27 Januari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

FN-dag torsdag 3 december

Körfestival, debatt och disco för
personer med funktionsnedsättning

För tredje året i rad uppmärksammar vi FN:s dag 3 december för personer med funktionsnedsättning. Under dagen pågår en mängd aktiviteter, främst för våra medborgare med funktionsnedsättning och deras anhöriga men vi bjuder också in allmänheten till öppet hus inom våra dagliga verksamheter samt till en kväll på temat ”Livet i balans”.

Det berättar Frank Juppe, verksamhetschef för LSS-omsorgen i Kumla kommun:

Förutom de två allmänna aktiviteterna kommer vi under dagen att ha ett dialogmöte där projektledarna från projektet ”Med delaktighet i sikte” kommer att möta politiker från socialnämnden arbetsutskott, socialchef samt verksamhetschef för LSS-omsorgen.

Körsång och disco

Därefter blir det körfestival där vi sjunger och har roligt tillsammans med körer från sju andra kommuner i länet (från Sydnärke kommer körer från Askersund, Lekeberg och Laxå).

Sist men inte minst avslutar vi dagen med disco där alla medborgare med LSS-insatser samt deras anhöriga och vänner är välkomna.

Se hela programmet HÄR

En av sju i världen har
funktionsnedsättning

I hela världen finns drygt en miljard människor som har en funktionsnedsättning. Det betyder att det är en av sju personer. Mer än 100 miljoner barn har funktionsnedsättning av olika slag.

Sverige godkände FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i december 2008. Även EU som institution har godkänd konventionen. Den är vägledande i strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Hela den offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund. Hittills har 159 stater i hela världen undertecknat och 157 stater godkände konventionen.

Den 14 oktober 1992 utropades den internationella dagen för personer med funktionsned-sättning och den uppmärksammas tredje året i rad i Kumla kommun den 3 december.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2015-11-30 15:44
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.