28 November 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Utsläpp av giftrök får svidande kritik

Fortum Waste Solutions i Kvarntorp vill utvidga västerut (streckade området) men kritiken mot företagets säkerhet är hård.Fortum Waste Solutions i Kvarntorp vill utvidga västerut (streckade området) men kritiken mot företagets säkerhet är hård.

Fortum Waste Solutions planer att utöka verksamheten i Kvarntorp och börja återvinna plast får svidande kritik av grannarna i området. Branden i somras med utsläpp av giftrök visar att företagets verksamhet inte bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och då ska det inte ges nya tillstånd, anser de. Även Länsstyrelsen är kritisk och säger direkt nej till plaståtervinningen på grund av brandrisken och andra miljörisker.

De oroade och uppretade grannarna i både Hallsbergs och Kumla kommun som bor kring fd Sakab, numera omdöpt och ägt av den finska koncernen Ekokem, har reagerat med en femsidig skrivelse till Kumla kommun. Den är ett svar på det samråd kommunen utlyst kring sitt förslag till en ny detaljplan när företaget vill utvidga sitt område för att deponera mera föroreningar och bygga ett plastraffinaderi. Kommunen har varit beredd att sälja mark för detta.

Parallellt har Fortum Waste Solutions ansökt om tillstånd för utökningen hos Mark- och miljödomstolen och då är det Länsstyrelsen i Örebro som har åsikter i frågan.

Många fler berörs

Grannarna påpekar att det inte är bara dom som berörs av avfallshanteringen. När det börjar brinna i anläggningen, som det gjorde 2016 och 2018, kan giftig rök snabbt svepa in över stora områden, till exempel centrala Örebro - det går på en halvtimme om det blåser tio sekundmeter.

Branden i oktober 2016 orsakades av självantändning av så kallad carfluff, rester från skrotade bilar och extra giftig med tungmetaller och dioxin.

”Giftig rök väller ut över omgivningarna och brandkåren rycker ut och släcker efter att en granne uppmärksammat Fortum på att det brinner på anläggningen. Vilka hälsoeffekter detta fick för de människor som andades in röken kan vi bara gissa oss till”, skriver grannarna.

”Behövde inte bry sig”

Eftersom branden inte uppmärksammades särskilt mycket i media tror de att de finska ägarna inte kände sig särskilt pressade att förbättra säkerheten. Och 20 månader senare, den heta juni 2018, inträffar en brand som liknar den förra men blir värre:

En flishög med carfluff (30 meter lång, fyra meter hög) håller på att självantändas men enligt skrivelsen upptäcker företaget inte heller denna gång detta i tid utan högen börjar brinna och elden sprider sig till ett tält med batterier och till en hög med träflis, ”med hög sannolikhet kreosotimpregnerat trä”.

”Vi grannar observerade alltså rökpelaren från branden 15-20 minuter innan larmet från Fortum kom in till SOS kl 15:59. Det medför att branden hann sprida sig kraftigt innan släckningsinsatsen påbörjades vilket fick stor påverkan på händelseförloppet.”

Branden 15 juni syntes vida omkring, här från Kumlahållet.
Konsekvenser för cancer?

Branden pågick under tio timmar och giftröken spreds först mot Åkerby och norra Pålsboda. När vinden vreds mot nordost drabbades Sköllersta. Räddningstjänsten gick ut med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, om riskerna med röken.

I skrivelsen ställs frågan vilka konsekvenserna blir för frekvensen av cancersjukdomar och fosterskador i området. Man hänvisar till Miljöbalken, det vill säga svensk lag, som ska säkra en hälsosam miljö både för nuvarande och kommande generationer.

”Det innebär att vi aldrig ska behöva acceptera att ett företag som vi har anförtrott med ansvaret att hantera miljöfarligt avfall täcker in våra samhällen i cancerframkallande rök. Om det inte går att bedriva hantering av farligt avfall med lönsamhet så behöver verksamheten bedrivas i en annan form. Att prioritera ner säkerheten på bekostnad av människors hälsa är inte ett alternativ.”

Vill bordlägga i fem år

Grannarna kräver därför att Kumla kommuns detaljplaneförslag bordläggs tills en rad åtgärder vidtagits. De vill bland annat utreda om det begicks ett miljöbrott i samband med branden 15 juni. Minst fem år vill de vänta och se om Fortum förbättrar sin säkerhet.

Länsstyrelsen i Örebro riktar också en lång rad krav i miljöprövningen av Fortum Waste Solutions eventuellt utökade verksamhet, hela 19 punkter i yttrandet. Plaståtervinningen säger man i första hand helt nej till, ska den tillåtas måste den utredas mycket mer.

Länsstyrelsen ställer även tunga frågor om vattnet, både om hur företaget ska skaffa vatten till sina industrier när det finns risk för vattenbrist i samhället och om hur utsläppen ska hanteras. Brandriskerna är förstås också uppe i yttrandet och Länsstyrelsen anser att företagets riskanalys har brister och vill ha fler skyddsvillkor.

Brand kan bli "häftig"

Det verkar företaget själv inse. Man har låtit konsultföretaget WSP göra en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (utförd av Mia Jameson) för nya deponier och plastlager, en beskrivning som även Kumla kommun hänvisar till. En av slutsatserna är följande:

”Den befintliga verksamheten medför vissa risker som kan medföra påverkan på människor och miljö utanför verksamhetsområdet. Den utökade verksamheten bedöms främst medföra en tillkommande riskkälla för brand genom plastraffinaderiets plastlager. En sådan brand i detta lager kan bli häftig med risk för spridning under ogynnsamma vindförhållanden. Detaljerade riskanalyser krävs som underlag för utarbetande av relevanta skyddsåtgärder för de tre nya behandlingsanläggningarna.”

