26 April 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Gav klartecken för utredning av JN

Under tisdagskvällen togs två beslut gällande John Norlandergymnasiet. Inga nya elever kommer att få börja till hösten och en utredning om skolans framtid ska göras som presenteras 25 april. 

Beslutet som fattades på ett extrainkallat nämndmöte innebär att nämnden för livslångt lärande beslutade om antagningsstopp för läsåret 2018/19.

Lågt antal sökande orsak

Dessutom gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda gymnasiets framtid, en  utredning som ska vara klar och presenteras 25 april.

Bakgrunden är det låga antalet sökande av elever som ska ha varit till årets hösttermin, höga hyror och en utspridd skola utan fast plats.

- Jag tycker att beslutet är bra ur två aspekter. Först för att de elever som sökt till JN till hösten nu får god tid på sig att fundera över ett annat gymnasium.

- Dessutom har JN-gymnasiet under många år haft stora utmaningar, både Skolinspektionen och Kommunrevisionen har riktat hård kritik. Därför är det extra viktigt att utreda skolans framtid. Det ger även en trygghet för lärare och elever att veta vad som planeras framöver, säger Oscar Svärd (M),  ordförande i nämnden för Livslångt Lärande.

De som sitter med i nämnden för livslångt lärande är: Oscar Svärd (M) ordförande, Annica Moberg (S) 1:e vice ordförande,  Ida Särnholm (L) 2:a vice ordförande, Eva Palmqvist (S), Thomas Andersson (S), Carina Bäck (S), Ellinor Falk (S), Nicklas Wilhelmsson (S), Karin Jonsson (M), Kajsa Rosén (L), Thomas Berglund (MP), Per Holm (KD), Lise-Lotte Karlsson (SD)

