17 September 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Detaljplan för jättehus
klubbades i nämnden

Så blir vyn från Kumlasjön. Den omdiskuterade garaginfarten syns ej här, ska ligga nere till höger. Skiss: Hållen arkitekter.

Tyck gärna till men vi vet ändå bäst. Så kan samrådet kring det planerade nybygget vid Kumlasjön sammanfattas. Grannprotester mot en bakvänd garageinfart ignorerades när Samhällsbyggnadsnämnden klubbade detaljplanen.

Hanteringen av detaljplanen för kvarteret Rörläggaren 8, ett av Kumlas bästa lägen i direkt anslutning till Kumlasjöns gröna amfiteater, har genomförts i god byråkratisk ordning. 

Även om tiden var kort i somras har alla berörda grannar haft möjlighet att yttra sig om de två kraftiga huskroppar i fem till sju våningar med 40 lägenheter som HSB vill bygga på tomten.

Kommunen bäddar mjukt

HSB, som erbjudits marken av kommunen, har inte gjort något fel, bara låtit en arkitektbyrå klämma in så många lägenheter som möjligt för att få lönsamhet.

Ritningarna har granskats av Samhällsbyggnadsförvaltningens planarkitekt och infogats i ett förslag till detaljplan där hänsyn tagits till olika bestämmelser.

Man kan säga att kommunen bäddat mjukt för bygget eftersom det politiska målet för Kumla är att det byggs mer och gärna i centrum. 

Costa del sol?

Men de närmast berörda gillade inte vad de såg i planförslaget. Tolv kritiska skrivelser inkom. Det som upprört är fastighetens storlek (höjd och utformning), "den skulle smälta in men liknar mest hotellägenheter vid en solkust", skrev en granne.

Den bakvända garaginfarten har dock orsakat den största ilskan.

Husen har ingång från Södra Kungsvägen men till garaget i källaren ska bilarna köras i en lång runda via backen nerför John Norlanders gata, svänga in på Djupadalsgatan, efter några hundra meter korsa en parkering innan garaget nås på baksidan.

Väsentligt ökad trafik

Trafiken på Djupadalsgatan, en rätt smal villagata, kommer öka väsentligt. Det finns en brant cykelväg att ta hänsyn till och den existerande parkeringen halveras.

Dessa och de andra invändningarna vann inget som helst gehör hos förvaltningens experter. "Planhandlingarna har efter granskningstiden endast genomgått redaktionella ändringar", skriver de torrt och brutalt.

Göras annorlunda?

Kan husen byggas lägre och smälta in bättre i den idylliska miljön vid Kumlabornas anrika utomhusscen?

Givetvis, men då skulle kommunens folkvalda haft ambitionen att värna denna miljö och satt sådana villkor vid markanvisningen (se not 2 nedan).

Vyn idag. Foto: Kumla kommun
(L) reserverade sig

Kan garageinfarten göras på annat sätt? Givetvis, men det blir krångligare - och dyrare. En nedfart från Norra Kungsvägen har skissats i en förstudie men spolats. Någon detaljerad bild av alternativet har inte presenterats för allmänheten. 

När Samhällsbyggnadsnämnden möttes förra veckan antog den som väntat det liggande förslaget till detaljplan. En person, Magnus Ivarsson (L), nämndens andre vice ordförande, opponerade sig . Han ville ha en utredning av en alternativ garagelösning och reserverade sig mot beslutet.

Företrädarna för (S), (M), (C), (MP), (V) och (SD) sade ja och amen. Allt har gått demokratiskt till.

För de medborgare utanför partierna som engagerat sig i frågan torde dock förfarandet mer likna skendemokrati. Allt var spikat från början.

