23 Juli 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Svarar på ställda frågor

Det var i maj som Carina Riberg (MP) lämnade in två interpellationer varav den ena ställdes till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Andreas Brorsson (S) och berörde ombyggnationen på Skolvägen. Brorsson har nu lämnat ett utförligt svar på interpellationen.

”Carina Riberg anger i sin interpellation att samhällsbyggnadsnämnden brustit i sin information till sociala rådet/tillgänglighetsgruppen samt till berörda näringsidkare i området.

Carina Riberg efterlyser svar på hur rutinerna att ge sociala rådet/tillgänglighetsrådet erforderlig information ser ut, i vilket skede berörda fått möjlighet att påverka ombyggnationen samt hur förvaltningens ska se till att detta inte upprepas.

Bakgrund och syfte med ombyggnaden av Skolvägen.

Skolvägen mellan resecentrum och Kvarngatan är i dagsläget ett stråk i behov av upprustning för att öka trafiksäkerhet, attraktivitet och trivsel. Syftet med upprustningen av gatuavsnittet är att stärka kopplingen från resecentrum, till biblioteket och Folkets hus och vidare mot Fylsta skola.

Eftersom många barn och ungdomar vistas i området på väg till och från skolan finns behov av trygga och säkra vägar för oskyddade trafikanter. Säkra skolvägar är något som pekas ut som särskilt viktigt för kommunen.

Det är självklart viktigt att näringsidkare är informerade om planerade arbeten som påverkar framkomlighet till deras verksamheter. I genomförande eftersträvas att störning minimeras och att tid för genomförande hålls så kort som möjligt.

I och med tidigare ombyggnad runt resecentrum har området varit utsatt för störningar till och från under en lång period och naturligtvis skapar det problem för berörda näringsidkare. Att fortsätta med etappen längs Skolgatan medför givetvis ytterligare störningar.

När arbetena är färdigställda kommer dock miljön i anslutning till berörda näringsidkare att bli trevligare, mer inbjudande, mer tillgänglig vilket lockar till fler kunder och besök.

Inför genomförandet av den nya gång- och cykelvägen kommer hänsyn att tas till tillgänglighetsfrågor och aspekter som fasade kanter, och andra tillgänglighetsanpassningar.

Tillgänglighetsgruppen/Sociala rådet har inte fått utformningsförslaget på remiss

I den arbetsordning som kommunstyrelsen har fastställt avseende det sociala rådet i Kumla kommun anges bland annat att kommunen genom ska informera organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsers utformning och därvid inhämta synpunkter från representanterna. Organisationerna ska genom sina representanter i rådet få möjlighet att föreslå förbättringar av trafikmiljö, trivsel och servicefrågor som ha betydelse för dessa grupper.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte informerat sociala rådet eftersom hela upprustningens syfte är att stärka tillgängligheten och tryggheten.

Kompetens att tillgodose funktionsnedsattas behov finns inom förvaltningen och nämnden har i egenskap av väghållningsmyndighet ansvar att försäkra sig om att lagar och regleringar för utformning efterlevs för att tillgodose olika gruppers behov.

Processen inför upprustningen är demokratiskt förankrad genom att fullmäktige har beslutat om medel för att bekosta upprustningen av gatan och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förslag på utformning av området.

Sociala rådet har möjlighet att lyfta frågor och be om information på eget initiativ, ärenden hanteras i andra politiskt tillsatta organ med offentliga protokoll och handlingar som gör att rådet kan bevaka förändringar som sker i kommunen.

Handlare har fått information

Gatuenheten som genomfört åtgärden har informerat allmänhet och näringsidkare om arbetet dels med att skylta i området dels genom muntlig information till företagare. De har varit i området vid flera tillfällen för att informera då alla inte nåtts samtidigt. Information har även delats ut skriftligen.

Utvecklad dialog med sociala rådet och näringsidkare/fastighetsägare

Information kan alltid ges i större omfattning, till fler personer eller via fler kanaler. Ett arbetssätt att ta till sig framöver är att mer systematiskt informera berörda fastighetsägare som sedan i sin tur ges möjlighet att skicka informationen vidare till sina hyresgäster.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer från och med juni att införa presskonferenser efter sina sammanträden. Presskonferenserna är ett bra tillfälle att via press informera allmänhet och företag om beslut rörande förändringar utformningen av den yttre miljön.

