14 December 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Vill öka personalkompetens om HBT

Folkpartiet i Kumla har lämnat in en motion om att HBT-certifiera äldreboenden i Kumla. - Världen har blivit mer öppen, men det finns fortfarande massor att göra, anser oppositionsråd Christina Örnebjär.

Så här ser den motion ut som Folkpartiet i Kumla lämnat in till kommunfullmäktige:

För oss liberaler är idén om alla människors lika värde en självklarhet. Alla människor förtjänar att bemötas med lika respekt på alla områden i vårt samhälle. Vår vision är ett samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. Sverige har kommit långt i acceptansen för HBTQ-personer, men det finns en del kvar att göra. Fortfarande präglas det svenska samhället i stor utsträckning av heteronormativa uppfattningar.

Samtidigt står Sverige inför nya utmaningar, så som den demografiska utvecklingen. Allt fler blir äldre och så även HBTQ-personer. Vi närmar oss en tid där allt fler uttalade HBTQ-personer flyttar in på äldreboenden. Det innebär nya möjligheter för, men ställer också nya krav på, den kommunala äldreomsorgen. Risken är att den traditionella äldreomsorgen inte är tillräckligt förberedda på att möta dessa personer.

För att kunna främja ett gott bemötandet av HBTQ-personer på våra äldreboenden samt se till att våra boenden bättre kan bemöta HBTQ-personer inom personalgrupperna föreslår Folkpartiet att Kumlas äldreboenden HBTQ-certifieras. Kungsgårdens äldreboende i Stockholmskommunen Upplands Bro blev för drygt ett år sedan det första äldreboendet i Sverige att HBT-certifieras.

HBT-certifieringen handlar om att höja personalens kompetens i hur man bemöter HBTQ-personer. Det handlar också om att synliggöra och reflektera över normer. I praktiken innebär en HBT-certifiering att verksamheten får ett kvitto på att man arbetar systematiskt och strategiskt med frågor som rör bemötande av homo-, bi- och transpersoner. Certifikatet gäller i tre år och kan förnyas. Under processen genomgår all personal en utbildning i fyra steg, under ledning av RFSL:s utbildare.

Vi i Folkpartiet anser att förslaget handlar om att skapa förutsättningar för alla människor i Sverige att få åldras på samma sätt som vi levt våra liv. Med en äldreomsorg som har kunskap om och respekt för HBTQ-personer kan vi åstadkomma en tryggare och mer kvalitativ tillvaro för äldre denna grupp. Med anledning av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att samtliga äldreboenden i Kumla HBT-certifieras.