Se också
Peter
Politiker vet alltid bäst! De tar aldrig till sig vad andra tycker! Ett annat exempel är när man lät ICA Maxi bygga bort ingången från gågatan. Resultatet blev ett torg som oftast ekar tomt! Jag undrar om några andra aktörer på bostadsmarknaden fick vara med när kommunen "erbjöd marken till HSB"? Luktar lika illa som den föreslagna affären med Fortum om Kvarntorpshögen! Korruption finns väl inte i Sverige?
2017-10-26 9:54
TS
Vasst skrivet och underhållande läsning!
2017-10-26 11:35
Måd
Kan inte erinra mig att under de senaste 5-6 åren har den S-styrda kommunen (M:s inflytande under senaste mandatperioden har varit negligerbar) inte vid något tillfälle lyssnat på konstruktiv kritik och därmed ändrat ett beslut, så varför skulle de göra detta nu? ”Vi vet bäst.” är ju ett motto för S som de visar ofta – nu senast med borgensförbindelse och samverkansavtal. Dessutom är ju byggherren en till S närstående organisation.
2017-10-26 16:06
Tage E
Är det här socialdemokrati ? Att inte lyssna på folkets mening. Att den s-dominerande nämnden beslutar att ta del av Djupadalsparken och ge den till HSB som kan bygga dyra lägenheter till dom som har mycket pengar. Det börjar lukta väldigt illa i den blomstrande kommunen.
2017-10-26 18:15
Pp
Detta blir jättefint. Kul att det byggs i Kumla och att staden utvecklas.
2017-10-27 7:41
Nå´n j-a ordning
Av artikeln framgår att Staffan Göransson var med om beslutet men då med den politiska bestämningen S. Göransson befriades från det uppdraget i samhällsbyggnadsnämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september i år och har därefter inte invalts i nämnden under partibeteckningen S. Kommunallagen fastslår att det är kommunfullmäktige som fastställer vilka som ska ingå i nämnderna så man kan undra om detta är ytterligare är ett uttryck för ”Vi gör som vi vill för vi vet bäst.”.
2017-10-27 8:39
Esso Engvall
Jag hoppas ni tänker och förfinar den fina trappen från kungsvägen ner till Kumlasjön en gång i tiden entrén till Närkes pärla,för mig så även i dag med vidhängande sjöparken ! En eloge för er sköttsel av sjöpark och Kumlasjön ! Mvh Esso
2017-10-27 12:10
Hasse
Efter att ha läst läsarkommentarerna till artiklar rörande kommunens hantering av några frågor så undrar jag: Var finns de styrandes självkritik? Var finns revisorerna, såväl kommunens som de externa? Var finns en aktiv opposition? Hur visar sig tjänstemannakunnandet? Är det så att kommunen behöver hjälp av programmet ”Uppdrag granskning”?
2017-10-27 17:22
Lars Litzén
Till signaturen N'ån j-a ordning: Det stämmer att Göransson av kommunfullmäktige 18 september beviljades avsägelse från alla sina uppdrag för Vänsterpartiet men i samma veva utsågs han enligt protokollet som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden för Thomas Holt (S), ett beslut inte heller Kumlanytt noterade, därav vår förvåning över kappvändningen.
2017-10-28 3:14
Örjan Frisén
Som en av dem som haft synpunkter på detaljplanen kan jag verkligen skriva under på att det liknar skendemokrati. Ingen av de ca 20 synpunkterna har besvarats. Endast kommenterats av planarkitekten på samhällbyggnadsförvaltningen. ( se artikel kumlanytt.se 2017-09-05. Klicka på länken "besvarar invändningarna" ). Arkitekten gav inte någon av synpunkterna rätt att ens diskuteras. En eloge till Magnus Ivarsson (L) som var den enda i nämnden som ville utreda vad man tog beslut om.
2017-10-28 17:38
Pp
Örjan@ Som du och säkert alla andra här vet så har vi representativ demokrati i Sverige. Enskilda medborgare kan inte påverka politiska beslut. Och så måste det ju fungera. Man får helt enkelt rösta bort de styrande nästa val om man är missnöjd.
2017-10-29 10:51
Örjan Frisén
