18 Februari 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Häftig debatt i Stadshusets korridorer

Ilskna lantbrukare tog sig till Stadshuset under tisdagen för att protestera mot det förslag till översiktsplan som Kumla kommun gjort om att bygga stort industri- och logistikområde på deras bördiga jordbruksmark. De kände sig överkörda och krävde svar.

Bakgrunden till de heta känslorna som kommunivånarna tog med sig in till Stadshusets korridorer är alltså det förslag till översiktsplan som Kumla kommun presenterat om att bygga ett stort industriområde på de boendes åkermarker i området Norra Via.

"Ni hotar våra hem"

Lantbrukarna var ilskna av flera anledningar. Varför vill kommunen bygga just här där jordbruksmarken är så bra? Varför har man inte fått bättre information? Varför har det inte svarats på mail? Och fler saker därtill.

Men vi tar det från början.

Klockan var några minuter efter 10 på förmiddagen när de stegade in på Stadshuset. Där väntade flera av kommunens tyngsta representanter och hälsade på alla med glatt humör, men humöret hos besökarna var inte direkt lustfyllt.

- Ni som är ansvariga bör vara medvetna om vilket ansvar ni har här. Det handlar om människors hälsa, identitet och framtid. Ni hotar våra hem, ni hotar vår bygd och ni hotar vår planets överlevnad, förklarade en av gästerna.

Därefter lämnades en protestlista över där boende som bor i området, och övriga som berörs, skrivits under. Ytan det handlar om för ursprungsförslaget ska vara i en storlek av närmare 600 fotbollsplaner.

Ville ha bevis och kvitto

Enligt lantbrukarna har kontakt med kommunrepresentanter sökts i frågan, bland annat genom mailkorrespondens, utan att nån gång få svar tillbaka.

- Så nu vill vi ha det stämplat och med ett kvitto så vi har bevis på att ni har tagit emot det, förklarades, samtidigt som protestlista och info överlämnades.

Därefter blev det en liten promenad från foajen till Stadshusets korridorer en trappa upp där kvitto skulle mottas. Diskussionen fortsatte i korridoren.

- Många människor har hamnat i chock när vi gått runt och knackat dörr för de har inte blivit informerade alls om det här och tror inte att det gäller dem. Vi har verkligen fått lugna ner dem, sade en annan av de berörda.

Försökte skapa lugn bland känslor

Enligt lanbrukarna på plats är området som ingår i översiktsplanen för industri och speditionsområde ett av länets bästa jordbruksområden med otroligt bördig mark. Långt över genomsnittet såväl i länet, landet som internationellt.

- Vi ska öka livsmedelsproduktionen i landet bestämde riksdagen förra året, men hur ska det gå till om vi bygger industrier på de bästa jordarna vi har?

Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande och Christina Gustavsson, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen, var de två från kommunen som, till största delen, svarade på besökarnas frågor.

- Det är vi som gjort underlaget till det här och tagit fram det. Men vi måste komma ihåg att det ännu bara är i samrådsskedde. Vi skickade just ut den här planen för att få in synpunkter, det är inte så att det är bestämt nånting ännu utan när alla har tyckt till, däribland ni, kommer vi att bearbeta det här förslaget och eventuellt titta på ett nytt förslag med justeringar efter de synpunkter som kommit in, förklarade Christina Gustavsson.

Information inte nått ut bra

Lanbrukarna lyssnade, men ansåg sig inte blivit nog informerade.

- Det vi kan konstatera är att man inte har följt Jordbruksverkets riktlinjer hur man ska föra en dialog i det här samrådsskendeet. Där står att man ska kontakta jordägare, näringsidkare och arrendatorer i området och det har inte gjorts överhuvudtaget under samrådstiden.

- När kommunen gör en översiktsplan försöker vi nå ut till alla kommuninvånare och då gör vi så att vi annonserar om det, vi skickar inte ut ett brev till varje person, svarade Christina.

Detta var dock inte alls lyckat tyckte lantbrukarna. Det som stått i kommuntidningen "Kumlan" hade nästan alla missat, likaså en annons som varit hos Nerikes Allehanda (som ska ha legat inne i en plustartikel).

- Är det inte bättre att ni i första hand satsar på att informera dem som bor där och kan förlora sina inkomster och marker, det är drygt 50 gårdar det handlar om och inte hela Kumlas befolkning. Man kunde ansträngt sig lite, ansågs.

Ett växande dilemma

Översiktsplanen går inte i hand med den påskrift som kommunen ska ha gjort 6 mars för en "Regional översiktsplan" där det står att jordbruksmarken ska öka och värnas. 

Samtidigt har kommunen ett dilemma då de är skyldiga att ha en översiktsplan och vill vara en växande kommun och får in förfrågningar från intresserade företag som vill bygga nytt i Kumla. Helst vill man kunna erbjuda dem bra mark med och översiktsplanen som gäller mark mellan järnvägen och E20 är tydligen en attraktiv sådan, inte bara ur jordbrukssynvinkel.

- Vem har sagt att kommunen måste växa? Är det inte bättre att ta hand om oss som redan bor här och vårda oss, frågasatte en kvinna på plats.

Katarina Hansson svarade på detta.

