11 Juli 2019
Tipsa: 073-094 57 58

"Kumla kommun har fientlig inställning"

I Hällabrottet finns vackra Trilobiten som stått tom i många år. Ett par på orten vill ta över, men möts av ointresse. Foto: Anders BjörkI Hällabrottet finns vackra Trilobiten som stått tom i många år. Ett par på orten vill ta över, men möts av ointresse. Foto: Anders Björk

Ett par har länge velat ta över Trilobiten som under lång tid stått tom. Men deras ideér har mötts av ointresse och nonchalans, enligt deras tycke. Nu har de tröttnat och är väldigt kritiska till bemötandet de fått från Kumla kommun.

Paret, som vill vara anonymt, bor i Hällabrottet i närheten av Trilobiten. De har under flera år varit intresserade av att både köpa eller hyra Trilobiten, men aldrig känt att de mötts av något intresse eller nyfikenhet.

Köp av Trilobiten avbröts

Trilobiten har varit i kommunens ägo sedan 2004 och har nu stått tom under lång tid. Det fanns dock en köpare som 2018 kom överens med kommunen om att köpa Trilobiten för 2,5 miljoner kr, men affären överklagades och köparen drog sig då ur.

- Det är märkligt att man tidigare vägrat hyra ut, och så plötsligt säljer man fastigheten. När köparen sen hoppade av backar man och Samhällsbyggnadsnämnden får ta beslut om vad man ska göra med Trilobiten. Vi är absolut inte ute efter nån förtur, men vill ha öppenhet i vad som gäller istället för att allt ska skötas bakom kulisserna, säger mannen i paret.

Paret har tidigare velat öppna restaurang i Trilobiten. Men när de planerna inte fick något gehör gick man vidare och vill nu öppna ett café och försäljning av återvunna kläder öppet för allmänheten på nedervåningen.

Och på övervåningen inneha kontor för företagare.

Förvånade över ointresset

När de tidigare hörde sig med förfrågan om att öppna restaurang frågade de för vänner från Frankrike, som tidigare varit framgångsrika inom branschen. Men svaret de då fick av en tjänsteman förvånade.

- Han frågade om vinster i välfärden, vilket vi svarade nej på. Följdfrågan var "Men ni har tänkt er vinstdrivande verksamhet, i så fall går vi inte vidare".  När våra vänner i Frankrike fick höra vilket svar vi fått trodde de inte sina öron, fastslår mannen.

Baksidan på Trilobiten. 

Det blev inget med restaurangplanen, men senaste idén om café och butik för återvunna kläder trodde och hoppades man på skulle få gehör. Men inte heller där har det funnits något intresse alls för att få veta mer.

- Vi har inte en aning om varför, vi har aldrig haft några konflikter eller något sådant med kommunen, så för oss har det varit en överraskning att mötas av ett sånt totalt ointresse.

De tycker att Trilobiten är "jättefin" och säger sig ha ett intresse för att rusta byggnaden och är medvetna om att detta skulle innebära ytterligare en rätt stor peng, förutom köpesumman, för Q-märkta Trilobiten.

"Är dött här i Hällabrottet"

- Som det är nu står byggnaden och förfaller och vår känsla är att inställningen är att om ingen närstående får ta över ska ingen annan få göra det heller.

Vad är er känsla att kommunen vill med Trilobiten då?

- Ingenting. De har inte haft någon plan från början och har ingen plan för framtiden heller, säger mannen innan kvinnan bredvid honom ger sin syn.

- Vi vill ju ta tillvara på Trilobiten och se till så att det blomstrar i bygden. Vi vill bidra till att skapa mer liv och rörelse, för det är dött här i Hällabrottet. Det är väldigt dåligt med samlingsplatser för både ung som gammal.

I takt med att planerna för Trilobiten inte mottagits av något intresse har paret börjat fundera på att bygga upp en helt ny byggnad på sin egen mark istället. Om de skulle få ett ja till att bygga av Samhällsbyggnadsnämnden.

- Men det känns som att sannolikheten att vi skulle få ett bygglov beviljat är lika med noll. Med den inställning de haft kring Trilobiten i vår kontakt skulle jag bli förvånad om de är mer positiva till den här idén, säger mannen.