Naturligtvis är det så! Tack PP för upplysningen. Vad klok och duktig du är! Det förklarar nämndens agerande i frågan. Jag och alla andra som hade synpunkter tänkte helt fel. Förlåt och ursäkta vårt dumma och oövertänkta beteende. PP du är kung !
2017-10-29 18:08
Bengtas
PP@ Din syn på demokrati ger jag inte mycket för. Självklart är det både vår rätt och plikt att som enskilda medborgare påverka politiska beslut. Enligt dig skulle vi alltså knipa käft i fyra år mellan valen. Våra företrädare borde lyssna mer på dom som valt dom än på tjänstemän som kanske inte ens bor här
2017-10-29 22:19
Kumlafan
PP, du skulle passa in i samhällsbyggnadsnämnden. Du ska veta att det finns partier som söker med ljus och lykta efter personer med din analytiska förmåga och pricksäkra kommentarer.
2017-10-30 7:20
Pp
Örjan @ Tack! Bengtas @ Det inkom enligt artikeln ovan tolv kritiska skrivelser mot detta bygge. Anser du att kommunen ska riva upp sitt beslut eller ändra ritningar med alla kostnader som tillkommer för att tolv personer gnäller? Orimligt.
2017-10-30 7:44
Örjan Frisén
Ha ha ha.... Nu börjar bitarna falla på plats. Sign PP sitter i samhällsbyggnadsnämnden. Kom ut ur garderoben PP. Vem av ledamöterna är du ?
2017-10-30 17:35
Bengtas
PP@ Du vet inte vad du pratar om. För det första var de tolv kritiska synpunkterna inkomna innan nämnden fattat något avgörande beslut, det är ju därför man har denna möjlighet att ge synpunkter. För det andra handlar det inte om hur många som lämnat skriftliga invändningar, som inte alls är "gnäll" som du nonchalant och föraktfullt skriver, det handlar om hur seriösa de är. Argument från en enda medborgare kan mycket väl vara klokare än aldrig så välavlönade experter. Det måste bedömas av självständigt tänkande lokalpolitiker.
2017-10-30 21:19
Erik
Visst har majoriteter all rätt att köra över minoriteter. Samtidigt bör väl majoriteten ta hänsyn till närmast berörda (här i geografisk mening) när man fattar beslut. En typ av subsidiaritet. Frågan är om beslutet är välavvägt och välmotiverat visavi de yttranden som inkom? Överväger allmänyttan särintresserna?
2017-10-30 22:18
Pp
Örjan@ Nu börjar du visa ditt rätta jag, håna och förminska de som inte tycker som du.... Bengtas @ Nämnden ansåg ju inte att de kritiska synpunkterna var något att ta hänsyn till. Släpp det och gå vidare.
2017-10-31 8:11
Sammanfattaren
Kumla kommun styckar av ca 1000 m2 av gamla Djupadalsparken och dess norra huvudentré, slår ihop det med kv. Rörläggaren 8, tot ca 2200m2. HSB är den enda byggherre som erbjudits att bebygga tomten. HSB har i nuläget redan annonserat ut 40 lägenheter med säljstart 2018. Så mycket lägenheter på den relativt lilla tomten möjliggörs med en ca 50 m lång garageinfart från Djupadalsgatan för 40 p-platser under husen vid Kungsvägen. Samhällsbyggnadsnämnden var oenig i beslutet som kan överklagas t.o.m. 15/11. Bara i detta forum är 10 signaturer kritiska till beslutet.
2017-10-31 21:17
Bengtas
Erik@ Det ligger mycket i vad du skriver men frågan vad som här är allmänintresse eller särintresse är inte solklar. Att bygga en jätteklump med troligen mycket dyra bostäder för 40 hushåll som helt förstör proportionerna vid Djupadalsparken tycker jag är ett särintresse. De närboende som kritiserat har gjort det för egen del men också för alla Kumlabor som uppskattar den gamla fina parkmiljön. Det kallar jag allmänintresset som våra förtroendevalda borde försvara. PP@ "Släppa och gå vidare"=Sopa under mattan.
2017-11-01 0:29
Pp
Om gnällspikar och bakåtsträvare fick bestämma hade vi inte haft något nytt bibliotek, inget nytt badhus, ingen sjöpark osv....
2017-11-01 8:10
Fredrik Lundblad
