23 Augusti 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Trafiken hit får skarp kritik

De föreslagna husen mot Kumlasjön. Här syns inte den kritiserade garageinfarten. Illustrationen Hållén arkitekter

Förslaget till detaljplan för två höghus mot Kumlasjön kritiseras av flera grannar. Särskilt trafiklösningen till husen från Djupadalsgatan ifrågasätts. Det förslaget lyfts nu bort i planen - men samma garageinfart blir kvar.

Det aktuella kvarteret mellan Södra Kungsvägen och Kumlasjön heter Rörläggaren och där har HSB fått en markanvisning av kommunen och vill bygga två saftiga 5-7-våningshus.

Inget dumt läge med utsikt över sjön - och de stolta granarna som kunde skymt är redan nedhuggna.

Tyckte till

En förtätning med 40 nya lägenheter passar bra för Kumlas centrum och längst upp på Hagendalsvägen bildar husen en fond och ett riktmärke för entrén till parken. Så lyder ett argument i det förslag till detaljplan som allmänhet och myndigheter fick chansen att tycka till om under juli.

- Snygg tanke att husen ska utgöra en port till parken men det blir snarare en stor mur som delar upp staden och parken, är ett motargument i en av de 20 skrivelser som inkommit.

Länsstyrelsen har petat i några detaljer, som vi inte går in på här. Det intressanta är den ilska som flera grannar särskilt riktar mot den trafiklösning som föreslagits.

Den svarta pilen visar in- och utfart till de planerade husen.

Husen ska ha ett garage för 40 bilar, infarten ska från baksidan, från Djupadalsgatan in på den existerande parkeringen och sen in under husen. Vilket innebär att halva parkeringen försvinner.

Dessutom skulle Djupadalsgatan smalas av med en gångbana och parkeringsförbud införas.

"Bryter trafikstrategi"

- Vansinnigt, anser flera skrivelser från närboende. Trafiken kommer öka på Djupadalsgatan.

Att ta en omväg på detta sätt till sin boendeparkering bryter mot kommunens egen antagna strategi att trafiken ska vara rationell och smidig, heter det.

Var ska våra gäster parkera? undrar man. Samt påpekas att personal och besökare i Skofabriken idag parkerar på gatan (i brist på andra platser) och att äldre som besöker Kumlasjöns evenemang behöver komma nära. 

Så ser projektet ut från från sidan.
Besvarar invändningar

Planarkitekt Linnea Hagenbjörk besvarar invändningarna till detaljplan som kommunens samhällsbyggnadsnämnd ska ta ställning till på torsdag.

Att göra infarten till garaget uppifrån Södra Kungsvägen funkar inte, anser hon. Det skulle inkräkta på gång- och cykelvägen och/eller kräva ett parkeringsdäck med en hög mur som skulle förfula omgivningen. Samma sak med en angöring mellan de föreslagna nya husen.

En garageinfart nerifrån med halverad parkering ligger alltså kvar i planen men trafikåtgärderna på Djupadalsgatan dras tillbaka. De ligger nämligen utanför planområdet och var ju bara ett förslag, heter det nu. De ska bara nämnas som exempel på vad som kan göras om framkomligheten på Djupadalsgatan blir sämre.

Det finns p-platser vid badet och några nya kan tillkomma vid förskolan på Vattugatan är andra svar på kritiken från de boende.

"Hotell på Solkusten"

Några skrivelser anser att husen blir alldeles för höga och dominerande i den gröna parkmiljön.

- Det framgår att det är viktigt att den nya byggnaden ska smälta in i den omgivande miljön och inte skymma vattentornet. Den ambitionen tycker jag inte att förslaget uppfyller. Stilen på byggnaderna för snarare tankarna till hotellägenheter på en solkust, skriver en granne.

- Lägre byggnader av typ "Bo Klok"‐karaktär skulle passa in bättre. Tänk om här och ta fram ett annat förslag. Ni måste väl ha fått in fler och andra förslag?