- Att växa handlar om att vi ska bli fler som är med och bidrar till välfärden. Under flera år tillbaka fick vi sänkta bidrag från staten. Hade vi inte varit fler medborgare och växt under den perioden hade vi varit tvingade att skära ner i förskola, skola, vård och omsorg. Det är det perspektivet vi har, att man behöver vara fler som är med och delar. 

"Vi ses på barrikaderna"

Katarina svarade även på den underskrift som gjorts för regional översiktsplan.

- Där står även att vi är ett logistikcentrum och att vi behöver möjliggöra fler etableringsplatser för olika logistkföretag. Det är en utmaning!

- Nu har ni tydligt och klart visat att det här är en väg ni inte ser som möjlig, fortsatte Katarina och lovade på stående fot att, även om det kommer byggas, blir inte området i närheten så stort som den första översiktsplanen föreslog.

Besökarna tyckte inte att kommunen hade någon koll på hur viktig marken, som föreslagits för industrimområde, var för jordbruk och förstod inte varför man inte kunnat lägga översiktsplanen vid nåt annat område än just där.

Diskussionen i korridoren fortsatte. Även om det lovades minskad yta att bygga på var lanbrukarna inte nöjda "Vi vill inte att ni bygger där alls".

Katarina Hansson avslutade med att säga att slutligt beslut tas våren 2019 och att man lär träffas och ses igen innan dess. "Vi ses på barrikaderna", svarade då en kvinna.