Katarina Hansson (S) ger svar

- Låt oss få klarhet i vad som gäller så vi vet vad och kan förhålla oss till det och gå vidare därifrån, det är allt vi begär och det känns inte som för mycket begärt. Varför får vi inte bidra till att skapa mer liv i Hällabrottet, avslutar kvinnan.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S) svarar här på frågor.

Vad vill ni med Trilobiten, hyra ut eller sälja?

- I nuläget är ingenting bestämt gällande om Trilobiten ska säljas eller hyras ut. Om rätt aktör som har ekonomiska möjligheter och kan erbjuda att bedriva en för Hällabrottet och Kumla rätt verksamhet så kan vi tänka oss både och.

En köpare var på gång att ta över Trilobiten, men drog sig ur då affären överklagades. Paret jag intervjuat undrar varför deras ide om att öppna Trilobiten för allmänheten inte faller kommunen i smaken lika mycket som att det skulle användas för slutna sällskap, som var tanken för de som drog sig ur?

- Den försäljning som var beslutad i kommunfullmäktige var dedikerad just den köparen, därav att vi drog tillbaka beslutet gällande försäljning. Det för att starta om uppdraget att finna en lämplig verksamhet och utövare till fastigheten och dess unika lokaler. 

"Vinster har inte diskuterats"

Är det inte snudd på omöjligt att locka till sig intressenter att ta över Trilobiten om de direkt får nej, då de visar intresse, för att de svarar ja på frågan om de vill gå med vinst? Alternativet att gå minus är väl inte lika lockande?

Katarina Hansson. Foto: Arkivbild.

-  När aktörer är intresserade av olika verksamheter så tar vi emot deras anmälan. I de fall det går längre än en anmälan och vi är på väg in i en affärsuppgörelse så undersöks de ekonomiska förutsättningarna. Vinster eller inte har inte diskuterats med någon aktör gällande Trilobiten.

Vad vill ni med Trilobiten?

- I nuläget så pågår ett arbete för att komma fram till hur det fortsatta arbetet gällande att hitta en aktör som bedriver en verksamhet i fastigheten som ger ett mervärde för Hällabrottet och Kumla kommun. Vid nästkommande möte i samhällsbyggnadsnämnden kommer ett beslut att tas gällande att göra en ansökan om byggnadsminnesmärkning av området runt Trilobiten, Tripphultsstugan, Stenarbetarmuseet, förrådsbyggnad och Gamla huvudkontoret.

- Det kommer att ge ett utökat skydd mot byggnadstekniska förändringar än vad som anges i gällande detaljplan, avslutar Katarina Hansson (S).

"Varför skulle vår verksamhet inte ge mervärde?"

Mannen i paret svarar så här på svaren som Katarina Hansson gav.

- När går det längre än en anmälan? Vi gjorde vår första intresseanmälan 2015 och vår senaste skriftliga anmälan i december 2018. Snart fem månader sedan och ingen seriös kontakt eller förfrågan har skett. Om man vet något om affärer så är tiden en viktig faktor för framgång.

- Hur ska de hitta en aktör om de behandlar intressenter på detta sätt? De aktörer de förmodligen aktivt söker är inom deras egna kretsar. Vår verksamhet verkar inte ge mervärde eftersom de inte återkopplat med ett intresse och nyfikenhet kring våra idéer mer än formellt svarat ungefär ”Vi bestämmer vad vi skall göra, finn er i det”. Frågan vi ställer oss till Katarina är vilken verksamhet skulle ge mervärde för Hällabrottet och Kumla?

Besviken på inställning och uteblivna svar

- Att ansöka om byggnadsminnesmärkning förefaller mer som att man skall försegla och mörka operationen som gått snett och se till att allt står och förfaller. Man kommer att ställa orimliga krav på en möjlig intressent, om det inte är deras egna, så att intresset faller. På så sätt kan man dra sig ur detta genom att säga ”tyvärr så finns det ingen som är intresserad trots allt arbete vi gjort för att hitta en lämplig aktör”.

- Jag har under alla år inom näringslivet aldrig varit med om något liknande. Ett bolag som skött en affär på detta sätt hade inte överlevt länge. Kumla kommun har en aggressiv och fientlig inställning till utveckling och tillväxt.