Kan nog vara svårt visualisera vad 5-7 våningar innebär när det står färdigbyggt. Tror höghusen i Kvarnparken är 7 våningar.Tänk er då dessutom högst upp på ett av Kumlas få krön. Med kompakta murar nertill, som gjort för graffiti.Tänk er att stå längst ned vid amfiteatern och blicka uppåt mot dessa två kolosser till huskroppar. Amfiteatern förresten, undrar hur länge det dröjer innan de nyinflyttade kommer att klaga på oljud därifrån på sommarkvällar? Då är det slut på lokalkultur i parken och Rollatorfolket får hasa sig bort till blåsten i andra änden av nya sjöparken och alla andra får breda ut sina filtar i gruset där.Inte alls centrumnära för allmänheten, som ju faktiskt är hela syftet med förtätningen av centrala Kumla. Blir bilburet till parkeringen vid Växthuset istället för promenad.Vad blir nästa etapp? För mer blir det definitivt när man väl fått upp ögonen för exploateringsmöjligheterna av området. De gamla gröna barackerna vid gamla badet? Dagiset som bara kostar pengar? Den lilla dungen av tallar där man idag "bara" rastar hundar och kastar frisbee? Att flytta gränser för vad som räknas som vattennära är bevisligen baserat på högst godtyckliga formuleringar och tolkningar av regler, går att göra allteftersom kommunala dagdrömmerier om ett Central Park väl tagit fart.
2017-11-01 9:27
It takes one to know one
@PP: Om man bland läsarkommentarer kan utläsa vilka som är ”gnällspikar och bakåtsträvare” då tillhör man själv den gruppen.
2017-11-01 10:49
Sammanfattaren
PP@ trodde du var så förminskad nu att du inte fanns längre. Du är själv om dina åsikter. Ingen tycker som du. Alltså ska man enligt din tes inte bry sig om vad du tycker. Debatten går vidare utan dig.
2017-11-01 15:33
Pp
Debattnivån når nya höjder.... Demokratins förespråkare tillåter inget oliktänkande.. Det ska bli mycket fint när dessa vackra hus står på plats och ger Kumlasjön en vacker inramning.
2017-11-01 19:02
Fredrik Lundblad
För alla som är intresserade av seriösa funderingar kring Kumlas samhällsbyggnad vill jag råda att inte nappa på @PPs sidospår. Om vi håller oss till kärnfrågor så slipper trådarna spåra ur tills Moderator tvingas stänga dem pga brist på allmänintresse.
2017-11-02 9:21
MNI
PP@ "Om gnällspikar och bakåtsträvare fick bestämma hade vi inte haft något nytt bibliotek, inget nytt badhus, ingen sjöpark osv.... " Och heller inte länets högsta låneskuld per invånare...
2017-11-02 12:56
JF
Investeringslägenheter! Kumla kommun (s) / HSB bygger till välbärgade för att köpa och sälja och göra sig en hacka. Oseriöst.
2017-11-02 16:41
Pp
Nu tror jag minsann hela djupadalsgatan är med i debatten och gnäller...Är det detta som kallas grannsamverkan? grin
2017-11-02 18:30
Strebern
Hen som har en mängd åsikter bör lämpligen ge sin in i politiken...
2017-11-02 21:40
Lars Litzén
Tackar Fredrik Lundblad för hans inlägg. Tyvärr har vår moderering av inläggen brustit en del. Det är viktigt att att vi kan debattera viktiga frågor på ett vuxet sätt istället för att "roa" sig med diverse anonyma klyschor.
2017-11-03 0:02
Tickan
Bra PP håller med dig till 100 %, äntligen har Kumla kommun en häftig detaljplan på G. Där vill jag bo.
2019-06-07 18:12
Svennis
En del personer förstår inte eller vill inte förstå hur en demokrati fungerar. En del personer av okunskap eller en del som med politiska syften vill skada demokratin. Vi har genom val valt våra politiker och när en majoritet röstar ja eller nej i fullmäktige så gäller detta oavsett vad vi själva tycker. Men vi kan påverka beslut om vi har en stor majoritet bakom oss men så är inte fallet när det gäller nybygget vid Kumlasjön.Sen finns det alltid några gnälliga grannar som ofta har olika synpunkter men de är ofta i minoritet.Vi skall inte diskriminera de personer som har god ekonomi och vill bosätta sig i Kumla dessa personer bidrar till ökade skatteintäkter..Tack Kumla kommun för att ni utvecklar bostadsbyggandet i Kumla. Tack PP för dina kloka och eftertänksamma inlägg. Gnällspikar och bakåtsträvare finns det gott om i Kumla men de får gärna ha sin åsikter men som tur är är de inte majoritet. Bra jobbat Kumla kommun.
