17 Juli 2019
Tipsa: 073-094 57 58

"Högens" framtid debatterades

Under måndagskvällen var det så dags att samla till kommunfullmäktiges första möte sedan makten om Kumla fördelats. Mötet var början på en ny mandatperiod och en högtidlig stämning låg i luften på Bio Folkan. Det var framför allt två ämnen som stal rampljuset under kvällen: Kvarntorpshögens framtid och motionen om att införa projektet "måltidsvän."

Carl-Gustav Thunberg välkomnade ledamöterna välkomna från sin position på scenen, en roll han kommer innehava fram till och med nästa fullmäktige den 26 november då man tar ett nytt beslut om hur det hela ska se ut.

Hela 45 ledamöter fanns på plats och värt att notera är att många av SD:s ledamöter fanns representerade under mötet. Därmed infriade man ordförande Greger Perssons tidigare spådom om att stolarna under denna mandatperiod inte skulle gapa tomma. Nyvalda gruppledaren Sven-Erik Kilsten debuterade för övrigt i talarstolen där ersättaren Börje Magnusson under förra mandatperioden fick ta ett stort ansvar.

Två frågor mest heta

En interpellation, från V och C, lämnades in sent och besvaras under kommande möte i fullmäktige. 

Det drygt en timma långa mötet kom mestadels att handla om två frågor: Kumla kommuns nya avtal med Fortum Waste Solutions AB och en motion om måltidsvän för Kumlas äldre, en fråga som L initierade och länge önskat få svar på.

Gällande avtalet med Fortum Waste Solutions AB så skrev Kumla kommun under en överenskommelse om att täcka den giftiga Kvartorpshögen, en fråga som blivit vida diskuterad vid tidigare tillfällen i fullmäktige, där oppositionen varit mer än missnöjda med utkomsten av avtalet och vill ej genomföra det.

Nytt avtal

Avtalet överklagades till förvaltningsrätten men domen där hann inte falla förrän majoriteten, S och M, plötsligt bestämde sig för att inte ingå avtalet med Fortum Waste Solutions AB. Kommunledningen var oroliga för att drabbas av dyra skadestånd eftersom upphandlingen skett på ett sätt som kan strida mot lagen. 

Därför ska man nu skriva ett nytt avtal med Fortum Waste Solutions AB som enbart går ut på att just det gamla avtalet ska skrotas. Ingen täckning av Kvarntorpshögen är därmed aktuell, ett förslag som fick bifall på mötet.

Oppositionen var positivt inställda till det nya avtalet.

– Det har inte varit någon enkel process att rösta fram och vi i oppositionen röstade klart nej. Vi överklagade till förvaltningsrätten och efter denna överklagan framträder ett nytt avtal. Så klart ska vi säkra högen, vi måste göra det på ett långsiktigt och säkert sätt. Vägen dit blir en ny process, kommenterade Christian Lahesalu (L).

Inte oense

Katarina Hansson (S) underströk att det inte fanns några dåliga känslor mellan kommunen och Fortum Waste Solutions AB.

– Jag är tacksam över att Fortum vill samarbeta med oss. Vi är inte oense. Vi går vidare med det här under kommande mandatperiod för vi måste fortfarande ta vårt ansvar så vi kan lämna en bättre värld åt våra barn och barnbarn, sade hon.

Motion om måltidsvän

L hade under maj månad 2017 lämnat in en motion om att undersöka om det gick att införa projektet ”måltidsvän” inom Kumlas äldreomsorg.

Införandet av måltidsvän skulle innebära att frivilliga äter med äldre. Som modell hade man Kävlinge där kommunen samverkat med den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker en äldre en gång i veckan för att äta en gemensam måltid.

L ville: ”att ansvarig förvaltning skulle undersöka möjligheten till och intresset för att initiera projektet ”måltidsvän” i Kumla kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.”

”Att om möjligheten och intresset finns genomföra intentionen i motionen.”

Tvetydigt svar

Under kommunfullmäktige kom svaret från Socialnämnden. Där uppgav man att man tillsammans med väntjänsten under hösten 2018 kan undersöka om det finns intresse av ”måltidsvänner.” Om intresset skulle finnas kan socialnämnden genomföra det hela i projektform under en kortare period för att sedan utvärdera och därefter fatta beslut om att avsluta eller fortsätta med ”måltidsvän.”