- Om man har en möjlighet att se en verksamhet utvecklas och en potential av flera småföretag att etablera sig i kommunen och ignorerar detta så finns det inte ens ord för att uttrycka deras dumhet och maktfullkomlighet. 

Paret är dessutom besviket över den dåliga responsen när de mailat ut frågan till alla partier i Kumla om Trilobiten. De uteblivna svaren har skapat irritation. 

- Vi har fortfarande inte fått någon respons från partiföreträdare förutom (S) och (SD). Med undantag för de innehållslösa svaren från dessa partier så är det bedrövligt att de övriga partierna inte ens bemödar sig att svara. 

Besserwisser
Jag tror att kommunens inställning inte är fientlig men det blir tolkningen av deras handläggning. Däremot tror jag att kommunen och då främst S har inställningen att ”vi vet bäst och gör som vi vill” och under senare år har M anslutet sig till den inställningen. Det är inte enbart i artikelns nämnda par som bemötts på detta sätt utan det gäller många kommuninnevånare som besvärar sig med att komma med förbättringsförslag till kommunen. Förslag till ”förbättringar” ska komma från S och därmed basta. Allt annat avslås eller i bästa fall förhalas till ointresse uppstår från förslagsställaren. Det senaste exemplet är HSB-bygget vid Sjöparken där man inte visar något intresse för de innevånare som anser att bygget förfular området.
2019-05-08 13:23
Lars
Vi bor i Hällabrottet och går ofta på promenad i området och skulle gärna se en verksamhet i Trilobiten istället för att det ska stå tomt och ödsligt och på sikt förfalla...
2019-05-08 15:43
Svennis
Kommunen har flera aspekter att ta hänsyn till. 1. Till vilket ändamål och vilken verksamhet skall bedrivas i Trilobiten. 2. Vilka ekonomiska resurser har e.v. köpare att klara av att vårda en byggnadsminnesmärkt fastighet 3. Hur ser affärsplaner och en e.v. ekonomisk plan ut för de närmaste 5 åren.4. Har e.v. köpare finansiell styrka att vårda och bedriva hållbar verksamhet m.m. Bra att kommunen väljer en hållbar långsiktig köpare som överensstämmer med den kulturhistorisk fina byggnaden. En fundering jag får var det dessa intressenter som reportaget handlar om som överklagade tidigare eventuell köpare av Trilobiten? Var rädda om denna fina byggnad och låt den inte förvandlas till någon kortvarig loppmarknadsprojekt. Det är kommunen som bestämmer vilka eller vilka köpare som är intressanta och vilken verksamhet som ska bedrivas i Trilobiten.
2019-05-08 16:43
Lars Widarsson
Hur gick det med försäljningen av de tavlor som hängde i Trilobiten och fraktades till Stockholm förra året för att auktioneras ut?
2019-05-08 17:16
Christer
Det blir säkert ingen mer verksamhet där. Vanligt när politiker ska bestämma, dom vet ju bäst!
2019-05-08 17:42
Anders Björk
Svar till Svennis: Det var inte paret som omskrivs i artikeln som överklagade beslutet att sälja Trilobiten.
2019-05-08 20:58
Falle
Ser gärna att något händer med Trilobiten, men snälla gör det inte till ett lodigt ställe som säljer använda kläder. Jag vet att det finns coola och hippa second hand butiker som säljer kläder i storstäderna vilket är klockrent och bra för miljön osv. men något sådant kommer aldrig funka ute i Hällabrottet. Gör något vettigt utav byggnaden och spara era pengar och öppna inte upp just den affärstypen tack.
2019-05-08 22:47
Lars Litzén
Till Lars Widarsson: Tavlorna är hos Bukowskis i Stockolm och ska auktioneras, oklart när.
2019-05-09 2:12
Mirja
Vore ju perfekt med restaurang, second hand butik samt bed & breakfast där. Otroligt korkat att lpta en sån byggnad bara stå och inte användas.
2019-05-09 8:13
kg
Perfekt sommarställe för uteplatser, lite grillmat och massa god glass och även försäljning av lokala varor. Lägg även till lite turistinfo där massor med folk rör sig i området sommar och höst
