04 April 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Hoppas på pausad omorganisation

När man kallade till stormöte i februari kom ett femtiotal ur hemtjänstens personal för att diskutera omorganisationen. Foto: Sandra WallinNär man kallade till stormöte i februari kom ett femtiotal ur hemtjänstens personal för att diskutera omorganisationen. Foto: Sandra Wallin

Hemtjänsten i Kumla ska fortfarande genomgå en omorganisation. Nu finns en aktivitetsplan som ska följas inför omorganisationens startdatum 27 april, men skyddsombud och personal är fortfarande djupt oroade. Under förra veckan träffade man politiker i oppositionen för att framföra sina farhågor.

Sydnärkenytt får under fredagen 6 mars besök av tre skyddsombud från hemtjänsten: Anne Christine Stenbäck, Katrin Norgren och Pierre Blanksvärd. De är alla ängsliga inför omorganisationen och högst missnöjda med den respons de fått från styrande håll.

Kritik hjälpte inte

Ett stormöte arrangerades den 4 februari där ett femtiotal ur personalstyrkan luftade sitt missnöje med omorganisationen för socialchef, politiker och facket. Trots den massiva kritik som där framfördes har inget hänt. Omorganisationen ska fortfarande genomföras.

– Vi har inte fått någons respons alls för de farhågor som framkom under mötet, säger Pierre och skakar på huvudet.

"Ställ rätt frågor"

Skyddsombuden står fast vid att de inte fått tillräcklig information under de möten som arrangerades inför omorganisationen, även om man från styrande håll påstår tvärtom: att skyddsombuden varit involverade.

– Vi har frågat och frågat om omorganisationen på dessa möten men hela tiden blivit informerade om att vi inte ska oroa oss eller att det inte kommer bli så stora förändringar, menar Katrin.

– När omorganisationen sedan blir klar och vi ifrågasätter hur den ska gå till på blir vi tillsagda att ”det skulle du ha frågat om” eller ”du har inte ställt rätt frågor.” Hur ska man kunna veta vilka dom rätta frågorna är då?

Gråtande kollegor

De alla tre vittnar om en stor oro bland personalen och om arbetskamrater som bryter ihop; hur deras kollegor sitter och gråter på jobbet eller mår så dåligt att de sjukskriver sig.

- Samtidigt säger Ulrika (Winnerfjord, verksamhetschef för hemtjänsten) att 80 procent av personalen känner sig nöjda med omorganisationen. Var hon fått dom siffrorna ifrån vet vi inte. Det har inte gått ut någon enkät eller liknande, säger Anne Christine och Pierre visar en protestlista som under första dagen den cirkulerade bland personalen samlade ihop över 30 underskrifter.

Visst finns det dem som känner sig nöjda, menar skyddsombuden, men merparten av personalstyrkan är det inte.

– Jag vill förtydliga att vi inte är emot en omorganisation i sig, det förstår ju vi också att så måste man göra ibland. Men däremot är vi emot själva genomförandet. Det här med att man splittrar och flyttar om de olika grupperna så pass mycket, och att vissa grupper kommer att få färdas långa sträckor, från en sida av stan till den andra, informerar Katrin.

– Det finns ju inte tillräckligt med elcyklar som det är nu och personal har fått cykla långa sträckor på vanlig cykel eller fått ta en bil. Å ena sidan säger dom att man gör omorganisationen för att bli mer miljövänlig, och andra sidan säger dom att vi ska ta bilarna när elcyklarna inte räcker till. Det går inte ihop, inflikar Pierre.

Anne Christine i sin tur berättar att hon häromdagen var halvvägs till Åbytorp, i hård motvind,  på elcykel när batteriet plötslig dog.

– Då fick jag trampa som vanligt och det går ju, men det blir väldigt tungt. Dom menar att vi ska hinna springa in och ladda batterier eller hämta nya på raster, men vi har ju inte ens tid till att gå på toa eller äta ibland.

Tänker på brukarna

Oroliga är man så klart även för sina brukare. Brukara har själva höjt sina röster i protester, bland annat via insändare och anhöriga, men även direkt till personalen.

– För många är den enda tryggheten de har att veta vem som kommer och hjälper dom om dagarna. Det är redan jobbigt som det är med det sex-veckors schema vi går på nu, där allt kan ändras i en handvändning, hur ska det då gå när det kommer helt ny personal till dom? undrar Pierre.

Någon vidare respons från styrande politiker och socialchef anser man sig inte ha fått. Man har även upplevt att cheferna ska ha agerat på ett defensivt sätt och inte velat ta till sig den framförda kritiken.

Vissa i personalen upplever istället att de utsätts för särskiljande behandling efter att ha vädrat sina farhågor i media. Att man ses som besvärlig och svår att ha att göra med efter att man öppet kritiserat omorganisationen.

– Det är så mycket som inte stämmer, konstaterar skyddsombuden.

Träffade oppositionen

Efter att inte ha fått någon respons från de styrande valde man att kontakta politiker från oppositionen i ett möte. Torsdagen 5 mars träffade skyddsombuden då Jan Engman (C), andre vice ordförande i socialnämnden, och Christian Liljenhed (L), ledamot i socialnämnden. Där upplevde skyddsombuden att man blev lyssnad på.

– Dom var intresserade av vad vi hade att berätta och verkade bekymrade, säger Anne Christine.

Jan Engman kommenterar mötet i ett pressmeddelande:

– Det är för mycket som divergerar mellan mediabilden, förvaltningsledningen och den politiska ledningen. Vi kommer att föreslå att pausa organisationsförändringen.

Ett möte med Annica Sjöquist, ordförande i socialnämnden, är inbokat denna vecka för att vidare förklara varför omorganisationen bör pausas.

– I det läge vi är nu, där vi får så olika information från personal, tjänstepersoner och majoritetspolitiker är det viktigt att pausa processen med organisationsförändringen. Det måste vara bättre att nu, i lugn och ro, genomföra risk- och konsekvensanalysen och sedan gå vidare i processen, kommenterar Christian Liljenhed. 

Hoppas på bättring

Från skyddsombudens sida hoppas man försiktigt på ett positivt utslag.

– Vi måste göra om och göra rätt, det här kommer inte gå annars. När lediga jobb utlystes inom vården i Hallsberg nyligen var det 15 stycken i vår personal som sökte till en och samma tjänst. Ingen kommer vilja jobba kvar om det fortsätter så här, slår skyddsombuden fast.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-09 14:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.