Helena
Typiskt Kumla kommun
2018-06-19 16:26
Mor
Sen sitter Katarina på radion och talar om att kommunen har rätt att tvångsköpa om inte ägarna vill sälja
2018-06-19 17:24
Kajje
Typiskt en kommun som styrs av sossarna. Storebror bestämmer och folket har inget att säga till om. Men glöm inte bort att det är val i höst. Det kanske är dags att tänka både en och två gånger innan man går och lägger sin röst....
2018-06-19 18:39
Li
Så det Katarina säger är att vi behöver bli fler som är med att bidra till välfärden och därför måste Kumla växa. Men om vi blir fler så behövs väl mer välfärd? Klarar inte kommunen det nu så förstår jag inte hur de ska klara det sen heller......
2018-06-19 18:48
Jonas
Stackars lantbrukare, en del av dem har säkert haft marken i flera generationer.
2018-06-19 19:08
Hoppfull
Sossarnas dryga 80-åriga maktinnehav i Kumla har sedan några år visat upp exempel på vad man skulle kunna kalla maktmissbruk. Eftersom man vet bäst och genomgående får igenom det man tycker så behöver man inte prata med planberörda fastighetsägare. Skulle det bli problem så tar man till tvångsåtgärder för att få igenom det man vill. Hoppas medborgarnas makt kan få stopp på maktmissbruk och översitteri vid höstens val.
2018-06-19 19:15
Jonas..
Jag förstår inte riktigt..är det bättre välfärd i stora städer?
2018-06-19 23:59
Anna
Man undrar vad sossarna vill? Skövla jordbruksmark till fördel för industri
2018-06-20 7:10
Stefan
Se nu till att rösta bort Katarina Hansson i höst annars får vi aldrig någon ordning på Kumla. Det har varit för rött för länge här nu.
2018-06-20 8:25
Moderaterna
Ni som skriver här tycks fullständigt ha glömt en sak. I Kumla styr Socialdemokraterna TILLSAMMANS med Moderaterna. Varför gnäller ingen på dom?.
2018-06-20 9:16
Marie
Det är väl jättebra att det skapas jobbtillfällen och Kumlas industri byggs ut? Det alla här verkar missa är ju att bönderna faktiskt får betalt?? Vad gnäller ni alla om?
2018-06-20 9:27
It's all about the money
Marie: Skulle du vara nöjd om du tvingades sälja ditt barn t.ex? Varför inte - du får ju faktiskt betalt? Vad gnäller du för? "Det behövdes i industrin". Allt går inte att ersätta med pengar!
2018-06-20 11:52
Anna
Marie Ja vist får de betalt , men de blir arbetslösa.
2018-06-20 12:16
David Björklund
Jag kan inte se om bönderna får betalt i denna artikel. Men närproducerad mat som vi skalderar om också som är viktig försvinner och som plus blir Sverige allt sämre på att självproducera mat. Och bygga industrier nära ett naturreservat är väl inte lagligt som jag ser det när jag ser översiktsplanen.
2018-06-20 12:30
Peter
"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" sa Gustav Möller (s). Men idag sätter sossarna sig själva först. Ann Linde (s) handelsminister, uttryckte ungefär samma sak, i tv härom kvällen, som Katarina Hansson gör i den här artikeln. Då gällde det jordbruksstödet. Kontentan är tydlig: Svensk mat är inte så viktig. Genomgående i sosse politiken är att det är bättre att de bestämmer istället för att medborgaren själv bestämmer. Det är därför alla sossarna vill ha högre skatter och fler innevånare. Mer skatt ger mer makt. Till sakfrågan om företagsmark! Finns det inte lämpligare mark i Kvarntorp eller norra infarten till Kumla? Vid norra infarten finns också jordbruksmark men den verkar inte så produktiv då man valt att delvis plantera energiskog där!
2018-06-20 12:37
Hasse
@MODERATERNA: Naturligtvis har moderaterna ett ansvar för hur kommunen skötts men de har blivit helt marginaliserade av sossarna och med hänsyn till sitt s.k. samarbete med sossarna så kommer säkert partiet också att bli marginaliserat av väljarna. Man sviker inte sina väljare för att få makt för då tappar man röster. Kritiken riktar sig mot den politiska majoriteten och då drabbar den även M eftersom M aldrig ifrågasatt sossarnas förslag till handläggning och beslut.
2018-06-20 12:56
Anna
Det kommunen vill är att ta högproduktiv jordbruksmark där det produceras livsmedel (alltså mat till människor) och göra till industrimark. Denna mark går inte att återställa, det finns ingen ångervecka för detta. Har du förstört marken så har du. Sverige är självförsörjande till ungefär 48% på livsmedel - resten måste vi importera! Hur illa rimmar inte detta med närproducerad mat? Flera av lantbruken är dessutom ekologiska. Sverige har världens bästa livsmedelproduktion och den väljer Kumlas styre bort mot asfalterad industrimark... Man skäms ju över deras okunnighet/girighet.
2018-06-20 14:37
Socialdemokraterna är en katastrof i Kumla!
Om moderater har lite råg i ryggen så inser dem att de valt att samarbeta med fel sida. Så många dåliga förslag som kommit från de röda är en total katastrof. Ekonmin är körd i botten och kumlas låneskuld har skjutit i höjden under sossarnas alltför många år av styre. Ge Kumla stad en ny chans i höst och få lite ordning och reda samt lite nytt engagemang och lust för Kumla. Rösta borgerligt! Sossarna är ett trött gammalt gäng där bäst före datum passerat för länge, länge sedan.
2018-06-20 15:11
Petter
Kanske är dags att påminna alla som kommenterar att en enig kommunstyrelse med ALLA partier beslutade att skicka ut FÖRSLAGET!! på samråd.
