21 Augusti 2019
Tipsa: 073-094 57 58

"Facebook perfekt för att
visa blomstrande Kumla"

Kumla kommun satsar stort för att nå målet att bli 25 000 invånare år 2025. En del i arbetet med att göra Kumla attraktivare och locka hit nya invånare är de nybyggnationer som tillkommit i form av sjöpark, växthus och äventyrsbad. Utöver det har en projektledare anställts för att kommunen ska nå sitt mål. Samtidigt finns det nästan fem miljoner svenska konton på Facebook – men där finns inte Kumla.

År 2012 motsvarade antalet Facebook-konton i Sverige 57 procent av befolkningen i åldrarna från 13 år och uppåt. Med hjälp av en befolkningspyramid och en gnutta enkel matematik kan vi konstatera att ungefär 10 000 konton hos denna nätverkstjänst finns i Kumla – nästan halva kommunens befolkning! Det är uppenbart att Facebook är en gigantisk marknad, och därför ställer jag mig frågan – varför finns inte Kumla där?

Når ut snabbare

Enligt min uppfattning är en Facebook-sida ett perfekt medel för att sprida bilden av det blomstrande Kumla och få fler att öppna ögonen för kommunen. Utöver det är det ett bra kommunikationsalternativ kommunen och kumlaborna emellan. Sidan kan med all säkerhet bidra till att kommunen snabbast möjligt når ut med viktig information, som till exempel ett tillfälligt strömavbrott och när det beräknas vara åtgärdat.

Man kan ställa sig frågan varför Kumla behöver finnas på Facebook när kommunen redan har en hemsida. Faktum är att en Facebook-sida blir mycket mer integrerad i ditt internetanvändande då uppdateringar från kommunen automatiskt syns när du använder dig av nättjänsten.

Minimal kostnad

Du slipper dessutom komma ihåg att besöka kommunens vanliga internetsida för att hålla dig uppdaterad. Kostnaden för detta behöver vi inte ens ta upp, underhållskostnaden av sidan är minimal jämfört med andra miljonsatsningar i kommunen.

Det är dags för Kumla att följa med tiden och ta tillvara på alla de fantastiska möjligheter som internet erbjuder. Nybyggnationer för över 300 miljoner är inte alltid de bästa alternativen. Ibland kan små, smarta och billiga lösningar vara de bästa för att lyckas.

Nejtack
Att det finns Facebook-konton i Sverige motsvarande 57% av befolkningen betyder inte automatiskt att 57% av befolkningen har Facebook. Det är enkelt att skapa ett konto och det är sannolikt att åtminstone en del av dessa konton tillhör samma personer. Behöver vi verkligen mer information som kommer till oss automatiskt, utan att vi frågat efter den? Är det inte bättre att söka efter informationen när vi verkligen vill ta del av den? Jag tycker att informationen är tillräckligt lätt att hitta på Kumlas hemsida. De som valt att inte ha ett Facebook-konto har gjort sitt val av en anledning. Låt oss fortsätta kunna ta del av kommunens informationen på samma villkor som de som har Facebook. Facebook är ingen statlig eller ideell organisation. Facebook är ett privat vinstdrivande företag, som sprider information om sina medlemmar till främmande makts underrättelsetjänst! Hur demokratiskt är det? Det finns andra sätt att möjliggöra för automatiska uppdateringar i internetflöden för dem som efterfrågar det. Skapa istället RSS- eller ATOM-flöden som alla har möjlighet att ta del av!
