17 Februari 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Svarar på ställda frågor

Det var i maj som Carina Riberg (MP) lämnade in två interpellationer varav den ena ställdes till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Andreas Brorsson (S) och berörde ombyggnationen på Skolvägen. Brorsson har nu lämnat ett utförligt svar på interpellationen.

”Carina Riberg anger i sin interpellation att samhällsbyggnadsnämnden brustit i sin information till sociala rådet/tillgänglighetsgruppen samt till berörda näringsidkare i området.

Carina Riberg efterlyser svar på hur rutinerna att ge sociala rådet/tillgänglighetsrådet erforderlig information ser ut, i vilket skede berörda fått möjlighet att påverka ombyggnationen samt hur förvaltningens ska se till att detta inte upprepas.

Bakgrund och syfte med ombyggnaden av Skolvägen.

Skolvägen mellan resecentrum och Kvarngatan är i dagsläget ett stråk i behov av upprustning för att öka trafiksäkerhet, attraktivitet och trivsel. Syftet med upprustningen av gatuavsnittet är att stärka kopplingen från resecentrum, till biblioteket och Folkets hus och vidare mot Fylsta skola.

Eftersom många barn och ungdomar vistas i området på väg till och från skolan finns behov av trygga och säkra vägar för oskyddade trafikanter. Säkra skolvägar är något som pekas ut som särskilt viktigt för kommunen.

Det är självklart viktigt att näringsidkare är informerade om planerade arbeten som påverkar framkomlighet till deras verksamheter. I genomförande eftersträvas att störning minimeras och att tid för genomförande hålls så kort som möjligt.

I och med tidigare ombyggnad runt resecentrum har området varit utsatt för störningar till och från under en lång period och naturligtvis skapar det problem för berörda näringsidkare. Att fortsätta med etappen längs Skolgatan medför givetvis ytterligare störningar.

När arbetena är färdigställda kommer dock miljön i anslutning till berörda näringsidkare att bli trevligare, mer inbjudande, mer tillgänglig vilket lockar till fler kunder och besök.

Inför genomförandet av den nya gång- och cykelvägen kommer hänsyn att tas till tillgänglighetsfrågor och aspekter som fasade kanter, och andra tillgänglighetsanpassningar.

Tillgänglighetsgruppen/Sociala rådet har inte fått utformningsförslaget på remiss

I den arbetsordning som kommunstyrelsen har fastställt avseende det sociala rådet i Kumla kommun anges bland annat att kommunen genom ska informera organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsers utformning och därvid inhämta synpunkter från representanterna. Organisationerna ska genom sina representanter i rådet få möjlighet att föreslå förbättringar av trafikmiljö, trivsel och servicefrågor som ha betydelse för dessa grupper.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte informerat sociala rådet eftersom hela upprustningens syfte är att stärka tillgängligheten och tryggheten.

Kompetens att tillgodose funktionsnedsattas behov finns inom förvaltningen och nämnden har i egenskap av väghållningsmyndighet ansvar att försäkra sig om att lagar och regleringar för utformning efterlevs för att tillgodose olika gruppers behov.

Processen inför upprustningen är demokratiskt förankrad genom att fullmäktige har beslutat om medel för att bekosta upprustningen av gatan och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förslag på utformning av området.

Sociala rådet har möjlighet att lyfta frågor och be om information på eget initiativ, ärenden hanteras i andra politiskt tillsatta organ med offentliga protokoll och handlingar som gör att rådet kan bevaka förändringar som sker i kommunen.

Handlare har fått information

Gatuenheten som genomfört åtgärden har informerat allmänhet och näringsidkare om arbetet dels med att skylta i området dels genom muntlig information till företagare. De har varit i området vid flera tillfällen för att informera då alla inte nåtts samtidigt. Information har även delats ut skriftligen.

Utvecklad dialog med sociala rådet och näringsidkare/fastighetsägare

Information kan alltid ges i större omfattning, till fler personer eller via fler kanaler. Ett arbetssätt att ta till sig framöver är att mer systematiskt informera berörda fastighetsägare som sedan i sin tur ges möjlighet att skicka informationen vidare till sina hyresgäster.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer från och med juni att införa presskonferenser efter sina sammanträden. Presskonferenserna är ett bra tillfälle att via press informera allmänhet och företag om beslut rörande förändringar utformningen av den yttre miljön.

