21 Mars 2018
Tipsa: 073-094 57 58
Cannabis är på framfarten. I USA är det i flera stater lagligt att bruka drogen, något som kan ha påverkat gjort delar av världen mer öppen för drogliberalism. Foto: Creative Commons.

Står upp mot narkotikan

Under torsdagen den 7 september bjöd Örebro kommun och Samhällsråd T in till en seminarie- och utbildningsdag om narkotika. Drygt 250 deltagare samlades i Wilandersalen på Örebro Universitetssjukhus för att få insikt i hur narkotikan och dess användning ser ut i världen så väl som nationellt och lokalt.

Landshövding Maria Larsson inledde dagen med ett tal där hon berättade mer om sin syn på narkotika och sitt engagemang i frågan.

– Det här är ett angeläget ämne och det är viktigt att öka kunskapsmängden om det. 

Landshövdingen gladdes åt att intresset för utbildningsdagen varit så pass stort att man man fått upprätta en väntelista. Deltog i seminariet gjorde framförallt de som arbetar med eller beslutar i frågor som rör ungdomar i länet - oavsett yrkesområde.

Med hopp om framtiden

Maria Larsson uttryckte oro över en ökad liberalisering gentemot, framför allt, cannabis men var ändock positiv till utvecklingen i länet och kampen mot drogerna.

– Vi har goda förutsättningar att lyckas - vi har en bra samverkan i länet. Sverige har länge stått emot narkotikans liberalisering och vi har arbetat hårt med narkotikapolitiken. Nu gäller det att vi i samhället slår armkrok och fortsätter kämpa!

Forskning under utveckling

Under dagen följde sedan ett flertal föreläsningar med olika inriktningar. Först ut var Mimmi Eriksson Tinghög från Folkhälsomyndigheten som presenterade WHO-rapporten ”Hälsomässiga och sociala effekter av cannabis” från 2016.

Precis som man kan ana berättade hon här vad WHO kommit fram till i sin undersökning och vilka slags effekter cannabis har på dem som använder drogen. 

Forskningen om hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk är ett område under utveckling och sammantaget är kunskapen lägre än för alkohol- och tobaksområdena. 

Enligt WHO:s rapport visar dock flera studier på att hjärnan hos en ung människa är mer sårbar för cannabis än hos en vuxen.

En sammanfattningen av rapporten finns att läsa HÄR.

Cannabis har ökat

Fokus på cannabis fortsatte sedan när Lars Hansson, tullspecialist, berättade mer om tullens arbete mot narkotika.

Att just cannabis avhandlades så ingripande är inte så konstigt - missbruket av den gröna drogen har ökat markant och är också den drog som många, inte bara användarna, har en avslappnad attityd gentemot. Det visar forskningsunderlag som gjorts både utomlands och i Sverige.

– Cannabis, och narkotika överhuvudtaget, har ökat markant, berättade Lars Hansson som arbetat inom tullen sedan 1970-talet. 

– År 2016 beslagtog vi 1 385 kilo droger. Hittills i år har vi beslagtagit 1 400 kilo.

Beställer via post

Flest antal beslag gör man i postflödet, något som bland annat beror på att svenskar skaffar sig tillgång till cannabis via just den vägen. I Sverige är vi nämligen inte självförsörjande gällande cannabis utan det mesta ”importeras” via utlandet.

Tillslag sker förstås även vid gränserna. Via lastbilar, båt och andra tillvägagångssätt försöker kriminella nätverk föra in olika droger i landet. 

Lars Hansson berättade att tullen under år 2016 slagit ut hela 16 stycken kriminella nätverk, varav ett stort internationellt sådant.

Ungdomar i länet

Mer aktuella siffror och statistik från länet blev det när Carina Persson, från Region Örebro län, redovisade resultat från undersökningen ”Liv & Hälsa ung 2017.”

Vad visar då de första resultaten? Jo, många elever i länet mår bra och håller sig undan alkohol och tobak. Det finns dock grupper av ungdomar som mår dåligt och attityden gentemot narkotika har blivit mer liberal bland vissa.

Undersökningen genomfördes bland 7 600 skolelever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet. Frågorna kretsade kring hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. 

Undersökningen genomfördes för sjätte gången av Region Örebro län i samverkan med länets skolor. Resultaten används sedan som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer och som ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Ner med alkohol och tobak

Rökningen och alkoholkonsumtionen bland länets ungdomar visar en nedåtgående trend. Av tjejerna och killarna i nian är det fyra respektive tre procent som röker dagligen. I årskurs 2 på gymnasiet är motsvarande siffror sju procent för tjejerna och sex procent för killarna.

Fler ungdomar i länet väljer också att inte dricka alkohol. År 2005 var det 40 respektive 46 procent bland tjejerna och killarna i nian som inte druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Detta kan jämföras med motsvarande andelar år 2017 som är 74 respektive 75 procent.

Jihad Menhem (V), ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för folkhälsa, glädjes åt utvecklingen.

– Det är glädjande att det är få ungdomar som röker och dricker, och att de blir allt färre. Det visar att vi inom regionen gemensamt med kommunerna, länsstyrelsen och frivilligorganisationerna arbetar på ett framgångsrikt sätt. 

– Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen för att förbättra folkhälsan genom att få ner andelen som röker och dricker ytterligare, hälsar Jihad Menhem i ett pressmeddelande.

Under snittet

När det gäller användandet av droger ligger Örebro läns ungdomar lite under det nationella snittet. Vanligaste substansen som missbrukas är hasch och marijuana - av de ungdomar som uppgett att de någon gång testat droger har 88 procent prövat just ovan nämnda berusningsmedel. 

Attityderna gentemot narkotika varierar. Många har uppgett att de tycker det är bra att narkotika är olagligt men ungdomarna i länet har också blivit mer liberala i sin syn på droger.

Mest okej är man med hasch och marijuana. Procenten gällande den liberala inställningen har krupit uppåt. Främst bland killar men också bland tjejer. Undersökningen visar även att fler ungdomar blir mer öppna för användandet av droger med åldern; ju äldre man är desto mer drogliberal tycks man vara.

Någon alarmerande oro förmedlades dock inte på plats under seminariet. Visst fanns där en allmän oro över den ökade drogliberaliseringen men budskapet var ändock att andelen missbrukande ungdomar i länet inte stiger, snarare är procenten på nedgång. De flesta ungdomar är trots allt negativt inställda till droger.

Den som vill lära sig mer och ta del av rapporten i sin helhet kan göra det HÄR och HÄR.

Kommentera
Publicerad: 2017-09-13 21:05
Senaste nyheterna
Vävstugan tillbaka
(2018-03-20)
Mottog teaterpris
(2018-03-20)
Matilda Ernkrans (S) byter riksdagsutskott
(2018-03-20)
Friad för misstänkt våldtäkt
(2018-03-20)
Valvinnaren Putin
(2018-03-19)
Lars Litzén: Amatörer lyfter inte
(2018-03-18)
Lovar drop in på vårdcentraler
1
(2018-03-15)
Lokalartist gästar Radio Sydnärke
(2018-03-14)
Många nöjda med vården
(2018-03-13)
Alf Anneborg: Varför ringde jag?
2
(2018-03-13)
Lantmännen bygger ut
(2018-03-12)
Inbrott drabbade elever på skola
(2018-03-12)
DANS: Ny vinst för slow-par
(2018-03-11)
Lars Litzén: Tårtgeneralen riktigt bra
(2018-03-09)
DANS: Framgång i Ukraina
(2018-03-07)
Gått ihop om pooler
(2018-03-07)
Debatt: (M) om läkarbrist
6
(2018-03-06)
70 procent röstar för trevlig chaufför
(2018-03-06)
Inbrott i två förråd
(2018-03-05)
Kommunväxlarna fungerar igen
(2018-03-05)
Kommunväxeln fungerar inte
(2018-03-05)
Önskemusik i radio
(2018-03-04)
De vill lämna äldreomsorgen
(2018-03-02)
Regionen får böta för arbetsmiljö
(2018-03-01)
Nya namn på (M)-lista
(2018-02-28)
Melodikryss i Kräcklinge
(2018-02-27)
Tyst om verkliga kampen i Sydkorea
(2018-02-27)
Kort möte i fullmäktige
(2018-02-27)
Fullmäktige x 3
(2018-02-26)
Lars Litzén: Skrota vinter-OS
10
(2018-02-26)
Länsföretag på Svarta listan
(2018-02-25)
Anders Björk: “Bästa tv-sporten”
(2018-02-24)
Star Wars i kyrkan
(2018-02-23)
Filmer ska locka turister
(2018-02-23)
Bilinbrott i Kumla och Hallsberg
(2018-02-23)
13 banker har snart blivit åtta
4
(2018-02-22)
Lekebergsrevyn underhåller i vår
(2018-02-22)
Socialchefen får gå
(2018-02-21)
Föreläste om Nordkorea
(2018-02-21)
Sydnärkes befolkning ökar
(2018-02-21)
Ulrik Jansson: Läslusten blommade
(2018-02-20)
Ny webbinfo för Länstrafiken
(2018-02-20)
Alf Anneborg: Assistans en valfråga
1
(2018-02-20)
Ny vattenledning till Lanna
(2018-02-19)
Nordkorea och visprogram
(2018-02-16)
Stenes elever hade miljöshow
(2018-02-16)
Samverkar för livskvalitet
(2018-02-14)
Örebro Rättighetscenter på besök
(2018-02-14)
Inspirationskväll för nyföretagare
(2018-02-14)
Popikon i Radiosydnärke
(2018-02-14)
PINGIS: Gropens IF mot serieseger
(2018-02-14)
Gissa Sydnärkebild - vinn en bukett!
4
(2018-02-14)
Föreläser om Kata Dalström
(2018-02-13)
Vetenskapspub imorgon
(2018-02-13)
Vernissage på lördag
(2018-02-13)
Klassiskt på Kävesta
(2018-02-13)
Invigde vårdenhet för äldre (TV)
(2018-02-12)
Blueskonsert på lördag
(2018-02-11)
Skräpplockdagar inleds i landet
(2018-02-11)
Innebandy: Kumla-Askersund: 6-5
(2018-02-10)
{/exp:ce_cache:escape}
Senast kommenterat
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.