02 December 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Föräldrar vänder sig mot placering av barn

Att syskonförtur tillämpas före relativ närhet i antagningsprocessen till förskoleklass vänder sig föräldrar mot. Foto: Anders BjörkAtt syskonförtur tillämpas före relativ närhet i antagningsprocessen till förskoleklass vänder sig föräldrar mot. Foto: Anders Björk

Flertalet föräldrar vars barn inte fick plats på Hagaskolans förskoleklass i höst, trots att de bor väldigt nära skolan, känner sig felaktigt behandlade och är redo att ta upp kamp mot Kumla kommun i frågan.

Det är minst sex familjer som blivit väldigt besvikna över den placering deras barn fått till förskoleklass och nu mobiliserar de för att få till en ändring på detta. Tomas Eriksson, boende på Hagagatan, är en av föräldrarna.

Syskonförtur går först

Han förklarar vad det är som skaver.

- Vi är ett flertal föräldrar som bor strax intill skolan, och vi har alla fått beslut på att våra barn inte får börja förskoleklass vid Haga. Vi är besvikna att Kumla kommun inte följer skollagen då de valt att tillämpa syskonförtur som urvalsgrund i första hand, förklarar Tomas och fortsätter.

Flera barn som inte fått plats bor på Hagagatan som är alldeles i närheten.

- Syskonförtur som urvalsgrund har prövats i Förvaltningsrätten, Kammarrätten och i Högsta förvaltningsdomstolen, och domarna är tydliga med att parametern "relativ närhet" ska prioriteras framför syskonförtur. Här har Kumla kommun gjort tvärtom. 

I komunens beslut går det att läsa "De som har fått plats är i första hand de som har syskon på den valda skolan. Sedan turordnas eleverna efter skillnaden i avstånd mellan vald skola och andra närliggande skolor".

- Således framgår det tydligt att deras beslut är fattade på fel grunder. Exempelvis har Uppsala kommun, pga domstolsbesluten, valt att slopa syskonförtur som urvalsgrund i årets skolval. Det anser vi även att Kumla kommun borde göra, säger Tomas Eriksson.

Är redo att överklaga

På vilket sätt har ni protesterat mot beslutet till Kumla kommun?

- Jag kan inte svara för vad alla föräldrar har gjort, men jag vet att många har skickat in klagomål till kommunen.

Hagaskolan har funnits i 91 år. 

Vad väntar nu för besked?

- Vi hoppas att vi får ett besked i början av nästa vecka. Vi är hoppfulla att kommunen finner en lösning, då vi är många som påverkats av deras felaktiga beslut.

Om ni får ett negativt besked hur går ni vidare då?

- Då går vi vidare i en överklagandeprocess.

Hur ser ni på era chanser att få rätt och att nuvarande beslut rivs upp?

- Då vi anser att rättspraxis bör följas, så ser vi våra chanser som mycket goda, avslutar Tomas Eriksson.

Därför är Hagaskolan populär

Ann-Sofie Vennerstrand är skolchef hos Kumla kommun och fastslår att det i år igen varit många sökande till Hagaskolans förskoleklass.

- De senaste åren har det varit fler sökande dit än antalet platser.

Ann-Sofie Vennerstrand är skolchef.

Varför söker så många dit?

- Hagaskolan är en tillvalsskola som vi uttrycker det inom skolan och det innebär att det är en populär skola dit många söker. Varför den är populär beror säkert på fler saker, men det vi kan se övergripande som orsaker är att de har och har haft hög måluppfyllelse och ganska liten personalomsättning.

Finns det ett extra missnöje i år bland föräldrar vars barn inte fått plats där?

- I år är missnöjet med placeringarna till förskoleklass större än det brukar vara och det beror på att det är många som både bor nära skolan och som har syskon på skolan.

"Försöker vara lokaleffektiva"

Behöver det byggas ut vid Hagaskolan anser du?

- Vi håller på och arbetar fram en lokalförsörjningsplan för hela kommunen där även alla skollokaler finns med. Vi ser att vi har och kommer ha ett större tryck på de centrala skolorna än tidigare utifrån vart barnen bor.

- Däremot så finns det platser på andra skolor som fortfarande räknas som en skola nära hemmet utifrån skollagen.

- Ett alternativ av fler på lång sikt som vi tittar på är att eventuellt bygga ut Hagaskolan eller någon annan skola men det är för tidigt än att säga när och vart. Vi försöker vara lokaleffektiva så att vi använder alla lokaler vi har först innan vi bygger nytt eller bygger ut och vi har platser kvar på andra skolor.

Av de som sökt Hagaskolan som förstahandsval är det 17 stycken som inte fått sitt val tillgodosett gällande förskoleklass.

Se också
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-04-14 22:29
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.