälligt boende.

Den ska se över socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare samt analysera hälso- och sjukvårdens förutsättningar att identifiera personer som kan komma att på nytt utöva våld mot närstående och hur dessa kan få behandling för att ändra sitt beteende.

Utredningen ska även visa hur säkerheten för våldsutsatta kvinnor, barn och andra närstående i våldsutövarens familj hanteras i arbetet med våldsutövare.

Komplettera skollagen

MQ (Moderatkvinnorna) i  Örebro Län vill därför verka för:

 • en ny lydelse i Socialtjänstlagen där kommuner åläggs att tillhandahålla utbildning, terapi eller annan behandling för de män som begår brott mot kvinnor och barn i bemärkelsen angiven i 5 kap 11 paragrafen Socialtjänstlagen,
 • att kommuner ska åläggas att tillhandahålla boenden för dessa män, så att utsatta kvinnor och barn inte ska behöva flytta.
 • att Skollagen kompletteras med att kvinnofrid läggs in i lagens 5 kapitel där trygghet och studiero regleras samt att kvinnofrid skrivs in som syfte i alla verksamheter som regleras av Skollagen.
Seminarium på onsdag

I samband med kampanjveckan arrangerar Moderatkvinnorna i Örebro Län ett seminarium på onsdag 6 december där Moderaternas oppositionsråd Anders Åhrlin, polis till yrket, och en representant från polisens arbete med våld mot barn, deltar för att prata om tecken man kan vara vaksam på och vad man själv kan göra om man misstänker att ett barn i ens närhet utsätts för våld eller andra övergrepp."

Kommentera
Publicerad: 2017-12-03 1:12
Senaste nyheterna
Lars Litzén: Amatörer lyfter inte
(0:22)
Stal 2 500 liter diesel
(2018-03-16)
Villainbrott i Ekeby
(2018-03-16)
Digitalisering växer på förskolan
(2018-03-16)
60 nya hustomter planeras
(2018-03-16)
Soligt i skidbacken!
(2018-03-15)
Stor kör i Hardemo på lördag
(2018-03-15)
Innebandy: 7-1 i kval till div 1
2
(2018-03-15)
Veckans bild - Trädgårdsgatan 1960
6
(2018-03-15)
Inbrott på Sveavägen
(2018-03-15)
Lovar drop in på vårdcentraler
1
(2018-03-15)
Fylstalärare släpper ny bok
(2018-03-14)
Lokalartist gästar Radiosydnärke
(2018-03-14)
Inbrottsförsök på Liljegatan
(2018-03-14)
(V) har bestämt vallistan
(2018-03-14)
Utbildaren om lastbilsolyckan
(2018-03-14)
Föreläste om mode
(2018-03-13)
Många nöjda med vården
(2018-03-13)
SKATEBOARD: Vill ha fler tjejer
(2018-03-13)
Alf Anneborg: Varför ringde jag?
2
(2018-03-13)
PRO ordnar valutfrågning
2
(2018-03-13)
Många vill jobba hos Kriminalvården
(2018-03-12)
Perenner var på tapeten
(2018-03-12)
Gissa Kumlabilden - var är vi?
21
(2018-03-12)
Lantmännen bygger ut
(2018-03-12)
Plockade bort företags banderoll
2
(2018-03-12)
Misshandel anmäld från anstalten
(2018-03-12)
Inbrott drabbade elever på skola
(2018-03-12)
DANS: Ny vinst för slow-par
(2018-03-11)
Innebandy: Kumla vidare efter rysare
(2018-03-11)
Lars Litzén: Tårtgeneralen riktigt bra
(2018-03-09)
Fotboll: “Blir svårt hitta ny tid”
20
(2018-03-09)
Inleder konstprojekt i Kumla
1
(2018-03-09)
Manifesterade mot övergrepp
(2018-03-08)
Christer visar klaffgitarren
(2018-03-08)
Föreläser om perenner
(2018-03-08)
Lastbil körde in i bro
(2018-03-08)
SKYTTE: Håkan överlägsen
(2018-03-08)
Fotboll: Snön ställer in derby
2
(2018-03-08)
Veckans bild - Fastigheter byggs
8
(2018-03-08)
Skotillverkare årets företag
4
(2018-03-07)
DANS: Framgång i Ukraina
(2018-03-07)
Gått ihop om pooler
(2018-03-07)
Manifesterar på torsdag
4
(2018-03-06)
Debatt: (M) om läkarbrist
6
(2018-03-06)
Kör ut post i shorts året runt
8
(2018-03-06)
70 procent röstar för trevlig chaufför
(2018-03-06)
Nytt kulturprogram släppt
(2018-03-05)
Akvarellen blir valfråga
5
(2018-03-05)
Gissa Kumlabilden - var är vi?
30
(2018-03-05)
Kommunen anmäler sig själv
(2018-03-05)
Anmälan om punkterade däck
(2018-03-05)
Bilinbrott på Sturegatan
(2018-03-05)
Inbrott i två förråd
(2018-03-05)
Misshandel på S:T Torgils Väg
4
(2018-03-05)
Kommunväxlarna fungerar igen
(2018-03-05)
Kommunväxeln fungerar inte
(2018-03-05)
Innebandy: Damer föll 5-1
(2018-03-05)
Önskemusik i radio
(2018-03-04)
Speedway: Nu trivs “Pepe” igen
1
(2018-03-02)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.