07 April 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Länets sjukvård högt i ranking

De flesta länsinvånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver i Örebro Län. Det visar den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019.

Undersökningen påtalas genom ett pressutskick från Region Örebro Län

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, den årligt återkommande undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern. Den visar att en klar majoritet av länsinvånarna, 86 procent, tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Den visar också att nästan sju av tio invånare, 67 procent, har stort förtroende för den hälso- och sjukvård som Region Örebro län bedriver. Det är ett värde som placerar Region Örebro län på fjärde plats i en jämförelse mellan landets regioner.

- Vi vet sedan tidigare undersökningar att länsinvånarna känner stort förtroende för den hälso- och sjukvård vi erbjuder, och det är väldigt roligt att vi återigen får det bekräftat. Det är det bästa kvitto vi kan få på att Region Örebro läns medarbetare gör ett gott arbete och bemöter patienterna på ett bra sätt, säger Karin Sundin (S), ordförande i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd.

Lägre förtroende för vårdcentraler

När resultatet bryts ner en aning står det klart att ungefär tre av fyra länsinvånare, 76 procent, har ett stort förtroende för länets sjukhus medan motsvarande siffra för vårdcentralerna är 59 procent. I en jämförelse med övriga regioner ger det en andraplats bland sjukhusen och en elfteplats bland vårdcentralerna.

I rankingen mellan landets regioner placerar sig Region Örebro län på första plats när det kommer till förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster, på andra plats när det gäller förtroendet för digitala vårdbesök och på fjärde plats när det gäller förtroendet för webbplatsen 1177.se.

I elva av de totalt tolv kategorierna som bedömts får Region Örebro län ett resultat som är över genomsnittet för riket. I den tolfte och sista kategorin tangerar Region Örebro län riksgenomsnittet.

Ta del av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019 via Region Örebro läns webbplats eller på webbplatsen Vården i siffror.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-05 11:23
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.