Nej, det finns inga andra förslag. HSB vill förstås räkna hem sin satsning utifrån mark- och byggkostnader. Då får arkitektfirman se till att klämma in så många lägenheter det går - inom befintliga ramar.  (LLz)

Vy som försvinner. - Det tjusiga vattentornet med luft och rymd omkring blir inklämt och en byggnad bland andra, fruktar en granne. Foto: Kumla kommun
Uppfödd Kumlabo på 70 talet
JA, bygg på alla grönytor som finns i blomstrande kommunen Kumla. Fy fan är det minsta man kan säga om detta. Bygg ut Kumla på bredden istället och bygg ihop Kumla med Hallsberg, Åbytorp, Hällabrottet, Sannahed och mot Marieberg. Men sluta ta alla grönytor inne i Kumla.
2017-09-05 6:58
Fredrik Lundblad
Gissningsvis återupptar man diskussion om parkeringsförbud på Djupadalsgatan när de nya hyresgästerna får svårt att ta sig fram till sitt parkeringshus och då blir de i majoritet över oss som nu bor längs Djupadalsgatan. Det är nu flera år sedan kommunen sa att man skulle bygga parkeringsplats i det som kallas Kungsparken, dvs gamla grusgropen där det bara är stor tom yta nu som inte ens klipps.
2017-09-05 9:52
JB
Ser inte heller cykel vägen som går upp mot Gamla vattentornet (Vattugatan) ska den försvinna ?
2017-09-05 13:32
kg
Alla dessa fula nya hus har förstört kumla i något sämre försök att se ut som storstäderna
2017-09-05 16:33
TS
Kumla är redan ihopbyggt med Hällabrottet och Åbytorp...
2017-09-05 19:37
E.l
Det är väl bara bra att vi får nya fina lägenheter just nu i denna stora bostadsbrist. Vi ökar i invånare och mer lär det blir. Det står väl redan ett hus där som ska bytas ut mot detta? Så värst mycket av grönområdet blir det nog inte. Kommer bli otroligt fint läge, roligt! Men nu får nog kommun ta och sätte upp skyltar om parkeringsförbud OCH göra parkeringar. Kanske bra om ni åker förbi djupadalsgatan/Dalagatan samt Gärdesgatan!!! Katastrof! Att bilar får parkera överallt längst dessa gator förstår jag inte. Går inte mötas och livsfarligt för cyklande/gångare då bilar skymmer sikten. Ta en titt där vet jag,innan det händer något!
2017-09-05 20:55
Allmänhetsrepresentant
Det är beklämmande att läsa hur kommunens tjänstemän / kvinnor oemotsagt besvarar synpunkter och förminskar åsikter från berörd allmänhet. Detta ska ju senare ligga till grund för politikerna att ta ställning till i frågan. Det hela känns överkört.
2017-09-05 21:59
Pp
Vad är problemet? Det står ju redan ett hus där som inte är direkt vackert, värre kan det ju inte bli. Parkering finns obegränsat om man orkar gå hundra meter från badhusparkeringen. Släpp det här med dina älskade granar nu Litzen. Vi andra är glada att dom försvann...
2017-09-06 8:15
David Björklund
Sant att det är bostadsbrist men det finns ju ungdomar som har problem att flytta på grund av höga bostadspriser. Vissa hyreslägenheter är för dyra också. Men om det kommer hyreslägenheter med nåt bra pris så är det många som söker just den lägenheten. Jag antyder att Kumla Bostäder bör satsa lite mer på det så att våra ungdomar ska få växa och få en bättre ansvarsfullt liv. Med bättre pris på hyreslägenheter. Men jag tycker att de ska bygga lägenheterna högre så att de får mer våningar när kvarteret Jägaren byggs så att vi minskar bostadsbristen. Men jag tycker också visa lägenhet som byggs ser rätt så fula utt som till exempel kvarteret Hovslagaren. Och jag tackar alla som har läst min åsikt och ha en bra dag.
2017-09-06 9:44
längdfakta
Närmaste vägen mellan de 2 parkeringarna är 240 m. PP. Skriv inte saker som du inte har en aning om. Du hade mer än 100% fel i frågan.
2017-09-06 12:32
Lars Litzén
PP, tack för att du påminner om granarna, du kan alltid sätta dig på en stubbe.
2017-09-06 12:54
Pp
Längdfakta @ Så bra,du får ännu mer motion då! Litzen@ Varsågod,hellre stubbe än ful,risig gran.
