18 Juli 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Vårdnadshavare bedöms inte gjort nog

Kumla kommun har beslutat om ett föreläggande av vite mot en vårdnadshavare då en elev inte varit i skolan tillräckligt ofta utan giltiga orsaker. Det ska vara första gången ett liknande vite utdöms.

Eleven går på högstadiet i Skogstorpsskolan och har de senaste terminerna haft en hög frånvaro. Under vårterminen 2017 var den 61 procent.

Konstaterade "ångestproblematik"

Utredning kring frånvaron har skett genom att skolnärvarocoach samtalat med eleven och elevens ena vårdnadshavare samt samtal med skolhälsovården.

Orsakerna som angetts vid sjukanmälan är feber, ont i halsen och magsjuka.

Eleven har träffat skolsköterska och fått medicin mot sina åkommor. Vårdnadshavaren har även informerat skolan om att man sökt vård för problem med ont i magen. Medicinska orsaker vid dessa besök har dock uteslutits.

I samtal med skolnärvarocoach beskriver eleven symptom om ångest som uppstår när hen ska gå till skolan på morgonen. Eleven beskriver liknande symptom utanför skolan med andra människor.

I samtal mellan elev, vårdnadshavare och skolnärvarocoach har man enats om att orsaken till den stora frånvaron har varit "ångestproblematik".

Frånvaro fortsatte trots insatser

Skolan ska, enligt utredningen, genomfört åtgärder under vårterminen för att stödja eleven i att hantera problemen med ångest i, och inför skolan.

Man har gjort en anpassad studiegång, tillfällig placering i resursgrupp, anpassade uppgifter och insatser från skolnärvarocoach. 

En orosanmälan skickades in från skolan i april då vårdnadshavare inte kom på möten och elevens frånvaro kvarstod trots insatser för förändring.

Frånvaron ska ha fortsatt under hösterminen och, vid utredningstillfället, legat på 57 procent, varav 15 procent oanmäld. Skolan har bedömt att en betydande del av den anmälda frånvaron bör betraktas som ogiltig.

"Vi kan inte vänta"

Elevens ångestproblematik ska, enligt gjord utredning, ha minskat på senare tid och skolans bedömning är att brist på rutiner för mat och sömn i hemmet bidrar till svårigheter att komma till skolan.

Skolan arbetar med tanken att:

”Vi kan inte vänta på att elev blir bra utan eleven måste vara i skolan för att börja må bra”. Eleven har som längst varit på skolan under fyra dagar i sträck och då upplevde vårdnadshavare att allt fungerade bättre hemma.

Eleven var gladare och sovtider fungerade bättre. Skolnärvarocoachen har uppmuntrat vårdnadshavaren att ta kontakt med BUV för att få professionell hjälp med elevens ångest men ingen kontakt har tagits.

Nämnden för livslångt lärandes arbetsutskott beslutade därför på ett möte den 19 september om ett föreläggande vite mot vårdnadshavare.

Första gången för Kumla

Beslutet är taget efter de regler som finns tillämpade i skollagen.

Där står, bland annat, att läsa "att elever i Sverige har skolplikt och rätt till en utbildning och att den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får kommunen förelägga vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter, och ett föreläggande får förenas med vite"

Ogiltig frånvaro, avsaknad av medicinsk dokumentation för frånvaro, att vårdnadshavare inte dykt upp till möten och tackat nej till bistånd från Socialtjänsten nämns som orsaker till det utdömda föreläggandet om vite.

- Vad jag vet så har inte Kumla utdömt något liknande tidigare, men andra kommuner har gjort det, förklarar Rolf Östman, verksamhetschef för skolan.

1000 kr per vecka om inte följs

- Det ansågs inte att vårdnadshavare gjort tillräckligt för att få barnet att komma oftare till skolan och få bort den höga frånvaron, fortsätter Östman.

Det föreläggande vitet började gälla från måndag 2 oktober.

"För varje vecka efter måndag 2 oktober klockan 08.15 ska ett vite om 1000 kronor per vecka utges om föreläggandet inte efterlevs och elev , utan giltiga skäl, uteblir från obligatoriska inslag i skolan. Eftersom vårdnadshavare är den som eleven bor hos, har denne det främsta ansvaret för att uppfylla föreläggandena vilket framgår av vitesbeloppet", står att läsa i domen.

- Ser vårdnadshavare till att eleven börjar gå till skolan går vi inte vidare, sade Rolf Östman.