För Folkpartiet Liberalerna i Kumla

Christina Örnebjär

Majvor
Håll dig gärna till skolfrågor istället. Kumlas skolor, deras stressade elever och deras underbetalda lärare går ju på knäna som du vet. Det kommer bli mycket dyrt i framtiden med en delvis korkad lokalbefolkning.
2013-08-28 17:48
Anna
Att öka politikerkompetensen (för sossar) om skolan i Kumla är i nuläget viktigare... Större lokaler, uppdaterade läroböcker, moderna datorer mm mm mm. På den skola mina barn går är det 28 elever i ett klassrum (grupprum) byggt för 12 elever. Läroböckerna är från mitten av 90-talet. De har också bara 2 gamla stationära datorer som 28 elever ska dela på. Helt otroligt!!!!!
2013-08-28 17:52
Mätt,hel och ren
Politikerna borde först å främst se till att ha personal på äldreboenden som ser till att de gamla får sin mat och om vårdnad som de behöver dagligen, detta sker ju inte idag.Vet flera fall där personer inte fått sin dagliga mat(vart hungriga och orkeslösa),de har fått suttit och ropat på hjälp utan att någon ur personalen kommer, utan det är besökande som får hjälpa de behövande för all personal fikar samtidigt.Händer nu 2013 Att få frisk luft eller att få komma ut ur sitt eget rum , även få duscha mer än 1gång/v är bra mycket mera värt att satsa på.Känna livsglädje Tycker ni politiker skall titta på SVT1 i morgon 29/8 om ålderdomshem, första avsnittet gick föra veckan. Tycker ni borde kalla på denna hjälp även till Kumlas ålderdomshem istället för att lägga pengar på HBT-utb. Viktigaste är ju att få känna sig mätt, hel och ren
2013-08-28 18:56
Pensionär
Vad är det för slags bemötande som HBTQ-personer behöver men inte vi andra skröpliga pensionärer?
2013-08-28 19:39
Urk
Så här ser den motion ut som Folkpartiet i Kumla lämnat in till kommunfullmäktige: För oss liberaler är idén om alla människors lika värde en självklarhet. Alla människor förtjänar att bemötas med lika respekt på alla områden i vårt samhälle. Vår vision är ett samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. DET ÄR DÄRFÖR NI ÄR MED I ALLIANSEN VARS FRÄMSTA UPPDRAG ÄR ATT KROSSA SJUKA OCH ARBETSLÖSA ELLER???
2013-08-28 20:59
Christina Örnebjär
Hej Majvor och Anna! Självklart fortsätter vi att med samma kraft driva på i skolfrågorna. Bland annat har vi drivit på så att stöd till skolorna nu ska baseras på socioekonomiska faktorer. Dessutom fortsätter vi att jaga på om högre lärarlöner och mer pengar till undervisningen men tyvärr har inte riktigt alla de andra partierna med oss på det. Vad gäller klass-storlekar är jag fullt medveten om hur det ser, min son i trean går i en klass med 28 elever och när jag är ute och vikarierar har jag ibland elever som helt enkelt får sitta _på_ bänkarna eftersom det inte finns så det räcker. Hör gärna av er! Läs också mer om vad vi gör på fpkumla.se
2013-08-29 9:48
Christina Örnebjär
Hej "Mätt, hel och ren" och "Pensionär"! Precis som vi skriver ska alla människor mötas med samma respekt, oavsett ålder, kön eller sexuell läggning. Det finns tyvärr fortfarande många fördomar och okunskap kring HBT och även om vi får ett mer öppet och tolerant samhälle är det många äldre som växt upp i ett oerhört heteronormativt Sverige. HBT-certifieringen handlar inte bara om att belysa HBT-frågor utan även att granska och belysa samhällsnormer i stort. Att vi vill certifiera våra äldreboenden betyder inte att vi struntar i alla andra frågor som är viktiga inom äldreomsorgen. Det här är en del av det som behöver göras och vi fortsätter driva frågor som exempelvis mer personal och bättre anpassade boenden. Allt från att få välja sin mat till att få gå och lägga sig när man vill - men att vara mätt, hel och ren är basala behov som självklart ska tillgodoses. Jag hoppas verkligen att de missförhållanden du har sett, "Mätt, hel och ren" är anmälda för så får det givetvis inte gå till! När jag har varit ute i verksamheten har jag sett hur personalen springer benen av sig för att räcka till och jag har bara sett gott bemötande.