2019-05-09 15:16
Skattebetalare
Vad tråkigt att kommunen inte ger respons till paret. De verkar inte vilja veta vilken affärsidé det ska vara där. Varför inte svara på parets fråga då de frågar kommun om vilken verksamhet vore lönsamt för Hällabrottet och Kumla? Tråkigt att inte mötas halvvägs. För att kommentera dig Svennis: Jag kan nog tänka mig att paret verkar ha koll med tanke på deras företagsamhet. Återigen kommunen verkar inte vara intresserad av att utröna hur dessa personer har kapacitet eller medel att starta en verksamhet. Gör mig ledsen när byggnaden står och förfaller
2019-05-09 15:55
Ulla
Synd att ett så vackert hus som trilobiten ska förfalla. Vore jättemysigt med en restaurang å pubkvällar med livemusik där, hoppas kan man ju
2019-05-10 11:57
Hällabrottetsbo
Ulla, jag håller helt och hållet med dig, tänk vilket fint samlingsplats. Jag uppmanar verkligen Kumla kommun för invånarnas skull att ta kontakt med paret så de kan komma överens om vad som ska drivas där som gynnar oss invånare! Tänk vad härligt en vår/sommar men också höst och vinterkväll att få komma till gemytliga trilobiten och ha samkväm...helt underbart....är rädd för att kommun inte kommer ta ställning till våra synpunkter....
2019-05-10 19:16
Paret i Hällabrottet
Våra bolag har likvida överskott som vi har för avsikt att investera lokalt eftersom vi bor och lever i samhället Hällabrottet. Vi har också ett genuint intresse för att utveckla och bevara gamla byggnader. Vi är öppna för alla förslag från er som finns omkring oss i denna fina miljö för att utveckla detta till ett mervärde som gynnar alla. Förutom att vi med flera mindre företag vill flytta till Hällabrottet/Trilobiten så vill vi också skapa mervärde för omgivningen med den del av lokalen som inte nyttjas som kontorslokal. Vi vill kort bemöta kritiken kring ”lodig loppis”. Idag samarbetar vi med en affärskedja i Frankrike som på kommission säljer återvunna exklusiva märkeskläder i exklusiva miljöer kombinerat med lättare förtäring. Om ingen tror på den iden så är vi öppen för andra upplägg. En pubmiljö med trubadurafton eller annan verksamhet som gör samhället levade är en utmärkt ide. Vi lämnade vår intresseanmälan och förslag till kommunen i december 2018. Vi har bara fått svaret att det är mottaget och att det är kommunen som bestämmer. Sedan har vi via media fått svaret att de söker någon som kan skapa mervärde och har ekonomiska resurser för att driva Trilobiten. Dvs inte oss eftersom de inte sökt oss på ett halvår, trots våra ständiga påtryckningar. De har dessutom ingen insyn i våra ekonomiska resurser. Tyvärr så ser det ut som att våra investeringar kommer att hamna i en annan kommun som läget är just nu. Vi har en bra dialog med grannkommuner som har en helt annan inställning till oss företagare med ett intresse att utvecklas tillsammans med lokalbefolkningen. Trilobitens och dess omgivnings öde ser ut att bli förfall. Det gör ont i våra hjärtan att bemöta denna syn varje dag.
2019-05-11 6:59
Plakat
Kan inte S ta över Trilobiten. De byggde ju Akvarellen enligt skyltning vid byggplatsen så de borde ju ha råd.
2019-05-11 16:36
Brevbäraren Dennis. Lalander
Till paret i Hällabrottet. NI är bäst Kram. Mvh Brevbäraren Dennis Lalander.
2019-05-11 20:30
Paret i Hällabrottet
Ditt inlägg värmer otroligt Dennis! Du och dina medarbetare vet vad vi har gjort för att skapa en fin miljö och harmoni med omgivningen eftersom ni ser detta varje dag. Glädjas att det uppskattas!
2019-05-12 8:02
Inte första gången
