15 September 2019
Tipsa: 073-094 57 58

"Viktigt slå vakt om vårt mångkulturella samhälle"

Alltför ofta kan man höra politiska företrädare från olika partier engagerat tala om svenska värderingar som något värt att slå vakt om. Dock har jag inte hört någon som på ett enkelt och tydligt sätt kunnat beskriva vad begreppet står för, inte heller vem/vilka som för framtiden ska kunna bestämma vad som är just svenska värderingar.

Tyvärr är det väl så att fenomenet är ytterligare ett exempel på att andra partiers företrädare sneglar på Sverigedemokraternas framgångar där ”bevara Sverige svenskt” varit ett uttalat mål.

Ebba Busch Thor går ett steg längre genom att vilja motverka de mångkulturella inslagen i vårt land. För mig är detta ett rent horribelt resonemang. Var skulle Sverige stått i dag om vi inte under århundraden hade påverkats av andra kulturer samtidigt som vi utvecklat vår egen? Svenskar har rest till andra länder och kommit hem med nya idéer. Betydelsefullare är att många ungdomar skaffar sig viktiga delar av sin utbildning utanför Sveriges gränser och träffar medstuderande från olika länder vilket inte sällan leder till nya värderingar. Ofta händer också att man finner sin livskamrat under dessa studieår.

Inom EU med sina 27 medlemsländer råder fri rörlighet när det gäller människor, kapital och varor. Många svenskar väljer att jobba ett antal år i något annat EU-land, även pensionärer väljer andra länder för sitt boende. I båda fallen påverkas dessa svenskar rörande sina värderingar.

Historiska exempel finns då många flyttat till Sverige från andra länder av olika skäl. I dag talas mest om dem som kommer hit som flyktingar. Att Sveriges ledande ställning inom järn- och stålhantering grundlades när skickliga yrkesmän valde att flytta hit från Vallonien i Belgien under 1600-talet nämns numera inte så ofta. Den höga kvaliteten på den svenska järnmalmen, i kombination med den kompetens de vallonska smederna hade med sig skapade förutsättningar för den svenska metallindustrins utveckling.

Som en effekt av krig och arbetslöshet har Sverige tagit emot många flyktingar i Sverige. De har kommit från europeiska, afrikanska och asiatiska länder för att nämna några exempel. Dessa flyktingar har haft stor betydelse för Sveriges snabba utveckling under 1900-talet – vi svenskar har inte räckt till för att förse industrin med arbetare. Fortfarande är vi mycket beroende av alla dessa nya svenskar som inte minst gör avgörande insatser inom olika, för välfärden helt avgörande, områden som sjukvård och hemtjänst.

Men under slutet av 1800-talet och början av 1900 var det många svenskar – ca 1 miljon – som tvingades utvandra till Amerika för att få en chans att överleva. Svenskar som drog till Amerika kom att påverka utvecklingen av USA på samma sätt som nya svenskar under århundraden har påverkat utvecklingen i Sverige.

Jag är alldeles övertygad om att den kulturpåverkan som pågått under århundraden både i Sverige och andra länder och som bland annat är en följd av internationaliseringen kommer fortsätta, det är bra.

Magnus
Jag tror att kanske dom flesta ser en uppenbar skillnad på Valoner och tex. muslimska fanatiker. Eller att man kan se mycket våldsbrott från vissa specifika grupper invandrare. Hur ska man hålla Sverige som det varit med alla influenser från omvärlden? Det är en tanke hos många. Och i Sverige vill vi ha mänskliga rättigheter och demokrati. Det är stor skillnad på grundsynen hos andra religioner och folkgrupper. Där kommer man få ett bakslag mot friheten i Sverige. Många invandrare som varit här en tid kanske 10-20 år säger ofta att invandringen borde minska. Jag känner många nysvenskar och jag har 95% positiva upplevelser av invandrare. Men jag är även väldigt rädd om landet Sverige. Det är något speciellt. Det vet nog alla som har varit utanför Sverige. Bara några tankar..