Jennie
Mycket bra!! Ordning och reda ska det va!
2017-10-05 18:23
45årig-Kumlabo-sedan-födseln
Hur skall en arbetade förälder som oftast måste åka till jobbet innan barnet börjar sin skoldag klara av det. Samma problem med att föräldrar oftast slutar senare än barnet. Har någon utredning gjorts utifrån barnets känslor? Har skolan föreslagit någon kontakt psykolog? En psykolog har kunskapen för att säga om en vidare utredning behöves se om barnet
2017-10-05 19:05
Vän av ordning
"45Årig-kumlabo-sedan-födseln" Varför ska skolan föreslå psykolog, det är väl ändå förälderns skyldighet att hitta lämplig hjälp. Det är inte skolans uppgift att agera vård förmedlare, deras enda uppgift, tro det eller ej, är att utbilda våra barn. Resten är föräldrarnas ansvar och ingen annans.
2017-10-05 23:58
Kålle
Fick ont i magen när jag läste detta. Vite hjälper knappast föräldrar med barn drabbade av ångestproblematik. Det är lätt att som förälder känna sig hjälplös när ens barn mår dåligt och ångest är dessutom ärftligt. Köerna till psykiatrin för att få hjälp är dessutom alldeles för långa. Håller tummarna för att både barn och förälder får den hjälp de så mycket behöver så vi inte får ett barn till i den dystra självmordsstatistiken.
2017-10-06 9:18
lenis
men är detta verkligen tillåtet.. inte klokt iallafall.. vad ska en förälder göra om barnet vägrar att gå till skolan..och inte nog med det.. alla har inte råd att betala 1000 kr.. så föräldrarna ska få skulder för deras barn inte går i skolan.. då får väl personalen åka till dessa barn och försöka muntra upp dom ..
2017-10-06 12:35
Kumlabon
Lenis! Är det kaffe, grillkorv och armband som gäller vid denna "uppmuntran"?
2017-10-06 17:33
knäck me inte bruten
Ni som inte har varit med om att barnen inte vill gå till skola, snälla ha ingen åsikt om det.för ni har inte en aning om hur det är som förälder att genomleva på ren svenska ett helvete. Alla mår skitdåligt och det tar flera år av ens liv att komma tillrätta med barnen. Man blir utpekad som en dålig förälder av både skola,arbetskamrater,grannar och vänner.för vi har gått, eller går igenom, detta nu fortfarande efter många års lidande. Jag skulle kunna skriva en hel bok om hur man blir behandlad av ovan nämda. Bötesbelopp är inte lösningen,bara en frustration från kommunen,som har tappat greppet totalt.
2017-10-06 18:23
Insikten
Här är ett av resultaten av ett kravlöst "folkhem"?
2017-10-06 21:15
Ranking
@KNÄCKT MEN INTE BRUTEN. Du skriver ”…en frustration från kommunen, som har tappat greppet totalt.” Läs artikeln om Kumlas skolranking som visar att kommunen under de senaste åren aldrig haft något grepp om skolproblematiken, därav ett desperat vitesföreläggande som snarare ska tolkas som ett rop på hjälp från skolpolitikerna. Har förståelse för din frustration eftersom man som förälder är maktlös inför situationen där barnet vägrar gå till skolan.
2017-10-07 8:02
Viktoria H.
Så här går det när man inte uppfostrar barnen och istället försöker vara en kompis...
2017-10-07 10:20
Måddan
Idiotiskt ! Alla myndigheter stjälper mer än de hjälper . Hur ska en ensamstående mamma t.ex. klara det ? Skicka Kronofogden på henne direkt . Arbetar på en skola och har sett det mesta med mobbning och liknande. Ingen vuxen skulle gå till arbetet om de skulle bli behandlade som en del barn blir . Dessutom vem betalar vite för de ensamkommande flyktingbarnen ?
2017-10-08 12:54
Nubbis
Om personen får ont i magen av att gå till skolan måste det vara något problem på skolan. Jag har erfarenhet att man gärna blundar för problem som förekommer på skolor. Det är lätt som förälder att känna att man inte hörd. Vite hjälper knappast.
2017-10-08 20:54
Pennan
Enligt almanackan är det inte 1 april än.
2017-10-09 12:32
Irene