2017-09-06 13:48
Mats.C
Litzén....Rolig kommentar/inlägg :D men seriöst....måste vi i Kumla gnälla hela tiden? Jag tror och tycker att det hela kommer bli bra! Det är min åsikt!
2017-09-06 14:22
Lars Litzén
PP: Granarna var fullt friska, hoppas du får kåda i baken. Mats C: Det är inte "gnäll" att reagera inför föreslagna förändringar som berör många, det är en demokratisk rättighet.
2017-09-06 15:01
Fredrik Lundblad
Parkeringsförbud är inte ett sätt att komma förbi brist på parkering. Allt började med att verksamheten drog igång i skofabriken utan att parkeringsfrågan var löst. Nu kommer ytterligare 40 hushåll. Kommunen har redan börjat köpa villorna norrut från vattentornet längs Kungsvägen mot skofabriken, (JB undrade vad som skulle hända med cykelbanan Vattugatan). Det som inte är köpta redan har man förköpsrätt på. När de villorna sedan rivs för att bygga nya hyreshus där som längs Kyrkogatan, så undrar man vart alla de gästerna ska parkera och vilken väg de ska komma in till sina parkeringar om redan nu för farligt svänga in från Kungsvägen. Man gör det lätt för sig genom att hoppas att problemet försvinner av sig självt eller att någon annan ska lösa det. Som ett barn som inte gjort läxan och hoppas att fröken är sjuk... Man kan inte förlita sig på att folk plötsligt ska börja cykla till jobbet, eller att parkera vid badhuset när de upptäcker att det är närmare att parkera längs Hagendalsvägen och därikring och reta upp de som redan nu står där. Vill man förtäta och locka till sig fler medborgare så måste man göra HELA jobbet, inte bara de roliga snabba.
2017-09-07 8:28
Maggan
Det är jättebra att det byggs nytt! Var ska annars folk bo? Bra med höghus som våra små kan bo i.
2017-09-09 13:12
Örjan Frisén
Det är synd att några få otroligt barnsliga inlägg ( typ PP) ska ta död på en i mitt tycke viktig debatt. Sanningen är att kommunen "ersätter" 10 p-platser till Djupadalsparken med nya vid badhuset "ca 100m därifrån". I verkligheten är det 250 m. Detaljplanen som ska vara underlag till beslut för politikerna är förvanskad för att passa bifall och mindre jobb för bl.a. stadsarkitekter. "Ersätter" med redan befintliga p-platser.
2017-09-09 17:42
örjan Frisén
Anonyma Maggan. Vad bra att du är nöjd med höghus till de små .Tyvärr var det inte det artikeln handlade om. Det var tillgängligheten dit. Du kan få problem att parkera när du ska besöka de små i höghuset. Vad tycker du annars om tomtytan i förhållande till storleken på husen ?
2017-09-10 20:03
Anna
2018 valår, bara vi ser till att rösta bort de sittande. Man kör bara över folk, i vissa ärenden skall man krama.
2017-09-10 21:30
Therese
Väldigt synd att förstöra den fina vyn som ju är Kumla igenkänningsmärke och parkeringsplatser är ju redan nu ett problem. Är det dyra lägenheter som saknas i Kumla eller billiga boenden för ungdomar..? Djupadalsparken är ett centrala Kumlas "lunga" och att bygga in den med flera höga hus är vansinne. Tänk om!
2017-09-11 10:38
ABC du väcker mina tankar...
Ska man ta det hela ännu längre och förbi parkeringsplatser och dess brist så är det på gång flera bostäder och många nya som precis har byggts i centrala Kumla och österut. Förskolor? En skola? Eller ska vi ha 27-30 elever i varje klass tex? Det kan ju va bra och bygga sådant också och inte bara västerut. Tror inte alla som bor i centrum har bil för att ta sig och lämna barn på andra sidan staden. Bara en tanke...
2017-09-11 20:25
Pp
Örjan@ Kan du inte gå 250 meter får du väl flytta ut i skogen. Alla gnälliga Kumlabor måste inse att man inte alltid kan parkera 2 meter från stället man ska till. Det gick kanske på 80 talet men Kumla växer.
2017-09-12 14:09
Pp