2013-10-25 19:18
Isac Svanberg
Tack för kommentaren "Nejtack". Du har givetvis helt rätt i att 57 procent inte motsvarar 10 000 unika personer, vilket framgår i texten då jag skriver konton och inte unika personer. Jag är dock helt övertygad om att andelen "dubbelkonton" inte är så stor att den påverkar min poäng. Är man intresserad av automatisk information ber man om den genom att göra ett aktivt val och gilla sidan på Facebook. Det torde väl innebära att ingen får informationen automatiskt utan att ha velat det? Vidare kan jag konstatera att du inte helt känner till hur Facebook fungerar. Alla har samma möjlighet att ta del av informationen som skrivs på en gilla-sida på Facebook. Däremot måste man ha ett konto för att till exempel kunna "gilla" och kommentera inläggen. Gör man Facebooksidan lätt att hitta på Kumlas hemsida innebär det ju att alla har samma möjlighet att ta del av informationen. Visst är Facebook ett privat företag. Ett företag som sysselsätter nästan 5000 personer varje dag, varav ett 50-tal bara i Luleåområdet. Förstår inte vad problemet är att kommunen gynnar privata företag eftersom de gör det regelbundet? När de köper in iPads till lärarna, möbler till äldreboendena, bilar till hemtjänsten osv. Allt det kommer ju inte från något statligt lager direkt... Att NSA har tillgång till intim information från Facebook förvärrar väl inte situationen? De som redan har Facebook har gjort ett aktivt val, vill man inte bli medlem kan man ändå ta del av informationen, och Kumla som demokratisk organisation borde väl inte ha någonting att dölja för NSA? RSS- och ATOM-flöden är gammalmodigt enligt mig! Att dessutom 57 (värst vad mycket 57 det är) procent av alla landets kommuner har en sida på Facebook talar för sig självt.
2013-10-26 10:25
Nejtack
Tack för din kommentar Isac. Jag uppfattade det som att du likställde 10000 konton med halva Kumlas befolkning. Men jag kan ha missförstått dig där. Du har förmodligen rätt i att en stor del av Kumlas befolkning har Facebook-konton. Inom vissa grupper är trycket på de som inte har ett Facebook-konto stort. Det är nästan så att finns du inte på Facebook så finns du inte alls. De som inte finns på Facebook betraktas som kufer som förmodligen har något att dölja (och det skulle inte förvåna mig om det förekommer mobbning på skolorna av de som inte har Facebook eller andra populära nättjänster som Instagram). Har du inte Facebook kan du ofta inte kommentera på nätet. Du kan inte heller delta i en majoritet av de tävlingar som anordnas på nätet. Vad jag menar är att det blir allt svårare att stå utanför Facebook. Man har snart inget val längre. Arbetsgivare använder Facebook för att kolla upp dig inför en anställning, och även under anställningen. Du kan bli av med jobbet om du uttrycker dig olämpligt om din chef t.ex. Jag tycker att Facebook fått ett allt för stort inflytande över oss. Du skriver att kommunen köper IPads och möbler. De betalar då för de varor som företagen säljer. Vad är det Facebook tjänar pengar på? Vad är det de säljer? Det kostar vad jag vet inte pengar att skapa ett Facebookkonto. NSA är möjligen inte intresserade av vad Kumla kommun skriver, utan förmodligen mer intresserade av vad Facebooks användare har för intressen och vänner t.ex.- åsiktsregistrering (om du frågar mig). Det skulle vara intressant att veta om Facebook tjänar pengar på samarbetet med NSA. Uppgifterna används förhoppningsvis enbart av personer med "rent mjöl i påsen" - men hur kan vi vara säkra på det? Jag håller med om att Facebook skulle kunna vara ett sätt för Kumla kommun att nå ut till fler. Men om det blir den populäraste kanalen att nå ut till folket ser jag en risk med att uppdateringarna till de som väljer att stå utanför upphör. Varför fortsätta uppdatera hemsidan om en majoritet tar del av informationen via Facebook. Så länge alternativen garanterat finns kvar så kan det kanske vara ok, även om jag tycker att facebook är en odemokratisk organisation som inte behöver få draghjälp av våra kommuner.
