11 December 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Fetmakirurgi minskar risk för hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan orsakas av klaffsjukdom, både i form av läckage och förträngning. Illustration: Kjell Thorsson (CC)Hjärtsvikt kan orsakas av klaffsjukdom, både i form av läckage och förträngning. Illustration: Kjell Thorsson (CC)

Överviktiga som genomgår fetmakirurgi har 35 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med de som enbart behandlas via läkemedel och kostomläggning, det berättar Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

Bakom de nya rönen finns en studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. Upptäckten kan få stor betydelse för överviktiga personer i Örebro län och på sikt minska förekomsten av en de dödligaste folksjukdomarna.

– Det här är första gången en studie visar att viktnedgång har ett tydligt samband med risken att drabbas av hjärtsvikt. Vi ser även att den positiva effekten ökar ju större viktnedgången är. Studien kan få stor inverkan vid val av behandlingsmetod för den enskilde patienten, säger Kristjan Karason, överläkare och docent vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Kristjan Karason. Foto: Privat (CC)
Dödligheten har minskat

Tack vare forskning och forskningsbaserad kunskap har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskat med hela 44 procent i Örebro län sedan millennieskiftet. 

Medan stora framsteg skett inom exempelvis hjärtinfarkt och stroke, har den positiva utvecklingen inom hjärtsvikt gått betydligt långsammare. Sedan år 2000 har dödligheten i hjärtsvikt minskat med 23 procent i landet, och årligen dör fortfarande cirka 90 personer i Örebro län i sjukdomen. 

Hopp i studie

En ny studie, med stöd av Hjärt-Lungfonden, ger dock hopp inför framtiden.

I studien, som publicerats i European Heart Journal, har över 4 000 svenskar med fetma följts under mer än två decennier. Hälften av deltagarna genomgick fetmakirurgi och hälften använde annan fetmabehandling som läkemedel och kostomläggning.

Studien visar att risken att drabbas av hjärtsvikt var 35 procent lägre för den andel som genomgick fetmakirurgi, och att riskerna minskade i takt med viktnedgången.

– En kvarts miljon svenskar lider av hjärtsvikt. En sjukdom som orsakar stort lidande och kräver stora resurser i form av sjukhusvård och kostnader för samhället. Många drabbade är konstant trötta och orkar inte leva sina liv fullt ut. Den här studien är ett stort steg för att förebygga en av våra svåraste folksjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Rekordbelopp till forskningen

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Förra året delade organisationen ut rekordbeloppet 351 miljoner kronor till forskningen.

HÄR kan man läsa studien i sin helhet.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-09-19 13:26
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.