Straffa föräldrar med vite är knappast det som kommer att funka i det långa loppet. Att se till att familjer som redan har det jobbigt får massa skulder kan ju inte vara meningen med skolan. Man måste se till att både föräldrar och elev får rätt stöd i en redan jobbig situation. Vem vet hur dom mår privat och vad som kan ligga bakom att eleven är hemma. Är man tex mobbad eller utfryst så är det inte kul att gå till skolan och som förälder vill man inte heller skicka sitt barn till en sån situation. Tycker det är skamligt att det ska gå till på detta sättet.
2017-10-11 21:44
Urban
Om ni som har en mängd negativa åsikter om detta kunde se till att påverka alt. rösta bort styrande socialdemokratiska lokalpolitiker... Jaså, inte det... Att sitta och gnälla samt vara experter i ett kommentarsfält hjälper ju knappast...
2017-10-12 19:56
Jennie
Mycket bra!! Ordning och reda ska det va!
2017-10-05 18:23
45årig-Kumlabo-sedan-födseln
Hur skall en arbetade förälder som oftast måste åka till jobbet innan barnet börjar sin skoldag klara av det. Samma problem med att föräldrar oftast slutar senare än barnet. Har någon utredning gjorts utifrån barnets känslor? Har skolan föreslagit någon kontakt psykolog? En psykolog har kunskapen för att säga om en vidare utredning behöves se om barnet
2017-10-05 19:05
Vän av ordning
"45Årig-kumlabo-sedan-födseln" Varför ska skolan föreslå psykolog, det är väl ändå förälderns skyldighet att hitta lämplig hjälp. Det är inte skolans uppgift att agera vård förmedlare, deras enda uppgift, tro det eller ej, är att utbilda våra barn. Resten är föräldrarnas ansvar och ingen annans.
2017-10-05 23:58
Kålle
Fick ont i magen när jag läste detta. Vite hjälper knappast föräldrar med barn drabbade av ångestproblematik. Det är lätt att som förälder känna sig hjälplös när ens barn mår dåligt och ångest är dessutom ärftligt. Köerna till psykiatrin för att få hjälp är dessutom alldeles för långa. Håller tummarna för att både barn och förälder får den hjälp de så mycket behöver så vi inte får ett barn till i den dystra självmordsstatistiken.
2017-10-06 9:18
lenis
men är detta verkligen tillåtet.. inte klokt iallafall.. vad ska en förälder göra om barnet vägrar att gå till skolan..och inte nog med det.. alla har inte råd att betala 1000 kr.. så föräldrarna ska få skulder för deras barn inte går i skolan.. då får väl personalen åka till dessa barn och försöka muntra upp dom ..
2017-10-06 12:35
Kumlabon
Lenis! Är det kaffe, grillkorv och armband som gäller vid denna "uppmuntran"?
2017-10-06 17:33
knäck me inte bruten
Ni som inte har varit med om att barnen inte vill gå till skola, snälla ha ingen åsikt om det.för ni har inte en aning om hur det är som förälder att genomleva på ren svenska ett helvete. Alla mår skitdåligt och det tar flera år av ens liv att komma tillrätta med barnen. Man blir utpekad som en dålig förälder av både skola,arbetskamrater,grannar och vänner.för vi har gått, eller går igenom, detta nu fortfarande efter många års lidande. Jag skulle kunna skriva en hel bok om hur man blir behandlad av ovan nämda. Bötesbelopp är inte lösningen,bara en frustration från kommunen,som har tappat greppet totalt.
2017-10-06 18:23
Insikten
Här är ett av resultaten av ett kravlöst "folkhem"?
2017-10-06 21:15
Ranking
@KNÄCKT MEN INTE BRUTEN. Du skriver ”…en frustration från kommunen, som har tappat greppet totalt.” Läs artikeln om Kumlas skolranking som visar att kommunen under de senaste åren aldrig haft något grepp om skolproblematiken, därav ett desperat vitesföreläggande som snarare ska tolkas som ett rop på hjälp från skolpolitikerna. Har förståelse för din frustration eftersom man som förälder är maktlös inför situationen där barnet vägrar gå till skolan.
2017-10-07 8:02
Viktoria H.
Så här går det när man inte uppfostrar barnen och istället försöker vara en kompis...
2017-10-07 10:20
Måddan
Idiotiskt ! Alla myndigheter stjälper mer än de hjälper . Hur ska en ensamstående mamma t.ex. klara det ? Skicka Kronofogden på henne direkt . Arbetar på en skola och har sett det mesta med mobbning och liknande. Ingen vuxen skulle gå till arbetet om de skulle bli behandlade som en del barn blir . Dessutom vem betalar vite för de ensamkommande flyktingbarnen ?