2019-07-18 22:57
Emma Larsson
Det går inte att jämföra historisk invandring med dagens. När det fanns jobb i överflöd utan krav på hög utbildning gick integrationen snabbt och per automatik genom arbetet. Idag kommer många som inte alls är förberedda för den svenska arbetsmarknaden som oftast kräver specialistkompetens. Då finns bara två alternativ för dem, bidragsberoende eller kriminalitet.
2019-07-19 1:52
Karl
Omvårdnadsyrket är underbemannat, brist på vårdbiträden, undersköterskor..., ps de flesta flyktingar från tex Syrien är väl utbildade yrkesmässigt. Kriminaliteten rekryteras inom EU!
2019-07-19 16:39
Pp
Det räcker väl att läsa i nyhetsflödet så inser man att det mångkulturella projektet i modern tid, i Sverige, har havererat totalt. Att som Anders Svärd dra paralleller till vallonska smeder på 1600 talet och de arbetskraftsinvandrare som kom hit på 60 och 70 talet tyder på en skrämmande okunskap.
2019-07-20 6:56
Bengt
Anders Svärd borde läsa nyheterna. Det räcker att följa nyhetsflödet under en dag för att förstå att det här experimentet inte fungerar. Trodde inte att den här naiviteten fanns kvar. Men politiker lever väl i sin skyddade värld och har tappat all förankring med verkligheten. Sannolikt bor inte Anders Svärd i Vivalla...
2019-07-20 11:03
K.V.M
Mångkultur kan väl vara bra på ett sätt men det raderar ju också ut den kultur som en gång fanns. Både för som i detta fall Sverige och för människor som kommer hit. Dom flesta som kommer till Sverige gör ju inte det för att dom är nyfikna på den svenska kulturen och samhället. Det är ju helt andra orsaker. Alla som lyssnade på Fares sommarprat i P1 hörde att han sa att han känner sig inte svensk. Men när han är i sitt födelseland känner han sig heller inte hemma. Med andra ord så finns det och det kommer finnas tusentals människor i Sverige som inte känner sig hemma någonstans. Det kanske beror på att dessa människor inte flyttade av nyfikenhet för en ny kultur och viljan att ta till sig den och bli en del av den. Utan dom tvingades flytta och kanske inte alls känner att den svenska kulturen är något för dom...
2019-07-20 14:16
Örjan
Könsstympning och att gifta bort barn förekommer i Sverige. Hur ser du på den kulturen, Anders ?
2019-07-20 15:49
Sven Jönsson
Vad bra vi får in nya kulturer i Sverige, månggifte, barnäktenskap, slöjor och burklor på kvinnor, nya typer av hierarkier inom familjen med Mannen med stort M som den oinskränkte familjeöverhuvudet. Trevligt med nya kulturer,
2019-07-20 22:15
Viktor N
Svärd har helt rätt, vi påverkas hela tiden av många kulturer, se bara på allt skräp på nätet. Utlänningar som kommer hit påverkas av våra vanor och regler, hoppas bara dom inte börjar supa.
2019-07-22 1:02
Olddriver
Sverige idag är en nation som på ett mediokert sätt tagit emot alltför många människor på flykt. De flesta av dessa flyktingar är dessutom ekonomiska flyktingar som sökt en bättre framtid här. Istället för ett ordnat mottagande och en effektiv integrering in i samhället har vi nu en mängd områden där folks liv väldigt mycket påminner om det som de kom ifrån; Somalia, Eritrea, Syrien, Iran och Afghanistan för att nämna några länder. Hela denna situation är ju mycket ett resultat av politikernas hattande. Istället för ett samlat grepp kring integrationen har man ”kompromissat” i mycket som varit förödande för alla! En hel del av dessa ineffektiva beslut har ju även C deltagit i och det blir då lite malplacerat att studera svensk historia!