Ni som har Facebook. Sök efter Trilobiten. Det finns en öppen grupp från 2012 där. Då var det muntligen klart med kommunens företrädare om att starta verksamhet där, och mycket tid hade lagts på förberedelser, innan kommunen helt plötsligt valde att backa ur. Någon journalist skulle verkligen behöva gräva i det här, för det måste finnas många lik i garderoben kopplade till Trilobiten...
2019-07-04 18:38
Besserwisser
Jag tror att kommunens inställning inte är fientlig men det blir tolkningen av deras handläggning. Däremot tror jag att kommunen och då främst S har inställningen att ”vi vet bäst och gör som vi vill” och under senare år har M anslutet sig till den inställningen. Det är inte enbart i artikelns nämnda par som bemötts på detta sätt utan det gäller många kommuninnevånare som besvärar sig med att komma med förbättringsförslag till kommunen. Förslag till ”förbättringar” ska komma från S och därmed basta. Allt annat avslås eller i bästa fall förhalas till ointresse uppstår från förslagsställaren. Det senaste exemplet är HSB-bygget vid Sjöparken där man inte visar något intresse för de innevånare som anser att bygget förfular området.
2019-05-08 13:23
Lars
Vi bor i Hällabrottet och går ofta på promenad i området och skulle gärna se en verksamhet i Trilobiten istället för att det ska stå tomt och ödsligt och på sikt förfalla...
2019-05-08 15:43
Svennis
Kommunen har flera aspekter att ta hänsyn till. 1. Till vilket ändamål och vilken verksamhet skall bedrivas i Trilobiten. 2. Vilka ekonomiska resurser har e.v. köpare att klara av att vårda en byggnadsminnesmärkt fastighet 3. Hur ser affärsplaner och en e.v. ekonomisk plan ut för de närmaste 5 åren.4. Har e.v. köpare finansiell styrka att vårda och bedriva hållbar verksamhet m.m. Bra att kommunen väljer en hållbar långsiktig köpare som överensstämmer med den kulturhistorisk fina byggnaden. En fundering jag får var det dessa intressenter som reportaget handlar om som överklagade tidigare eventuell köpare av Trilobiten? Var rädda om denna fina byggnad och låt den inte förvandlas till någon kortvarig loppmarknadsprojekt. Det är kommunen som bestämmer vilka eller vilka köpare som är intressanta och vilken verksamhet som ska bedrivas i Trilobiten.
2019-05-08 16:43
Lars Widarsson
Hur gick det med försäljningen av de tavlor som hängde i Trilobiten och fraktades till Stockholm förra året för att auktioneras ut?
2019-05-08 17:16
Christer
Det blir säkert ingen mer verksamhet där. Vanligt när politiker ska bestämma, dom vet ju bäst!
2019-05-08 17:42
Anders Björk
Svar till Svennis: Det var inte paret som omskrivs i artikeln som överklagade beslutet att sälja Trilobiten.
2019-05-08 20:58
Falle
Ser gärna att något händer med Trilobiten, men snälla gör det inte till ett lodigt ställe som säljer använda kläder. Jag vet att det finns coola och hippa second hand butiker som säljer kläder i storstäderna vilket är klockrent och bra för miljön osv. men något sådant kommer aldrig funka ute i Hällabrottet. Gör något vettigt utav byggnaden och spara era pengar och öppna inte upp just den affärstypen tack.
2019-05-08 22:47
Lars Litzén
Till Lars Widarsson: Tavlorna är hos Bukowskis i Stockolm och ska auktioneras, oklart när.
2019-05-09 2:12
Mirja
Vore ju perfekt med restaurang, second hand butik samt bed & breakfast där. Otroligt korkat att lpta en sån byggnad bara stå och inte användas.
2019-05-09 8:13
kg
Perfekt sommarställe för uteplatser, lite grillmat och massa god glass och även försäljning av lokala varor. Lägg även till lite turistinfo där massor med folk rör sig i området sommar och höst
2019-05-09 15:16
Skattebetalare