2017-10-08 12:54
Nubbis
Om personen får ont i magen av att gå till skolan måste det vara något problem på skolan. Jag har erfarenhet att man gärna blundar för problem som förekommer på skolor. Det är lätt som förälder att känna att man inte hörd. Vite hjälper knappast.
2017-10-08 20:54
Pennan
Enligt almanackan är det inte 1 april än.
2017-10-09 12:32
Irene
Straffa föräldrar med vite är knappast det som kommer att funka i det långa loppet. Att se till att familjer som redan har det jobbigt får massa skulder kan ju inte vara meningen med skolan. Man måste se till att både föräldrar och elev får rätt stöd i en redan jobbig situation. Vem vet hur dom mår privat och vad som kan ligga bakom att eleven är hemma. Är man tex mobbad eller utfryst så är det inte kul att gå till skolan och som förälder vill man inte heller skicka sitt barn till en sån situation. Tycker det är skamligt att det ska gå till på detta sättet.
2017-10-11 21:44
Urban
Om ni som har en mängd negativa åsikter om detta kunde se till att påverka alt. rösta bort styrande socialdemokratiska lokalpolitiker... Jaså, inte det... Att sitta och gnälla samt vara experter i ett kommentarsfält hjälper ju knappast...
2017-10-12 19:56
Kommentera
Publicerad: 2017-10-05 15:27
Senaste nyheterna
Indianerna segrade med 46-44
(22:01)
Tillbyggnad på Andréns väg
1
(11:53)
Byggarbete på Köpmangatan
(11:46)
Första veteskörden bärgad (TV)
(2018-07-16)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
11
(2018-07-16)
Speedway: Debut för Hasselforskille
(2018-07-16)
Stöld från gård i Julsta
(2018-07-16)
Speedway: Laget mot Masarna
(2018-07-15)
Springer Tisaren runt
1
(2018-07-15)
Drunkning vid Kårberg
(2018-07-15)
Rymning under semestern
4
(2018-07-14)
Fängelse för grov kvinnokränkning
(2018-07-12)
Böter för mobiltitt i bil
(2018-07-12)
Veckans bild - Så kom Kumlasjön till
1
(2018-07-12)
Alf Anneborg: Sista sommarjobbet
1
(2018-07-11)
Berusad körde från krogen
(2018-07-11)
Dömd för missad årsredovisning
(2018-07-11)
Lars Litzén: Hemma hos Lill-Babs
(2018-07-10)
Speedway: Ny storförlust borta
(2018-07-10)
Ulrik Jansson: Mästersmeden började med spik
(2018-07-10)
Succé för sommarteater
(2018-07-10)
Öppet hus hos koloniföreningen
(2018-07-10)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
14
(2018-07-09)
Två nya utegym på gång
13
(2018-07-09)
Speedway: Laget mot Vetlanda
(2018-07-09)
Anders Björk: De borde skämmas
4
(2018-07-07)
Vill avhjälpa akut foderbrist
(2018-07-06)
Skyfall över Kumla
(2018-07-06)
Hallå där - Stor stark tour Kumla 2018
23
(2018-07-06)
Speedway: Indianer till SM-final
(2018-07-06)
Fotboll: Yxhult tappar spelare
(2018-07-06)
Söker berättelser om Peterson
2
(2018-07-05)
Veckans Bild/er - Kumlagården i Åsa
5
(2018-07-05)
Inbrottsförsök i Hällabrottet
(2018-07-05)
Stöld på Aspgatan
(2018-07-05)
Hjälper dig med datafrågor
(2018-07-05)
Premiär för radioföljetong
(2018-07-05)
Feriepraktikanter på dansturné
(2018-07-05)
Rekordmånga på fordonsträff
(2018-07-04)
Skolvägens asfaltering klar
6
(2018-07-04)
Fel man i fartkameran?
(2018-07-04)
Speedway: Förlust i sista heatet
4
(2018-07-03)
Retad till bilhopp
(2018-07-03)
Dömd för rådjurskrock
(2018-07-03)
Kommunen vill utveckla Kumlabyfältet
22
(2018-07-03)
AM FOTBOLL: En av två till final
(2018-07-03)
Fönsterkross hos frisörsalong
(2018-07-02)
Rånad på moped och nedslagen
(2018-07-02)
Eldningsförbud i hela länet
(2018-07-02)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
3
(2018-07-02)
FORMEL 1: Poäng för Marcus
(2018-07-02)
Speedway: Laget mot Vetlanda
(2018-07-02)
Fotboll: IFK och YIK slåss i toppen
(2018-06-30)
Mästersmeden från Sydnärke (TV)
2
(2018-06-30)
Nostalgiafton på torget
(2018-06-29)
Stänger tvätt och öppnar verkstad
(2018-06-29)
Skadegörelse vid Kumlasjöns förskola
(2018-06-29)
Möt Skomakar-Rolf (TV)
1
(2018-06-29)
Speedway: Indianmatch flyttad
(2018-06-29)
Rycker ut med pyssel
(2018-06-28)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.