2013-08-29 10:11
Pensionär
Om man inte är ute för att jaga sexuell partner är det FULLSTÄNDIGT OINTRESSANT vilken sexuell läggning en människa har. Vi ska bemöta varandra med vänlighet och respekt. Behövs det verkligen mer UTBILDNING för att folk ska förstå något så enkelt?
2013-08-29 17:35
Oskar
HBT-certifiera personalen; betyder det att de som inte gillar en homosexuell livsstil inte får behörighet att jobba vidare inom vården?
2013-08-29 20:20
Jane
Skolan och lärarna är viktigare i nuläget...
2013-08-30 3:19
Oskar
Så om en lärare motsätter sig en homosexuell livsstil så får han/hon inte certifikat (tillståndsbevis) att fortsätta undervisa som lärare?
2013-08-30 12:04
Hasselmus
Oskar > Det hoppas jag verkligen, i alla fall om man inte kan hålla sina åsikter för sig själv. Börjar man behandla patienter illa p.g.a. att man inte tycker om deras livsstil har man inte inom vården att göra. Man får såklart tycka vad man vill, men om ens åsikter påverkar sig så att man inte kan sköta sitt jobb tillfredställande bör man nog byta yrke.
2013-08-30 12:50
Christina Örnebjär
Alla ni som har funderingar kring vad HBT-certifiering innebär - läs mer på RFSLs hemsida, till exempel under rubriken "Tio frågor om HBT-certifiering" http://www.rfsl.se/?p=5321#tre Eller kontakta mig så berättare jag gärna mer! Vi finns till exempel på torget imorgon under Kumladagarna, kika efter det orange tältet grin
2013-08-30 17:44
Fredrik Sjölin
Jag förstår inte vad som blir skillnaden för mig som HBT person? Det varken syns eller märks vem som är HBT eller ej som oftast heller. Och vill just HBT personer bemötas lika? Nej, Vi är olika. Jag kanske vill behålla min sexuella läggning privat medan andra vill skylta öppet. Nej, detta är onödigt.
2013-09-01 12:51
Maria W
Dårskap. En minoritet i samhället ska inte styra ordningen för hur majoriteten vill ha det. Lägg resurser på att bemanna fullt ut det som finns idag. Allt det här HBT-tramset har ni tillräckligt en gång om året i Stockholm och andra städer.
2013-09-05 0:27
Majvor
Håll dig gärna till skolfrågor istället. Kumlas skolor, deras stressade elever och deras underbetalda lärare går ju på knäna som du vet. Det kommer bli mycket dyrt i framtiden med en delvis korkad lokalbefolkning.
2013-08-28 17:48
Anna
Att öka politikerkompetensen (för sossar) om skolan i Kumla är i nuläget viktigare... Större lokaler, uppdaterade läroböcker, moderna datorer mm mm mm. På den skola mina barn går är det 28 elever i ett klassrum (grupprum) byggt för 12 elever. Läroböckerna är från mitten av 90-talet. De har också bara 2 gamla stationära datorer som 28 elever ska dela på. Helt otroligt!!!!!
2013-08-28 17:52
Mätt,hel och ren
Politikerna borde först å främst se till att ha personal på äldreboenden som ser till att de gamla får sin mat och om vårdnad som de behöver dagligen, detta sker ju inte idag.Vet flera fall där personer inte fått sin dagliga mat(vart hungriga och orkeslösa),de har fått suttit och ropat på hjälp utan att någon ur personalen kommer, utan det är besökande som får hjälpa de behövande för all personal fikar samtidigt.Händer nu 2013 Att få frisk luft eller att få komma ut ur sitt eget rum , även få duscha mer än 1gång/v är bra mycket mera värt att satsa på.Känna livsglädje Tycker ni politiker skall titta på SVT1 i morgon 29/8 om ålderdomshem, första avsnittet gick föra veckan. Tycker ni borde kalla på denna hjälp även till Kumlas ålderdomshem istället för att lägga pengar på HBT-utb. Viktigaste är ju att få känna sig mätt, hel och ren