2018-06-20 15:16
Peter
NYHET! Nu tycker kommunalpolitikerna i Kumla att man gör ett så bra jobb så man har beslutat att höja lönen med 12,5%. Från 80% till 90% av en riksdagsmannalön! Ja, Ja. Det är ju bättre än att satsa på skola och omsorg. Räcker inte pengarna så höjer man skatten, Hurra!
2018-06-20 17:14
Vojta
Bra med reaktioner för att försvara jordbruket men böndernas egna organisationer har starkt bidragit till centraliseringen och nedlagda gårdar med sin vinstjakt. Problemet i Kumla, faktiskt länets minsta kommun till ytan, är markbrist om man vill bygga. Har ni nåt förslag?
2018-06-20 17:15
Eva Bjoerklund
Fattar ej vad sossarna håller på med vi har ej mat till egen försörjning nu .Skulle det hända något i omvärlden har vi ej mat till oss alls. Maria du tror att bönderna får betalt men det kommer ej bli vad det är för värde på gården . Dom kommer fortfarande ha kvar en skuld . Skulle du vilja bli av med dit hem på detta sätt? Men politikerna behöver ej ha mat på bordet eller? Och dom behöver komma ut I verkligheten tycker jag
2018-06-20 17:33
Eva Bjoerklund
Det som jag tycker är fult i detta är att dom diskuterat det i 2 år och ej informera dom som bor i området. Det tycker jag är dåligt . Politikerna är fega tycker jag.
2018-06-20 17:53
Kajje
Kommer Kumla kommun att tvinga fram en försäljning så kommer priset ligga väldigt långt ifrån vad marken är värd. Ägarna förlorar isf stora summor. Så att hävda att dom får betalt är verkligen inte att se till hur verkligheten fungerar. Men det är väl så sossarna vill ha det? Storebror bestämmer och kör över folket helt och hållet. Tänk på att det är val i höst. Tycker verkligen att det är märkligt att moderaterna stödjer detta vansinne. Men förhoppningsvis kommer det visa sig efter valet.
2018-06-20 19:53
Lars
Precis som Petter skriver så var det ju en enig kommunstyrelse som skickade ut översiktsplanen på samråd. Alla partier i fullmäktige finns med där så varför får inte Centerpartiet som står bönderna nära en släng av sleven.....
2018-06-20 21:28
Konfunderad
I tidningen Kumlan pratade Katarina Hansson om hur viktigt det är med ett grönt Kumla och närodlat ska vi satsa på. Att då förstöra viktig och bra nära jordbruksmark rimmar inte alls. SKärp er politiker och ta för Guds skull lite ansvar på lång sikt och se inte kortsiktiga vinster. Bra jordbruksmark är viktigare än något annat.
2018-06-20 23:17
Marie
Men gu va alla gnäller! Det är väl bara att köpa gård någon annanstans för pengarna man får av kommunen. Ni som inte fattar att sådana här industrialiseringar är helt nödvändiga är väl tappade?
2018-06-21 12:01
David Björklund
Va tycker du? Att de ska flytta från kommunen och det är ju inte enkelt att hitta och köpa en ny gård nu för tiden.Om du tycker att industri är mer viktigare än att få mat på bordet så får du väl tycka det. Men för mig vill jag ha svensk/närproducerad mat. Som är fri från dessa olika bekämpningsmedel som ej får användas som visa andra länder gör och antibiotikasprängdt kött.Ne tack. Men om du inte gillar bönder så tar vi bort en viktig blodåder som bör finnas så att kroppen får sin energi.
2018-06-22 8:06
Mats Carlsson
För bövelen vad det skälls i kommnentarerna. Varför är det så svårt att tänka logiskt. Om det bygg en industrier kommer det att generera massvis av arbete. Ett hundratal familjer kommer att få en gedigen försörjning. Att en 10-tal bönder riskerar att förlora lite mark är väl ingen dålig kompromiss. Bönderna kommer att få betalt så de kommer inte att gå miste om ersättning. Låt oss nu börja tänka rationellt och klokt istället för att tänka känslomässigt. Javisst! Bönderna har fått odla på marken i flera år, men vad gör det. Vi pratar om ett blomstrande Kumla. Ingen vill väl bo i ett förfallet Kumla. Kolla Laxå när företagen började skära ner. Så vill vi väl inte att Kumla blir. Så sluta att gnälla och följ med i utvecklingen. Utveckling innebär förändring, och vi vet alla att många tycker att förändring är läskigt. Men ett samhälle som inte förändras och utvecklas kommer till slut att misslyckas. Så sluta lyssna på alla "det var bättre förr" -individer och fortsätt förändra våran kommun.
2018-06-22 12:22
Mats Carlsson
Och för er som förespråkar närodlat och dyligt. Ni genererar mycket snack och liten verkstad. Hur kommer det sig att närodlat, svenskodlat inte handlas i stor utsträckning? Hur kommer det sig att lokala butiker behöver slå igen? Jo för att när det verkligen gäller så är det inte många som bryr sig om lokalproducerat utan man väljer att köpa billigare utländska varor. Det är därför det ser ut som det gör i våra stora köpcenter och matvarubutiker. Vi ska vara glada över att vi har politiker som Oskar Svärd och Katarina Hansson som vågar fundera på Kumlas framtid och väl. De ska ha heder att de vågar blicka framåt. Bara för att VI har det bra nu betyder inte att våra barn ska ha det sämre. Blicka framåt, bygg fler bostäder, locka fler företag och se till att Kumla växer så att kommunen får starkare ekonomi och slipper höja skatten. Pengarna behövs för att kunna ta hand om den åldrande generationen som tex pensionerade bönder o.dyl.
2018-06-22 12:58
David Björklund
