11 Februari 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Anrika Trilobiten säljs för 2,5 milj kr

Yxhultbolagets gamla huvudkontor Trilobiten, ett centralt byggnadsminne i Hällabrottet, kan säljas för 2,5 milj kr inklusive en tomt på 5 400 kvadrat.  Det godkände kommunfullmäktige i måndags.

Västra gaveln av det Q-märkta huset med handhuggen kalksten. Foto Wikimedia

"Trilobiten har varit i kommunens ägo sedan 2004, det har stått outhyrt en längre tid nu och är i behov av renovering för att kunna nyttjas. Det finns nu intressenter som vill köpa fastigheten för att nyttja huset till bostad och bedriva verksamhet som möjliggör besök från allmänheten."

Så motiverar Christina Gustavsson, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, och Paula Spång, verksamhetschef för Kommunfastigheter, försäljningen av den anrika fastigheten, byggd år 1900.

Att den Q-märkta historiska fastigheten varit till salu har troligen undgått de flesta.

Vilka som är köpare framgår inte av kommunfullmäktiges handlingar; förvaltningschefen får uppdrag att sluta avtal enligt beslutad summa.

Styckar av tomten
Karta Kumla kommun

Eftersom Trilobitens tomt är stor ska en avstyckning ske som omfattar huset och en trädgård, också den Q-märkt i detaljplanen för att anpassas till bebyggelsens kulturvärden.  Riksantikvarieämbetet anser att huset, byggt i nationalromantisk stil med fasad  av handhuggen kalksten från Yxhult, har ett högt kulturhistoriskt värde.

Efter att Yxhultbolaget byggde ett nytt kontorshus på 1950-talet har Trilobiten inrymt såväl restaurang som brukshotell. Även Konsum har funnits i en del av huset. 

När Kumla kommun tog över hyrdes lokalerna ut med varierande framgång för entrepenörerna. Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförening ordnade senast julmarknad i huset. (LLz)

Läs mer HÄR om Trilobiten.