Vad tråkigt att kommunen inte ger respons till paret. De verkar inte vilja veta vilken affärsidé det ska vara där. Varför inte svara på parets fråga då de frågar kommun om vilken verksamhet vore lönsamt för Hällabrottet och Kumla? Tråkigt att inte mötas halvvägs. För att kommentera dig Svennis: Jag kan nog tänka mig att paret verkar ha koll med tanke på deras företagsamhet. Återigen kommunen verkar inte vara intresserad av att utröna hur dessa personer har kapacitet eller medel att starta en verksamhet. Gör mig ledsen när byggnaden står och förfaller
2019-05-09 15:55
Ulla
Synd att ett så vackert hus som trilobiten ska förfalla. Vore jättemysigt med en restaurang å pubkvällar med livemusik där, hoppas kan man ju
2019-05-10 11:57
Hällabrottetsbo
Ulla, jag håller helt och hållet med dig, tänk vilket fint samlingsplats. Jag uppmanar verkligen Kumla kommun för invånarnas skull att ta kontakt med paret så de kan komma överens om vad som ska drivas där som gynnar oss invånare! Tänk vad härligt en vår/sommar men också höst och vinterkväll att få komma till gemytliga trilobiten och ha samkväm...helt underbart....är rädd för att kommun inte kommer ta ställning till våra synpunkter....
2019-05-10 19:16
Paret i Hällabrottet
Våra bolag har likvida överskott som vi har för avsikt att investera lokalt eftersom vi bor och lever i samhället Hällabrottet. Vi har också ett genuint intresse för att utveckla och bevara gamla byggnader. Vi är öppna för alla förslag från er som finns omkring oss i denna fina miljö för att utveckla detta till ett mervärde som gynnar alla. Förutom att vi med flera mindre företag vill flytta till Hällabrottet/Trilobiten så vill vi också skapa mervärde för omgivningen med den del av lokalen som inte nyttjas som kontorslokal. Vi vill kort bemöta kritiken kring ”lodig loppis”. Idag samarbetar vi med en affärskedja i Frankrike som på kommission säljer återvunna exklusiva märkeskläder i exklusiva miljöer kombinerat med lättare förtäring. Om ingen tror på den iden så är vi öppen för andra upplägg. En pubmiljö med trubadurafton eller annan verksamhet som gör samhället levade är en utmärkt ide. Vi lämnade vår intresseanmälan och förslag till kommunen i december 2018. Vi har bara fått svaret att det är mottaget och att det är kommunen som bestämmer. Sedan har vi via media fått svaret att de söker någon som kan skapa mervärde och har ekonomiska resurser för att driva Trilobiten. Dvs inte oss eftersom de inte sökt oss på ett halvår, trots våra ständiga påtryckningar. De har dessutom ingen insyn i våra ekonomiska resurser. Tyvärr så ser det ut som att våra investeringar kommer att hamna i en annan kommun som läget är just nu. Vi har en bra dialog med grannkommuner som har en helt annan inställning till oss företagare med ett intresse att utvecklas tillsammans med lokalbefolkningen. Trilobitens och dess omgivnings öde ser ut att bli förfall. Det gör ont i våra hjärtan att bemöta denna syn varje dag.
2019-05-11 6:59
Plakat
Kan inte S ta över Trilobiten. De byggde ju Akvarellen enligt skyltning vid byggplatsen så de borde ju ha råd.
2019-05-11 16:36
Brevbäraren Dennis. Lalander
Till paret i Hällabrottet. NI är bäst Kram. Mvh Brevbäraren Dennis Lalander.
2019-05-11 20:30
Paret i Hällabrottet
Ditt inlägg värmer otroligt Dennis! Du och dina medarbetare vet vad vi har gjort för att skapa en fin miljö och harmoni med omgivningen eftersom ni ser detta varje dag. Glädjas att det uppskattas!
2019-05-12 8:02
Inte första gången
Ni som har Facebook. Sök efter Trilobiten. Det finns en öppen grupp från 2012 där. Då var det muntligen klart med kommunens företrädare om att starta verksamhet där, och mycket tid hade lagts på förberedelser, innan kommunen helt plötsligt valde att backa ur. Någon journalist skulle verkligen behöva gräva i det här, för det måste finnas många lik i garderoben kopplade till Trilobiten...
2019-07-04 18:38
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