2013-10-27 0:48
Kumla
Håller med Nejtack Facebook håller även på att bli omodern
2013-10-27 12:20
Isac Svanberg
Hej igen ”Nejtack”. Ursäkta för missförståndet i så fall, kanske kunde ha formulerat mig på något annat sätt. Förstår precis vad du menar med Facebooks inflytande, känner flera personer som resonerar likadant. Tillgänglighetsperspektivet, som du bland annat nämner, är en skrämmande utveckling. Jag kan i alla fall säga att jag aldrig kommer ställa mig bakom att kommunens hemsideuppdateringar får lida om majoriteten av invånarna regelbundet läser informationen på Facebook istället – det handlar om tillgänglighet för alla invånare. Förvisso finns det, som jag nämnt i tidigare kommentar, möjlighet att läsa inläggen på Facebook även om man inte är medlem. Men finns det en efterfrågan att istället läsa nyheterna på hemsidan ska den självklart finnas kvar och uppdateras i samma utsträckning som den gör idag. Den största delen av all mobbning i skolan grundar sig med största sannolikhet i osäkerhet hos mobbaren, på grund av till exempel dåliga familjeförhållanden. Sen kan Facebook-användandet givetvis bli ett redskap, men jag tror inte Facebook har förvärrat situationen då grundorsaken är en annan. Hursomhelst är mobbning fruktansvärt och ett första förebyggande steg är väl att flytta mobbaren till en annan skola istället för den som blivit mobbad! Facebook är gratis precis som du nämner. Kommunens inköpsexempel tog jag enbart upp för att du i din första kommentar verkade ha något emot att kommunen gynnar en privat aktör om de startar en sida på Facebook. – Faktum är ju att kommunen gör det hela tiden. Rent spontant är jag emot övervakning då jag tycker det är kraftigt intigritetskränkande. Men jag säger som jag gjort tidigare – alla som är medlemmar på Facebook har gjort ett aktivt val. För de som inte vill vara medlemmar av bland annat den anledningen kan man läsa inläggen ändå, eller hålla sig till hemsidan.
2013-10-29 10:12
Isac Svanberg
Har du något annat, bättre förslag än Facebook "Kumla"? Jag håller inte med, även om Facebook funnits ett tag används det i större utsträckning än någonsin.
2013-10-29 10:15
Nejtack
Hej igen Isac. Ursäkten godtas så klart. Det är skönt att höra att även du tycker att tillgänglighet för alla är viktigt. Jag är inte emot att kommunen verkar på olika forum där folket finns - jag tror tvärtom att det är bra för demokratin. På så sätt är Facebook ett bra forum. Att alla kan ta del av informationen på Facebook stämmer nog - (det beror kanske på vad som gjorts publikt av den som publicerat informationen?). Men de som inte har ett konto kan inte kommentera och kan därmed inte delta i den eventuella debatt som förs. Med tanke på övervakningsaspekten tycker jag att det vore bättre att utveckla hemsidan med det som eventuellt saknas från Facebook. För oavsett om vi har konto på Facebook eller ej, så lämnar vi digitala spår efter oss när vi besöker dess sidor. Dessa spår kan också användas till övervakning. Alla som finns på Facebook har gjort ett aktivt val - ja. Däremot undrar jag om detta val alltid varit så fritt. Det finns som jag tidigare nämnt ett antal påtryckningar, både socialt och praktiskt (ett tag kunde man t.ex. inte skaffa ett Spotify konto utan att ha ett Facebook konto).
2013-10-31 23:07
Isac Svanberg
Hej igen ”Nejtack”, tack för den fortsatta diskussionen. Roligt när vi kan utbyta tankar och idéer med varandra, diskussion är alltid bra! Det är precis som du säger, man kan göra sidan publik i olika utsträckningar beroende på hur man ställt in sekretessinställningarna. Om nu Kumla skulle starta en gilla-sida är det för mig en förutsättning att den ska vara offentlig för alla, av framförallt tillgänglighetsskäl. Huvudsyftet med debatter är ju egentligen att visa sitt ställningstagande och försöka övertyga andra. Med andra ord behöver man inte delta i debatterna på Facebook för att försöka påverka kommunen. Det finns andra alternativ för de som väljer att stå utanför, till exempel att skicka iväg ett mejl till kommunen. På så sätt försämras inte tillgängligheten, eftersom alla fortfarande har tillgång till diskussionerna som förs. Är man däremot väldigt intresserad av debatter över internet är det nog mer intresset av att delta som motiverar en. Jag kan tänka mig att de flesta som flitigt deltar i debatter på nätet redan finns med på Facebook – eftersom det är där en stor del av alla nätdebatter förs i dagens läge. Då handlar det inte om ett dolt tryck att gå med i Facebook. Då pratar vi att anpassa sig efter var folket finns. Frågan är, hur ska vi kunna lita på att alla olika typer av tjänster kommunen använder sig av idag inte är övervakade? Det skulle inte förvåna mig om kommunen redan idag ”stöttar” någon form av hemlig övervakning utan att veta om det, men tanke på hur Internet har utvecklats under åren. Det är troligen en omöjlighet att gardera sig från hemlig övervakning. Därför anser jag att det är bättre att lägga fokus på var marknaden finns – där är Facebook ett exemplariskt exempel. Ditt spårargument angående de som bara besöker Facebook tycker jag är för långsökt för att vara hållbart. Jag menar, hur stora är de spåren? Det är som du säger, en press att gå med i Facebook finns. Tror dock Spotify tagit bort Facebook-kravet, men det finns andra exempel. Det kan dock inte kommunen påverka. För om Kumla skulle fortsätta stå utanför skulle ändå inte de olika kraven försvinna.
