20 Februari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Varför såna besparingar inom välfärden i Kumla?

Till socialnämndens möte nu i augusti fanns en rad förslag på besparingar för att få en budget i balans 2020. Socialdemokraterna och Moderaterna, som tillsammans styr Kumla, har nu också beslutat om ett flertal av dessa besparingar inom nämnden som vi tror kommer försämra välfärden i Kumla. Vi tycker besluten är alldeles för tidigt tagna.

Bland annat har S och M nu beslutat att nattpersonalen inom vård- och omsorg, hemtjänst och LSS ska jobba 9,5 timmar istället för 10 timmar per pass. Det kommer leda till fler arbetspass och blir en stor förändring för personalen. Partierna beslutade också att dra ner på antal medarbetare som arbetar med så kallad BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).

Argumentet från S och M var att det idag finns mer personal på ett av Kumlas boenden jämfört med övriga. Det skulle därför bli en mer likvärdig vård för samtliga patienter i Kumla om det såg likadant ut på alla boenden i Kumla. Ett något märkligt argument kan vi tycka. 

S och M valde vidare att avveckla ISU, en verksamhet till för de personer som står allra längst från arbetsmarknaden. Många gånger får dessa personer försörjningsstöd. I tjänsteskrivelsen till ärendet fanns risker med att avveckla denna verksamhet men partierna valde att göra det ändå. 

När det gäller fältarna i Kumla beslutade i och för sig en enig nämnd att fältarna ska vara kvar men det förvånar oss då både företrädare för S och M i Kumlanytt bara för en vecka sedan uttalade sig om att fältarna skulle tas bort. Vi välkomnar däremot att fältarna nu blir kvar i Kumla.

Dessutom ska en utredning startas för hur deras arbetssätt kan förändras med erfarenheter från ”Kumla mot narkotika”. Liberalerna föreslog redan 2016 att ett liknande arbetssätt skulle införas i Kumla men då röstade S och M nej. 

Sammanlagt har nu S och M beslutat om 8 miljoner i besparingar på socialnämnden. Vi menar att besluten är tagna alldeles för tidigt. L och C röstade istället för att samtliga besparingsförslag skulle beredas vidare och sättas i ett större sammanhang i hela kommunen.

Detta för att ta reda på om det inte istället finns andra områden i kommunen att spara på i första hand istället för att spara på välfärden i Kumla. Vi är nämligen övertygade om att så är fallet.

Liberalerna och Centerpartiet vill utveckla välfärden i Kumla, inte försämra den.

Christian Liljenhed (L)
Oppositionsråd & ledamot i socialnämnden

Jan Engman (C)
2:e vice ordförande i socialnämnden

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-08-16 15:11
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.