Jaha om det blir kris så får du tänka om. Även vi har varit i fred sen 1800 talet när vi förlorade finland och tog norge så måste vi ha en landsbyggd och bönder.
2018-06-22 20:18
IT'S ALL ABOUT THE MONEY
Jag håller helt med David Björklund. Se för övrigt: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-maste-producera-mer-livsmedel-for-att-klara-kriser/ Mats Carlsson: Har inte bönderna och andra arbetare redan betalt in skatt för att täcka sin pension och äldreomsorg, under åren de arbetat? En växande kommun kräver även fler inom sjukvård, barnomsorg, utbildning, förvaltning, äldreomsorg polis m.m. vilket de extra skatteintäkterna ska täcka. Angående "att våra barn inte ska ha det sämre". Det beror på vad man menar med sämre. Jag tycker i alla fall det räcker med EN kvarntorpshög, att självförsörjningen på livsmedel i Sverige har sjunkit till 50% och att vi förbrukar mer naturresurser än vad naturen klarar av att återgenerera. Vi behöver inte göra det ännu värre för våra barn genom att huvudlöst ersätta åkerjord med industrier i jakt på kortsiktiga (skatte-)intäkter. Hållbar utveckling är framtiden.
2018-06-23 10:32
Anna
Varför bygga nytt när det finns massor av lokaler som står tomma. Fyll dessa tomma lokaler först.
2018-06-23 15:09
mats
Det är rmärkligt! Det är första gången jag har hört en bonde säga att det är en bra mark. Antingen är det för regnigt, soligt, torrt, eller vått!
2018-06-23 18:47
Skattebetalare i Kumla
Jag trodde inte att jag skulle ingå i denna debatt men tyvärr gör jag det som skattebetalare. Nåja, till saken, rösta bort sossar och deras allierade. De verkar inte ha stake i sig och framförallt så trycker de ner väljarnas vilja, tänk om - rösta annat.
2018-06-25 20:55
Konstigt
I ena artikeln står du och pratar om vikten av att lyssna och ha en diskussion tillsammans med folket och tillsammans komma fram till en bra agenda Katarina Hansson, i fall efter fall blir det inte så utan ni kör över människor och skiter i information. I JN- gymnasiets fall var det personalen som krävde att ni skulle komma och svara på frågorna de hade. Ni hade inte föreslagit eller kommit med den planeringen. Ombygger av skolvägen likadant, urdålig info till handlarna.. M.m. Det måste vara panik hos sossarna. Jättedåligt valsiffror, en allians som nu går samman som ett starkt alternativ i Kumla. Katarina Hansson, det luktar unket när du går ut med din artikel som en reklam när man vet hur ni arbetar i praktiken, raka motsatsen! Hoppas verkligen på ett maktskifte i Kumla.
2018-06-26 6:30
JM
Till "Mats Carlsson". Det är inte riktigt så enkelt som du beskriver. Förvisso är det bra med utveckling. Men det skall inte vara på vilken bekostnad som helst. Våra barn och barnbarn behöver också odlingsbar mark för sin överlevnad. Det är inte säkert att världsläget i framtiden är som idag där import är förmånligt eller ens möjligt. Det är viktigt att vi inte plockar bort den möjligheten för våra nästkommande generationer även om behoven inte är lika stora idag. Sedan är det inte bara bönder som drabbas i det här förslaget utan även många barnfamiljer vilka har bundit allt kapital i sina fastigheter. Kommunen har inte för avsikt att ersätta eller lösa ut dem. De kommer att ha små förutsättningar att få tillbaka investerade pengar. Till sist så måste jag säja att jag varje dag i veckan väljer svenska grönsaker och svenskt kött framför utländskt. Djurhållningen är mycket bättre i Sverige och köttet innehåller mycket mindre antibiotika samt det finns en anledning till att grönsaker kan färdas över så stora avstånd och ändå se nyskördade ut. Sossarna och Moderaterna har skött det här mycket dåligt och inte gått att få kontakt med när oroliga boende har sökt svar på frågor. De är inga värdiga ledare enligt mig.
2018-06-28 15:36
Helena
Typiskt Kumla kommun
2018-06-19 16:26
Mor
Sen sitter Katarina på radion och talar om att kommunen har rätt att tvångsköpa om inte ägarna vill sälja
2018-06-19 17:24
Kajje
Typiskt en kommun som styrs av sossarna. Storebror bestämmer och folket har inget att säga till om. Men glöm inte bort att det är val i höst. Det kanske är dags att tänka både en och två gånger innan man går och lägger sin röst....
2018-06-19 18:39
Li
Så det Katarina säger är att vi behöver bli fler som är med att bidra till välfärden och därför måste Kumla växa. Men om vi blir fler så behövs väl mer välfärd? Klarar inte kommunen det nu så förstår jag inte hur de ska klara det sen heller......
2018-06-19 18:48
Jonas
Stackars lantbrukare, en del av dem har säkert haft marken i flera generationer.
2018-06-19 19:08
Hoppfull
Sossarnas dryga 80-åriga maktinnehav i Kumla har sedan några år visat upp exempel på vad man skulle kunna kalla maktmissbruk. Eftersom man vet bäst och genomgående får igenom det man tycker så behöver man inte prata med planberörda fastighetsägare. Skulle det bli problem så tar man till tvångsåtgärder för att få igenom det man vill. Hoppas medborgarnas makt kan få stopp på maktmissbruk och översitteri vid höstens val.
2018-06-19 19:15
Jonas..
Jag förstår inte riktigt..är det bättre välfärd i stora städer?
2018-06-19 23:59
Anna
Man undrar vad sossarna vill? Skövla jordbruksmark till fördel för industri