2013-11-01 22:11
Lasse
Hej på er ! Varför dessa hårda ord på Facebook? Klart är väl att det finns massor av myndigheter, företag etc på Facebook redan och att det är en ypperlig informationskanal. Men det tar inte udden av en egen hemsida som givetvis ska vara den huvudsakliga källan till information. Apropå hemsidan så är det väl stor del av kommuninnevånarna som inte kan se den heller? Många av de äldre har ju inte dator och vet inte hur en sådan fungerar.... Facebook skulle bara vara en komplement till en hemsida, så enkelt är det.
2014-09-12 7:16
Nejtack
Att det finns Facebook-konton i Sverige motsvarande 57% av befolkningen betyder inte automatiskt att 57% av befolkningen har Facebook. Det är enkelt att skapa ett konto och det är sannolikt att åtminstone en del av dessa konton tillhör samma personer. Behöver vi verkligen mer information som kommer till oss automatiskt, utan att vi frågat efter den? Är det inte bättre att söka efter informationen när vi verkligen vill ta del av den? Jag tycker att informationen är tillräckligt lätt att hitta på Kumlas hemsida. De som valt att inte ha ett Facebook-konto har gjort sitt val av en anledning. Låt oss fortsätta kunna ta del av kommunens informationen på samma villkor som de som har Facebook. Facebook är ingen statlig eller ideell organisation. Facebook är ett privat vinstdrivande företag, som sprider information om sina medlemmar till främmande makts underrättelsetjänst! Hur demokratiskt är det? Det finns andra sätt att möjliggöra för automatiska uppdateringar i internetflöden för dem som efterfrågar det. Skapa istället RSS- eller ATOM-flöden som alla har möjlighet att ta del av!
2013-10-25 19:18
Isac Svanberg
Tack för kommentaren "Nejtack". Du har givetvis helt rätt i att 57 procent inte motsvarar 10 000 unika personer, vilket framgår i texten då jag skriver konton och inte unika personer. Jag är dock helt övertygad om att andelen "dubbelkonton" inte är så stor att den påverkar min poäng. Är man intresserad av automatisk information ber man om den genom att göra ett aktivt val och gilla sidan på Facebook. Det torde väl innebära att ingen får informationen automatiskt utan att ha velat det? Vidare kan jag konstatera att du inte helt känner till hur Facebook fungerar. Alla har samma möjlighet att ta del av informationen som skrivs på en gilla-sida på Facebook. Däremot måste man ha ett konto för att till exempel kunna "gilla" och kommentera inläggen. Gör man Facebooksidan lätt att hitta på Kumlas hemsida innebär det ju att alla har samma möjlighet att ta del av informationen. Visst är Facebook ett privat företag. Ett företag som sysselsätter nästan 5000 personer varje dag, varav ett 50-tal bara i Luleåområdet. Förstår inte vad problemet är att kommunen gynnar privata företag eftersom de gör det regelbundet? När de köper in iPads till lärarna, möbler till äldreboendena, bilar till hemtjänsten osv. Allt det kommer ju inte från något statligt lager direkt... Att NSA har tillgång till intim information från Facebook förvärrar väl inte situationen? De som redan har Facebook har gjort ett aktivt val, vill man inte bli medlem kan man ändå ta del av informationen, och Kumla som demokratisk organisation borde väl inte ha någonting att dölja för NSA? RSS- och ATOM-flöden är gammalmodigt enligt mig! Att dessutom 57 (värst vad mycket 57 det är) procent av alla landets kommuner har en sida på Facebook talar för sig självt.