Förvaltningen kommer att ta kontakt med ordförande i sociala rådet för att hitta samverkansformer som passar båda parter men vill uppmana sociala rådet att bevaka det som beslutas i Samhällsbyggnadsnämnden och själva ta initiativ till att bjuda in representant från nämnden vid behov."

Se också
Ulf Danielsson
Hej Andreas, Om jag förstår det hela rätt, utifrån din text, så ska någon från Gatuenheten informerat mig muntligt om denna ombyggnation då jag bör ingå i kategorin "näringsidkare". Du vet lika väl som jag att det inte finns någon sanning i detta då ingen från kommunen har träffat mig och pratat om förändringen, man ska inte ljuga. Den första informationen som nådde mig presenterades genom de vägskyltar om parkeringsförbud som placerades ut på Skolgatan i samband med att ombyggnationen skulle starta. Jag gavs alltså ingen möjlighet att påverka utformningen av området under planeringsprocessen, då ingen hade informerat mig om att det skulle ske en förändring. Jag vet inte om jag ska vara mest upprörd över att ni ljuger om hur informationen spridits rörande ombyggnationen eller att ni utesluter näringslivets åsikter i utvecklingen av Kumla kommun. Jag vill vara med och bidra till så att staden blir så bra som möjligt, men jag förstår inte hur det ska gå till med en kommunledning som undanhåller information och vägrar samarbeta? Med vänlig hälsning Ulf Danielsson Ica Profilen
2018-06-22 0:02
Olddriver
Uppenbarligen har det inte klaffat i kommunikationen kring ombyggnationen. Det Brorsson säger i sitt svar är att presskonferenser är bra för att nå ut med beslut. Trodde i min enfald att det som ingår i begreppet samråd är att man diskuterar innan ett beslut är fattat! Hela historien kring detta ”projekt” vittnar om den attityd som kommunens S och M politiker har i sitt maktutövande. Det hela ger en besk eftersmak.
2018-06-22 20:38
Christina Nilsson
Varför ska affärsidkarna, vad det vara må följa regler då inte Kumla Kommun gör det? Kan tänka mig att Kommunen ställer krav på företagen. När det gäller en affär som tex Ica-profilen så bör man planera för några parkeringsplatser på båda sidorna så att alla kan få tillgänglighet till de affärer som finns där. Visserligen finns det en parkering på baksidan vid Biblioteket men det passar inte alla att stå där. Kumla Kommun kan ju inte skryta med att vara företagsvänliga i alla fall, där bör Du/ Ni tänka om Brorsson (S)!!!!!
2018-06-26 17:28
Ulf Danielsson
Hej Andreas, Om jag förstår det hela rätt, utifrån din text, så ska någon från Gatuenheten informerat mig muntligt om denna ombyggnation då jag bör ingå i kategorin "näringsidkare". Du vet lika väl som jag att det inte finns någon sanning i detta då ingen från kommunen har träffat mig och pratat om förändringen, man ska inte ljuga. Den första informationen som nådde mig presenterades genom de vägskyltar om parkeringsförbud som placerades ut på Skolgatan i samband med att ombyggnationen skulle starta. Jag gavs alltså ingen möjlighet att påverka utformningen av området under planeringsprocessen, då ingen hade informerat mig om att det skulle ske en förändring. Jag vet inte om jag ska vara mest upprörd över att ni ljuger om hur informationen spridits rörande ombyggnationen eller att ni utesluter näringslivets åsikter i utvecklingen av Kumla kommun. Jag vill vara med och bidra till så att staden blir så bra som möjligt, men jag förstår inte hur det ska gå till med en kommunledning som undanhåller information och vägrar samarbeta? Med vänlig hälsning Ulf Danielsson Ica Profilen
2018-06-22 0:02
Olddriver