2018-06-20 7:10
Stefan
Se nu till att rösta bort Katarina Hansson i höst annars får vi aldrig någon ordning på Kumla. Det har varit för rött för länge här nu.
2018-06-20 8:25
Moderaterna
Ni som skriver här tycks fullständigt ha glömt en sak. I Kumla styr Socialdemokraterna TILLSAMMANS med Moderaterna. Varför gnäller ingen på dom?.
2018-06-20 9:16
Marie
Det är väl jättebra att det skapas jobbtillfällen och Kumlas industri byggs ut? Det alla här verkar missa är ju att bönderna faktiskt får betalt?? Vad gnäller ni alla om?
2018-06-20 9:27
It's all about the money
Marie: Skulle du vara nöjd om du tvingades sälja ditt barn t.ex? Varför inte - du får ju faktiskt betalt? Vad gnäller du för? "Det behövdes i industrin". Allt går inte att ersätta med pengar!
2018-06-20 11:52
Anna
Marie Ja vist får de betalt , men de blir arbetslösa.
2018-06-20 12:16
David Björklund
Jag kan inte se om bönderna får betalt i denna artikel. Men närproducerad mat som vi skalderar om också som är viktig försvinner och som plus blir Sverige allt sämre på att självproducera mat. Och bygga industrier nära ett naturreservat är väl inte lagligt som jag ser det när jag ser översiktsplanen.
2018-06-20 12:30
Peter
"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" sa Gustav Möller (s). Men idag sätter sossarna sig själva först. Ann Linde (s) handelsminister, uttryckte ungefär samma sak, i tv härom kvällen, som Katarina Hansson gör i den här artikeln. Då gällde det jordbruksstödet. Kontentan är tydlig: Svensk mat är inte så viktig. Genomgående i sosse politiken är att det är bättre att de bestämmer istället för att medborgaren själv bestämmer. Det är därför alla sossarna vill ha högre skatter och fler innevånare. Mer skatt ger mer makt. Till sakfrågan om företagsmark! Finns det inte lämpligare mark i Kvarntorp eller norra infarten till Kumla? Vid norra infarten finns också jordbruksmark men den verkar inte så produktiv då man valt att delvis plantera energiskog där!
2018-06-20 12:37
Hasse
@MODERATERNA: Naturligtvis har moderaterna ett ansvar för hur kommunen skötts men de har blivit helt marginaliserade av sossarna och med hänsyn till sitt s.k. samarbete med sossarna så kommer säkert partiet också att bli marginaliserat av väljarna. Man sviker inte sina väljare för att få makt för då tappar man röster. Kritiken riktar sig mot den politiska majoriteten och då drabbar den även M eftersom M aldrig ifrågasatt sossarnas förslag till handläggning och beslut.
2018-06-20 12:56
Anna
Det kommunen vill är att ta högproduktiv jordbruksmark där det produceras livsmedel (alltså mat till människor) och göra till industrimark. Denna mark går inte att återställa, det finns ingen ångervecka för detta. Har du förstört marken så har du. Sverige är självförsörjande till ungefär 48% på livsmedel - resten måste vi importera! Hur illa rimmar inte detta med närproducerad mat? Flera av lantbruken är dessutom ekologiska. Sverige har världens bästa livsmedelproduktion och den väljer Kumlas styre bort mot asfalterad industrimark... Man skäms ju över deras okunnighet/girighet.
2018-06-20 14:37
Socialdemokraterna är en katastrof i Kumla!
Om moderater har lite råg i ryggen så inser dem att de valt att samarbeta med fel sida. Så många dåliga förslag som kommit från de röda är en total katastrof. Ekonmin är körd i botten och kumlas låneskuld har skjutit i höjden under sossarnas alltför många år av styre. Ge Kumla stad en ny chans i höst och få lite ordning och reda samt lite nytt engagemang och lust för Kumla. Rösta borgerligt! Sossarna är ett trött gammalt gäng där bäst före datum passerat för länge, länge sedan.
2018-06-20 15:11
Petter
Kanske är dags att påminna alla som kommenterar att en enig kommunstyrelse med ALLA partier beslutade att skicka ut FÖRSLAGET!! på samråd.
2018-06-20 15:16
Peter
NYHET! Nu tycker kommunalpolitikerna i Kumla att man gör ett så bra jobb så man har beslutat att höja lönen med 12,5%. Från 80% till 90% av en riksdagsmannalön! Ja, Ja. Det är ju bättre än att satsa på skola och omsorg. Räcker inte pengarna så höjer man skatten, Hurra!
2018-06-20 17:14
Vojta
Bra med reaktioner för att försvara jordbruket men böndernas egna organisationer har starkt bidragit till centraliseringen och nedlagda gårdar med sin vinstjakt. Problemet i Kumla, faktiskt länets minsta kommun till ytan, är markbrist om man vill bygga. Har ni nåt förslag?
2018-06-20 17:15
Eva Bjoerklund
Fattar ej vad sossarna håller på med vi har ej mat till egen försörjning nu .Skulle det hända något i omvärlden har vi ej mat till oss alls. Maria du tror att bönderna får betalt men det kommer ej bli vad det är för värde på gården . Dom kommer fortfarande ha kvar en skuld . Skulle du vilja bli av med dit hem på detta sätt? Men politikerna behöver ej ha mat på bordet eller? Och dom behöver komma ut I verkligheten tycker jag
2018-06-20 17:33
Eva Bjoerklund
Det som jag tycker är fult i detta är att dom diskuterat det i 2 år och ej informera dom som bor i området. Det tycker jag är dåligt . Politikerna är fega tycker jag.
2018-06-20 17:53
Kajje
