15 December 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Så bör vargstammen i Sverige fördelas

Nu har de åtta mellansvenska varglänens länsstyrelser/landshövdingar kommit överens om ett förslag hur vargstammen ska fördelas mellan länen. För Örebro län innebär förslaget att antalet föryngringar kan sänkas från fem till tre och en halv som länet minst ska hålla, detta meddelar Länsstyrelsen i ett pressutskick under onsdagen.

En föryngring betyder att man kan fastställa det har fötts nya valpar i ett revir under året. Antalet konstaterade föryngringar ligger till grund för beräkningen av storleken på den svenska vargstammen.

Ses över var femte år

Förslaget utgår från regeringens nationella målsättning att garantera en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus och ambitionen att få en spridning av vargstammen över landet. Naturvårdsverket ska nu ta ställning till förslaget och fatta beslut under våren.

Miniminivåerna för landets stora rovdjur ses över minst vart femte år. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om fördelningen efter förslag från länen. Som en del i årets översyn har landshövdingarna i mellersta förvaltningsområdet, efter omfattande samverkan, nu enats om ett förslag på länsvis fördelning av miniminivåer för vargföryngringar.

- Det är lite krångligt, där här, men ett enklare sätt att säga det på är att vi ska ha minst 35 vargar i Örebro län enligt vårt förslag, vilket är en minskning från 2014 med 15 stycken, säger Mona HansErs, till Svt Örebro.

Referensvärde på 300 vargar

Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör norra och södra förvaltningsområdena föreslå miniminivåer som motsvarar de vargföryngringar som konstaterats vid inventering.  Mellersta förvaltningsområdet ska sedan fördela övriga föryngringar så att den sammanlagda summan når upp till referensvärdet på 300 vargar. Det betyder att mellersta förvaltningsområdet har 28,5 föryngringar att fördela mellan de åtta länen.

– Det har varit en svår utmaning för oss åtta landshövdingar som nästan har hela Sveriges vargstam inom våra län att kunna enas och förhålla oss till regeringens nationella målsättning. Jag tycker det är ett stort framsteg att vi klarat utmaningen. Regeringen har ju som ambition att vargstammen inte ska centraliseras till bara oss i Mellansverige.

- Enligt anvisningarna är det 1,5 föryngringar som norra respektive södra förvaltningsområdet får ta ansvar för, säger Landshövding Maria Larsson och fortsätter.

"Många vargrevir nära lantbruk"

– Örebro län som till ytan är det minsta av de åtta stora varglänen har många vargrevir nära lantbruk och tamdjursbesättningar. I vårt förslag så kan antalet vargföryngringar omfördelas från de län som har högst täthet.

I alla län har länsstyrelserna Viltförvaltningsdelegationer som består av politiker och representanter för berörda intresseorganisationer.

Delegationerna har prövat de nivåer på vargföryngringar som de ansett acceptabla att kunna godkänna.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-03-20 17:17
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.