2019-07-22 14:30
Svennis
Tack Anders Svärd för din insändare om det mångkulturella samhället.Anders är en rutinerad,erfaren och kunnig politiker. Återigen har flera anhängare av Sverigedemokraterna uttalat sig med en dold agenda som döljer rasism och brist på kunskap i invandrarfrågor.Jag instämmer i Karls kommentar om att vi har ett stort behov av personal inom olika yrkesgrupper och då ska vi ta tillvara de kunskaper och utbildningar som många invandrare har fått från sitt tidigare hemland. Ett mångkulturellt samhälle behövs för att fortsätta att utveckla, berika och stärka Sverige.
2019-07-22 14:53
Karin N
Svennis, ja Sverige har ju verkligen blivit starkare av de senaste 20-årens invandring... Oj alla invandrare var visst inte högutbildade heller, visade det sig.
2019-07-22 20:15
Svennis
Karin N - Tänk vad många duktiga invandrare som driver framgångsrika företag och många driver trevliga restauranger och tack vare dessa har vi fått smaka på nya maträtter som har berikat våra mattraditioner. Alla duktiga invandrare som jobbar inom vården som på ett fint sätt tar hand om våra gamla och alla som håller rent och snyggt både inom kommunal och privat verksamhet som jobbar som lokalvårdare och alla som jobbar inom olika serviceyrken.Ni som klagar på alla invandrare tänk efter längre än näsan räcker innan ni klagar.
2019-07-24 12:35
K.V.M
Svennis. Det är väldigt spännande att så många försöker baktala och kasta skit på SD. När så många anstränger sig så mycket kan det bara betyda en sak. Det är något som måste döljas. Man vill inte bli ertappad med byxorna nere och få stå till svars för ett rejält misslyckande. Jag kan inte få det till något annat än att SD har helt rätt och väldigt många gör sitt yttersta för att försöka dölja det genom att prata skit om Sveriges tredje största parti...
2019-07-24 22:54
Sven Jönsson
Det kanske är dags för oss svenskar att börja jobba och sköta oss själva. Svårt för en del att förstå som har levt på andra.
2019-07-24 23:29
Karin N
Svennis, exakt det du säger har etablissemanget försökt lura i Svenskarna i årtionden. Resultatet blev en ännu rikare överklass och enorma problem för lägre medelklass/underklass. Att sossarna driver denna politik är en skymf mot arbetarklassen.
2019-07-25 11:20
Viktor N
SD har aldrig imponerat på mig, typiska bakåtsträvare som vill bilda regering med moderater och KD, har sällan eller aldrig något positivt att komma med bara skäll på invandring, det funkar inte i längden.
2019-07-25 14:40
Svennis
K.V.M Jag kritiserar SD för att det är ett högerextremt rasistiskt ,främlingsfientligt parti med rötter inom nazismen. Ett sådant parti har inte någon uppgift att fylla i vårt demokratiska land. För övrigt har övriga partier inte något att dölja det har däremot SD med sin främlingsfientliga inställning och sina dolda agendor.
2019-07-25 14:51
Kolle
Här syns i kommentarsfältet ett exempel på de låga förväntningarnas rasism. Man har alltså olika förväntningar på människor utifrån kultur och etnicitet. Det är denna rasismen som leder till utanförskap. Att förvänta sig att invandrare ska sköta Sveriges mindre attraktiva arbeten så som restaurang, vård och städning är tecken på att man har underordnad sig en grupp människor för eget ändamål. I mitt Sverige har i alla fall alla invånare samma skyldigheter och rättigheter.
2019-07-26 7:32
Magnus
Jag tror att kanske dom flesta ser en uppenbar skillnad på Valoner och tex. muslimska fanatiker. Eller att man kan se mycket våldsbrott från vissa specifika grupper invandrare. Hur ska man hålla Sverige som det varit med alla influenser från omvärlden? Det är en tanke hos många. Och i Sverige vill vi ha mänskliga rättigheter och demokrati. Det är stor skillnad på grundsynen hos andra religioner och folkgrupper. Där kommer man få ett bakslag mot friheten i Sverige. Många invandrare som varit här en tid kanske 10-20 år säger ofta att invandringen borde minska. Jag känner många nysvenskar och jag har 95% positiva upplevelser av invandrare. Men jag är även väldigt rädd om landet Sverige. Det är något speciellt. Det vet nog alla som har varit utanför Sverige. Bara några tankar..