Uppenbarligen har det inte klaffat i kommunikationen kring ombyggnationen. Det Brorsson säger i sitt svar är att presskonferenser är bra för att nå ut med beslut. Trodde i min enfald att det som ingår i begreppet samråd är att man diskuterar innan ett beslut är fattat! Hela historien kring detta ”projekt” vittnar om den attityd som kommunens S och M politiker har i sitt maktutövande. Det hela ger en besk eftersmak.
2018-06-22 20:38
Christina Nilsson
Varför ska affärsidkarna, vad det vara må följa regler då inte Kumla Kommun gör det? Kan tänka mig att Kommunen ställer krav på företagen. När det gäller en affär som tex Ica-profilen så bör man planera för några parkeringsplatser på båda sidorna så att alla kan få tillgänglighet till de affärer som finns där. Visserligen finns det en parkering på baksidan vid Biblioteket men det passar inte alla att stå där. Kumla Kommun kan ju inte skryta med att vara företagsvänliga i alla fall, där bör Du/ Ni tänka om Brorsson (S)!!!!!
2018-06-26 17:28
Kommentera
Publicerad: 2018-06-21 11:47
Senaste nyheterna
Alfred vann i O-ringen
(2018-07-22)
Andrea i Student-VM
(2018-07-22)
Bos storlopppis drog
(2018-07-22)
Fler besökare till Hargegrillen
(2018-07-22)
Singelolycka utanför Möbelhuset
(2018-07-22)
Sthig Jonasson: Kul på Vallarna
(2018-07-21)
Victoria Boberg –  hästtränare
(2018-07-21)
Farlig fart vid Rönneshytta
(2018-07-20)
Auktion i Kårberg
(2018-07-20)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
6
(2018-07-20)
På besök hos brandkåren
(2018-07-20)
Speedway: Ny förare till Indianerna
1
(2018-07-19)
Gitarrer gladde på Bos café
(2018-07-19)
Sthig Jonasson: “Fars lilla tös”
(2018-07-19)
Körde på och smet
(2018-07-19)
Veckans bild - Flygbild Kvarnparken
6
(2018-07-19)
Speedway: Ny vinst mot Masarna
1
(2018-07-18)
Speedway: Indianmatch direktsänds
(2018-07-18)
Sun City öppnar vid torget
3
(2018-07-18)
O-ringen till Höga Kusten
(2018-07-18)
Musik i Boo kyrkskola
(2018-07-18)
Indianerna segrade med 46-44
2
(2018-07-17)
Fotbollsläktaren uppe vid Allé
(2018-07-17)
Hallå där - Minitåget i Askersund
(2018-07-17)
Tillbyggnad på Andréns väg
1
(2018-07-17)
Byggarbete på Köpmangatan
(2018-07-17)
Dansade i Askersund
(2018-07-16)
Bilder från farsen “Fullt frisk”
(2018-07-16)
Första veteskörden bärgad (TV)
(2018-07-16)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
11
(2018-07-16)
Hallå där - Camp Skagern
(2018-07-16)
Lastbilssläp vält vid Medevi
(2018-07-16)
Speedway: Debut för Hasselforskille
(2018-07-16)
Mopedrånad vid busstorget
(2018-07-16)
Stöld från gård i Julsta
(2018-07-16)
Speedway: Laget mot Masarna
(2018-07-15)
Springer Tisaren runt
1
(2018-07-15)
Frankrikes nationaldag firades
(2018-07-15)
Drunkning vid Kårberg
(2018-07-15)
Mullrande, solhet motorfest​
(2018-07-14)
Rymning under semestern
4
(2018-07-14)
Bågskytteguld till Caroline
(2018-07-13)
Brand stängde E20
(2018-07-13)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
23
(2018-07-13)
Hallå där - Om nya bron till “holmen”
(2018-07-13)
Larmades till pågående inbrott
(2018-07-13)
Hasselfors Bruksmuseum öppnar
(2018-07-12)
Fängelse för grov kvinnokränkning
(2018-07-12)
Böter för mobiltitt i bil
(2018-07-12)
Dags för Mullhyttemarken
(2018-07-12)
Cykelväg vid riksväg snart klar
(2018-07-12)
Fånge rymde vid Finnerödja
1
(2018-07-12)
Bageri i centrala Askersund till salu
(2018-07-12)
Nya parkerinsplatser i Vretstorp?
(2018-07-12)
Flera båtstölder vid Skagern
(2018-07-12)
Veckans bild - Så kom Kumlasjön till
1
(2018-07-12)
Nytt naturreservat i Hallsberg
1
(2018-07-11)
Premiär för sommarfars stundar
(2018-07-11)
Alf Anneborg: Sista sommarjobbet
1
(2018-07-11)
Berusad körde från krogen
(2018-07-11)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.