27 Januari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kostpolitiskt program saknas inom Kumla

En viktig förutsättning för en god hälsa är bra matvanor. Därför är det viktigt att maten håller en bra kvalitet i såväl hemmet som vid måltider inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. 

Följande text är en motion från Liberalerna, Kumla.

"För många äldre är måltiderna dagens höjdpunkter. Att den är både näringsrik, god, och serveras i en trevlig miljö ger inte bara en mätt mage utan är också centralt för den enskildes hälsa och välmående.

Goda och bra måltider bidrar till matglädje och en trivsam stämning även i skolan. Dessutom kan skollunchen användas som ett pedagogiskt verktyg. En bra skollunch ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet.

Sett ur ett längre perspektiv kan bra måltider bidra till att grundlägga hälsosamma och miljövänliga matvanor samt ett positivt förhållningssätt till mat. En satsning på bra mat i skolan är därför en satsning på hela verksamheten.

Vi i Liberalerna vill att Kumla kommuns kostverksamhet styrs av ett kostpolitiskt program. Det är ett politiskt förankrat program som skulle kunna skapa en enhetlig syn när det gäller mat inom förskola, skola och äldreomsorg.

Det bör innehålla politiska mål och ska fungera som ett kvalitetsverktyg. Ett kostpolitiskt program skulle bland annat klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor. Det skulle förtydliga vilka krav och förväntningar som kan ställas både på maten och servicen som kostverksamheten levererar.

Det skulle också utgöra ett stöd i arbetet med likvärdiga måltider vad gäller innehåll och omfattning. I Kumlas offentliga kök lagas idag tusentals portioner mat varje dag som serveras både unga och gamla.

Kostorganisationen tillhör idag samhällsbyggnadsnämnden och tekniska förvaltningen och både förskola, skola och äldreomsorg köper sin mat och medföljande service därifrån. Det är således tre olika nämnder som berörs av kostorganisationen, nämnden för livslångt lärande, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Framtagandet av ett sådant kostpolitiskt program bör således ske förvaltningsövergripande, men huvudansvaret vilar på samhällsbyggnadsnämnden"

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna Kumla att:

-  kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar ta fram ett förslag till kostpolitiskt program för Kumla kommun

Magnus Ivarsson ledamot i kommunfullmäktige

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2016-05-13 12:20
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.