2019-07-18 22:57
Emma Larsson
Det går inte att jämföra historisk invandring med dagens. När det fanns jobb i överflöd utan krav på hög utbildning gick integrationen snabbt och per automatik genom arbetet. Idag kommer många som inte alls är förberedda för den svenska arbetsmarknaden som oftast kräver specialistkompetens. Då finns bara två alternativ för dem, bidragsberoende eller kriminalitet.
2019-07-19 1:52
Karl
Omvårdnadsyrket är underbemannat, brist på vårdbiträden, undersköterskor..., ps de flesta flyktingar från tex Syrien är väl utbildade yrkesmässigt. Kriminaliteten rekryteras inom EU!
2019-07-19 16:39
Pp
Det räcker väl att läsa i nyhetsflödet så inser man att det mångkulturella projektet i modern tid, i Sverige, har havererat totalt. Att som Anders Svärd dra paralleller till vallonska smeder på 1600 talet och de arbetskraftsinvandrare som kom hit på 60 och 70 talet tyder på en skrämmande okunskap.
2019-07-20 6:56
Bengt
Anders Svärd borde läsa nyheterna. Det räcker att följa nyhetsflödet under en dag för att förstå att det här experimentet inte fungerar. Trodde inte att den här naiviteten fanns kvar. Men politiker lever väl i sin skyddade värld och har tappat all förankring med verkligheten. Sannolikt bor inte Anders Svärd i Vivalla...
2019-07-20 11:03
K.V.M
Mångkultur kan väl vara bra på ett sätt men det raderar ju också ut den kultur som en gång fanns. Både för som i detta fall Sverige och för människor som kommer hit. Dom flesta som kommer till Sverige gör ju inte det för att dom är nyfikna på den svenska kulturen och samhället. Det är ju helt andra orsaker. Alla som lyssnade på Fares sommarprat i P1 hörde att han sa att han känner sig inte svensk. Men när han är i sitt födelseland känner han sig heller inte hemma. Med andra ord så finns det och det kommer finnas tusentals människor i Sverige som inte känner sig hemma någonstans. Det kanske beror på att dessa människor inte flyttade av nyfikenhet för en ny kultur och viljan att ta till sig den och bli en del av den. Utan dom tvingades flytta och kanske inte alls känner att den svenska kulturen är något för dom...
2019-07-20 14:16
Örjan
Könsstympning och att gifta bort barn förekommer i Sverige. Hur ser du på den kulturen, Anders ?
2019-07-20 15:49
Sven Jönsson
Vad bra vi får in nya kulturer i Sverige, månggifte, barnäktenskap, slöjor och burklor på kvinnor, nya typer av hierarkier inom familjen med Mannen med stort M som den oinskränkte familjeöverhuvudet. Trevligt med nya kulturer,
2019-07-20 22:15
Viktor N
Svärd har helt rätt, vi påverkas hela tiden av många kulturer, se bara på allt skräp på nätet. Utlänningar som kommer hit påverkas av våra vanor och regler, hoppas bara dom inte börjar supa.
2019-07-22 1:02
Olddriver
Sverige idag är en nation som på ett mediokert sätt tagit emot alltför många människor på flykt. De flesta av dessa flyktingar är dessutom ekonomiska flyktingar som sökt en bättre framtid här. Istället för ett ordnat mottagande och en effektiv integrering in i samhället har vi nu en mängd områden där folks liv väldigt mycket påminner om det som de kom ifrån; Somalia, Eritrea, Syrien, Iran och Afghanistan för att nämna några länder. Hela denna situation är ju mycket ett resultat av politikernas hattande. Istället för ett samlat grepp kring integrationen har man ”kompromissat” i mycket som varit förödande för alla! En hel del av dessa ineffektiva beslut har ju även C deltagit i och det blir då lite malplacerat att studera svensk historia!
