27 November 2015
Tipsa: 070-508 44 84

Sjunkande antal anmälningar i Kumla

Skogstorpsskolan är Kumlas klart största med runt 800 elever. Tre anmälningar har Skogstorp fått i år. Foto: Anders Björk

Anmälningar som inkommit till Skolinspektionen mot skolor inom Kumla kommun har sjunkit i år mot tidigare år. Delvis beroende på Vialundskolan, som under ett par år hade många anmälningar mot sig, men i år har man inte en enda. - Jag skulle säga att vi har ett gott samarbete med elevernas bästa i fokus, säger rektor Erica Rosenkvist. 

En anmälan kan avse en skola, men kritiken avser huvudmannen, det vill säga kommunen, eller den som äger en fristående skola. Merparten av de anmälningar som inkommer till Skolinspektion handlar om mobbing/kränkade behandling, eller att en elev på skolan inte får tillräckligt med stöd.

Oftast föräldrar som anmäler

- Det är väldigt ofta föräldrar som anmäler, alla anmälningar som kommer in behöver inte vara allvarliga, men det är klart att om det kommer in många anmälningar mot en skola är det en indikation på att det inte fungerar som det ska, säger Helen Allvin som jobbar som kommunikatör på Skolinspektionen. 

Skolinspektionen är till för att se till att skolorna följer skollagen. Efter de flesta anmälningar står att läsa att "huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder", Skolinspektionen menar då att kommunen gjort det den ska för att komma tillrätta med anmälan. Det är ovanligare att det står "föreläggande" efter en anmälan. Men en anmälan mot Skogstorpsskolan i år har fått den bedömningen.

- Det innebär att vi kräver att skolan vidtar åtgärder i ett fall där vi sett brister. Det kan även handla om att ett vite i form av bötesbelopp utdöms vid föreläggande, men det har inte skett med Skogstorp här, förklarar Allvin.

Skolinspektionen skickade i detta fall, som har beslutsdatum 8 juli, material till kommunen där man senast 8 oktober krävde att åtgärder skulle ha vidtagits i ärendet. Den 8 oktober skickade Kumla kommun in redovisning som visade vad man gjort och ärendet avslutades.

Antal anmälningar har sjunkit

Om man kollar antalet anmälningar som inkommit mot skolor i Kumla kommun de senaste fyra åren så har det sjunkit år för år. 2012 kom det in 19 anmälningar, även 2013 kom det in 19. Till 2014 nästan halverades siffran till 10 och i år har det än så länge kommit in 7 anmälningar. 

Kumlaby Skola hade 5 anmälningar på sig 2012. Men de närmaste tre åren har man bara haft en enda (2014). Den skola som gjort den största uppryckningen får dock sägas vara Vialundskolan som under 2012 och 2013 hade 16 anmälningar ihop. Att jämföra med de två senaste åren då man har två anmälningar, ingen av dem i år.

Erica Rosenkvist har jobbat som rektor på Vialundskolan sedan 2013, men som ensam ansvarig rektor först från 2014.

- Jag kan inte uttala mig om hur det var innan jag kom in, säger hon kort om det minskade antalet anmälningar.

"Vår uppgift att lösa konflikter"

Hur skulle du säga att klimatet är på skolan idag?

- Vi jobbar hela tiden med frågor som ska bidra till att göra skolan till en trygg och bra plats att vara på. Sen är det klart att det kan inträffa konflikter på en skola med många elever, men då är det vår uppgift att lösa det ihop med eleverna.

- Jag skulle säga att vi har ett gott samarbete med föräldrar, elevhälsa och all personal som arbetar på skolan, med elevernas bästa i fokus, säger Rosenkvist om Vialundskolan som har årskurs 6 till 9 och ökat elevantalet i år.

- I våras beräknades det vara 195 elever och nu är det runt 215. Delvis är det beroende av nyanläanda som börjat, men vi har även sett en liten ökning av sökningar till skolan, sade Erica Rosenkvist. 

Sju anmälningar kommit in i år mot skolor i Kumla. Tre av dessa gäller Kumlas klart största skola, Skogstorpsskolan. Två berör Tallängen, en Romarbäcken och en anmälan står med beteckningen kommunnivå.

Kommentera
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.