Se också
Morgan
Nu när JN-gymnasiet går i graven så kanske politikerna i Kumla kan komma på ett bättre sätt att hedra John Norlander - initiativtagaren till Kumla Barnens dag-föreningen med Åsa-kolonin! Hittills torde det ju inte vara speciellt smickrande för den hädangångne Norlander att förknippas med den nödlösning som uppkom då man valde att träda ur sydnärkes utbildningsförbund.
2018-04-04 21:41
Alvar
Där går Mobergs och sossarnas dröm i graven. Skänker en tanke till alla de elever som lurats under många år till en dålig skola med få alternativ och bristande resurser.
2018-04-04 21:55
Lärare på JN
Skolinspektionen o revisorerna kritiserar förvaltningledningens och nämndens bristande kunskap om hur man driver en gymnasieskola. Det borde väl du lyfta fram Oscar? Kanske det som borde utredas? Eleverna upplever inte trygghet av att torsdag före påsklovet få ett luddigt byråkrat-besked. Det är dessutom INTE mindre sökande i år än de senaste åren-det saknas ca 35 elever som inte är medräknade. Rätt ska vara rätt!
2018-04-04 21:57
Vill ha svar av nämnden som skattebetalare
Skolinspektion och kommunrevisionens kritik är riktad mot er i nämnden FLL där bristande kunskap och styrning av er egen gymnasieskola saknas. Ni har heller inget mål eller vision för JN på alla dessa år, vilket skolan efterlyst. Vart vill ni? Nu först skriver ordförande att det är en trygghet att veta vad som planeras. Detta har skolan efterlyst i flera år av nämnden och förvaltningschefen. Varför har ni inte gjort något för att hjälpa skolan att få fler elever, marknadsföring, positiv publisitet , lägre hyror, enad skola i en lokal m.m? Detta vill jag som skattebetalare få svar på!
2018-04-04 22:38
Håkan
Tråkiga nyheter. Hoppas man kan hitta en lösning som gör att man även i fortsättningen kan ha en gymnasieskola i Kumla. JN fyller en viktig roll då de större skolarna inte passar alla. JN har tagit hand om många elever som av olika anledningar har haft det jobbigt i skolan. Styrkan förutom all fantastisk personal är att med ett mindre antal elever så blir eleverna sedda på ett helt annat sätt än vad de skulle blivit på en större skola. Man har lyckats få ungdomar som stannat hemma att komma tillbaks till skolan och på det sättet lyckats vända en negativ utveckling. Som en växande kommun så borde det vara viktigt att det finns en gymnasieskola i Kumla som komplement till de större närliggande skolarna. Ungdomarna är våran framtid.
2018-04-04 22:39
Emma
Jag ser att många kritiserar Oskar och nämnden för bristande styrning av skolan, att skylla på Oskar som enbart varit ordförande i nämnden sedan september ger en skev bild då skolan varit igång sen 2008. Det enda man i såna fall kan anklaga honom för i detta fallet är väl att han fullföljt en granskning som visat att skolan ej uppfyller de krav den bör göra därför är det väl bra att en utredning startats och att skattepengarna går till rätt ställe. Självklart finns det alltid folk som blir berörda av stora beslut detta går ej att undvika och det är beklagligt. Tycker dock att det är bra jobbat!
2018-04-04 23:19
Zarley
Fast att anklaga Oscar Svärd för beslut som togs långt innan hans tid är ju inte helt rätt. Bara för det är han som citeras i artikeln. Dessutom har han väl nyss blivit ordförande i nämnden.
2018-04-04 23:30
Lärare på JN
Skolinspektionens kritik riktas mot inkompetentes hos tjänstemän o politik . Kritiken är befogad. Att istället för att då lära o se det konstruktivt blir de ledande som ett virrigt gäng 3-åringar. Börjar skapa anledningar för att dölja sin egen påtalade okunskap. Naturligtvis ha Oscar inte ställt till detta på egen hand, men som ordförande har han ett ansvar för hur det nu hanteras. Vore också intressant att höra mer om stora lokaler som hyrs av till kommunen närstående bolag. Den solidariteten ger hög kostnad per elev. Märkligt att moderter o sossar glömmer alla ideologiska olikheter, allt för att få vara med och bestämma. Makt berusar......
2018-04-05 5:21
kg
Se till att göra JN mer intressant och mer ordentligt kanske flytta hela verksamheten till Multekslokalen då kan man få in alla program och många fler elever. Kök finns redan där kör på nu och skit i att köpa massa jävla konst på hög utan lägg pengar på något som ger tillbaka
2018-04-05 6:55
Medborgare
Med facit i hand så borde Kumla aldrig ha startat eget gymnasium. Det var nog många som förstod det redan innan men det fanns ju ett antal personer som ville leka med skattepengarna på ett mycket oansvarigt sätt och det gick ju tyvärr inte att hindra det...