2019-07-22 14:30
Svennis
Tack Anders Svärd för din insändare om det mångkulturella samhället.Anders är en rutinerad,erfaren och kunnig politiker. Återigen har flera anhängare av Sverigedemokraterna uttalat sig med en dold agenda som döljer rasism och brist på kunskap i invandrarfrågor.Jag instämmer i Karls kommentar om att vi har ett stort behov av personal inom olika yrkesgrupper och då ska vi ta tillvara de kunskaper och utbildningar som många invandrare har fått från sitt tidigare hemland. Ett mångkulturellt samhälle behövs för att fortsätta att utveckla, berika och stärka Sverige.
2019-07-22 14:53
Karin N
Svennis, ja Sverige har ju verkligen blivit starkare av de senaste 20-årens invandring... Oj alla invandrare var visst inte högutbildade heller, visade det sig.
2019-07-22 20:15
Svennis
Karin N - Tänk vad många duktiga invandrare som driver framgångsrika företag och många driver trevliga restauranger och tack vare dessa har vi fått smaka på nya maträtter som har berikat våra mattraditioner. Alla duktiga invandrare som jobbar inom vården som på ett fint sätt tar hand om våra gamla och alla som håller rent och snyggt både inom kommunal och privat verksamhet som jobbar som lokalvårdare och alla som jobbar inom olika serviceyrken.Ni som klagar på alla invandrare tänk efter längre än näsan räcker innan ni klagar.
2019-07-24 12:35
K.V.M
Svennis. Det är väldigt spännande att så många försöker baktala och kasta skit på SD. När så många anstränger sig så mycket kan det bara betyda en sak. Det är något som måste döljas. Man vill inte bli ertappad med byxorna nere och få stå till svars för ett rejält misslyckande. Jag kan inte få det till något annat än att SD har helt rätt och väldigt många gör sitt yttersta för att försöka dölja det genom att prata skit om Sveriges tredje största parti...
2019-07-24 22:54
Sven Jönsson
Det kanske är dags för oss svenskar att börja jobba och sköta oss själva. Svårt för en del att förstå som har levt på andra.
2019-07-24 23:29
Karin N
Svennis, exakt det du säger har etablissemanget försökt lura i Svenskarna i årtionden. Resultatet blev en ännu rikare överklass och enorma problem för lägre medelklass/underklass. Att sossarna driver denna politik är en skymf mot arbetarklassen.
2019-07-25 11:20
Viktor N
SD har aldrig imponerat på mig, typiska bakåtsträvare som vill bilda regering med moderater och KD, har sällan eller aldrig något positivt att komma med bara skäll på invandring, det funkar inte i längden.
2019-07-25 14:40
Svennis
K.V.M Jag kritiserar SD för att det är ett högerextremt rasistiskt ,främlingsfientligt parti med rötter inom nazismen. Ett sådant parti har inte någon uppgift att fylla i vårt demokratiska land. För övrigt har övriga partier inte något att dölja det har däremot SD med sin främlingsfientliga inställning och sina dolda agendor.
2019-07-25 14:51
Kolle
Här syns i kommentarsfältet ett exempel på de låga förväntningarnas rasism. Man har alltså olika förväntningar på människor utifrån kultur och etnicitet. Det är denna rasismen som leder till utanförskap. Att förvänta sig att invandrare ska sköta Sveriges mindre attraktiva arbeten så som restaurang, vård och städning är tecken på att man har underordnad sig en grupp människor för eget ändamål. I mitt Sverige har i alla fall alla invånare samma skyldigheter och rättigheter.