Örjan @ Jag tror inte brist på parkeringsplatser är ditt stora bekymmer egentligen... Det är nog mer trafik på djupadalsgatan som klämmer din sko....men vad vet jag....
2017-09-12 14:16
Örjan Frisén
PP. Jag har full förståelse för varför du väljer att vara anonym.
2017-09-13 16:12
Jb
Så det kan ändras! När jag för några/många år sedan var på information om badhusbygget, så var Vattugatan ritad som infart till badhuset. Vi var några stycken som anmärkte på att det inte varit bilväg där sen 80 talet. Men det är väl inte så lätt att se från ritbordet! Lyssna nu på vettigt folk och sätt er sedan vid ritbordet!
2017-09-13 17:43
Pp
Örjan@ Jag har full förståelse för varför du är väldigt engagerad i frågan... Många människor är väldigt rädda för förändring i någon form. Men det brukar bli bra i slutändan.
2017-09-14 7:47
Fredrik Lundblad
PP; vi är många som är bekymrade på riktigt, över faktiska och reella frågor. Vi diskuterar fakta och konkreta beslut. Många av oss har redan en dialog direkt med kommunen där vi tar upp mycket mer än vad som framkommer i detta forum.Vi framför inte åsikter utan försöker nyansera den bild man från beslutande håll vill visa upp. Jobbigt nog, utan att sådana som du lägger ord och värderingar i mun på andra och kallar alla för gnälliga kumlingar samt blandar åsikter och spekulationer som inte har med saken att göra. Ganska arrogant och oförskämt faktiskt, men tröttsamt typiskt för anonyma nättroll. Nu har kommunen skickat ut ny möjlighet att inkomma med synpunkter på planen för Rörläggaren, denna gång till alla som bor i området som berörs. Förra utskicket gick bara till husen med tomter i direkt anslutning till det tänkta nybygget, inte alla andra som berörs av trafik- och parkeringsfrågorna i kvarteret och längs Djupadalsgatan.
2017-09-14 14:18
Pp
Fredrik @ Det är väldigt intressant att se hur den geografiska närheten till byggnadsprojektet sammanfaller med det stora engagemanget mot det samma.Lite roligt att se att debatten snedvinklas för att gälla parkeringsplatser när det i själva verket är uppenbart att det i själva verket är något annat som stör.
2017-09-14 15:32
Pp
Alla vet ju att enskilda personer inte kan stoppa ett sådant här bygge och det är bra! Om det gick skulle det aldrig byggas nya hus. Det var samma gnäll innan biblioteket och badhuset byggdes. Nu har vi jättefina och populära badhus och bibliotek i Kumla.
2017-09-14 16:42
örjan Frisén
PP: Man kunde ana det tidigare, men i ditt sista inlägg är det väldigt tydligt att du är emot demokrati.
2017-09-14 20:58
Pp
Örjan@ Ca 20 skrivelser har inkommit mot detta byggprojekt. Vi är väl några fler som bor i Kumla....? Majoritet...
2017-09-15 7:01
Fredrik Lundblad
Tack PP för att du övertygat mig om hur fel jag har i allting.Vilken tur att vi har sådan som du att peka ut riktiningen, en sann ledstjärna i mörkret. Sådana som du har stor inverkan på hur vi andra tänker, verkligen............. Det är väl självklart att vi som bor nära vill visa för projektet vilka delar som kommer att bli problematiska. Parkeringsbekymret har vi haft i flera år nu och det underlättas inte av 40 nya hushåll. De 40 är också bara början på exploateringen av Kungsvägen och har man inte planen klar från början lär det inte bli bättre längre fram i tiden. DÄRFÖR lägger vi fram synpunkter och förslag redan nu. Det är inte att man bygger fler bostäder merparten av oss motsätter oss, det är ju bara bra. Men man måste göra hela jobbet när man planerar, vilket samhällsbyggnadsplanerarna helt sonika hoppat över för att det är för krångligt. I framtiden kanske vi lever i ett bilfritt samhälle, men inte de närmsta 10 åren. Tomten för nybygget är väl kanske helt OK för att bo på, men tillgängligheten är bland det sämsta i hela Kumla då man inte får svänga in från Kungsvägen utan måste nyttja redan befintlig men underdimensionerad infrastruktur.