2018-04-05 15:25
Svar till medborgare mfl
Hur mycket kunskap har ni om kostnader för elever med behov av små grupper o extra stöd? Ta reda på vad en plats på Magelungen i Örebro eller Punkten på Alléskolan kostar ! Låt oss sen fortsätta diskussionen. JN hanterar många elever som ingen skola tar emot för den ”vanliga” prislappen. Ska man jämföra kostnader- då ska man jämföra på rätt sätt.
2018-04-05 16:09
Skattebetalare och röstberättigad
Att nämnden kritiseras beror på att det är dem som får kritiken tillsammans med förvaltningschef av skolinspektionen. De får kritik för bristande kunskap om skolan styrning, dyra hyror och att skolan är utspridd. Dessa frågeställningar är det nämnden som beslutar om och det ska de ha koll på och jobba med förebyggande, vilket inte har skett på många år. Både elev och personal vill ha en plats för skolan, hyror kan inte elever personligen påverka. Kunskap tar man väl för givet som skattebetalare att våra politiker och tjänstemän skaffar sig men tydligen inte i Kumla. Jag blir mörkrädd hur skolan har skötts av politiker och tjänstemän. Hör också att tjänstemännen far med osanna söksiffror , uppgett 15 st när verkligheten visar ca 50. Varför gör ni tjänstemän så här? Våga vara ärliga för sanningen segrar alltid till sist. Vill ni att det ska se dåligt ut för JN? Varför? Skolan verkar ha en jätteviktig funktion i Kumla. Skärp er ni politiker och tjänstemän och tala sanning.
2018-04-05 17:05
Förbrukat förtroende för FLL
Läste en intressant artikel i en annan tidning från JN personal. Där framkom det flera intressanta nyheter! Något för Kumlanytt att gräva vidare i, tycker jag. Förvaltningschefens svar var bara flum, flum som vanligt. Tänk att det är så svårt att våga vara ärlig. Hörde att förvaltningschefen redan funderar på hur hon ska fördela JN personal innan utredningen ens är klar. Snacka om att göra saker i fel ordning! Detta visar bara på ännu mer osanning. Man säger att man ska lyfta på alla stenar och undersöka - detta visar bara att de bestämt sig sedan lång tid tillbaka. Mycket dåligt skött! Helt tappat förtroendet för styrande chefer inom skola och nämnd. Tur att det är valår igår!
2018-04-09 7:59
Anders
När kommunen ska göra en utredning så vore det mest logiska att göra den så opartisk som möjligt. Istället får Rolf Östman förtroendet. Jag i frågasätter inte Rolfs kompetens däremot kommunens agerande.
2018-04-10 20:59
Alternativ "satsning " på JN gymnasiet
Ser fram emot utredningen om "satsning "som ett alternativ var för JN gymnasiet. Eftersom hyrorna blir kvar pga komvux på olika program så förstår jag inte hur de styrande tänker. Vill se redovisning av alla lokalers hyror och när de ska omförhandlas. Likaså vad kommer elever att kosta på punkten i Hallsberg tex med stöd, resurs m.m. Allt ska med för att kunna jämföras på samma sätt. Ärliga siffror!
2018-04-11 20:23
En som undrar??????????
Hur har utredaren tid att åka på semester utomlands? Kanske beror på att beslut redan fattats internt i ledningen? För mig blir det väldigt konstigt om man ska bli trovärdig i sitt jobb.
2018-04-12 22:57
Morgan
Nu när JN-gymnasiet går i graven så kanske politikerna i Kumla kan komma på ett bättre sätt att hedra John Norlander - initiativtagaren till Kumla Barnens dag-föreningen med Åsa-kolonin! Hittills torde det ju inte vara speciellt smickrande för den hädangångne Norlander att förknippas med den nödlösning som uppkom då man valde att träda ur sydnärkes utbildningsförbund.
2018-04-04 21:41
Alvar
Där går Mobergs och sossarnas dröm i graven. Skänker en tanke till alla de elever som lurats under många år till en dålig skola med få alternativ och bristande resurser.
2018-04-04 21:55
Lärare på JN
Skolinspektionen o revisorerna kritiserar förvaltningledningens och nämndens bristande kunskap om hur man driver en gymnasieskola. Det borde väl du lyfta fram Oscar? Kanske det som borde utredas? Eleverna upplever inte trygghet av att torsdag före påsklovet få ett luddigt byråkrat-besked. Det är dessutom INTE mindre sökande i år än de senaste åren-det saknas ca 35 elever som inte är medräknade. Rätt ska vara rätt!
2018-04-04 21:57
Vill ha svar av nämnden som skattebetalare
Skolinspektion och kommunrevisionens kritik är riktad mot er i nämnden FLL där bristande kunskap och styrning av er egen gymnasieskola saknas. Ni har heller inget mål eller vision för JN på alla dessa år, vilket skolan efterlyst. Vart vill ni? Nu först skriver ordförande att det är en trygghet att veta vad som planeras. Detta har skolan efterlyst i flera år av nämnden och förvaltningschefen. Varför har ni inte gjort något för att hjälpa skolan att få fler elever, marknadsföring, positiv publisitet , lägre hyror, enad skola i en lokal m.m? Detta vill jag som skattebetalare få svar på!