Kultur- och fritidsförvaltningen menade att det var viktigt att hitta rätt sorts person då det kräver social kompetens att gå hem och äta hos någon. Vidare bekymrade man sig för att Väntjänsten erfarit att det kan vara svårt att få samma person och boka sig på regelbundna uppdrag varje vecka.

Svaret var i all ärlighet något tvetydigt och i debatten kom mycket att handla om just Väntjänsten och deras eventuella roll i projektet. L menade dock att det fanns en rad andra föreningar man skulle kunna samarbeta med och att de i sin motion syftat på detta.

Fick tummen ner

Kommunfullmäktige hade tre val. Förvaltningen hade föreslagit att anta svaret och att motionen skulle besvaras. S och M yrkade däremot avslag på motionen och oppositionen yrkade bifall till motionen. Utfallet efter votering blev att motionen avslogs.

Värt att notera var även att V under kvällen fick svar på sin tre år gamla motion om att pröva att införa sex timmars arbetsdag i Kumla.  Motionen röstades ner med hänvisning till att det skulle innebära ökade omkostnader för kommunen.

Nästa kommunfullmäktige sker den 26 november klockan 15. Vill man se gårdagens möte kan man göra det HÄR

Se också
Waste of time
Bra att avtalet med Fortum Waste nu är historia. Men det skulle vara intressant att få veta hur avtalet förhandlades fram och av vem. Det skulle också vara intressant att få veta varför majoriteten drev frågan så hårt för att snabbt få avtalet i hamn. Vad var de bakomliggande motiven? Det finns många frågetecken kring avtalets tillkomst som skulle behövas förklaras av en historisk redogörelse.
2018-10-16 20:18
Insatt i ämnet
De som röstar nej till 6 timmars arbetsdag borde kanske fundera på att söka läkarhjälp. För grejen med att införa sex timmars arbetsdag det är nämligen att personalen blir friskare samtidigt som sjukskrivningstalen sjunker, vilket i sin tur gör att på längre sikt blir det billigare än pyttesumman som investeringen bidrar med. Gör om gör rätt med sex timmars arbetsdag!
2018-10-17 12:53
Petrus
6 timmars arbetsdag borde väl rimligen innebära att man för betalt för just 6 timmars utfört arbete och inte för 8? Med rätt chefer som har rätt kompetens och inte har rätt kontakter så skulle dom allra flesta kommuner i Sverige och andra offentliga verksamheter fungera mycket bättre. Skulle ett privat företag skötas lika illa som offentlig verksamhet skulle företaget gå i konkurs tämligen omgående. Ett företag är beroende av sina kunder. För att få nöjda kunder måste man utföra ett bra jobb och det gör man lättast med kompetenta medarbetare som är stolta över sitt jobb och känner att det lönar sig att göra ett bra jobb. Offentlig verksamhet får sina pengar genom skatten och struntar därför unisont i kvalité. Lägg ut mer av det offentliga till privata aktörer vilket skulle leda till att medarbetarna känner sig uppskattade när dom utför ett bra arbete.
2018-10-18 11:14
Mats Carlsson
Många inklusive Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har missuppfattat vad 6 timmars arbetsdag innebär trots att det finns massor och forskning kring ämnet. De okunniga fokuserar bara på att kostnaderna ökar eftersom man betalar 8 timmars lön för 6 timmars arbete. Om de börjar räkna på vad det förbättrade arbetsmiljön och personalens ökade frisktal innebar i kronor och ören skulle de inte uttala sig så slarvigt. Men detta ämne är väldigt svår och de som fattar besluten har inte kompetensen som krävs för att förstå de ekonomiska fördelarna.
2018-10-18 22:06
Personal?
Var ska man få tag på all personal som går åt om man inför 6-timmars arbetsdag. Det skulle gå åt ett helt skift till i t.ex vården. Hur ska sen dom anställda klara sig på en sänkt lön med 25%.