2017-09-15 9:14
KK
Vilken konstig debatt! Jämföra hyreshus och offentliga byggnader. PP: du tänker väldigt ostrukturerat.
2017-09-15 10:45
Irene
Att riva fler hus inom stadskärnan i Kumla är något vi borde lärt oss om. Se på Askersund, Nora m.m Höghus finns det plats för runt hela Kumla.
2019-02-06 6:57
Uppfödd Kumlabo på 70 talet
JA, bygg på alla grönytor som finns i blomstrande kommunen Kumla. Fy fan är det minsta man kan säga om detta. Bygg ut Kumla på bredden istället och bygg ihop Kumla med Hallsberg, Åbytorp, Hällabrottet, Sannahed och mot Marieberg. Men sluta ta alla grönytor inne i Kumla.
2017-09-05 6:58
Fredrik Lundblad
Gissningsvis återupptar man diskussion om parkeringsförbud på Djupadalsgatan när de nya hyresgästerna får svårt att ta sig fram till sitt parkeringshus och då blir de i majoritet över oss som nu bor längs Djupadalsgatan. Det är nu flera år sedan kommunen sa att man skulle bygga parkeringsplats i det som kallas Kungsparken, dvs gamla grusgropen där det bara är stor tom yta nu som inte ens klipps.
2017-09-05 9:52
JB
Ser inte heller cykel vägen som går upp mot Gamla vattentornet (Vattugatan) ska den försvinna ?
2017-09-05 13:32
kg
Alla dessa fula nya hus har förstört kumla i något sämre försök att se ut som storstäderna
2017-09-05 16:33
TS
Kumla är redan ihopbyggt med Hällabrottet och Åbytorp...
2017-09-05 19:37
E.l
Det är väl bara bra att vi får nya fina lägenheter just nu i denna stora bostadsbrist. Vi ökar i invånare och mer lär det blir. Det står väl redan ett hus där som ska bytas ut mot detta? Så värst mycket av grönområdet blir det nog inte. Kommer bli otroligt fint läge, roligt! Men nu får nog kommun ta och sätte upp skyltar om parkeringsförbud OCH göra parkeringar. Kanske bra om ni åker förbi djupadalsgatan/Dalagatan samt Gärdesgatan!!! Katastrof! Att bilar får parkera överallt längst dessa gator förstår jag inte. Går inte mötas och livsfarligt för cyklande/gångare då bilar skymmer sikten. Ta en titt där vet jag,innan det händer något!
2017-09-05 20:55
Allmänhetsrepresentant
Det är beklämmande att läsa hur kommunens tjänstemän / kvinnor oemotsagt besvarar synpunkter och förminskar åsikter från berörd allmänhet. Detta ska ju senare ligga till grund för politikerna att ta ställning till i frågan. Det hela känns överkört.
2017-09-05 21:59
Pp
Vad är problemet? Det står ju redan ett hus där som inte är direkt vackert, värre kan det ju inte bli. Parkering finns obegränsat om man orkar gå hundra meter från badhusparkeringen. Släpp det här med dina älskade granar nu Litzen. Vi andra är glada att dom försvann...
2017-09-06 8:15
David Björklund
Sant att det är bostadsbrist men det finns ju ungdomar som har problem att flytta på grund av höga bostadspriser. Vissa hyreslägenheter är för dyra också. Men om det kommer hyreslägenheter med nåt bra pris så är det många som söker just den lägenheten. Jag antyder att Kumla Bostäder bör satsa lite mer på det så att våra ungdomar ska få växa och få en bättre ansvarsfullt liv. Med bättre pris på hyreslägenheter. Men jag tycker att de ska bygga lägenheterna högre så att de får mer våningar när kvarteret Jägaren byggs så att vi minskar bostadsbristen. Men jag tycker också visa lägenhet som byggs ser rätt så fula utt som till exempel kvarteret Hovslagaren. Och jag tackar alla som har läst min åsikt och ha en bra dag.
2017-09-06 9:44
längdfakta
Närmaste vägen mellan de 2 parkeringarna är 240 m. PP. Skriv inte saker som du inte har en aning om. Du hade mer än 100% fel i frågan.
2017-09-06 12:32
Lars Litzén
PP, tack för att du påminner om granarna, du kan alltid sätta dig på en stubbe.
2017-09-06 12:54
Pp
Längdfakta @ Så bra,du får ännu mer motion då! Litzen@ Varsågod,hellre stubbe än ful,risig gran.
