19 Februari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Bilfakta om kumlingar och landet i stort

Vid utgången av 2018 fanns det 71 laddbara personbilar i trafik i Kumla, det motsvarar 0,6 procent av Kumlas personbilsflotta. Det är en ökning med 20 bilar sedan förra året. Högst andel laddbara personbilar i trafik har Solna med 8,9 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Av samtliga bilar i Kumla kunde 5,9 procent drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas. Det är en ökning från 1,4 procent 2008. Samtidigt har andelen bilar som körs på bensin minskat från 91,5 till 58,9 procent.

Över 11 000 bilar i Kumla

– Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med 53 procent jämfört med föregående årsskifte, men står för endast 1,4 procent av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys i ett pressutskick.

Några fakta om bilparken i Kumla vid utgången av 2018:

- Andelen bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 58,9 procent
- Andelen bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 34,0 procent
- Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 4,6 procent
- Andelen bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 0,6 procent
- Andelen laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) uppgick till 0,6 procent
- Andelen övriga bilar (främst elhybrider) uppgick till 1,2 procent
- Totalt fanns det 11 605 bilar i Kumla, en ökning med 130 bilar (1,1 procent) sedan 2017 och en ökning med 1 665 bilar (16,8 procent) sedan 2008

Elhybrider ökar ordentligt

Sett till hela landet dominerar fortsatt bensindrivna bilar, 57 procent, men andelen har minskat jämfört med föregående år. Även etanolbilarna har minskat i antal, och kommer fortsätta minska eftersom ingen biltillverkare längre säljer nya etanolbilar i Sverige.

Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider med 26 procent och dieselbilar med 4 procent. Elhybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd medan elbilar och laddhybrider kan laddas med el utifrån.

– Målsättningen i det klimatpolitiska ramverket är att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till till 2030. Ännu är det för tidigt att säga något om de långsiktiga effekterna av bonus-malus systemet som infördes förra året, men ökningen av antalet laddbara bilar pekar på steg i rätt riktning, säger Anette Myhr.

Vid årsskiftet fanns det 4 870 783 personbilar i trafik i landet vilket motsvarar 477 bilar per 1 000 invånare. Det är en minskning från 480 bilar per 1 000 invånare 2017. I Kumla var biltätheten 536 bilar per 1 000 invånare, en ökning från 534 bilar per 1 000 invånare året innan.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-02-26 11:49
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.