T
Ska inte fastigheten säljas genom budgivning?
2018-06-22 9:53
Peterkkippan
Kan inte anse att detta pris är marknads mässigt.jag skulle kunna gett 3mille i en budgivning.
2018-06-22 19:07
JM
Kommunal författningssamling Riktlinje vid försäljning av kommunal egendom Försäljning av fast egendom skall ske genom ett villkorslöst anbudsförfarande eller genom att försäljningen föregås av en oberoende expertvärdering.
2018-06-23 13:26
Skattebetalare i Kumla
Det här låter skumt. Hur i hela världen kan en sådan försäljning inte bli känd för allmänheten. Detta borde ogiltigförklaras då det uppenbarligen finns andra som kan tänkas betala mer. Låt det gå rätt och riktigt - gör om gör rätt. Det förtjänar skattebetalarna i Kumla kommun.
2018-06-23 14:30
Jag mår illa...
Märkligt att man frångår policyn i kommunen sedan åratal, att allt ska gå ut till högstbjudande på öppna marknaden med just Trilobiten.... Den som söker ska hitta och i kommunstyrelsens protokoll från 7/6 -18 kan man se att det dels föreligger jäv från Moderaternas gruppledare O.Svärd, samt att man även ska avsätta 100.000:- av köpeskillingen för att radonsanera huset. (Sen när började säljaren bekosta renovering åt köparen?) Dessutom röstades invändningar från oppositionen mot detta ned under mötet. Usch vad det luktar unket i denna kommun :( Under paragraf 119 i kommunstyrelsens protokoll från 7/6-18 som länken nedan går till kan man själv läsa detta. https://politik.kumla.se/__D2_DOWNLOAD__/5be1fdad-4d18-4a9b-8120-559e1b48d0c5/Justerat_protokoll.pdf
2018-06-23 15:20
Sassa
Det är säljaren som avgör vem som får köpa en fastighet.Det kan ha funnits högre bud men i det här fallet är det ju viktigt vad husets funktion kommer att bli.Köparen har förhoppningsvis en plan,som innebär att allmänheten får ta del av den charmiga byggnaden.
2018-06-23 16:54
Alvar
Jag skulle absolut kunna ge 3 miljoner!
2018-06-23 19:41
Korrupt liten
Politiker utan gränser. Försökte hyra Trilobiten för ett par år sedan. Fick svar från en tjänsteman från kommunen. ”Om det avser vinstdrivande verksamhet så kommer ett hyresavtal inte att tecknas av politiska skäl”. Undrar vilka politiska skäl som ligger till grund för en försäljning. Hade själv betalat mer. Kanske detta är ett bra tecken, Kumla kommun bryr sig inte om intäkter, fullt i ladan, betyder att vi hamnar på en kommunalskatt om 29% efter valet om vi röstar S… Skulle inte tro det! Detta luktar!
2018-06-23 20:06
LOTTA R
Hur kommer det sig att kommunen gör olika på sina fastigheter som ska säljas?? Enligt förra ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Mats Hellgren så skulle ingen av kommunens fastigheter säljas utan att komma ut på marknaden så att fler fick möjlighet att vara med och bjuda på fastigheter. Nu får ni väl ta och bestämma er... ni kan ju inte göra så ena gången och si andra gången. Nej det här tål och titta vidare på. Hoppas många överklagar beslutet i fullmäktige
2018-06-23 23:28
Olle
Klart att kommunen som ägare av fastigheten kan sälja till vem den vill, precis som du kan sälja din villa till vem du vill. Så fungerar äganderätten och så måste äganderätten fungera. Däremot får man hoppas att kommunen har en oberoende värdering så att det inte blir fråga om otillåtet statsstöd (att anonyma kommentatorer slänger ur sig siffror är inte det samma som ett marknadsvärde). Jag utgår från att kommunen hittat en bra köpare som kan utveckla fastigheten på ett sätt som kommunen inte själva kunnat gjort och att det är därför den säljs. Det är tråkigt att tonen i Kumlanytts kommentarer som oftast är bitter, i en liten kommun måste man acceptera att de styrande missar ibland, de är ju vanligt folk, med skillnaden att de viger sin tid åt oss andra genom att engagera sig. Visst ska man säga ifrån vid uppenbara fel men vi måste väl ändå utgå från att våra styrande faktiskt styr för vår kommuns bästa.
2018-06-24 0:39
JM
Det är möjligt att kommun har legitima skäl till prissättningen men om motiveringen inte offentliggörs så skapar det frågetecken. Detta tycker jag borde utredas. Vi kan ju inte ha en kommunstyrelse som drivs av egenintresse. Då kommer skattemedlen användas på helt fel sätt. Inte konstigt att pengarna inte räcker åt barn och äldreomsorg.
2018-06-24 10:07
Rickard