2017-09-06 13:48
Mats.C
Litzén....Rolig kommentar/inlägg :D men seriöst....måste vi i Kumla gnälla hela tiden? Jag tror och tycker att det hela kommer bli bra! Det är min åsikt!
2017-09-06 14:22
Lars Litzén
PP: Granarna var fullt friska, hoppas du får kåda i baken. Mats C: Det är inte "gnäll" att reagera inför föreslagna förändringar som berör många, det är en demokratisk rättighet.
2017-09-06 15:01
Fredrik Lundblad
Parkeringsförbud är inte ett sätt att komma förbi brist på parkering. Allt började med att verksamheten drog igång i skofabriken utan att parkeringsfrågan var löst. Nu kommer ytterligare 40 hushåll. Kommunen har redan börjat köpa villorna norrut från vattentornet längs Kungsvägen mot skofabriken, (JB undrade vad som skulle hända med cykelbanan Vattugatan). Det som inte är köpta redan har man förköpsrätt på. När de villorna sedan rivs för att bygga nya hyreshus där som längs Kyrkogatan, så undrar man vart alla de gästerna ska parkera och vilken väg de ska komma in till sina parkeringar om redan nu för farligt svänga in från Kungsvägen. Man gör det lätt för sig genom att hoppas att problemet försvinner av sig självt eller att någon annan ska lösa det. Som ett barn som inte gjort läxan och hoppas att fröken är sjuk... Man kan inte förlita sig på att folk plötsligt ska börja cykla till jobbet, eller att parkera vid badhuset när de upptäcker att det är närmare att parkera längs Hagendalsvägen och därikring och reta upp de som redan nu står där. Vill man förtäta och locka till sig fler medborgare så måste man göra HELA jobbet, inte bara de roliga snabba.
2017-09-07 8:28
Maggan
Det är jättebra att det byggs nytt! Var ska annars folk bo? Bra med höghus som våra små kan bo i.
2017-09-09 13:12
Örjan Frisén
Det är synd att några få otroligt barnsliga inlägg ( typ PP) ska ta död på en i mitt tycke viktig debatt. Sanningen är att kommunen "ersätter" 10 p-platser till Djupadalsparken med nya vid badhuset "ca 100m därifrån". I verkligheten är det 250 m. Detaljplanen som ska vara underlag till beslut för politikerna är förvanskad för att passa bifall och mindre jobb för bl.a. stadsarkitekter. "Ersätter" med redan befintliga p-platser.
2017-09-09 17:42
örjan Frisén
Anonyma Maggan. Vad bra att du är nöjd med höghus till de små .Tyvärr var det inte det artikeln handlade om. Det var tillgängligheten dit. Du kan få problem att parkera när du ska besöka de små i höghuset. Vad tycker du annars om tomtytan i förhållande till storleken på husen ?
2017-09-10 20:03
Anna
2018 valår, bara vi ser till att rösta bort de sittande. Man kör bara över folk, i vissa ärenden skall man krama.
2017-09-10 21:30
Therese
Väldigt synd att förstöra den fina vyn som ju är Kumla igenkänningsmärke och parkeringsplatser är ju redan nu ett problem. Är det dyra lägenheter som saknas i Kumla eller billiga boenden för ungdomar..? Djupadalsparken är ett centrala Kumlas "lunga" och att bygga in den med flera höga hus är vansinne. Tänk om!
2017-09-11 10:38
ABC du väcker mina tankar...
Ska man ta det hela ännu längre och förbi parkeringsplatser och dess brist så är det på gång flera bostäder och många nya som precis har byggts i centrala Kumla och österut. Förskolor? En skola? Eller ska vi ha 27-30 elever i varje klass tex? Det kan ju va bra och bygga sådant också och inte bara västerut. Tror inte alla som bor i centrum har bil för att ta sig och lämna barn på andra sidan staden. Bara en tanke...
2017-09-11 20:25
Pp
Örjan@ Kan du inte gå 250 meter får du väl flytta ut i skogen. Alla gnälliga Kumlabor måste inse att man inte alltid kan parkera 2 meter från stället man ska till. Det gick kanske på 80 talet men Kumla växer.
2017-09-12 14:09
Pp
