04 April 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Träffpunkt 18 stängs i Laxå

Beskrivning om "hur vi har det och vad vi beslutar i Laxå kommun" skickades under fredagen ut i ett nytt pressmeddelande

Inget konstaterat fall av Covid 19 (Coronavirus) i Laxå kommun.

Fortsatt ansträngd personalsituation i äldreomsorgen. Många i personalen är hemma för lindriga förkylningsbesvär eller för vård av barn. Befintlig personal arbetar övertid för att klara verksamheten. Ledighet beviljas inte under april för personal i äldreomsorgen.

Äldreboenden fortsatt stängda för besök. Träffpunkt 18 och Återbruket stängs från och med måndag och tillsvidare. Björkhagens buss till Laxå centrum ställs in tillsvidare. Familjecentralen är öppen tillsvidare men kan komma att stängas på grund av personalsituationen.

Daglig verksamhet tillverkar enkla visir som en eventuell framtida nödlösning.

Ökat antal frånvarande barn och personal i skolan. Anpassning sker dagligen för att klara situationen och fullt fokus på att klara undervisningen.

Kultur & Fritid kommer att ställa in all programverksamhet under april månad som författarbesök, sagostunder, påskpyssel med mera. Personalsituationen på biblioteket och skolbiblioteken är ansträngd. Biblioteket minskar öppettiderna till måndag 14.00-18.00 samt tisdag till fredag 10.00-15.00. Skolbiblioteken öppna som vanligt tillsvidare. Biblioteken i Sydnärke beslutade gemensamt igår att tillsvidare ta bort förseningsavgiften för boklån, lånetiderna kommer att förlängas från fyra till sex veckor samt öka budgeten för e-boklån på grund av ökad efterfrågan.

För att i någon mån kunna hjälpa företagen senarelägger Sydnärkes miljöförvaltning betalning av vissa årsavgifter, skjuter fram besök där det är möjligt samt ser över den planerade tillsynen.

Sydnärkes byggförvaltning ser över hur de kan hjälpa företagen i den rådande situationen.

Laxåhems reception stängd tillsvidare. Endast öppet för bokade besök. Laxåhems och Laxå Kommunfastigheters arbetsstyrka delas upp i lag för att minska smittspridningen. Laxåhem för enskild dialog med företagshyresgäster om företagens förmåga att klara hyran.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-20 11:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.