2013-10-26 10:25
Nejtack
Tack för din kommentar Isac. Jag uppfattade det som att du likställde 10000 konton med halva Kumlas befolkning. Men jag kan ha missförstått dig där. Du har förmodligen rätt i att en stor del av Kumlas befolkning har Facebook-konton. Inom vissa grupper är trycket på de som inte har ett Facebook-konto stort. Det är nästan så att finns du inte på Facebook så finns du inte alls. De som inte finns på Facebook betraktas som kufer som förmodligen har något att dölja (och det skulle inte förvåna mig om det förekommer mobbning på skolorna av de som inte har Facebook eller andra populära nättjänster som Instagram). Har du inte Facebook kan du ofta inte kommentera på nätet. Du kan inte heller delta i en majoritet av de tävlingar som anordnas på nätet. Vad jag menar är att det blir allt svårare att stå utanför Facebook. Man har snart inget val längre. Arbetsgivare använder Facebook för att kolla upp dig inför en anställning, och även under anställningen. Du kan bli av med jobbet om du uttrycker dig olämpligt om din chef t.ex. Jag tycker att Facebook fått ett allt för stort inflytande över oss. Du skriver att kommunen köper IPads och möbler. De betalar då för de varor som företagen säljer. Vad är det Facebook tjänar pengar på? Vad är det de säljer? Det kostar vad jag vet inte pengar att skapa ett Facebookkonto. NSA är möjligen inte intresserade av vad Kumla kommun skriver, utan förmodligen mer intresserade av vad Facebooks användare har för intressen och vänner t.ex.- åsiktsregistrering (om du frågar mig). Det skulle vara intressant att veta om Facebook tjänar pengar på samarbetet med NSA. Uppgifterna används förhoppningsvis enbart av personer med "rent mjöl i påsen" - men hur kan vi vara säkra på det? Jag håller med om att Facebook skulle kunna vara ett sätt för Kumla kommun att nå ut till fler. Men om det blir den populäraste kanalen att nå ut till folket ser jag en risk med att uppdateringarna till de som väljer att stå utanför upphör. Varför fortsätta uppdatera hemsidan om en majoritet tar del av informationen via Facebook. Så länge alternativen garanterat finns kvar så kan det kanske vara ok, även om jag tycker att facebook är en odemokratisk organisation som inte behöver få draghjälp av våra kommuner.
2013-10-27 0:48
Kumla
Håller med Nejtack Facebook håller även på att bli omodern
2013-10-27 12:20
Isac Svanberg
Hej igen ”Nejtack”. Ursäkta för missförståndet i så fall, kanske kunde ha formulerat mig på något annat sätt. Förstår precis vad du menar med Facebooks inflytande, känner flera personer som resonerar likadant. Tillgänglighetsperspektivet, som du bland annat nämner, är en skrämmande utveckling. Jag kan i alla fall säga att jag aldrig kommer ställa mig bakom att kommunens hemsideuppdateringar får lida om majoriteten av invånarna regelbundet läser informationen på Facebook istället – det handlar om tillgänglighet för alla invånare. Förvisso finns det, som jag nämnt i tidigare kommentar, möjlighet att läsa inläggen på Facebook även om man inte är medlem. Men finns det en efterfrågan att istället läsa nyheterna på hemsidan ska den självklart finnas kvar och uppdateras i samma utsträckning som den gör idag. Den största delen av all mobbning i skolan grundar sig med största sannolikhet i osäkerhet hos mobbaren, på grund av till exempel dåliga familjeförhållanden. Sen kan Facebook-användandet givetvis bli ett redskap, men jag tror inte Facebook har förvärrat situationen då grundorsaken är en annan. Hursomhelst är mobbning fruktansvärt och ett första förebyggande steg är väl att flytta mobbaren till en annan skola istället för den som blivit mobbad! Facebook är gratis precis som du nämner. Kommunens inköpsexempel tog jag enbart upp för att du i din första kommentar verkade ha något emot att kommunen gynnar en privat aktör om de startar en sida på Facebook. – Faktum är ju att kommunen gör det hela tiden. Rent spontant är jag emot övervakning då jag tycker det är kraftigt intigritetskränkande. Men jag säger som jag gjort tidigare – alla som är medlemmar på Facebook har gjort ett aktivt val. För de som inte vill vara medlemmar av bland annat den anledningen kan man läsa inläggen ändå, eller hålla sig till hemsidan.
