03 December 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Sätter press för nybygge på anstalten

Ett nytt H-hus (till vänster) ska byggas på anstalten vars chef hoppas på rivning redan i april och att bygget av det nya tar fart i början av 2020. Foto: Lars-Göran MånzonEtt nytt H-hus (till vänster) ska byggas på anstalten vars chef hoppas på rivning redan i april och att bygget av det nya tar fart i början av 2020. Foto: Lars-Göran Månzon

Byggstarten för ”nya H-huset” på anstalten Kumla riskerar flyttas fram flera år efter nytt besked från Kriminalvården. Men anstalten och fastighetsägaren ska försöka snabba på processen.

Det är knökfullt på landets häkten och fängelser. I höstas gick Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg ut med ett inriktningsbeslut om ny- eller tillbyggnation på 13 orter i landet fram till år 2029 för att skapa fler platser.

För Kumlaanstaltens del är planen att gamla H-huset rivs för ett nybygge med 60 platser.

Efter att Kriminalvården centralt inventerat lokalbehovet hamnade dock Kumla långt bak i listan därför att myndigheten såg ett större akut behov i andra delar av landet.

Prioriteringen besvikelse
Kenneth Gustafsson har flera argument för ett snart nybygge av H-huset.

- Vi placerades i grupp 3, den med lägst prio, och det blev en besvikelse för oss, säger anstaltschefen Kenneth Gustafsson. Det skulle betyda att det kan ta tio år innan vi är igång i nya huset, och det är alldeles för lång tid. Men vi ger oss inte så lätt. Nu lobbar vi för att H-huset antingen körs utanför de här grupperna eller att man helt enkelt prioriterar upp oss.

Han har goda förhoppningar om att bygget snabbas upp. Två skäl talar för det, menar Gustafsson.

- Platssituationen har förvärrats under vintern. I januari fördubblade vi utredningstakten på Riksmottagningen, men det bara vällde in nya intagna. Och dessutom är Specialfastigheter som äger byggnaderna måna om att bygget av det nya huset kommer igång.

Husägaren bekostar rivning

Specialfastigheter vill börja riva H-huset redan i april, och förhandling pågår med Kriminalvården. Huset har stått avvecklat sedan 2012, och hyresintäkterna från Kriminalvården är sedan flera år lika med noll.

Rivningsentreprenör har besökt H-huset, och de gör bedömningen att en rivning kommer att pågå året ut, enligt Kenneth Gustafsson.

-  Kommer rivningen snart igång är det möjligt att påbörja en byggstart av nya H-huset efter nyår. Rivningen bekostas av Specialfastigheter, det är alltså inget som faller på Kriminalvårdens budget. Från vår sida kan vi bekosta ett staket som skärmar av mellan H- och G-avdelningen och sedan ställa upp med byggvakter, säger Kenneth Gustafsson.

De nybyggnationer som Kriminalvården vill göra runt om i landet under en tioårsperiod är dock ännu inte finansierade. Dessutom står myndigheten inför ett sparbeting. Men faktum kvarstår; platsbristen på häkten och anstalter är stor.

Nära maxgräns
på anstalten

Beläggningen är i dagsläget 96–97 procent, alltså farligt nära maxgränsen. 
Totalt finns 402 intagna, av 420 möjliga platser. 
Situationen är i princip densamma på alla landets häkten och anstalter.
För att komma tillrätta med platsbristen diskuterar Kriminalvården även en dubbelbeläggning av vissa celler som är tio kvadratmeter. För Kumla kan en del av platserna på husen R- T- och S få två man i varje cell. S, liksom det tillfälligt nedlagda Klostret som idag upplåter platser för Riksmottagningen.
Men med dubbelbeläggning följer andra problem. Personalen måste utökas, och det ställs högre krav på ventilationen. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-03-18 15:39
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.