2018-04-04 22:38
Håkan
Tråkiga nyheter. Hoppas man kan hitta en lösning som gör att man även i fortsättningen kan ha en gymnasieskola i Kumla. JN fyller en viktig roll då de större skolarna inte passar alla. JN har tagit hand om många elever som av olika anledningar har haft det jobbigt i skolan. Styrkan förutom all fantastisk personal är att med ett mindre antal elever så blir eleverna sedda på ett helt annat sätt än vad de skulle blivit på en större skola. Man har lyckats få ungdomar som stannat hemma att komma tillbaks till skolan och på det sättet lyckats vända en negativ utveckling. Som en växande kommun så borde det vara viktigt att det finns en gymnasieskola i Kumla som komplement till de större närliggande skolarna. Ungdomarna är våran framtid.
2018-04-04 22:39
Emma
Jag ser att många kritiserar Oskar och nämnden för bristande styrning av skolan, att skylla på Oskar som enbart varit ordförande i nämnden sedan september ger en skev bild då skolan varit igång sen 2008. Det enda man i såna fall kan anklaga honom för i detta fallet är väl att han fullföljt en granskning som visat att skolan ej uppfyller de krav den bör göra därför är det väl bra att en utredning startats och att skattepengarna går till rätt ställe. Självklart finns det alltid folk som blir berörda av stora beslut detta går ej att undvika och det är beklagligt. Tycker dock att det är bra jobbat!
2018-04-04 23:19
Zarley
Fast att anklaga Oscar Svärd för beslut som togs långt innan hans tid är ju inte helt rätt. Bara för det är han som citeras i artikeln. Dessutom har han väl nyss blivit ordförande i nämnden.
2018-04-04 23:30
Lärare på JN
Skolinspektionens kritik riktas mot inkompetentes hos tjänstemän o politik . Kritiken är befogad. Att istället för att då lära o se det konstruktivt blir de ledande som ett virrigt gäng 3-åringar. Börjar skapa anledningar för att dölja sin egen påtalade okunskap. Naturligtvis ha Oscar inte ställt till detta på egen hand, men som ordförande har han ett ansvar för hur det nu hanteras. Vore också intressant att höra mer om stora lokaler som hyrs av till kommunen närstående bolag. Den solidariteten ger hög kostnad per elev. Märkligt att moderter o sossar glömmer alla ideologiska olikheter, allt för att få vara med och bestämma. Makt berusar......
2018-04-05 5:21
kg
Se till att göra JN mer intressant och mer ordentligt kanske flytta hela verksamheten till Multekslokalen då kan man få in alla program och många fler elever. Kök finns redan där kör på nu och skit i att köpa massa jävla konst på hög utan lägg pengar på något som ger tillbaka
2018-04-05 6:55
Medborgare
Med facit i hand så borde Kumla aldrig ha startat eget gymnasium. Det var nog många som förstod det redan innan men det fanns ju ett antal personer som ville leka med skattepengarna på ett mycket oansvarigt sätt och det gick ju tyvärr inte att hindra det...
2018-04-05 15:25
Svar till medborgare mfl
Hur mycket kunskap har ni om kostnader för elever med behov av små grupper o extra stöd? Ta reda på vad en plats på Magelungen i Örebro eller Punkten på Alléskolan kostar ! Låt oss sen fortsätta diskussionen. JN hanterar många elever som ingen skola tar emot för den ”vanliga” prislappen. Ska man jämföra kostnader- då ska man jämföra på rätt sätt.
2018-04-05 16:09
Skattebetalare och röstberättigad
Att nämnden kritiseras beror på att det är dem som får kritiken tillsammans med förvaltningschef av skolinspektionen. De får kritik för bristande kunskap om skolan styrning, dyra hyror och att skolan är utspridd. Dessa frågeställningar är det nämnden som beslutar om och det ska de ha koll på och jobba med förebyggande, vilket inte har skett på många år. Både elev och personal vill ha en plats för skolan, hyror kan inte elever personligen påverka. Kunskap tar man väl för givet som skattebetalare att våra politiker och tjänstemän skaffar sig men tydligen inte i Kumla. Jag blir mörkrädd hur skolan har skötts av politiker och tjänstemän. Hör också att tjänstemännen far med osanna söksiffror , uppgett 15 st när verkligheten visar ca 50. Varför gör ni tjänstemän så här? Våga vara ärliga för sanningen segrar alltid till sist. Vill ni att det ska se dåligt ut för JN? Varför? Skolan verkar ha en jätteviktig funktion i Kumla. Skärp er ni politiker och tjänstemän och tala sanning.