2018-10-18 22:15
INSATT I ÄMNET
Helt rätt Mats Carlsson Personal? Självklart finns det personal att uppbringa till exempel i de olika konstruerade jobben som till exempel inom AME, och övriga institutioner som skapats för att mörka arbetslösheten. Vidareutbildning och utveckling kallas det för. Petrus! Du har helt och hållet missat innehållet och framtidens utveckling med sex timmars arbetsdag, rekommenderar att du tar del av forskningen kring denna fantastiska möjlighet för mänskligheten att få ihop sin vardag med jobb, familj och inte minst sig själv, och självklart jobbar du med sex timmars arbetsdag till samma lön som om du jobbar åtta timmar, för hur får du annars mattematiken att gå ihop?
2018-10-21 9:36
Waste of time
Bra att avtalet med Fortum Waste nu är historia. Men det skulle vara intressant att få veta hur avtalet förhandlades fram och av vem. Det skulle också vara intressant att få veta varför majoriteten drev frågan så hårt för att snabbt få avtalet i hamn. Vad var de bakomliggande motiven? Det finns många frågetecken kring avtalets tillkomst som skulle behövas förklaras av en historisk redogörelse.
2018-10-16 20:18
Insatt i ämnet
De som röstar nej till 6 timmars arbetsdag borde kanske fundera på att söka läkarhjälp. För grejen med att införa sex timmars arbetsdag det är nämligen att personalen blir friskare samtidigt som sjukskrivningstalen sjunker, vilket i sin tur gör att på längre sikt blir det billigare än pyttesumman som investeringen bidrar med. Gör om gör rätt med sex timmars arbetsdag!
2018-10-17 12:53
Petrus
6 timmars arbetsdag borde väl rimligen innebära att man för betalt för just 6 timmars utfört arbete och inte för 8? Med rätt chefer som har rätt kompetens och inte har rätt kontakter så skulle dom allra flesta kommuner i Sverige och andra offentliga verksamheter fungera mycket bättre. Skulle ett privat företag skötas lika illa som offentlig verksamhet skulle företaget gå i konkurs tämligen omgående. Ett företag är beroende av sina kunder. För att få nöjda kunder måste man utföra ett bra jobb och det gör man lättast med kompetenta medarbetare som är stolta över sitt jobb och känner att det lönar sig att göra ett bra jobb. Offentlig verksamhet får sina pengar genom skatten och struntar därför unisont i kvalité. Lägg ut mer av det offentliga till privata aktörer vilket skulle leda till att medarbetarna känner sig uppskattade när dom utför ett bra arbete.
2018-10-18 11:14
Mats Carlsson
Många inklusive Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har missuppfattat vad 6 timmars arbetsdag innebär trots att det finns massor och forskning kring ämnet. De okunniga fokuserar bara på att kostnaderna ökar eftersom man betalar 8 timmars lön för 6 timmars arbete. Om de börjar räkna på vad det förbättrade arbetsmiljön och personalens ökade frisktal innebar i kronor och ören skulle de inte uttala sig så slarvigt. Men detta ämne är väldigt svår och de som fattar besluten har inte kompetensen som krävs för att förstå de ekonomiska fördelarna.
2018-10-18 22:06
Personal?
Var ska man få tag på all personal som går åt om man inför 6-timmars arbetsdag. Det skulle gå åt ett helt skift till i t.ex vården. Hur ska sen dom anställda klara sig på en sänkt lön med 25%.
2018-10-18 22:15
INSATT I ÄMNET
