logga

Kumlanytts startsida har flyttat Välkommen in!

Mamma JO-anmäler kommunen

som inte gett skriftligt besked

Mamman har väntat över ett halvår på att få ett skriftligt beslut av kommunen om korttidsboendet för sin son. Hon vill att boendet ska utökas vilket hon muntligt nekats. Eftersom kommunen inte gett ett skriftligt beslut kan  hon inte gå vidare och överklaga och vill nu att Justitieombudsmannen granskar ärendet.

Sonen hade tidigare korttidsbonde under åtta dygn per månad enligt LSS (Lagen om stöd och service). Ett försök med sex dygn per månad visade sig inte räcka enligt mamman, som också är god man för sin son. Hon ville ha en återgång till åtta dygn men fick enligt JO-anmälan ett munligt besked om att detta inte gick.

Förenligt med lagen?

- Jag vill inte nöja mig med muntliga besked, utan ville ha ett skriftligt beslut som därmed är överklagningsbart, och ansökan skickades in 2011-11-01. Detta för att ha möjlighet att föra saken vidare, det vill säga överklaga till högre instans. Det muntliga beskedet fick jag ungefär ett halvår tidigare.

- Jag har fortfarande inte fått något beslut, skriver mamman. Jag anser att 6 månader är på tok för lång tid efter att den skriftliga ansökan har inlämnats, och undrar härmed om det är förenligt med förvaltningslagen? Hur lång tid anses en kommun ha rätt att inte lämna skriftligt besked? Jag har haft muntlig kontakt med kommunens handläggare som har fått in den skriftliga ansökan.

Ett år har nu gått i sonens liv utan att han har fått det han behöver, avslutar mamman sin JO-anmälan. (LLz)

Publicerad: 14 May 2012
Ankdamm skrev den 15 May 2012, 19:01:
Ännu en rejäl pinsamhet i protokollet :(
Heja Kumla kommun

Kumlanytts startsida har flyttat Välkommen in!