2018-04-05 17:05
Förbrukat förtroende för FLL
Läste en intressant artikel i en annan tidning från JN personal. Där framkom det flera intressanta nyheter! Något för Kumlanytt att gräva vidare i, tycker jag. Förvaltningschefens svar var bara flum, flum som vanligt. Tänk att det är så svårt att våga vara ärlig. Hörde att förvaltningschefen redan funderar på hur hon ska fördela JN personal innan utredningen ens är klar. Snacka om att göra saker i fel ordning! Detta visar bara på ännu mer osanning. Man säger att man ska lyfta på alla stenar och undersöka - detta visar bara att de bestämt sig sedan lång tid tillbaka. Mycket dåligt skött! Helt tappat förtroendet för styrande chefer inom skola och nämnd. Tur att det är valår igår!
2018-04-09 7:59
Anders
När kommunen ska göra en utredning så vore det mest logiska att göra den så opartisk som möjligt. Istället får Rolf Östman förtroendet. Jag i frågasätter inte Rolfs kompetens däremot kommunens agerande.
2018-04-10 20:59
Alternativ "satsning " på JN gymnasiet
Ser fram emot utredningen om "satsning "som ett alternativ var för JN gymnasiet. Eftersom hyrorna blir kvar pga komvux på olika program så förstår jag inte hur de styrande tänker. Vill se redovisning av alla lokalers hyror och när de ska omförhandlas. Likaså vad kommer elever att kosta på punkten i Hallsberg tex med stöd, resurs m.m. Allt ska med för att kunna jämföras på samma sätt. Ärliga siffror!
2018-04-11 20:23
En som undrar??????????
Hur har utredaren tid att åka på semester utomlands? Kanske beror på att beslut redan fattats internt i ledningen? För mig blir det väldigt konstigt om man ska bli trovärdig i sitt jobb.
2018-04-12 22:57
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2018-04-04 20:34
Senaste nyheterna
Veckans bilder: Första majtåg i Kumla
(14:21)
Insänt: (L) om nytt medlemskap
(14:12)
Så firar S 1 maj i Sydnärke
(13:34)
Skolrapporten som försvann
(12:49)
Samhällstjänst för knivhot
(12:37)
Hallå där - Inför Kumlamässan
1
(11:52)
Ungdomsgård stänger i Hällabrottet
(2019-04-24)
Inne i fängelse på mässan
2
(2019-04-24)
Avråder från att elda utomhus
1
(2019-04-24)
Fullmäktige ikväll (TV)
(2019-04-23)
Benny Skeppner avliden
46
(2019-04-23)
Parkchef om förstörelsen i lekpark
1
(2019-04-23)
Fotboll: Om division 4 och 5
(2019-04-23)
Fotboll: YIK-förlust mot Säffle igen
(2019-04-23)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett
6
(2019-04-22)
Lars Litzén: Duvslaget trappas upp
(2019-04-21)
BOXNING: Från utlandet till Kumla
(2019-04-20)
Påsktradition lever vidare
2
(2019-04-20)
Fotboll: Yxhult tog första trean
2
(2019-04-18)
Fotboll: IFK föll mot Adolfsberg
(2019-04-18)
Valborg firas i Sjöparken
(2019-04-18)
Hade inte åldern inne
(2019-04-18)
Veckans bilder: Ungdomsgård 70-tal
3
(2019-04-18)
SPF firade 40 med underhållning
(2019-04-18)
Flera fordon i olycka på E20
(2019-04-17)
Snart ska muren stöttas
2
(2019-04-17)
Slutade på privata förskolan
46
(2019-04-17)
Lekpark vandaliserad igen
10
(2019-04-17)
Ingen tågtrafik fyra dygn
(2019-04-16)
Stationsbilder från förr
(2019-04-16)
Anders Björk: ÖSK åker ur
(2019-04-16)
MOTION. Inför Kumla Stadslopp
(2019-04-16)
Dömd för bokföringsbrott
(2019-04-16)
Brand vid garage ej naturlig
1
(2019-04-16)
BOXNING: Läger och tävling i Kumla
(2019-04-16)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
7
(2019-04-15)
Årsmöte för PRO-distriktet
(2019-04-15)
Garagelänga brann i centrala Kumla
1
(2019-04-15)
Fotboll: Tung premiär för KBK
(2019-04-15)
Stölder på apotek
(2019-04-15)
Föräldrar vänder sig mot beslut
1
(2019-04-14)
Fotboll: Division 3 hade premiär
2
(2019-04-13)
Aktuell trafikskylt
(2019-04-13)
Förskoleklass i Haga fylld
4
(2019-04-12)
Blomsteraffär öppnade i Kumla
4
(2019-04-12)
Hallå där - I bowlinghallen
1
(2019-04-12)
SPF i Kumla firar 40 år
(2019-04-12)
Är din hund drabbad av allergi?
(2019-04-12)
Nytt apotek öppnade i Kumla
12
(2019-04-11)
Fotboll: Albin i dubbla roller för IFK
4
(2019-04-11)
Veckans bild - Bokhandel slutet 80-tal
1
(2019-04-11)
Vårbudget med mindre förändringar
(2019-04-10)
Stuga flyttade från Stene brunn
1
(2019-04-10)
Personbil voltat vid olycka
(2019-04-10)
Kumlasjön börjar fyllas på måndag
1
(2019-04-10)
Innebandy: Ny tränare klar i Kumla
(2019-04-09)
Ulrik Jansson: Fritid före Reinfeldt
(2019-04-09)
Fotboll: Vill ha konstgräs till Yxhult
13
(2019-04-09)
Belönade 800 meter ner
(2019-04-09)
Andel behöriga förskollärare minskar
(2019-04-09)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.