2013-10-29 10:12
Isac Svanberg
Har du något annat, bättre förslag än Facebook "Kumla"? Jag håller inte med, även om Facebook funnits ett tag används det i större utsträckning än någonsin.
2013-10-29 10:15
Nejtack
Hej igen Isac. Ursäkten godtas så klart. Det är skönt att höra att även du tycker att tillgänglighet för alla är viktigt. Jag är inte emot att kommunen verkar på olika forum där folket finns - jag tror tvärtom att det är bra för demokratin. På så sätt är Facebook ett bra forum. Att alla kan ta del av informationen på Facebook stämmer nog - (det beror kanske på vad som gjorts publikt av den som publicerat informationen?). Men de som inte har ett konto kan inte kommentera och kan därmed inte delta i den eventuella debatt som förs. Med tanke på övervakningsaspekten tycker jag att det vore bättre att utveckla hemsidan med det som eventuellt saknas från Facebook. För oavsett om vi har konto på Facebook eller ej, så lämnar vi digitala spår efter oss när vi besöker dess sidor. Dessa spår kan också användas till övervakning. Alla som finns på Facebook har gjort ett aktivt val - ja. Däremot undrar jag om detta val alltid varit så fritt. Det finns som jag tidigare nämnt ett antal påtryckningar, både socialt och praktiskt (ett tag kunde man t.ex. inte skaffa ett Spotify konto utan att ha ett Facebook konto).
2013-10-31 23:07
Isac Svanberg
Hej igen ”Nejtack”, tack för den fortsatta diskussionen. Roligt när vi kan utbyta tankar och idéer med varandra, diskussion är alltid bra! Det är precis som du säger, man kan göra sidan publik i olika utsträckningar beroende på hur man ställt in sekretessinställningarna. Om nu Kumla skulle starta en gilla-sida är det för mig en förutsättning att den ska vara offentlig för alla, av framförallt tillgänglighetsskäl. Huvudsyftet med debatter är ju egentligen att visa sitt ställningstagande och försöka övertyga andra. Med andra ord behöver man inte delta i debatterna på Facebook för att försöka påverka kommunen. Det finns andra alternativ för de som väljer att stå utanför, till exempel att skicka iväg ett mejl till kommunen. På så sätt försämras inte tillgängligheten, eftersom alla fortfarande har tillgång till diskussionerna som förs. Är man däremot väldigt intresserad av debatter över internet är det nog mer intresset av att delta som motiverar en. Jag kan tänka mig att de flesta som flitigt deltar i debatter på nätet redan finns med på Facebook – eftersom det är där en stor del av alla nätdebatter förs i dagens läge. Då handlar det inte om ett dolt tryck att gå med i Facebook. Då pratar vi att anpassa sig efter var folket finns. Frågan är, hur ska vi kunna lita på att alla olika typer av tjänster kommunen använder sig av idag inte är övervakade? Det skulle inte förvåna mig om kommunen redan idag ”stöttar” någon form av hemlig övervakning utan att veta om det, men tanke på hur Internet har utvecklats under åren. Det är troligen en omöjlighet att gardera sig från hemlig övervakning. Därför anser jag att det är bättre att lägga fokus på var marknaden finns – där är Facebook ett exemplariskt exempel. Ditt spårargument angående de som bara besöker Facebook tycker jag är för långsökt för att vara hållbart. Jag menar, hur stora är de spåren? Det är som du säger, en press att gå med i Facebook finns. Tror dock Spotify tagit bort Facebook-kravet, men det finns andra exempel. Det kan dock inte kommunen påverka. För om Kumla skulle fortsätta stå utanför skulle ändå inte de olika kraven försvinna.
2013-11-01 22:11
Lasse
Hej på er ! Varför dessa hårda ord på Facebook? Klart är väl att det finns massor av myndigheter, företag etc på Facebook redan och att det är en ypperlig informationskanal. Men det tar inte udden av en egen hemsida som givetvis ska vara den huvudsakliga källan till information. Apropå hemsidan så är det väl stor del av kommuninnevånarna som inte kan se den heller? Många av de äldre har ju inte dator och vet inte hur en sådan fungerar.... Facebook skulle bara vara en komplement till en hemsida, så enkelt är det.