2019-07-26 7:32
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Pawel Miesiac är inte tänkt som någon förare för startsjuan, men han kommer säkert få sina chanser. Foto: Motor Lublin hemsida
Det är inte bara läsning som gäller på Läslovet, det finns även andra roliga aktiviteter att ta del av! Foto: Sara L. Cassidy/Pixabay (CC)
Publicerad: 2019-07-18 22:01
Senaste nyheterna
Alf Anneborg: Graven blev viktig
(17:52)
Biskopen känner en trygghet i döden
(14:16)
Brand vid Läggesta
(1:04)
Gillar inte höjd pensionsålder
(2019-10-16)
Kävestas musikhus invigs
(2019-10-16)
Lärarförbundet rankar skolor
(2019-10-16)
Fotboll: Pierre bra mot Spanien
(2019-10-15)
O’Learys i Askersund i konkurs
(2019-10-15)
Mycket Bob Dylan i oktober
(2019-10-15)
Elväg till Hallsberg planeras
4
(2019-10-14)
Jippo för Tjuv och polis
(2019-10-14)
Inbrott hos Kalles Trädgård
(2019-10-14)
521 milj kr minus för regionen
2
(2019-10-14)
Westernridning i Askersundsby
(2019-10-13)
”Lilla bokmässan” har blivit stor.
(2019-10-12)
Gissa Askersundfilm - Vinn en bukett
8
(2019-10-11)
Mer cykelstölder än på länge
(2019-10-10)
Nobelprisen överraskade (TV)
1
(2019-10-10)
Askersundsseglarna avslutade i Saltsjöbaden
(2019-10-09)
Krockade med vildsvin
(2019-10-09)
Liten bokmässa på Sjöängen
(2019-10-08)
Kumla nytt postnav i södra Närke
7
(2019-10-08)
Innebandy: Vann cup i Sandviken
1
(2019-10-08)
Dramakomedi i Åmmeberg
(2019-10-08)
Metallica-konsert på bio
(2019-10-08)
Festlig final på Lakeside Pride
(2019-10-07)
INSÄNT: Svärd (M) om skadegörelse
5
(2019-10-07)
Dödshotade tjänstepersoner
(2019-10-04)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
7
(2019-10-04)
Per Björk Trio fyller 25 år
(2019-10-04)
Konstslingan hade vernissage
(2019-10-04)
Insänt: M lovar Sydnärke extramiljoner
2
(2019-10-03)
Pridefinal med glitter och glamour
(2019-10-03)
Succépjäs till Åmmebergs FH
(2019-10-03)
Inga cykelhållare på nya bussar
14
(2019-10-02)
Miljoner bullar äts på fredag
(2019-10-02)
Fotboll: IFK Hallsberg möter KIF Örebro
(2019-10-01)
Blir det lägenheter i Norrbergaskolan?
1
(2019-10-01)
Motionerar om tiggeriförbud
9
(2019-10-01)
Mopedstölder i Hallsberg och Kumla
(2019-10-01)
Karl-Gustaf Mattsson: Snus i kojan
(2019-10-01)
Världen och Sydnärke på Bokmässan
(2019-09-30)
Stöld ur container uppklarad
(2019-09-30)
Sagan om den lilla farbrorn
(2019-09-30)
Stort bussbyte under måndagen
(2019-09-30)
IKEA återkallar haklapp
(2019-09-30)
Fotboll: Askersund säkrade kontrakt
(2019-09-30)
Tjuv och polis: Ida åkte ut
(2019-09-29)
Chris fyllde Sjöängen
(2019-09-29)
Dyrt kränga med kroppen
(2019-09-29)
I Åsbro finns en tuff liten mus
(2019-09-29)
Alf Anneborg: Livat i Askersund
1
(2019-09-28)
”Trio med Bumba” på Sjöängen
(2019-09-27)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett
8
(2019-09-27)
Fängelse för familjemisshandel
2
(2019-09-26)
Interpol spårade tjuven
(2019-09-26)
Hammars Bryggeri satsar på tonic
(2019-09-26)
Vanvårdade hunden
(2019-09-26)
Vill höja taxor för kollektivtrafik
8
(2019-09-26)
Dags för miljövänliga veckan
(2019-09-26)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.