2013-08-28 18:56
Pensionär
Vad är det för slags bemötande som HBTQ-personer behöver men inte vi andra skröpliga pensionärer?
2013-08-28 19:39
Urk
Så här ser den motion ut som Folkpartiet i Kumla lämnat in till kommunfullmäktige: För oss liberaler är idén om alla människors lika värde en självklarhet. Alla människor förtjänar att bemötas med lika respekt på alla områden i vårt samhälle. Vår vision är ett samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. DET ÄR DÄRFÖR NI ÄR MED I ALLIANSEN VARS FRÄMSTA UPPDRAG ÄR ATT KROSSA SJUKA OCH ARBETSLÖSA ELLER???
2013-08-28 20:59
Christina Örnebjär
Hej Majvor och Anna! Självklart fortsätter vi att med samma kraft driva på i skolfrågorna. Bland annat har vi drivit på så att stöd till skolorna nu ska baseras på socioekonomiska faktorer. Dessutom fortsätter vi att jaga på om högre lärarlöner och mer pengar till undervisningen men tyvärr har inte riktigt alla de andra partierna med oss på det. Vad gäller klass-storlekar är jag fullt medveten om hur det ser, min son i trean går i en klass med 28 elever och när jag är ute och vikarierar har jag ibland elever som helt enkelt får sitta _på_ bänkarna eftersom det inte finns så det räcker. Hör gärna av er! Läs också mer om vad vi gör på fpkumla.se
2013-08-29 9:48
Christina Örnebjär
Hej "Mätt, hel och ren" och "Pensionär"! Precis som vi skriver ska alla människor mötas med samma respekt, oavsett ålder, kön eller sexuell läggning. Det finns tyvärr fortfarande många fördomar och okunskap kring HBT och även om vi får ett mer öppet och tolerant samhälle är det många äldre som växt upp i ett oerhört heteronormativt Sverige. HBT-certifieringen handlar inte bara om att belysa HBT-frågor utan även att granska och belysa samhällsnormer i stort. Att vi vill certifiera våra äldreboenden betyder inte att vi struntar i alla andra frågor som är viktiga inom äldreomsorgen. Det här är en del av det som behöver göras och vi fortsätter driva frågor som exempelvis mer personal och bättre anpassade boenden. Allt från att få välja sin mat till att få gå och lägga sig när man vill - men att vara mätt, hel och ren är basala behov som självklart ska tillgodoses. Jag hoppas verkligen att de missförhållanden du har sett, "Mätt, hel och ren" är anmälda för så får det givetvis inte gå till! När jag har varit ute i verksamheten har jag sett hur personalen springer benen av sig för att räcka till och jag har bara sett gott bemötande.
2013-08-29 10:11
Pensionär
Om man inte är ute för att jaga sexuell partner är det FULLSTÄNDIGT OINTRESSANT vilken sexuell läggning en människa har. Vi ska bemöta varandra med vänlighet och respekt. Behövs det verkligen mer UTBILDNING för att folk ska förstå något så enkelt?
2013-08-29 17:35
Oskar
HBT-certifiera personalen; betyder det att de som inte gillar en homosexuell livsstil inte får behörighet att jobba vidare inom vården?
2013-08-29 20:20
Jane
Skolan och lärarna är viktigare i nuläget...
2013-08-30 3:19
Oskar
Så om en lärare motsätter sig en homosexuell livsstil så får han/hon inte certifikat (tillståndsbevis) att fortsätta undervisa som lärare?
2013-08-30 12:04
Hasselmus
Oskar > Det hoppas jag verkligen, i alla fall om man inte kan hålla sina åsikter för sig själv. Börjar man behandla patienter illa p.g.a. att man inte tycker om deras livsstil har man inte inom vården att göra. Man får såklart tycka vad man vill, men om ens åsikter påverkar sig så att man inte kan sköta sitt jobb tillfredställande bör man nog byta yrke.
2013-08-30 12:50
Christina Örnebjär
