03 April 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Vill bötfälla hostande folk i Laxå

Ett medborgarförslag har lämnats om att det bör bli böter för de som hostar eller nyser rakt ut inom tre meters avstånd från en person i Laxå kommun tillsvidare. Förslaget kommer dock inte tas upp till vidare behandling då det saknas flera krav för hur ett medborgarförslag måste vara lämnat.

Medborgarförslaget inkom i veckan till Laxå kommun. Men av flera anledningar kommer man inte att gå vidare med förslaget. Ett är att den som lämnar ett medborgarförslag måste vara folkbokförd i kommunen.

Saknar fler krav för som krävs

- Ett annat är att den som lämnar ett förslag måste lämna fullständiga kontaktuppgifter, här saknades exempelvis både telefon och adress. Dessutom måste ett förslag komma från en privatperson, inte en grupp eller organisation, svarar Anna Eriksson, kommunsekreterare hos Laxå kommun.

Medborgarförslaget är inskickat av "Nya Björnska Partiet". De uppfyller inte någon av kriterierna ovan.

En eftersökning på Nya Björnska Partiet på internet ger inte mycket. Någon notis från en tidning i Småland där partiet omnäms skymtar förbi, men inget tecken på att de finns kring Laxå, eller i området Sydnärke överhuvudtaget.

- Nej, jag vet inte vad det är för parti, svarar Anna Eriksson.

Delar av förslag nedan, undertecknat Nya bjornska partiet, Zara László

"Oavsett om vi har formell rätt att väcka en fråga i kommunens beslutande församling eller inte, skulle vi önska att kommunens politiker toge förslaget i beaktande, för folkhälsans skull. Spridning av farsoter är en fråga om allmän ordning. Coronaviruset och sjukdomen covid-19 sprids när en smittad person hostar och en annan person träffas av de droppar som därigenom alstras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man hostar och nyser i armvecket för att hindra smittspridning. Tyvärr märker man ofta att hostningar sker oblygt och obehindrat rakt ut i luften. En nysning kan vara svår att kontrollera, men en människa som hostar torde så gott som alltid kunna göra detta i armvecket. För att människor ska få incitament att hosta i armvecket hemställer vi härmed att kommunen, med stöd av 3 kap. 8 § ordningslagen, vid penningböter förbjuder envar att på offentlig plats hosta utan att göra detta i armvecket, såvida hostandet sker inom tre meters avstånd från en annan människa. Förbudet bör beslutas omgående och gälla alla som har och kan använda sina armar. Vi önskar inte för egen del någon återkoppling på detta förslag, utan det är tillfyllest för oss att politikerna får del av det och kan ta ställning till det."

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-18 14:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.