Örjan @ Jag tror inte brist på parkeringsplatser är ditt stora bekymmer egentligen... Det är nog mer trafik på djupadalsgatan som klämmer din sko....men vad vet jag....
2017-09-12 14:16
Örjan Frisén
PP. Jag har full förståelse för varför du väljer att vara anonym.
2017-09-13 16:12
Jb
Så det kan ändras! När jag för några/många år sedan var på information om badhusbygget, så var Vattugatan ritad som infart till badhuset. Vi var några stycken som anmärkte på att det inte varit bilväg där sen 80 talet. Men det är väl inte så lätt att se från ritbordet! Lyssna nu på vettigt folk och sätt er sedan vid ritbordet!
2017-09-13 17:43
Pp
Örjan@ Jag har full förståelse för varför du är väldigt engagerad i frågan... Många människor är väldigt rädda för förändring i någon form. Men det brukar bli bra i slutändan.
2017-09-14 7:47
Fredrik Lundblad
PP; vi är många som är bekymrade på riktigt, över faktiska och reella frågor. Vi diskuterar fakta och konkreta beslut. Många av oss har redan en dialog direkt med kommunen där vi tar upp mycket mer än vad som framkommer i detta forum.Vi framför inte åsikter utan försöker nyansera den bild man från beslutande håll vill visa upp. Jobbigt nog, utan att sådana som du lägger ord och värderingar i mun på andra och kallar alla för gnälliga kumlingar samt blandar åsikter och spekulationer som inte har med saken att göra. Ganska arrogant och oförskämt faktiskt, men tröttsamt typiskt för anonyma nättroll. Nu har kommunen skickat ut ny möjlighet att inkomma med synpunkter på planen för Rörläggaren, denna gång till alla som bor i området som berörs. Förra utskicket gick bara till husen med tomter i direkt anslutning till det tänkta nybygget, inte alla andra som berörs av trafik- och parkeringsfrågorna i kvarteret och längs Djupadalsgatan.
2017-09-14 14:18
Pp
Fredrik @ Det är väldigt intressant att se hur den geografiska närheten till byggnadsprojektet sammanfaller med det stora engagemanget mot det samma.Lite roligt att se att debatten snedvinklas för att gälla parkeringsplatser när det i själva verket är uppenbart att det i själva verket är något annat som stör.
2017-09-14 15:32
Pp
Alla vet ju att enskilda personer inte kan stoppa ett sådant här bygge och det är bra! Om det gick skulle det aldrig byggas nya hus. Det var samma gnäll innan biblioteket och badhuset byggdes. Nu har vi jättefina och populära badhus och bibliotek i Kumla.
2017-09-14 16:42
örjan Frisén
PP: Man kunde ana det tidigare, men i ditt sista inlägg är det väldigt tydligt att du är emot demokrati.
2017-09-14 20:58
Pp
Örjan@ Ca 20 skrivelser har inkommit mot detta byggprojekt. Vi är väl några fler som bor i Kumla....? Majoritet...
2017-09-15 7:01
Fredrik Lundblad
Tack PP för att du övertygat mig om hur fel jag har i allting.Vilken tur att vi har sådan som du att peka ut riktiningen, en sann ledstjärna i mörkret. Sådana som du har stor inverkan på hur vi andra tänker, verkligen............. Det är väl självklart att vi som bor nära vill visa för projektet vilka delar som kommer att bli problematiska. Parkeringsbekymret har vi haft i flera år nu och det underlättas inte av 40 nya hushåll. De 40 är också bara början på exploateringen av Kungsvägen och har man inte planen klar från början lär det inte bli bättre längre fram i tiden. DÄRFÖR lägger vi fram synpunkter och förslag redan nu. Det är inte att man bygger fler bostäder merparten av oss motsätter oss, det är ju bara bra. Men man måste göra hela jobbet när man planerar, vilket samhällsbyggnadsplanerarna helt sonika hoppat över för att det är för krångligt. I framtiden kanske vi lever i ett bilfritt samhälle, men inte de närmsta 10 åren. Tomten för nybygget är väl kanske helt OK för att bo på, men tillgängligheten är bland det sämsta i hela Kumla då man inte får svänga in från Kungsvägen utan måste nyttja redan befintlig men underdimensionerad infrastruktur.