2019-06-11 14:06
Peter
Politiker vet alltid bäst! De tar aldrig till sig vad andra tycker! Ett annat exempel är när man lät ICA Maxi bygga bort ingången från gågatan. Resultatet blev ett torg som oftast ekar tomt! Jag undrar om några andra aktörer på bostadsmarknaden fick vara med när kommunen "erbjöd marken till HSB"? Luktar lika illa som den föreslagna affären med Fortum om Kvarntorpshögen! Korruption finns väl inte i Sverige?
2017-10-26 9:54
TS
Vasst skrivet och underhållande läsning!
2017-10-26 11:35
Måd
Kan inte erinra mig att under de senaste 5-6 åren har den S-styrda kommunen (M:s inflytande under senaste mandatperioden har varit negligerbar) inte vid något tillfälle lyssnat på konstruktiv kritik och därmed ändrat ett beslut, så varför skulle de göra detta nu? ”Vi vet bäst.” är ju ett motto för S som de visar ofta – nu senast med borgensförbindelse och samverkansavtal. Dessutom är ju byggherren en till S närstående organisation.
2017-10-26 16:06
Tage E
Är det här socialdemokrati ? Att inte lyssna på folkets mening. Att den s-dominerande nämnden beslutar att ta del av Djupadalsparken och ge den till HSB som kan bygga dyra lägenheter till dom som har mycket pengar. Det börjar lukta väldigt illa i den blomstrande kommunen.
2017-10-26 18:15
Pp
Detta blir jättefint. Kul att det byggs i Kumla och att staden utvecklas.
2017-10-27 7:41
Nå´n j-a ordning
Av artikeln framgår att Staffan Göransson var med om beslutet men då med den politiska bestämningen S. Göransson befriades från det uppdraget i samhällsbyggnadsnämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september i år och har därefter inte invalts i nämnden under partibeteckningen S. Kommunallagen fastslår att det är kommunfullmäktige som fastställer vilka som ska ingå i nämnderna så man kan undra om detta är ytterligare är ett uttryck för ”Vi gör som vi vill för vi vet bäst.”.
2017-10-27 8:39
Esso Engvall
Jag hoppas ni tänker och förfinar den fina trappen från kungsvägen ner till Kumlasjön en gång i tiden entrén till Närkes pärla,för mig så även i dag med vidhängande sjöparken ! En eloge för er sköttsel av sjöpark och Kumlasjön ! Mvh Esso
2017-10-27 12:10
Hasse
Efter att ha läst läsarkommentarerna till artiklar rörande kommunens hantering av några frågor så undrar jag: Var finns de styrandes självkritik? Var finns revisorerna, såväl kommunens som de externa? Var finns en aktiv opposition? Hur visar sig tjänstemannakunnandet? Är det så att kommunen behöver hjälp av programmet ”Uppdrag granskning”?
2017-10-27 17:22
Lars Litzén
Till signaturen N'ån j-a ordning: Det stämmer att Göransson av kommunfullmäktige 18 september beviljades avsägelse från alla sina uppdrag för Vänsterpartiet men i samma veva utsågs han enligt protokollet som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden för Thomas Holt (S), ett beslut inte heller Kumlanytt noterade, därav vår förvåning över kappvändningen.
2017-10-28 3:14
Örjan Frisén
Som en av dem som haft synpunkter på detaljplanen kan jag verkligen skriva under på att det liknar skendemokrati. Ingen av de ca 20 synpunkterna har besvarats. Endast kommenterats av planarkitekten på samhällbyggnadsförvaltningen. ( se artikel kumlanytt.se 2017-09-05. Klicka på länken "besvarar invändningarna" ). Arkitekten gav inte någon av synpunkterna rätt att ens diskuteras. En eloge till Magnus Ivarsson (L) som var den enda i nämnden som ville utreda vad man tog beslut om.
2017-10-28 17:38
Pp