Ja som vanligt har de sjabblat bort sig. Lycka till i valet O svärd. Min röst får du aldrig igen. Jag hade gett minst 3.5. Utan radon sanering. Bara att gratulera din kompis som köpte kåken. Tur att det snart är val. .
2018-06-27 22:54
Heja Köparen!
Men bittra människor! Ni vet ju inte vem som köpt eller vad de har för planer för Trilobiten. Är väl jätteroligt att någonting händer i den delen av Kumla!? Självklart har marknadsvärdering gjorts innan försäljningen, det är bara att förutsätta. Säkert föreligger ett rejält renoveringsbehov. Jag önskar köparen lycka till med vad som nu ska skrivas in i byggnadens historiebok, gnällisarna får säkert anledning att ändra sig.
2018-06-28 17:23
peterklippan
hej köparen: är man bitter bara för man har en åsikt ?
2018-06-29 13:31
T
Ska inte fastigheten säljas genom budgivning?
2018-06-22 9:53
Peterkkippan
Kan inte anse att detta pris är marknads mässigt.jag skulle kunna gett 3mille i en budgivning.
2018-06-22 19:07
JM
Kommunal författningssamling Riktlinje vid försäljning av kommunal egendom Försäljning av fast egendom skall ske genom ett villkorslöst anbudsförfarande eller genom att försäljningen föregås av en oberoende expertvärdering.
2018-06-23 13:26
Skattebetalare i Kumla
Det här låter skumt. Hur i hela världen kan en sådan försäljning inte bli känd för allmänheten. Detta borde ogiltigförklaras då det uppenbarligen finns andra som kan tänkas betala mer. Låt det gå rätt och riktigt - gör om gör rätt. Det förtjänar skattebetalarna i Kumla kommun.
2018-06-23 14:30
Jag mår illa...
Märkligt att man frångår policyn i kommunen sedan åratal, att allt ska gå ut till högstbjudande på öppna marknaden med just Trilobiten.... Den som söker ska hitta och i kommunstyrelsens protokoll från 7/6 -18 kan man se att det dels föreligger jäv från Moderaternas gruppledare O.Svärd, samt att man även ska avsätta 100.000:- av köpeskillingen för att radonsanera huset. (Sen när började säljaren bekosta renovering åt köparen?) Dessutom röstades invändningar från oppositionen mot detta ned under mötet. Usch vad det luktar unket i denna kommun :( Under paragraf 119 i kommunstyrelsens protokoll från 7/6-18 som länken nedan går till kan man själv läsa detta. https://politik.kumla.se/__D2_DOWNLOAD__/5be1fdad-4d18-4a9b-8120-559e1b48d0c5/Justerat_protokoll.pdf
2018-06-23 15:20
Sassa
Det är säljaren som avgör vem som får köpa en fastighet.Det kan ha funnits högre bud men i det här fallet är det ju viktigt vad husets funktion kommer att bli.Köparen har förhoppningsvis en plan,som innebär att allmänheten får ta del av den charmiga byggnaden.
2018-06-23 16:54
Alvar
Jag skulle absolut kunna ge 3 miljoner!
2018-06-23 19:41
Korrupt liten
Politiker utan gränser. Försökte hyra Trilobiten för ett par år sedan. Fick svar från en tjänsteman från kommunen. ”Om det avser vinstdrivande verksamhet så kommer ett hyresavtal inte att tecknas av politiska skäl”. Undrar vilka politiska skäl som ligger till grund för en försäljning. Hade själv betalat mer. Kanske detta är ett bra tecken, Kumla kommun bryr sig inte om intäkter, fullt i ladan, betyder att vi hamnar på en kommunalskatt om 29% efter valet om vi röstar S… Skulle inte tro det! Detta luktar!
2018-06-23 20:06
LOTTA R
Hur kommer det sig att kommunen gör olika på sina fastigheter som ska säljas?? Enligt förra ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Mats Hellgren så skulle ingen av kommunens fastigheter säljas utan att komma ut på marknaden så att fler fick möjlighet att vara med och bjuda på fastigheter. Nu får ni väl ta och bestämma er... ni kan ju inte göra så ena gången och si andra gången. Nej det här tål och titta vidare på. Hoppas många överklagar beslutet i fullmäktige
2018-06-23 23:28
Olle
Klart att kommunen som ägare av fastigheten kan sälja till vem den vill, precis som du kan sälja din villa till vem du vill. Så fungerar äganderätten och så måste äganderätten fungera. Däremot får man hoppas att kommunen har en oberoende värdering så att det inte blir fråga om otillåtet statsstöd (att anonyma kommentatorer slänger ur sig siffror är inte det samma som ett marknadsvärde). Jag utgår från att kommunen hittat en bra köpare som kan utveckla fastigheten på ett sätt som kommunen inte själva kunnat gjort och att det är därför den säljs. Det är tråkigt att tonen i Kumlanytts kommentarer som oftast är bitter, i en liten kommun måste man acceptera att de styrande missar ibland, de är ju vanligt folk, med skillnaden att de viger sin tid åt oss andra genom att engagera sig. Visst ska man säga ifrån vid uppenbara fel men vi måste väl ändå utgå från att våra styrande faktiskt styr för vår kommuns bästa.