I Hällabrottet finns vackra Trilobiten som stått tom i många år. Ett par på orten vill ta över, men möts av ointresse. Foto: Anders Björk
Joel Andersson, Vaclav Milik, Kenneth Bjerre och Chris Holder var nöjda efter vinsten inför 2 300 åskådare. Foto: Anders Björk
Vid Åfallets Skogsträdgård, där det växer så det knakar, arrangeras festival på lördag med försäljning, föredrag och musik.
Chris Holder var ojämn. Tog två heatsegrar, men tre nollor mot Piraterna. Det blev en klar förlust. Foto: Alexander Viktorsson.
Publicerad: 2019-05-08 10:55
Senaste nyheterna
Speedway: Storseger på “Hea”
(21:23)
Kumling blir landslagscoach
1
(17:10)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
22
(2019-07-15)
PADEL: Hall redo för premiär
3
(2019-07-15)
Speedway: Laget mot Rospiggarna
(2019-07-14)
BILDSPECIAL: Nostalgiafton
(2019-07-12)
Motor: Rallybilar rullade in (TV)
4
(2019-07-12)
Ekeby IF växer så det knakar
13
(2019-07-12)
Festival för biologisk mångfald
(2019-07-12)
Rally och Nostalgiafton på torget
(2019-07-12)
Anders Björk: Hur är det med gud?
(2019-07-12)
Speedway: Fjärde raka förlusten
(2019-07-11)
Brand i villa på Östra Gatan
1
(2019-07-11)
Sandra Wallin: En ohyggligt tråkig skräckis
(2019-07-11)
Hallå där - Katarina Hansson
5
(2019-07-11)
Svårt släppa jobbet på semester
(2019-07-11)
TENNIS: Banor klara för spel
2
(2019-07-11)
Veckans bild - Geson konfektion
(2019-07-11)
Solenergi växer i Sydnärke
(2019-07-11)
Speedway: Laget och radio
(2019-07-10)
Skolkare mister bidrag
8
(2019-07-09)
Elcyklar används i hemtjänsten
7
(2019-07-09)
Gissa Kumlabilden - Var är vi?
4
(2019-07-08)
Inbrott på Smedsgatan
(2019-07-08)
Singelolycka på E20
(2019-07-06)
LÖPNING: Tre lopp samma dag
(2019-07-06)
Innebandy: Vädjar om Ekeby IF
3
(2019-07-06)
PRO: Lyssna på oss äldre!
(2019-07-06)
LÖPNING: Inviger väg med lopp
(2019-07-05)
Höjda villapriser med 11 procent
(2019-07-05)
Kyrksjönt med tunn publik (TV)
7
(2019-07-04)
Indianerna visar svag form
5
(2019-07-04)
Karl-Gustaf Mattsson: Vilse i luren
5
(2019-07-04)
Sol över veteranbilar (TV)
(2019-07-04)
Fotboll: IFK vann i Sunne
1
(2019-07-04)
Fick nej om måsjakt
12
(2019-07-03)
Speedway: Laget mot Dackarna
(2019-07-03)
Speedway: Indianerna föll stort
(2019-07-02)
Speedway: Radio 94,3 utan “Pepe”
(2019-07-02)
Göte Pettersson avliden
(2019-07-02)
Veteranfordon rullar in
(2019-07-02)
Fotboll: YIK-ordföranden upprörd
5
(2019-07-01)
Kumlingar i Almedalen
17
(2019-07-01)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
12
(2019-07-01)
Speedway: Laget mot Smederna
(2019-06-30)
“Muselmaner” från Laxå i Nalavi
(2019-06-30)
Jubel för farligaste MC-tricket
6
(2019-06-29)
Fotboll: 0-0 hemma för Yxhult
(2019-06-28)
Sätter upp staket mot felparkerare
3
(2019-06-28)
Vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol
4
(2019-06-27)
Tre till sjukhus efter olycka
(2019-06-27)
Unga dansare gör turné
(2019-06-27)
Vänträff med mat och tävling
3
(2019-06-27)
Fotboll: IFK Kumla upp i topp
1
(2019-06-26)
Skoaffär stänger vid torget
1
(2019-06-26)
Fotboll: 8-0 till Vretstorp
(2019-06-26)
Hallå där - Om tennisbanor
2
(2019-06-26)
Speedway: Årets första förlust
2
(2019-06-25)
Mer etanol i tanken
1
(2019-06-25)
Möjlig elväg mellan Örebro-Hallsberg
5
(2019-06-25)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.