Örjan@ Som du och säkert alla andra här vet så har vi representativ demokrati i Sverige. Enskilda medborgare kan inte påverka politiska beslut. Och så måste det ju fungera. Man får helt enkelt rösta bort de styrande nästa val om man är missnöjd.
2017-10-29 10:51
Örjan Frisén
Naturligtvis är det så! Tack PP för upplysningen. Vad klok och duktig du är! Det förklarar nämndens agerande i frågan. Jag och alla andra som hade synpunkter tänkte helt fel. Förlåt och ursäkta vårt dumma och oövertänkta beteende. PP du är kung !
2017-10-29 18:08
Bengtas
PP@ Din syn på demokrati ger jag inte mycket för. Självklart är det både vår rätt och plikt att som enskilda medborgare påverka politiska beslut. Enligt dig skulle vi alltså knipa käft i fyra år mellan valen. Våra företrädare borde lyssna mer på dom som valt dom än på tjänstemän som kanske inte ens bor här
2017-10-29 22:19
Kumlafan
PP, du skulle passa in i samhällsbyggnadsnämnden. Du ska veta att det finns partier som söker med ljus och lykta efter personer med din analytiska förmåga och pricksäkra kommentarer.
2017-10-30 7:20
Pp
Örjan @ Tack! Bengtas @ Det inkom enligt artikeln ovan tolv kritiska skrivelser mot detta bygge. Anser du att kommunen ska riva upp sitt beslut eller ändra ritningar med alla kostnader som tillkommer för att tolv personer gnäller? Orimligt.
2017-10-30 7:44
Örjan Frisén
Ha ha ha.... Nu börjar bitarna falla på plats. Sign PP sitter i samhällsbyggnadsnämnden. Kom ut ur garderoben PP. Vem av ledamöterna är du ?
2017-10-30 17:35
Bengtas
PP@ Du vet inte vad du pratar om. För det första var de tolv kritiska synpunkterna inkomna innan nämnden fattat något avgörande beslut, det är ju därför man har denna möjlighet att ge synpunkter. För det andra handlar det inte om hur många som lämnat skriftliga invändningar, som inte alls är "gnäll" som du nonchalant och föraktfullt skriver, det handlar om hur seriösa de är. Argument från en enda medborgare kan mycket väl vara klokare än aldrig så välavlönade experter. Det måste bedömas av självständigt tänkande lokalpolitiker.
2017-10-30 21:19
Erik
Visst har majoriteter all rätt att köra över minoriteter. Samtidigt bör väl majoriteten ta hänsyn till närmast berörda (här i geografisk mening) när man fattar beslut. En typ av subsidiaritet. Frågan är om beslutet är välavvägt och välmotiverat visavi de yttranden som inkom? Överväger allmänyttan särintresserna?
2017-10-30 22:18
Pp
Örjan@ Nu börjar du visa ditt rätta jag, håna och förminska de som inte tycker som du.... Bengtas @ Nämnden ansåg ju inte att de kritiska synpunkterna var något att ta hänsyn till. Släpp det och gå vidare.
2017-10-31 8:11
Sammanfattaren
Kumla kommun styckar av ca 1000 m2 av gamla Djupadalsparken och dess norra huvudentré, slår ihop det med kv. Rörläggaren 8, tot ca 2200m2. HSB är den enda byggherre som erbjudits att bebygga tomten. HSB har i nuläget redan annonserat ut 40 lägenheter med säljstart 2018. Så mycket lägenheter på den relativt lilla tomten möjliggörs med en ca 50 m lång garageinfart från Djupadalsgatan för 40 p-platser under husen vid Kungsvägen. Samhällsbyggnadsnämnden var oenig i beslutet som kan överklagas t.o.m. 15/11. Bara i detta forum är 10 signaturer kritiska till beslutet.
2017-10-31 21:17
Bengtas
Erik@ Det ligger mycket i vad du skriver men frågan vad som här är allmänintresse eller särintresse är inte solklar. Att bygga en jätteklump med troligen mycket dyra bostäder för 40 hushåll som helt förstör proportionerna vid Djupadalsparken tycker jag är ett särintresse. De närboende som kritiserat har gjort det för egen del men också för alla Kumlabor som uppskattar den gamla fina parkmiljön. Det kallar jag allmänintresset som våra förtroendevalda borde försvara. PP@ "Släppa och gå vidare"=Sopa under mattan.
2017-11-01 0:29
Pp