2017-09-15 9:14
KK
Vilken konstig debatt! Jämföra hyreshus och offentliga byggnader. PP: du tänker väldigt ostrukturerat.
2017-09-15 10:45
Irene
Att riva fler hus inom stadskärnan i Kumla är något vi borde lärt oss om. Se på Askersund, Nora m.m Höghus finns det plats för runt hela Kumla.
2019-02-06 6:57
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Husplaner vid Södra Kungsvägen-Hagendalsvägen väcker främst kritik för infarten från baksidan. Illustration: Hållén arkitekter
Flickor 09/10 på plats för träning. Snart hoppas Kumla HF att ha ett damlag, första gången på länge i så fall. Foto: Anders Björk
Lekebergs revysällskap gör en tidsresa i rekordårens gamla slagdängor och episoder. Morgan Deile, Sara Örtgård, Gunilla Pihlblad, och Ingemar Bengtsson är kärnan i gruppen. Foto: Revysällskapet
Ett riktigt skumbad av vågor har bildats vid torgets fontän efter att olämpligt innehåll har sprutats i. Foto: Anders Björk
Publicerad: 2017-09-05 0:10
Senaste nyheterna
Speedway: Nära poäng i Målilla
(2019-08-22)
HANDBOLL: Kumla HF firar 50 år
1
(2019-08-22)
Vill öppna förlossningsklinik igen
(2019-08-22)
Veckans bild: Tallängen 1967
(2019-08-22)
Fiskades sarv i Sjöparken
(2019-08-21)
60-talsrevyn på turné
(2019-08-21)
Anders Björk: Smederna i kvarten
2
(2019-08-21)
Speedway: PJ förlänger i ledarroll
(2019-08-21)
Speedway: Vinst i avbruten match
4
(2019-08-20)
Kumlafilmare med Sverigepremiär
(2019-08-20)
Domstol godkänner höghusen
10
(2019-08-20)
Fullspäckat kulturprogram i höst
(2019-08-19)
Nytt gym slår upp portarna
(2019-08-19)
Hallå där - Om fontänsabotaget
2
(2019-08-19)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
13
(2019-08-19)
Speedway: Laget mot Masarna
(2019-08-18)
Skumbad i fontän vid torget
5
(2019-08-18)
Ryckte ut till Köpmangatan
(2019-08-18)
Fotboll: Tungt för YIK, uppåt för IFK
(2019-08-17)
SKPF:s pensionärer på resa
1
(2019-08-16)
INSÄNT: Om besparingar inom välfärd
2
(2019-08-16)
Fältare röstades kvar vid möte
6
(2019-08-15)
Veckans bild - Nybyggt Folkets Hus
(2019-08-15)
Inbrott vid Malmens förskola
2
(2019-08-15)
Barbados underhöll (TV)
9
(2019-08-14)
Anders Björk: Tveksamt om Indianerna går längre än kvartsfinal
2
(2019-08-14)
Hardemo firar på söndag
(2019-08-14)
Insänt om trafiken
(2019-08-13)
Insänt om tiggare
3
(2019-08-13)
Speedway: Ny storförlust borta
(2019-08-13)
Följ Indianerna här LIVE!
(2019-08-13)
Radio 94,3 med frestelser
(2019-08-12)
Zumba i regnet (TV)
(2019-08-12)
Ingen Metro att fylla på
(2019-08-12)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
8
(2019-08-12)
Larm om explosionsrisk avvärjt
(2019-08-12)
Speedway: Laget mot Lejonen
(2019-08-11)
Sex års fängelse för barnvåldtäkt
1
(2019-08-11)
Sparförslag att rösta om på torsdag
9
(2019-08-11)
Åbytorpare har årlig träff
(2019-08-11)
Fotboll: IFK rycker i toppen
(2019-08-10)
Fotboll: Yxhult visar form
(2019-08-10)
Bestulen på toapapper
3
(2019-08-09)
Åska stoppade inte Alfons
(2019-08-08)
Veckans bild: Rivning Skolvägen
2
(2019-08-08)
Olycka i hopptorn, person till sjukhus
1
(2019-08-07)
Sabotage vid minigolfen
(2019-08-07)
Klottrat kors på kyrkogård
(2019-08-07)
Fotboll: IFK Kumla slog jumbon
(2019-08-07)
Alfons Åberg kommer!
(2019-08-07)
Speedway: Indianerna vann 46-44
2
(2019-08-06)
“Fältare” kan försvinna från Kumla
23
(2019-08-06)
Oreda vid miljöstation
5
(2019-08-06)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
25
(2019-08-05)
Fotboll: Yxhult vann i omstart
1
(2019-08-04)
Speedway: Laget mot Västervik
(2019-08-04)
GOLF: Matilda vann säkert
(2019-08-04)
Traktorälskarna samlades
(2019-08-04)
Alf Anneborg: Gubbar på ny historieresa
1
(2019-08-02)
Anders Björk: Slaget vid Poltava
1
(2019-08-01)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.