Helt rätt Mats Carlsson Personal? Självklart finns det personal att uppbringa till exempel i de olika konstruerade jobben som till exempel inom AME, och övriga institutioner som skapats för att mörka arbetslösheten. Vidareutbildning och utveckling kallas det för. Petrus! Du har helt och hållet missat innehållet och framtidens utveckling med sex timmars arbetsdag, rekommenderar att du tar del av forskningen kring denna fantastiska möjlighet för mänskligheten att få ihop sin vardag med jobb, familj och inte minst sig själv, och självklart jobbar du med sex timmars arbetsdag till samma lön som om du jobbar åtta timmar, för hur får du annars mattematiken att gå ihop?
2018-10-21 9:36
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Joel Andersson, Vaclav Milik, Kenneth Bjerre och Chris Holder var nöjda efter vinsten inför 2 300 åskådare. Foto: Anders Björk
Vid Åfallets Skogsträdgård, där det växer så det knakar, arrangeras festival på lördag med försäljning, föredrag och musik.
Chris Holder var ojämn. Tog två heatsegrar, men tre nollor mot Piraterna. Det blev en klar förlust. Foto: Alexander Viktorsson.
Publicerad: 2018-10-16 17:54
Senaste nyheterna
Speedway: Storseger på “Hea”
(21:23)
Kumling blir landslagscoach
1
(17:10)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
22
(2019-07-15)
PADEL: Hall redo för premiär
3
(2019-07-15)
Speedway: Laget mot Rospiggarna
(2019-07-14)
BILDSPECIAL: Nostalgiafton
(2019-07-12)
Motor: Rallybilar rullade in (TV)
4
(2019-07-12)
Ekeby IF växer så det knakar
13
(2019-07-12)
Festival för biologisk mångfald
(2019-07-12)
Rally och Nostalgiafton på torget
(2019-07-12)
Anders Björk: Hur är det med gud?
(2019-07-12)
Speedway: Fjärde raka förlusten
(2019-07-11)
Brand i villa på Östra Gatan
1
(2019-07-11)
Sandra Wallin: En ohyggligt tråkig skräckis
(2019-07-11)
Hallå där - Katarina Hansson
5
(2019-07-11)
Svårt släppa jobbet på semester
(2019-07-11)
TENNIS: Banor klara för spel
2
(2019-07-11)
Veckans bild - Geson konfektion
(2019-07-11)
Solenergi växer i Sydnärke
(2019-07-11)
Speedway: Laget och radio
(2019-07-10)
Skolkare mister bidrag
8
(2019-07-09)
Elcyklar används i hemtjänsten
7
(2019-07-09)
Gissa Kumlabilden - Var är vi?
4
(2019-07-08)
Inbrott på Smedsgatan
(2019-07-08)
Singelolycka på E20
(2019-07-06)
LÖPNING: Tre lopp samma dag
(2019-07-06)
Innebandy: Vädjar om Ekeby IF
3
(2019-07-06)
PRO: Lyssna på oss äldre!
(2019-07-06)
LÖPNING: Inviger väg med lopp
(2019-07-05)
Höjda villapriser med 11 procent
(2019-07-05)
Kyrksjönt med tunn publik (TV)
7
(2019-07-04)
Indianerna visar svag form
5
(2019-07-04)
Karl-Gustaf Mattsson: Vilse i luren
5
(2019-07-04)
Sol över veteranbilar (TV)
(2019-07-04)
Fotboll: IFK vann i Sunne
1
(2019-07-04)
Fick nej om måsjakt
12
(2019-07-03)
Speedway: Laget mot Dackarna
(2019-07-03)
Speedway: Indianerna föll stort
(2019-07-02)
Speedway: Radio 94,3 utan “Pepe”
(2019-07-02)
Göte Pettersson avliden
(2019-07-02)
Veteranfordon rullar in
(2019-07-02)
Fotboll: YIK-ordföranden upprörd
5
(2019-07-01)
Kumlingar i Almedalen
17
(2019-07-01)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
12
(2019-07-01)
Speedway: Laget mot Smederna
(2019-06-30)
“Muselmaner” från Laxå i Nalavi
(2019-06-30)
Jubel för farligaste MC-tricket
6
(2019-06-29)
Fotboll: 0-0 hemma för Yxhult
(2019-06-28)
Sätter upp staket mot felparkerare
3
(2019-06-28)
Vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol
4
(2019-06-27)
Tre till sjukhus efter olycka
(2019-06-27)
Unga dansare gör turné
(2019-06-27)
Vänträff med mat och tävling
3
(2019-06-27)
Fotboll: IFK Kumla upp i topp
1
(2019-06-26)
Skoaffär stänger vid torget
1
(2019-06-26)
Fotboll: 8-0 till Vretstorp
(2019-06-26)
Hallå där - Om tennisbanor
2
(2019-06-26)
Speedway: Årets första förlust
2
(2019-06-25)
Mer etanol i tanken
1
(2019-06-25)
Möjlig elväg mellan Örebro-Hallsberg
5
(2019-06-25)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.