Kommer Kumla kommun att tvinga fram en försäljning så kommer priset ligga väldigt långt ifrån vad marken är värd. Ägarna förlorar isf stora summor. Så att hävda att dom får betalt är verkligen inte att se till hur verkligheten fungerar. Men det är väl så sossarna vill ha det? Storebror bestämmer och kör över folket helt och hållet. Tänk på att det är val i höst. Tycker verkligen att det är märkligt att moderaterna stödjer detta vansinne. Men förhoppningsvis kommer det visa sig efter valet.
2018-06-20 19:53
Lars
Precis som Petter skriver så var det ju en enig kommunstyrelse som skickade ut översiktsplanen på samråd. Alla partier i fullmäktige finns med där så varför får inte Centerpartiet som står bönderna nära en släng av sleven.....
2018-06-20 21:28
Konfunderad
I tidningen Kumlan pratade Katarina Hansson om hur viktigt det är med ett grönt Kumla och närodlat ska vi satsa på. Att då förstöra viktig och bra nära jordbruksmark rimmar inte alls. SKärp er politiker och ta för Guds skull lite ansvar på lång sikt och se inte kortsiktiga vinster. Bra jordbruksmark är viktigare än något annat.
2018-06-20 23:17
Marie
Men gu va alla gnäller! Det är väl bara att köpa gård någon annanstans för pengarna man får av kommunen. Ni som inte fattar att sådana här industrialiseringar är helt nödvändiga är väl tappade?
2018-06-21 12:01
David Björklund
Va tycker du? Att de ska flytta från kommunen och det är ju inte enkelt att hitta och köpa en ny gård nu för tiden.Om du tycker att industri är mer viktigare än att få mat på bordet så får du väl tycka det. Men för mig vill jag ha svensk/närproducerad mat. Som är fri från dessa olika bekämpningsmedel som ej får användas som visa andra länder gör och antibiotikasprängdt kött.Ne tack. Men om du inte gillar bönder så tar vi bort en viktig blodåder som bör finnas så att kroppen får sin energi.
2018-06-22 8:06
Mats Carlsson
För bövelen vad det skälls i kommnentarerna. Varför är det så svårt att tänka logiskt. Om det bygg en industrier kommer det att generera massvis av arbete. Ett hundratal familjer kommer att få en gedigen försörjning. Att en 10-tal bönder riskerar att förlora lite mark är väl ingen dålig kompromiss. Bönderna kommer att få betalt så de kommer inte att gå miste om ersättning. Låt oss nu börja tänka rationellt och klokt istället för att tänka känslomässigt. Javisst! Bönderna har fått odla på marken i flera år, men vad gör det. Vi pratar om ett blomstrande Kumla. Ingen vill väl bo i ett förfallet Kumla. Kolla Laxå när företagen började skära ner. Så vill vi väl inte att Kumla blir. Så sluta att gnälla och följ med i utvecklingen. Utveckling innebär förändring, och vi vet alla att många tycker att förändring är läskigt. Men ett samhälle som inte förändras och utvecklas kommer till slut att misslyckas. Så sluta lyssna på alla "det var bättre förr" -individer och fortsätt förändra våran kommun.
2018-06-22 12:22
Mats Carlsson
Och för er som förespråkar närodlat och dyligt. Ni genererar mycket snack och liten verkstad. Hur kommer det sig att närodlat, svenskodlat inte handlas i stor utsträckning? Hur kommer det sig att lokala butiker behöver slå igen? Jo för att när det verkligen gäller så är det inte många som bryr sig om lokalproducerat utan man väljer att köpa billigare utländska varor. Det är därför det ser ut som det gör i våra stora köpcenter och matvarubutiker. Vi ska vara glada över att vi har politiker som Oskar Svärd och Katarina Hansson som vågar fundera på Kumlas framtid och väl. De ska ha heder att de vågar blicka framåt. Bara för att VI har det bra nu betyder inte att våra barn ska ha det sämre. Blicka framåt, bygg fler bostäder, locka fler företag och se till att Kumla växer så att kommunen får starkare ekonomi och slipper höja skatten. Pengarna behövs för att kunna ta hand om den åldrande generationen som tex pensionerade bönder o.dyl.
2018-06-22 12:58
David Björklund
Jaha om det blir kris så får du tänka om. Även vi har varit i fred sen 1800 talet när vi förlorade finland och tog norge så måste vi ha en landsbyggd och bönder.
2018-06-22 20:18
IT'S ALL ABOUT THE MONEY
Jag håller helt med David Björklund. Se för övrigt: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-maste-producera-mer-livsmedel-for-att-klara-kriser/ Mats Carlsson: Har inte bönderna och andra arbetare redan betalt in skatt för att täcka sin pension och äldreomsorg, under åren de arbetat? En växande kommun kräver även fler inom sjukvård, barnomsorg, utbildning, förvaltning, äldreomsorg polis m.m. vilket de extra skatteintäkterna ska täcka. Angående "att våra barn inte ska ha det sämre". Det beror på vad man menar med sämre. Jag tycker i alla fall det räcker med EN kvarntorpshög, att självförsörjningen på livsmedel i Sverige har sjunkit till 50% och att vi förbrukar mer naturresurser än vad naturen klarar av att återgenerera. Vi behöver inte göra det ännu värre för våra barn genom att huvudlöst ersätta åkerjord med industrier i jakt på kortsiktiga (skatte-)intäkter. Hållbar utveckling är framtiden.
2018-06-23 10:32
Anna
Varför bygga nytt när det finns massor av lokaler som står tomma. Fyll dessa tomma lokaler först.
2018-06-23 15:09
mats
Det är rmärkligt! Det är första gången jag har hört en bonde säga att det är en bra mark. Antingen är det för regnigt, soligt, torrt, eller vått!