Förvaltningen kommer att ta kontakt med ordförande i sociala rådet för att hitta samverkansformer som passar båda parter men vill uppmana sociala rådet att bevaka det som beslutas i Samhällsbyggnadsnämnden och själva ta initiativ till att bjuda in representant från nämnden vid behov."

Se också
Ulf Danielsson
Hej Andreas, Om jag förstår det hela rätt, utifrån din text, så ska någon från Gatuenheten informerat mig muntligt om denna ombyggnation då jag bör ingå i kategorin "näringsidkare". Du vet lika väl som jag att det inte finns någon sanning i detta då ingen från kommunen har träffat mig och pratat om förändringen, man ska inte ljuga. Den första informationen som nådde mig presenterades genom de vägskyltar om parkeringsförbud som placerades ut på Skolgatan i samband med att ombyggnationen skulle starta. Jag gavs alltså ingen möjlighet att påverka utformningen av området under planeringsprocessen, då ingen hade informerat mig om att det skulle ske en förändring. Jag vet inte om jag ska vara mest upprörd över att ni ljuger om hur informationen spridits rörande ombyggnationen eller att ni utesluter näringslivets åsikter i utvecklingen av Kumla kommun. Jag vill vara med och bidra till så att staden blir så bra som möjligt, men jag förstår inte hur det ska gå till med en kommunledning som undanhåller information och vägrar samarbeta? Med vänlig hälsning Ulf Danielsson Ica Profilen
2018-06-22 0:02
Olddriver
Uppenbarligen har det inte klaffat i kommunikationen kring ombyggnationen. Det Brorsson säger i sitt svar är att presskonferenser är bra för att nå ut med beslut. Trodde i min enfald att det som ingår i begreppet samråd är att man diskuterar innan ett beslut är fattat! Hela historien kring detta ”projekt” vittnar om den attityd som kommunens S och M politiker har i sitt maktutövande. Det hela ger en besk eftersmak.
2018-06-22 20:38
Christina Nilsson
Varför ska affärsidkarna, vad det vara må följa regler då inte Kumla Kommun gör det? Kan tänka mig att Kommunen ställer krav på företagen. När det gäller en affär som tex Ica-profilen så bör man planera för några parkeringsplatser på båda sidorna så att alla kan få tillgänglighet till de affärer som finns där. Visserligen finns det en parkering på baksidan vid Biblioteket men det passar inte alla att stå där. Kumla Kommun kan ju inte skryta med att vara företagsvänliga i alla fall, där bör Du/ Ni tänka om Brorsson (S)!!!!!
2018-06-26 17:28
Ulf Danielsson
Hej Andreas, Om jag förstår det hela rätt, utifrån din text, så ska någon från Gatuenheten informerat mig muntligt om denna ombyggnation då jag bör ingå i kategorin "näringsidkare". Du vet lika väl som jag att det inte finns någon sanning i detta då ingen från kommunen har träffat mig och pratat om förändringen, man ska inte ljuga. Den första informationen som nådde mig presenterades genom de vägskyltar om parkeringsförbud som placerades ut på Skolgatan i samband med att ombyggnationen skulle starta. Jag gavs alltså ingen möjlighet att påverka utformningen av området under planeringsprocessen, då ingen hade informerat mig om att det skulle ske en förändring. Jag vet inte om jag ska vara mest upprörd över att ni ljuger om hur informationen spridits rörande ombyggnationen eller att ni utesluter näringslivets åsikter i utvecklingen av Kumla kommun. Jag vill vara med och bidra till så att staden blir så bra som möjligt, men jag förstår inte hur det ska gå till med en kommunledning som undanhåller information och vägrar samarbeta? Med vänlig hälsning Ulf Danielsson Ica Profilen
2018-06-22 0:02
Olddriver