Peter
Vad är det för underliggande orsaker till att Kumla kommun säger ja och amen till allt som detta företag vill göra? Eller är det bara naivitet och okunskap? Tur för kumlaborna att det finns gräsrötter som uppmärksammar problemen och högre instanser som kan säga stopp!
2018-09-24 12:08
Rökgas
Peter@: Kolla på sändningen från senaste fullmäktigesammanträdet så kan du både se och höra hur ointresserad kommunstyrelseordföranden är av hur det fungerar på Fortum Waste. Allt ansvar läggs på Länsstyrelse och Räddningstjänst. Märkligt förhållningssätt till en miljöfarlig verksamhet som bedrivs inom kommunen.
2018-09-25 7:44
Vackra kvarntorp förstörs
Varför är denna verksamhet helt okej för kumla kommun men inte mineral- och uran-brytning?
2018-09-25 18:37
Peter
Vad är det för underliggande orsaker till att Kumla kommun säger ja och amen till allt som detta företag vill göra? Eller är det bara naivitet och okunskap? Tur för kumlaborna att det finns gräsrötter som uppmärksammar problemen och högre instanser som kan säga stopp!
2018-09-24 12:08
Rökgas
Peter@: Kolla på sändningen från senaste fullmäktigesammanträdet så kan du både se och höra hur ointresserad kommunstyrelseordföranden är av hur det fungerar på Fortum Waste. Allt ansvar läggs på Länsstyrelse och Räddningstjänst. Märkligt förhållningssätt till en miljöfarlig verksamhet som bedrivs inom kommunen.
2018-09-25 7:44
Vackra kvarntorp förstörs
Varför är denna verksamhet helt okej för kumla kommun men inte mineral- och uran-brytning?
2018-09-25 18:37
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2018-09-24 1:39
Senaste nyheterna
Sandra Wallin: Blu-Ray: A Quiet Place
(2018-12-14)
Nytt program i Radiosydnärke
(2018-12-14)
Hallå där - Fredrik på ÄKTA ÖL
(2018-12-14)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
4
(2018-12-14)
Alternativ Jul med Verdandi
(2018-12-14)
USÖ-studie om prostatacancer
(2018-12-14)
Skönsjungande män lussade på Rådhuset
(2018-12-13)
Kyrkokören sjunger in julen
(2018-12-13)
Luciakröning i Askersund
(2018-12-12)
Tvingades köra ner i diket
(2018-12-12)
Vill ha skrotpremie för bilar
(2018-12-12)
Agnes Hall skrev bästa novellen
(2018-12-12)
Luciafiranden i Sydnärke
1
(2018-12-11)
Maktskiftet klart
2
(2018-12-11)
Bälte viktigt vid olyckor
(2018-12-11)
Sjöängens vårprogram
(2018-12-10)
Fotoklubben har korat sina mästare
(2018-12-10)
Kommunfullmäktige Askersund
(2018-12-10)
Surfning på Tåg i Bergslagen
2
(2018-12-10)
Barnen invigde solel-projekt
(2018-12-10)
Stöld av jacka och inbrottsförsök
(2018-12-10)
Kävestaelever visar konst
1
(2018-12-08)
Jennie spelar harpa (TV)
1
(2018-12-08)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
16
(2018-12-07)
Många väljer bort julskinka
23
(2018-12-07)
Kävestas musikhus växer (TV)
(2018-12-06)
Rapport från Kommunstyrelsen
(2018-12-06)
Politiskt maktskifte i Askersund
7
(2018-12-05)
Kommunalpensionärer julåt
(2018-12-05)
Insänt (S) om personalskydd
(2018-12-05)
Anders Björk: Vad heter vi?
(2018-12-04)
Manskören fyllde Sjöängen
(2018-12-04)
Bilinbrott och inbrottsförsök
(2018-12-03)
Jonna Eriksson är årets lucia
2
(2018-12-03)
Julkalender i Radiosydnärke
(2018-12-02)
Två till sjukhus efter krock
(2018-12-02)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
6
(2018-11-30)
“Julklappsföreställningen” Polarfararna
1
(2018-11-29)
Singelolycka vid Nydalen
(2018-11-29)
Olycka vid Hammarbron
(2018-11-29)
Lars Litzén: Katten, ett skadedjur
13
(2018-11-29)
Öppet slott på lördag
(2018-11-28)
Smitare i Askersund
(2018-11-28)
Alf Anneborg: Historien rullades ut
(2018-11-27)
Askersunds kommunchef slutar
(2018-11-27)
Brandlarm på Närlundaskolan
(2018-11-27)
Polis flyttar i Askersund
(2018-11-26)
Jubel för Niklas Strömstedt
(2018-11-26)
Julen knackar på i Kårberg
(2018-11-25)
Novembermys med Riksteaterföreningen
(2018-11-24)
Körde på vid torget och försvann
(2018-11-23)
Se föreställningen Polarfararna gratis
(2018-11-22)
Ulrik Jansson: Historiskt var ordet
(2018-11-22)
Julmarknad på gång
(2018-11-22)
Åke Holt underhöll SPF Seniorerna
(2018-11-22)
Hjul lossnade för bil under färd
(2018-11-21)
Årets Julklapp - Återanvända plagg
1
(2018-11-20)
Skratt och applåder för Närkesbergsrevyn
(2018-11-20)
De får makten i regionen
2
(2018-11-19)
Innebandy: Sydnärkederby i tvåan
(2018-11-19)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.