Om gnällspikar och bakåtsträvare fick bestämma hade vi inte haft något nytt bibliotek, inget nytt badhus, ingen sjöpark osv....
2017-11-01 8:10
Fredrik Lundblad
Kan nog vara svårt visualisera vad 5-7 våningar innebär när det står färdigbyggt. Tror höghusen i Kvarnparken är 7 våningar.Tänk er då dessutom högst upp på ett av Kumlas få krön. Med kompakta murar nertill, som gjort för graffiti.Tänk er att stå längst ned vid amfiteatern och blicka uppåt mot dessa två kolosser till huskroppar. Amfiteatern förresten, undrar hur länge det dröjer innan de nyinflyttade kommer att klaga på oljud därifrån på sommarkvällar? Då är det slut på lokalkultur i parken och Rollatorfolket får hasa sig bort till blåsten i andra änden av nya sjöparken och alla andra får breda ut sina filtar i gruset där.Inte alls centrumnära för allmänheten, som ju faktiskt är hela syftet med förtätningen av centrala Kumla. Blir bilburet till parkeringen vid Växthuset istället för promenad.Vad blir nästa etapp? För mer blir det definitivt när man väl fått upp ögonen för exploateringsmöjligheterna av området. De gamla gröna barackerna vid gamla badet? Dagiset som bara kostar pengar? Den lilla dungen av tallar där man idag "bara" rastar hundar och kastar frisbee? Att flytta gränser för vad som räknas som vattennära är bevisligen baserat på högst godtyckliga formuleringar och tolkningar av regler, går att göra allteftersom kommunala dagdrömmerier om ett Central Park väl tagit fart.
2017-11-01 9:27
It takes one to know one
@PP: Om man bland läsarkommentarer kan utläsa vilka som är ”gnällspikar och bakåtsträvare” då tillhör man själv den gruppen.
2017-11-01 10:49
Sammanfattaren
PP@ trodde du var så förminskad nu att du inte fanns längre. Du är själv om dina åsikter. Ingen tycker som du. Alltså ska man enligt din tes inte bry sig om vad du tycker. Debatten går vidare utan dig.
2017-11-01 15:33
Pp
Debattnivån når nya höjder.... Demokratins förespråkare tillåter inget oliktänkande.. Det ska bli mycket fint när dessa vackra hus står på plats och ger Kumlasjön en vacker inramning.
2017-11-01 19:02
Fredrik Lundblad
För alla som är intresserade av seriösa funderingar kring Kumlas samhällsbyggnad vill jag råda att inte nappa på @PPs sidospår. Om vi håller oss till kärnfrågor så slipper trådarna spåra ur tills Moderator tvingas stänga dem pga brist på allmänintresse.
2017-11-02 9:21
MNI
PP@ "Om gnällspikar och bakåtsträvare fick bestämma hade vi inte haft något nytt bibliotek, inget nytt badhus, ingen sjöpark osv.... " Och heller inte länets högsta låneskuld per invånare...
2017-11-02 12:56
JF
Investeringslägenheter! Kumla kommun (s) / HSB bygger till välbärgade för att köpa och sälja och göra sig en hacka. Oseriöst.
2017-11-02 16:41
Pp
Nu tror jag minsann hela djupadalsgatan är med i debatten och gnäller...Är det detta som kallas grannsamverkan? grin
2017-11-02 18:30
Strebern
Hen som har en mängd åsikter bör lämpligen ge sin in i politiken...
2017-11-02 21:40
Lars Litzén
Tackar Fredrik Lundblad för hans inlägg. Tyvärr har vår moderering av inläggen brustit en del. Det är viktigt att att vi kan debattera viktiga frågor på ett vuxet sätt istället för att "roa" sig med diverse anonyma klyschor.
2017-11-03 0:02
Tickan
Bra PP håller med dig till 100 %, äntligen har Kumla kommun en häftig detaljplan på G. Där vill jag bo.
2019-06-07 18:12
Svennis