Alla ni som har funderingar kring vad HBT-certifiering innebär - läs mer på RFSLs hemsida, till exempel under rubriken "Tio frågor om HBT-certifiering" http://www.rfsl.se/?p=5321#tre Eller kontakta mig så berättare jag gärna mer! Vi finns till exempel på torget imorgon under Kumladagarna, kika efter det orange tältet grin
2013-08-30 17:44
Fredrik Sjölin
Jag förstår inte vad som blir skillnaden för mig som HBT person? Det varken syns eller märks vem som är HBT eller ej som oftast heller. Och vill just HBT personer bemötas lika? Nej, Vi är olika. Jag kanske vill behålla min sexuella läggning privat medan andra vill skylta öppet. Nej, detta är onödigt.
2013-09-01 12:51
Maria W
Dårskap. En minoritet i samhället ska inte styra ordningen för hur majoriteten vill ha det. Lägg resurser på att bemanna fullt ut det som finns idag. Allt det här HBT-tramset har ni tillräckligt en gång om året i Stockholm och andra städer.
2013-09-05 0:27
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2013-08-28 15:03
Senaste nyheterna
Sandra Wallin: Blu-Ray: A Quiet Place
(2018-12-14)
Nytt program i Radiosydnärke
(2018-12-14)
Hallå där - Fredrik på ÄKTA ÖL
(2018-12-14)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
4
(2018-12-14)
Alternativ Jul med Verdandi
(2018-12-14)
USÖ-studie om prostatacancer
(2018-12-14)
Skönsjungande män lussade på Rådhuset
(2018-12-13)
Kyrkokören sjunger in julen
(2018-12-13)
Luciakröning i Askersund
(2018-12-12)
Tvingades köra ner i diket
(2018-12-12)
Vill ha skrotpremie för bilar
(2018-12-12)
Agnes Hall skrev bästa novellen
(2018-12-12)
Luciafiranden i Sydnärke
1
(2018-12-11)
Maktskiftet klart
2
(2018-12-11)
Bälte viktigt vid olyckor
(2018-12-11)
Sjöängens vårprogram
(2018-12-10)
Fotoklubben har korat sina mästare
(2018-12-10)
Kommunfullmäktige Askersund
(2018-12-10)
Surfning på Tåg i Bergslagen
2
(2018-12-10)
Barnen invigde solel-projekt
(2018-12-10)
Stöld av jacka och inbrottsförsök
(2018-12-10)
Kävestaelever visar konst
1
(2018-12-08)
Jennie spelar harpa (TV)
1
(2018-12-08)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
16
(2018-12-07)
Många väljer bort julskinka
23
(2018-12-07)
Kävestas musikhus växer (TV)
(2018-12-06)
Rapport från Kommunstyrelsen
(2018-12-06)
Politiskt maktskifte i Askersund
7
(2018-12-05)
Kommunalpensionärer julåt
(2018-12-05)
Insänt (S) om personalskydd
(2018-12-05)
Anders Björk: Vad heter vi?
(2018-12-04)
Manskören fyllde Sjöängen
(2018-12-04)
Bilinbrott och inbrottsförsök
(2018-12-03)
Jonna Eriksson är årets lucia
2
(2018-12-03)
Julkalender i Radiosydnärke
(2018-12-02)
Två till sjukhus efter krock
(2018-12-02)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
6
(2018-11-30)
“Julklappsföreställningen” Polarfararna
1
(2018-11-29)
Singelolycka vid Nydalen
(2018-11-29)
Olycka vid Hammarbron
(2018-11-29)
Lars Litzén: Katten, ett skadedjur
13
(2018-11-29)
Öppet slott på lördag
(2018-11-28)
Smitare i Askersund
(2018-11-28)
Alf Anneborg: Historien rullades ut
(2018-11-27)
Askersunds kommunchef slutar
(2018-11-27)
Brandlarm på Närlundaskolan
(2018-11-27)
Polis flyttar i Askersund
(2018-11-26)
Jubel för Niklas Strömstedt
(2018-11-26)
Julen knackar på i Kårberg
(2018-11-25)
Novembermys med Riksteaterföreningen
(2018-11-24)
Körde på vid torget och försvann
(2018-11-23)
Se föreställningen Polarfararna gratis
(2018-11-22)
Ulrik Jansson: Historiskt var ordet
(2018-11-22)
Julmarknad på gång
(2018-11-22)
Åke Holt underhöll SPF Seniorerna
(2018-11-22)
Hjul lossnade för bil under färd
(2018-11-21)
Årets Julklapp - Återanvända plagg
1
(2018-11-20)
Skratt och applåder för Närkesbergsrevyn
(2018-11-20)
De får makten i regionen
2
(2018-11-19)
Innebandy: Sydnärkederby i tvåan
(2018-11-19)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.