Uppenbarligen har det inte klaffat i kommunikationen kring ombyggnationen. Det Brorsson säger i sitt svar är att presskonferenser är bra för att nå ut med beslut. Trodde i min enfald att det som ingår i begreppet samråd är att man diskuterar innan ett beslut är fattat! Hela historien kring detta ”projekt” vittnar om den attityd som kommunens S och M politiker har i sitt maktutövande. Det hela ger en besk eftersmak.
2018-06-22 20:38
Christina Nilsson
Varför ska affärsidkarna, vad det vara må följa regler då inte Kumla Kommun gör det? Kan tänka mig att Kommunen ställer krav på företagen. När det gäller en affär som tex Ica-profilen så bör man planera för några parkeringsplatser på båda sidorna så att alla kan få tillgänglighet till de affärer som finns där. Visserligen finns det en parkering på baksidan vid Biblioteket men det passar inte alla att stå där. Kumla Kommun kan ju inte skryta med att vara företagsvänliga i alla fall, där bör Du/ Ni tänka om Brorsson (S)!!!!!
2018-06-26 17:28
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2018-06-21 11:47
Senaste nyheterna
Speedway: Engman omvald
(12:14)
Innebandy: Urladdning för damer
(11:30)
Innebandy: Kumla slog nästjumbon
(2019-02-16)
Svärd M-ordförande
(2019-02-16)
Bil av vägen vid Skogstorpsskolan
(2019-02-15)
Hockey: Kumla förlorade fjärde raka
(2019-02-15)
MECA stänger butik i Kumla
(2019-02-15)
Lott i Kumlabutik gav skrap i tv
1
(2019-02-15)
Fotboll: IFK Kumla hade årsmöte
1
(2019-02-15)
Hockey: Lånas ut till Allsvenskan
(2019-02-14)
SKPF höll årsmöte
(2019-02-14)
Utvisningshotad familj lämnade Kumla
12
(2019-02-14)
Veckans bilder - Torgfolk från 70-talet
(2019-02-14)
Veteranträff med film i Kårberg
(2019-02-13)
Hockey: Förlust mot “Sura” igen
(2019-02-13)
Vinterlovet närmar sig
(2019-02-13)
“Kumlan” går i graven
(2019-02-13)
Söker deltagare till IBS-studie
(2019-02-12)
Bårman möter frisör i Radiosydnärke
(2019-02-12)
Försvunnen hittad död
(2019-02-12)
Föreläser om matsvinn
(2019-02-11)
Chans följa regionfullmäktige
(2019-02-11)
Mp-förslag: Koldioxidbudget
(2019-02-11)
M-fråga: Måste vården ännu faxa?
(2019-02-11)
Larmade om rattfyllo
1
(2019-02-11)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
23
(2019-02-11)
Stölder på Systembolag
1
(2019-02-11)
Hockey: Drog in över 200 000 kr
(2019-02-10)
Stort lagerbygge skjuts upp
5
(2019-02-10)
Innebandy: Även damer föll i Hagfors
(2019-02-09)
Innebandy: Poäng från svår match
(2019-02-09)
Rånförsök i Prästgårdsskogen
3
(2019-02-09)
Bonniers köper NA
(2019-02-08)
Kävesta-elever ställer ut i Kumla
(2019-02-08)
Lämnade över husprotest
(2019-02-08)
Kumlabrand med i Efterlyst
(2019-02-08)
Ville skiljas – blev misshandlad
1
(2019-02-07)
Sydnärkes politiker utbildades
5
(2019-02-07)
Veckans bild: Sveavägen/Vattugatan
(2019-02-07)
Hockey: Kumla tappade seger
(2019-02-06)
Sandra Wallin: Streaming: Escape Plan 2 - Hades
(2019-02-06)
Hockey: J-20 lag startas i Kumla
(2019-02-06)
Vem har ansvar för snöskottning?
(2019-02-06)
MP: Höj bidraget för barns glasögon
(2019-02-06)
SSU-insänt om “Reformisterna”
(2019-02-05)
Fel av Brorsson (S) om höghusmark
15
(2019-02-05)
Jobbmässa gick hem
1
(2019-02-05)
Grov stöld när familj var hemma
2
(2019-02-05)
Inbrott på Norra Kungsvägen
(2019-02-05)
Prisad arbetsterapeut
(2019-02-04)
Fick nej för köp av vattentorn
2
(2019-02-04)
Alf Anneborg: Tankar efter valet
4
(2019-02-04)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
5
(2019-02-04)
Stöld av whiskey från Systembolaget
1
(2019-02-04)
Av med ryggsäck på biblioteket
(2019-02-04)
Tips om man fastnar med bil i snön
1
(2019-02-04)
Hockey: Skön vinst mot Skövde borta
(2019-02-03)
Snöbilder från centrala Kumla
1
(2019-02-03)
Oskottat för hemtjänsten
13
(2019-02-03)
Biskopen besökte Kumla
1
(2019-02-03)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.