25 Februari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Högens" framtid debatterades

Under måndagskvällen var det så dags att samla till kommunfullmäktiges första möte sedan makten om Kumla fördelats. Mötet var början på en ny mandatperiod och en högtidlig stämning låg i luften på Bio Folkan. Det var framför allt två ämnen som stal rampljuset under kvällen: Kvarntorpshögens framtid och motionen om att införa projektet "måltidsvän."

Carl-Gustav Thunberg välkomnade ledamöterna välkomna från sin position på scenen, en roll han kommer innehava fram till och med nästa fullmäktige den 26 november då man tar ett nytt beslut om hur det hela ska se ut.

Hela 45 ledamöter fanns på plats och värt att notera är att många av SD:s ledamöter fanns representerade under mötet. Därmed infriade man ordförande Greger Perssons tidigare spådom om att stolarna under denna mandatperiod inte skulle gapa tomma. Nyvalda gruppledaren Sven-Erik Kilsten debuterade för övrigt i talarstolen där ersättaren Börje Magnusson under förra mandatperioden fick ta ett stort ansvar.

Två frågor mest heta

En interpellation, från V och C, lämnades in sent och besvaras under kommande möte i fullmäktige. 

Det drygt en timma långa mötet kom mestadels att handla om två frågor: Kumla kommuns nya avtal med Fortum Waste Solutions AB och en motion om måltidsvän för Kumlas äldre, en fråga som L initierade och länge önskat få svar på.

Gällande avtalet med Fortum Waste Solutions AB så skrev Kumla kommun under en överenskommelse om att täcka den giftiga Kvartorpshögen, en fråga som blivit vida diskuterad vid tidigare tillfällen i fullmäktige, där oppositionen varit mer än missnöjda med utkomsten av avtalet och vill ej genomföra det.

Nytt avtal

Avtalet överklagades till förvaltningsrätten men domen där hann inte falla förrän majoriteten, S och M, plötsligt bestämde sig för att inte ingå avtalet med Fortum Waste Solutions AB. Kommunledningen var oroliga för att drabbas av dyra skadestånd eftersom upphandlingen skett på ett sätt som kan strida mot lagen. 

Därför ska man nu skriva ett nytt avtal med Fortum Waste Solutions AB som enbart går ut på att just det gamla avtalet ska skrotas. Ingen täckning av Kvarntorpshögen är därmed aktuell, ett förslag som fick bifall på mötet.

Oppositionen var positivt inställda till det nya avtalet.

– Det har inte varit någon enkel process att rösta fram och vi i oppositionen röstade klart nej. Vi överklagade till förvaltningsrätten och efter denna överklagan framträder ett nytt avtal. Så klart ska vi säkra högen, vi måste göra det på ett långsiktigt och säkert sätt. Vägen dit blir en ny process, kommenterade Christian Lahesalu (L).

Inte oense

Katarina Hansson (S) underströk att det inte fanns några dåliga känslor mellan kommunen och Fortum Waste Solutions AB.

– Jag är tacksam över att Fortum vill samarbeta med oss. Vi är inte oense. Vi går vidare med det här under kommande mandatperiod för vi måste fortfarande ta vårt ansvar så vi kan lämna en bättre värld åt våra barn och barnbarn, sade hon.

Motion om måltidsvän

L hade under maj månad 2017 lämnat in en motion om att undersöka om det gick att införa projektet ”måltidsvän” inom Kumlas äldreomsorg.

Införandet av måltidsvän skulle innebära att frivilliga äter med äldre. Som modell hade man Kävlinge där kommunen samverkat med den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker en äldre en gång i veckan för att äta en gemensam måltid.

L ville: ”att ansvarig förvaltning skulle undersöka möjligheten till och intresset för att initiera projektet ”måltidsvän” i Kumla kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.”

”Att om möjligheten och intresset finns genomföra intentionen i motionen.”

Tvetydigt svar

Under kommunfullmäktige kom svaret från Socialnämnden. Där uppgav man att man tillsammans med väntjänsten under hösten 2018 kan undersöka om det finns intresse av ”måltidsvänner.” Om intresset skulle finnas kan socialnämnden genomföra det hela i projektform under en kortare period för att sedan utvärdera och därefter fatta beslut om att avsluta eller fortsätta med ”måltidsvän.”

Kultur- och fritidsförvaltningen menade att det var viktigt att hitta rätt sorts person då det kräver social kompetens att gå hem och äta hos någon. Vidare bekymrade man sig för att Väntjänsten erfarit att det kan vara svårt att få samma person och boka sig på regelbundna uppdrag varje vecka.

Svaret var i all ärlighet något tvetydigt och i debatten kom mycket att handla om just Väntjänsten och deras eventuella roll i projektet. L menade dock att det fanns en rad andra föreningar man skulle kunna samarbeta med och att de i sin motion syftat på detta.

Fick tummen ner

Kommunfullmäktige hade tre val. Förvaltningen hade föreslagit att anta svaret och att motionen skulle besvaras. S och M yrkade däremot avslag på motionen och oppositionen yrkade bifall till motionen. Utfallet efter votering blev att motionen avslogs.

Värt att notera var även att V under kvällen fick svar på sin tre år gamla motion om att pröva att införa sex timmars arbetsdag i Kumla.  Motionen röstades ner med hänvisning till att det skulle innebära ökade omkostnader för kommunen.

Nästa kommunfullmäktige sker den 26 november klockan 15. Vill man se gårdagens möte kan man göra det HÄR

Se också
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2018-10-16 17:54
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.