2018-06-24 0:39
JM
Det är möjligt att kommun har legitima skäl till prissättningen men om motiveringen inte offentliggörs så skapar det frågetecken. Detta tycker jag borde utredas. Vi kan ju inte ha en kommunstyrelse som drivs av egenintresse. Då kommer skattemedlen användas på helt fel sätt. Inte konstigt att pengarna inte räcker åt barn och äldreomsorg.
2018-06-24 10:07
Rickard
Ja som vanligt har de sjabblat bort sig. Lycka till i valet O svärd. Min röst får du aldrig igen. Jag hade gett minst 3.5. Utan radon sanering. Bara att gratulera din kompis som köpte kåken. Tur att det snart är val. .
2018-06-27 22:54
Heja Köparen!
Men bittra människor! Ni vet ju inte vem som köpt eller vad de har för planer för Trilobiten. Är väl jätteroligt att någonting händer i den delen av Kumla!? Självklart har marknadsvärdering gjorts innan försäljningen, det är bara att förutsätta. Säkert föreligger ett rejält renoveringsbehov. Jag önskar köparen lycka till med vad som nu ska skrivas in i byggnadens historiebok, gnällisarna får säkert anledning att ändra sig.
2018-06-28 17:23
peterklippan
hej köparen: är man bitter bara för man har en åsikt ?
2018-06-29 13:31
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2018-06-22 0:00
Senaste nyheterna
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
(17:25)
“Jag är en annan nu” på Sjöängen
(17:15)
Kumla kommunfullmäktige (TV)
(16:04)
Insänt om servicelinjen
(16:01)
Vill riva H-huset i april
(15:39)
Företagshockey spelades i helgen
(12:07)
(V) vill ha körkortsplugg på arbetstid
(11:52)
Bensintjuvar körde nästan på kund
(11:46)
Växthus kan bli drömhus
(10:23)
Är vinnaren från Sydnärke?
1
(2019-03-17)
Utställning i Sjöängen till 23 mars
(2019-03-17)
Innebandy: Damer säkrade kontrakt
(2019-03-17)
Vernissage för samisk utställning
(2019-03-15)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett
9
(2019-03-15)
Övade på att spränga sig in
(2019-03-15)
Insats mot droger i Lekeberg
(2019-03-15)
Hoppas sälja fler husbilar
(2019-03-15)
Scoutkår växer och har ny lokal
(2019-03-15)
Musikalpärlor på lördag
(2019-03-15)
Orienteringsveteran avtackad
(2019-03-14)
Öppnar veterinärklinik i Kumla
10
(2019-03-14)
Veckans bilder - Centralt i Kumla 1983
(2019-03-14)
Mer än 100 miljoner kr till kulturliv
(2019-03-14)
GOLF: Nyheter inför premiär
(2019-03-14)
Hur ska Idrottsparken utvecklas?
28
(2019-03-13)
Stor säkerhetsövning vid fängelset
(2019-03-13)
Zinkgruvan stöttar entrepenörer
(2019-03-13)
Rolf berättar om lokal journalistik
(2019-03-13)
Rymdkväll på bio
(2019-03-12)
Familjeföreställning på söndag
(2019-03-12)
Entrepenörer ska “brainstorma”
(2019-03-12)
Föreläser om måltidsgemenskap
(2019-03-12)
Lärarbehörighet minskar i grundskola
(2019-03-12)
Bestulen på sin grävmaskin
(2019-03-12)
Brandlarm från Åviken
(2019-03-12)
“Bob Dylan” till Fjugesta
(2019-03-11)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
11
(2019-03-11)
Inbrott anmält vid skola
(2019-03-11)
Innebandy: Fjärde raka för damer
(2019-03-10)
Ulrik Jansson: Tulpaner och girighet
2
(2019-03-09)
Kampsportare på väg till OS
(2019-03-08)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
8
(2019-03-08)
Delade ut blommor till kvinnor
2
(2019-03-08)
Vänsterpartiet hade årsmöte
1
(2019-03-08)
Örebro Rättighetscenter på besök

(2019-03-08)
Raneborn (V) driver bussfrågan
(2019-03-08)
Stal bil i Kumla
(2019-03-08)
Krossade fönster på restaurang
(2019-03-08)
Stal 320 liter diesel
(2019-03-08)
Skadegörelse i Sydnärkehallen
(2019-03-08)
Lösgruset en cykelfara
7
(2019-03-07)
Simon gästar Gata upp & gata ner
(2019-03-07)
Veckans bild - Rivning av kyrka
8
(2019-03-07)
Två bilstölder i Kumla
(2019-03-07)
Presenterar statistik om kvinnor/män
(2019-03-07)
Brandlarm från Rönneshytta
(2019-03-06)
Rädda Barnen hade årsmöte
(2019-03-06)
Byggkedja öppnar i Kumla
17
(2019-03-06)
Verktygsstöld för upp till 180 000 kr
(2019-03-06)
LO-rapport om löneskillnader
(2019-03-06)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.