En del personer förstår inte eller vill inte förstå hur en demokrati fungerar. En del personer av okunskap eller en del som med politiska syften vill skada demokratin. Vi har genom val valt våra politiker och när en majoritet röstar ja eller nej i fullmäktige så gäller detta oavsett vad vi själva tycker. Men vi kan påverka beslut om vi har en stor majoritet bakom oss men så är inte fallet när det gäller nybygget vid Kumlasjön.Sen finns det alltid några gnälliga grannar som ofta har olika synpunkter men de är ofta i minoritet.Vi skall inte diskriminera de personer som har god ekonomi och vill bosätta sig i Kumla dessa personer bidrar till ökade skatteintäkter..Tack Kumla kommun för att ni utvecklar bostadsbyggandet i Kumla. Tack PP för dina kloka och eftertänksamma inlägg. Gnällspikar och bakåtsträvare finns det gott om i Kumla men de får gärna ha sin åsikter men som tur är är de inte majoritet. Bra jobbat Kumla kommun.
2019-06-11 14:06
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Samhällsbyggnadsnämnden har sagt ja till att bygga så här vid Södra Kungsvägen mot Kumlasjön. Skiss Hållén arkitekter
Ulrika Mohlin, kanske bekant under sitt artistnamn Mohlavyr, engagerade elever i sin utställning "Kära Kropp." Foto: Sandra Wallin
Kriminalvårdsinspektör Anna Wikman gluttar in i en av dubbelcellerna som inrättats på Riksmottagningen. Draperi för toautrymmet, liksom dubbla tv-apparater, sätts in när två intagna bor i rummet. Foto: Lars-Göran Månzon
Publicerad: 2017-10-26 6:51
Senaste nyheterna
Över 70 barn deltog i triathlon
(13:00)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett
(12:39)
Vibydag med unikt tågstopp
(12:18)
Fotboll: IFK-damer utvecklas
(12:12)
Båtstölder på Lindbovägen
(11:55)
Bilinbrott i Östansjö
(11:51)
Nätverk för föräldrar att gå med i
(11:42)
Fotboll: Förlust för Skyllberg
(2019-09-15)
Elin och Sema åkte fast
(2019-09-15)
Fotboll: Sköllersta slog Strängnäs
(2019-09-15)
Förlust mot Lindlöven
(2019-09-15)
Skördemarknad i Svinnersta
(2019-09-15)
Alfapac fyller 50
(2019-09-15)
Fotboll: Yxhult slog Adolfsberg
(2019-09-15)
Hallå där - Fyra Systrar
(2019-09-15)
Fallande träd i centrala Kumla
1
(2019-09-15)
Fotboll: Knapp damvinst mot jumbo
(2019-09-14)
Henkas hade öppet sista dagen
(2019-09-14)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
8
(2019-09-13)
Teater om Selma i Kräcklinge
(2019-09-13)
Soligt och välbesökt på Kumlamarken
(2019-09-13)
Avslutade lyckad Kulturvecka
(2019-09-13)
Lugn celldelniing på anstalten
(2019-09-13)
Oktoberfest på Sparbanksbörsen
(2019-09-12)
Vad händer vid Postgatan?
(2019-09-12)
Vetenskapspub nästa vecka
(2019-09-12)
Dricksvatten i Pålsboda måste kokas
(2019-09-12)
Sannamarken ska flytta
(2019-09-12)
Hockey: Planeby inför säsongen
(2019-09-12)
Veckans bild - Konsum i centrum
1
(2019-09-12)
Träffpunkt 18 hotas av nedläggning
1
(2019-09-11)
Tidning utdelad i ställ och butiker
(2019-09-11)
Hallå där - Papa Padel
(2019-09-11)
Teater på söndag
(2019-09-11)
Föreläser om transidentitet
(2019-09-11)
Hyrt tåg för Vibydagen
(2019-09-11)
Företagsfrukost lockade många
(2019-09-11)
Nya ägare till bilvårdscenter
1
(2019-09-10)
BÅGSKYTTE: Bästa klubb på SM
(2019-09-10)
Protester mot utvisning
3
(2019-09-10)
27 nya lägenheter till St Torgils väg
(2019-09-09)
Föreläsning om cancerbehandling
(2019-09-09)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett
7
(2019-09-09)
Speedway: “Lite förvånande”
1
(2019-09-09)
Tid för Joyvoice i Sydnärke
(2019-09-09)
Lastbil av vägen
1
(2019-09-09)
Speedway: Woffinden lämnar
5
(2019-09-09)
Bil brann i Kumlaby
(2019-09-07)
Fotboll: YIK avgjorde på övertid
(2019-09-07)
Fullt med spring i gruvan
(2019-09-07)
Fotboll: Ny damseger för IFK
(2019-09-07)
Fotboll: IFK säkrade serieseger
(2019-09-06)
Öppet hus med bridge
(2019-09-06)
Kumla Handelsdag 21 september
30
(2019-09-06)
Tävlar i Korpskytte
(2019-09-06)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
3
(2019-09-06)
Matresa i helgen
(2019-09-05)
Volvo invigde nya lokaler
(2019-09-05)
Skum i fontänen igen
1
(2019-09-05)
Sista huset har börjat rivas
(2019-09-05)
Annons:
ICA Profilen
Senast kommenterat
Annons:
ICA Profilen
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.