25 Februari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Goda råd för hembygdsföreningar

Örebro läns hembygdsförbund arrangerade nyligen i Tångeråsa en regionträff för sina medlemsföreningar. Ett 20-tal deltagare från södra länets hembygdsföreningar samlades till regionträffen i gamla kyrkskolan, med Tångeråsa bygdeförening som värd.

Dess ordförande Urban Larsson berättade bland annat om hur man kunnat rädda och övertagit byggnader, och på så vis säkrat framtiden för ortens samlingslokal.

Länsförbundet informerade om de nya 80 miljoner kronor som staten avsätter för bevarandet av kulturbyggnader och kulturmiljöer. Hur stor del av summan som länet får finns ännu ingen uppgift om.

Ny kulturplan

Föreningarna ombads också att aktivt medverka vid de dialogmöten som ska hållas i länet inför regionens nya kulturplan.

-Vore märkligt om hembygdsrörelsen nu inte skulle få större utrymme i kulturplanen med tanke på det ökande antalet av både besökare och aktiviteter. Likaså är rörelsen framstående inom den lokala kulturturismen, inte minst på landsbygden, förklarade Björn Palmqvist, vice ordförande i länsförbundet.

Kontrollera försäkringar

Även den nya folkbokföringslagens innebörd gällande namn på de nya distrikten berördes.

-Bevaka detta och se till att våra gamla sockennamn bevaras, framhöll hembygdskonsulenten Martin Edlund.

Föreningarna uppmanades också att se över hembygdsförsäkringen och att uppdatera denna vid förändringar på byggnader och verksamheter.

änsförbundets ordförande Ingela Oxelgren tittade lite in i framtiden och gav en kort information om att det stundas ett hembygdens år, 2016. Då fyller Sveriges hembygdsförbund 100 år, och detta ska givetvis firas runt om i landet.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2014-10-22 18:06
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.