2018-06-23 18:47
Skattebetalare i Kumla
Jag trodde inte att jag skulle ingå i denna debatt men tyvärr gör jag det som skattebetalare. Nåja, till saken, rösta bort sossar och deras allierade. De verkar inte ha stake i sig och framförallt så trycker de ner väljarnas vilja, tänk om - rösta annat.
2018-06-25 20:55
Konstigt
I ena artikeln står du och pratar om vikten av att lyssna och ha en diskussion tillsammans med folket och tillsammans komma fram till en bra agenda Katarina Hansson, i fall efter fall blir det inte så utan ni kör över människor och skiter i information. I JN- gymnasiets fall var det personalen som krävde att ni skulle komma och svara på frågorna de hade. Ni hade inte föreslagit eller kommit med den planeringen. Ombygger av skolvägen likadant, urdålig info till handlarna.. M.m. Det måste vara panik hos sossarna. Jättedåligt valsiffror, en allians som nu går samman som ett starkt alternativ i Kumla. Katarina Hansson, det luktar unket när du går ut med din artikel som en reklam när man vet hur ni arbetar i praktiken, raka motsatsen! Hoppas verkligen på ett maktskifte i Kumla.
2018-06-26 6:30
JM
Till "Mats Carlsson". Det är inte riktigt så enkelt som du beskriver. Förvisso är det bra med utveckling. Men det skall inte vara på vilken bekostnad som helst. Våra barn och barnbarn behöver också odlingsbar mark för sin överlevnad. Det är inte säkert att världsläget i framtiden är som idag där import är förmånligt eller ens möjligt. Det är viktigt att vi inte plockar bort den möjligheten för våra nästkommande generationer även om behoven inte är lika stora idag. Sedan är det inte bara bönder som drabbas i det här förslaget utan även många barnfamiljer vilka har bundit allt kapital i sina fastigheter. Kommunen har inte för avsikt att ersätta eller lösa ut dem. De kommer att ha små förutsättningar att få tillbaka investerade pengar. Till sist så måste jag säja att jag varje dag i veckan väljer svenska grönsaker och svenskt kött framför utländskt. Djurhållningen är mycket bättre i Sverige och köttet innehåller mycket mindre antibiotika samt det finns en anledning till att grönsaker kan färdas över så stora avstånd och ändå se nyskördade ut. Sossarna och Moderaterna har skött det här mycket dåligt och inte gått att få kontakt med när oroliga boende har sökt svar på frågor. De är inga värdiga ledare enligt mig.
2018-06-28 15:36
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2018-06-19 11:45
Senaste nyheterna
Speedway: Engman omvald
(12:14)
Innebandy: Urladdning för damer
(11:30)
Innebandy: Kumla slog nästjumbon
(2019-02-16)
Svärd M-ordförande
(2019-02-16)
Bil av vägen vid Skogstorpsskolan
(2019-02-15)
Hockey: Kumla förlorade fjärde raka
(2019-02-15)
MECA stänger butik i Kumla
(2019-02-15)
Lott i Kumlabutik gav skrap i tv
1
(2019-02-15)
Fotboll: IFK Kumla hade årsmöte
1
(2019-02-15)
Hockey: Lånas ut till Allsvenskan
(2019-02-14)
SKPF höll årsmöte
(2019-02-14)
Utvisningshotad familj lämnade Kumla
12
(2019-02-14)
Veckans bilder - Torgfolk från 70-talet
(2019-02-14)
Veteranträff med film i Kårberg
(2019-02-13)
Hockey: Förlust mot “Sura” igen
(2019-02-13)
Vinterlovet närmar sig
(2019-02-13)
“Kumlan” går i graven
(2019-02-13)
Söker deltagare till IBS-studie
(2019-02-12)
Bårman möter frisör i Radiosydnärke
(2019-02-12)
Försvunnen hittad död
(2019-02-12)
Föreläser om matsvinn
(2019-02-11)
Chans följa regionfullmäktige
(2019-02-11)
Mp-förslag: Koldioxidbudget
(2019-02-11)
M-fråga: Måste vården ännu faxa?
(2019-02-11)
Larmade om rattfyllo
1
(2019-02-11)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
23
(2019-02-11)
Stölder på Systembolag
1
(2019-02-11)
Hockey: Drog in över 200 000 kr
(2019-02-10)
Stort lagerbygge skjuts upp
5
(2019-02-10)
Innebandy: Även damer föll i Hagfors
(2019-02-09)
Innebandy: Poäng från svår match
(2019-02-09)
Rånförsök i Prästgårdsskogen
3
(2019-02-09)
Bonniers köper NA
(2019-02-08)
Kävesta-elever ställer ut i Kumla
(2019-02-08)
Lämnade över husprotest
(2019-02-08)
Kumlabrand med i Efterlyst
(2019-02-08)
Ville skiljas – blev misshandlad
1
(2019-02-07)
Sydnärkes politiker utbildades
5
(2019-02-07)
Veckans bild: Sveavägen/Vattugatan
(2019-02-07)
Hockey: Kumla tappade seger
(2019-02-06)
Sandra Wallin: Streaming: Escape Plan 2 - Hades
(2019-02-06)
Hockey: J-20 lag startas i Kumla
(2019-02-06)
Vem har ansvar för snöskottning?
(2019-02-06)
MP: Höj bidraget för barns glasögon
(2019-02-06)
SSU-insänt om “Reformisterna”
(2019-02-05)
Fel av Brorsson (S) om höghusmark
15
(2019-02-05)
Jobbmässa gick hem
1
(2019-02-05)
Grov stöld när familj var hemma
2
(2019-02-05)
Inbrott på Norra Kungsvägen
(2019-02-05)
Prisad arbetsterapeut
(2019-02-04)
Fick nej för köp av vattentorn
2
(2019-02-04)
Alf Anneborg: Tankar efter valet
4
(2019-02-04)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
5
(2019-02-04)
Stöld av whiskey från Systembolaget
1
(2019-02-04)
Av med ryggsäck på biblioteket
(2019-02-04)
Tips om man fastnar med bil i snön
1
(2019-02-04)
Hockey: Skön vinst mot Skövde borta
(2019-02-03)
Snöbilder från centrala Kumla
1
(2019-02-03)
Oskottat för hemtjänsten
13
(2019-02-03)
Biskopen besökte Kumla
1
(2019-02-03)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.