2014-09-12 7:16
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ett riktigt skumbad av vågor har bildats vid torgets fontän efter att olämpligt innehåll har sprutats i. Foto: Anders Björk
Polis släpper ut en bil från avspärrade området. Och strax därefter, kring kl 11:15, hävdes avspärrningarna. Foto: Anders Björk
Publicerad: 2013-10-24 23:08
Senaste nyheterna
Speedway: Vinst i avbruten match
1
(2019-08-20)
Vattenläcka i centrala Hallsberg
(2019-08-20)
Allévux startar svetsutbildning
(2019-08-19)
Speedway: Laget mot Masarna
(2019-08-18)
Fotboll: Hallsberg vann igen
(2019-08-17)
Zumba vid hembygdsgård
(2019-08-17)
SKPF:s pensionärer på resa
1
(2019-08-16)
Hallå där - Volvos restaurang
(2019-08-16)
Inbrott och inbrottförsök i Hjortkvarn
(2019-08-16)
Brand i Pålsbodas kiosk
(2019-08-16)
Pedagoger i Hallsberg prisade
1
(2019-08-15)
Anders Björk: Tveksamt om Indianerna går längre än kvartsfinal
2
(2019-08-14)
Speedway: Ny storförlust borta
(2019-08-13)
Följ Indianerna här LIVE!
(2019-08-13)
Radio 94,3 med frestelser
(2019-08-12)
MODELLFLYG; Emil tog VM-silver
(2019-08-11)
Fotboll: Sköllerstadamer föll
(2019-08-11)
Lovande kräftfiske igång
(2019-08-10)
Fotboll: Klar damseger
(2019-08-10)
Fotboll: IFK Hallsberg vann 5-0
(2019-08-09)
Speedway: Indianerna vann 46-44
2
(2019-08-06)
Kräftfiskepremiär i Tisaren
(2019-08-05)
Förstörde barnens lekplats
(2019-08-04)
Sprang och sköt hem VM-medaljer
(2019-08-04)
Traktorälskarna samlades
(2019-08-04)
Unga sprang Tiomila
(2019-08-03)
Alf Anneborg: Gubbar på ny historieresa
1
(2019-08-02)
Anders Björk: Slaget vid Poltava
1
(2019-08-01)
Julmusten redan här
1
(2019-08-01)
Speedway: Lyssna, tippa och vinn!
(2019-07-30)
Karl-Gustaf Mattsson: Jag tror på Gud
3
(2019-07-28)
O-RINGEN: Lars-Åke totalvinnare
1
(2019-07-27)
INSÄNT: Öppna Moderater om Pride
1
(2019-07-27)
O-RINGEN: Etta på födelsedagen
1
(2019-07-27)
Hallsbergare hade tur i spel
(2019-07-26)
BILDSPECIAL: sommarfars i Hallsberg
(2019-07-26)
O-RINGEN: Julia etappsegrare
(2019-07-26)
O-RINGEN: Tisartjejer imponerade
(2019-07-25)
Vretstorps byalag jubilerar
1
(2019-07-25)
Inbrottsförsök vid restauranger
(2019-07-24)
O-RINGEN: Lars-Åke återvinnare
(2019-07-23)
O-RINGEN: Två etappsegrar för Tisaren
(2019-07-22)
KD svarar Svärd om mångkultur
3
(2019-07-22)
Bågskytte: Två guld vid Senior-SM
(2019-07-22)
Levande hembygdsgård i Viby
(2019-07-21)
RIDSPORT: Ponnyn har egen vilja
1
(2019-07-20)
Insänt om mångkultur i samhället
19
(2019-07-18)
Farlig gräsklippning
(2019-07-18)
Västgötar rullade in
(2019-07-18)
Dömd för brevöppning
(2019-07-17)
Snart dags för O-Ringen
(2019-07-17)
Förskolan Vibytorp firar tio år
(2019-07-16)
Framgångar för bågskyttar
(2019-07-15)
PADEL: Hall redo för premiär
4
(2019-07-15)
Festival för biologisk mångfald
(2019-07-12)
Anders Björk: Hur är det med gud?
(2019-07-12)
Sandra Wallin: En ohyggligt tråkig skräckis
(2019-07-11)
Hallsberg “växlar upp” vecka 35
(2019-07-11)
Svårt släppa jobbet på semester
(2019-07-11)
Bestulen i Vrestorp
(2019-07-11)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.